2011. február 28., hétfő

2011. február 28. - Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
   térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ?Jó Mester! Mit tegyek, hogy
   elnyerjem az örök életet?? Jézus megkérdezte: ?Miért mondasz engem
   jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne
   törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
   apádat és anyádat!? Ekkor az így válaszolt: ?Mester, ezeket mind
   megtartottam kora ifjúságomtól fogva.?
   Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ?Valami hiányzik még
   belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
   kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!? Ennek hallatára ő
   elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
   Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen
   jut be a gazdag az Isten országába!? A tanítványok megdöbbentek
   szavain. Jézus azonban megismételte: ?Fiaim, milyen nehéz bejutni a
   gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
   mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.? Azok még jobban
   csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ?Hát akkor ki üdvözülhet?? Jézus
   rájuk nézett, és folytatta: ?Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem.
   Mert Istennek minden lehetséges.?
   Mk 10,17-27


   Elmélkedés:
   Isten azt akarja, hogy minden ember odamehessen Jézushoz, ahogyan az a
   gazdag ifjú is tette, akiről az evangéliumban hallottunk. Jézustól
   kapunk ugyanis választ életünk értelmére, s arra, hogy mi a jó és a
   rossz. Amikor a jót és a jóságot keressük, akkor mindig Isten után
   vágyakozunk. Ő maga a jóság, a jóság forrása, aki magához vonzza
   azokat, akik e legfőbb jót keresik.
   Isten pedig törvényeket ad nekünk, amelyek úgy irányítják életünket,
   hogy elnyerjük az örök életet, azaz eljussunk az örök Jósághoz. Az
   isteni törvények megtartása mindig azzal kezdődik, hogy elismerjük
   Istent életünk egyetlen Urának. Nem mondhatjuk, hogy nem ismerjük e
   parancsokat, hiszen Isten a szívünkbe írta azokat.
   Az ifjút a tökéletes életre hívja meg Jézus, de o képtelen lemondani
   vagyonáról ennek elérése érdekében, inkább szomorúan eltávozik. Jézus
   tőlünk is a tökéletességet várja. Vajon le tudok-e mindenről mondani,
   hogy Krisztus kövessem és eljussak az örök életre?
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban
   a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
   ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek
   föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram,
   alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám
   hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik
   bosszút forralnak ellenem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése