2017. június 1., csütörtök

A célodra koncentrálj, ne a problémádra!

"Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre." (Filippi 1,22-25)
Amikor a célodra koncentrálsz, nem a problémáidra, akkor boldog lehetsz, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy kilátástalan a helyzeted.
Pál idős ember volt már, amikor Rómában börtönbe került. Nagyon messze volt az otthonától. Kivégzés várt rá. Mindent elvettek tőle – a barátait, a szabadságát, a szolgálatát, még a magánéletét is, hiszen a nap 24 órájában egy őrhöz volt láncolva. Nem lehetett ez valami boldog időszak Pál számára.
De volt egy dolog, amit nem vehettek el Páltól; ez pedig az életcélja. Pál eldöntötte, hogy a céljára koncentrál, még akkor is, ha minden mást elveszített. Mi volt a célja? Istent szolgálni azzal, hogy mások felé szolgál.
Pál azt mondja a Filippi 1,22-25-ben: Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre.
Sosem felejtem el, amikor Viktor Frankl Az ember keresi az értelmet című könyvét olvastam. Frankl egy zsidó pszichiáter volt, akit elvittek a náci Németország egyik haláltáborába. Az egész családját és az összes barátját elgázosították vagy meggyilkolták. A könyvében mesél egy napról, amikor ott állt a Gestapo előtt meztelenül. Elvették a foglyok ruháit és még Frankl jegygyűrűjét is. Amikor úgy állt ott, hogy semmije sem volt, amikor ráébredt, hogy van valami, amit a nácik nem tudnak elvenni tőle: a döntését, hogy mindezekre miképp reagál.
Nem tudod befolyásolni, hogy mások mit tesznek veled. Nem tudod befolyásolni, hogy mások hogyan viselkednek körülötted. De azt tudod befolyásolni, hogy te hogyan reagálsz minderre.
Beszéljetek róla:
  • Mit gondolsz, mi az életed célja?
  • Hogyan változik meg egy bonyolult helyzetre adott válaszod, amikor ráébredsz, hogy ahogyan reagálsz, az a te döntésed?
  • Milyen zavaró vagy befolyásoló tényezők miatt fókuszálsz inkább a problémáidra és nem a célodra?

A megtért szív szolgálni szeretne

Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.(2 Timóteus 1:9)

Azért lettél megváltva, hogy Istent szolgáld. A Biblia szerint: "ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk." (2 Timóteus 1:9)

Isten megváltott, hogy az Ő szent munkáját végezhesd. Nem a múltbéli cselekedeteid miatt, hanem a jövőbéli cselekedeteidért lettél megváltva. Isten országában neked is megvan a helyed, a célod, a szereped és a funkciód, amely arra vár, hogy betöltsd. Ez az, ami az életnek igazi értelmet és értéket ad.

Jézusnak az életébe került az, hogy téged megváltson. A Biblia emlékeztet minket: „mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”(1 Korintus 6:20)

Nem bűntudatból, félelemből vagy kötelességből szolgáljuk az Urat, hanem örömből és mélységes hálából mindazért, amit értünk tett. Tartozunk Neki az életünkkel. Az üdvösség által a múltunk megbocsájtatott, a jelenünk értelmet kapott, a jövőnk pedig biztosított. Mindezen előnyök fényében Pál erre szólít fel: „az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim (…) szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek”(Róma 12:1)

János apostol tanította, hogy megtérésünket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szeretettel szolgálunk mások felé. Az ő szavai szerint „tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket”(1 János 3:14).

Ha nincs bennem szeretet mások iránt, nincs bennem vágy, hogy másokat szolgáljak, és csak a saját szükségleteim érdekelnek, akkor nem árt végiggondolnom, hogy Jézus valóban jelen van-e az életemben. A megtért szív szolgálni vágyik.
Imádkozz a gyermekeidért szüntelenÉn őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. (János 17:9)

Jézus Isten szíve szándéka szerint tett, amikor a tanítványokért imádkozott, és mi is Isten szíve szándéka szerint teszünk, amikor gyermekeinkért imádkozunk.

Imádkozhatunk azért, hogy a gyermekeink örömmel éljenek Krisztusért: „Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.” (Jn 17:13)

Imádkozhatunk azért, hogy a gyermekeink szellemileg megerősödjenek: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17:15)

Imádkozhatunk azért, hogy a gyermekeink hatékonyan szolgálják Krisztust: „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (Jn 17:17)

Imádkozhatunk azért, hogy a gyermekeink megtapasztalják a közösséget más hívőkkel: „Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (Jn 17:21)

Imádkozhatunk azért, hogy a gyermekeink rendszeresen embereket vezessenek Krisztushoz: „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17:20)

Ha nem vagy szülő, akkor is segíthetsz az imáiddal másoknak közelebb kerülni Isten szívéhez.Isten Igéje mindig a tudomány előtt jár

"Dicsérjétek az Urat, ti mennyek és ti vizek, amelyek az ég alatt vagytok. Dicsérjétek az Úr nevét, mert minden az Ő parancsára állt elő. Ő helyezte el őket, hogy örökké ott legyenek. Ő alkotta a törvényeket, amit senki nem tud megváltoztatni." Zsolt 146, 4-6Mondta már neked valaha valaki, hogy a Biblia tudományos szempontból nézve nem pontos? Az a személy tévedett. Az az ember vagy a Bibliát nem tanulmányozta még, vagy a tudományt.

Isten fektette le a tudomány alapjait, és éppen ezért az Ő Igéje soha nem mond ellent a tudomány törvényeinek.

Kepler János, a híres matematikus és csillagász egyszer ezt mondta: "A tudomány nem más, mint az, hogy ugyanúgy gondolkozunk valamiről, ahogy Isten." Más szavakkal, Isten fektette le a fizika törvényeinek alapjait, mi pedig ezeket később felfedezzük.

A Biblia nem tudományos kézikönyvnek készült. Nem azért olvasod a Bibliát, mert egy rakétát akarsz építeni. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet, de soha nem közöl olyat, ami tudományosan nem állja meg a helyét. Az 1600 év során, amíg íródott, soha nem közölt téves információt. Sőt, mindig a tudomány előtt járt!

Például:

* Évezredekig azt hitték a földről, hogy lapos. De Isten 2600 évvel ezelőtt elmondta az Ézsaiás 40:22-ben, hogy Isten trónja a világ kereksége (gömbje) fölött van.
* Évezredekig úgy hitték az emberek, hogy valami tartja a világot. A hinduk azt gondolták, hogy elefántok tartják, a görögök pedig azt hitték, hogy Atlasz. Az egyiptomiak azt mondták, 5 oszlopon nyugszik. A Biblia soha nem állította, hogy a födet bármi is tartja.
* Évezredeken át az emberek úgy hitték, hogy a csillagok száma véges. De a Jeremiás 33:22 azt mondja, hogy a csillagokat nem lehet megszámlálni.

1861-ben egy nagyon híres könyvet adtak ki, melynek címe ez volt: "Ötvenegy megdönthetetlen bizonyíték, hogy a Biblia tudományosan pontatlan". Ma egyetlen tudóst sem találsz a földön, aki egyetértene ezekkel a "megdönthetetlen" bizonyítékokkal. A tudomány mindegyiket megcáfolta.

A Biblia azt mondja: "Dicsérjétek az Urat, ti mennyek és ti vizek, amelyek az ég alatt vannak. Dicsérjétek az Úr nevét, mert minden az Ő parancsára állt elő. Ő helyezte el őket, hogy örökké ott legyenek. Ő alkotta a törvényeket, amit senki nem tud megváltoztatni." Zsolt 146, 4-6

A termodinamika második törvényére nem igaz az, hogy ma érvényes, de másnap már nem. Mindig működik és igaz, mert Isten alkotta.

Az igazság nem változik.

Beszéljünk róla:

- Kutass a Bibliában olyan igazságok után, amelyek megerősítik mindazt, amit a természetben tapasztalsz.

- Hogy válaszolnál valakinek, aki a Biblia tudományos hitelességét vitatja?


Ne vesztegess időt a sajnálkozással

"Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!" (Példabeszédek 4,25)


Nem kell lehorgasztott fejjel járnod a vétkeid terhe miatt. Pál apostol azt mondja: "...mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által." (Róma 3,23-24)

Isten meg akar bocsátani neked. Képzelj el egy hatalmas táblát, ami telis-tele van írva a bűneiddel, majd Isten jön egy hatalmas szivaccsal, és letörli az egészet. Olyan ez, mint a gyerekek varázsrajztáblája: megrázod, megfordítod, és a tábla újra tiszta lesz. Isten bűnbocsánata is ehhez hasonló, és ez jó hír, ugye?

Azonban szükségünk van arra, hogy elfogadjuk Isten bűnbocsánatát. Bár értelmünkkel tudatában lehetünk ennek, de hinnünk is kell ezt, mélyen és erősen, elfogadva hitből, hogy ez igaz - merthogy az.

Az egyik gyakori akadálya, hogy elfogadd Isten bocsánatát az, hogy nem tudsz megbocsátani saját magadnak. Meg kell bocsátanod magadnak múltbeli kudarcaidért és bűneidért, azokért a szokásaidért és hibáidért, amelyek a bűn felé vittek. Bocsáss meg magadnak. Isten arra tanít, hogy: "Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!" (Példabeszédek 4,25) (angolból fordítva: nézz egyenesen előre őszinte bizalommal, és ne csüggeszd le fejed szégyenedben).

Voltál már úgy, hogy bűnt követtél el és bocsánatot kértél Istentől, és bár tudod, hogy Ő megbocsátott, te még mindig szánalmasan érzed magad? Mit szoktál tenni ilyen helyzetekben? Újra és újra bocsánatot kérsz ugyanazért a bűnödért? Újból és újból megvallod azt Istennek?

Nem. Csak egyszer kell megvallanod egy bűnt Istennek, és Ő megbocsátja azt. Bár lehet, hogy magadnak százszor is meg kell bocsátanod, és újból és újból ismételgetned, míg végül igazán felfogod, hogy: "Isten megbocsátott nekem. És kész."

Valahogy azonban mégis szeretjük Istent emlékeztetni olyan bűneinkre, amiket Ő már elfejtett. Egyszer valaki megkérdezte Eleanor Roosevelt-et, hogy "Hogyan sikerült olyan sok mindent elérnie élete során?" Erre ő azt válaszolta, hogy "Soha nem pazaroltam időt arra, hogy sajnálkozzak azon, ami már megtörtént."

Ne pazarold az életedet sajnálkozással. Fogadd el Isten bocsánatát, és bocsáss meg magadnak.

Beszéljünk róla

* Mit kell ma megbocsátanod magadnak?
* Elképzelted valaha Istent olyannak, aki nyomon követi, számon tarja minden bűnödet? Ez milyen hatással van arra, hogy el tudd fogadni az Ő bocsánatát?

Bölcs szívért...

A mai nap imádsága:

Uram! Gondokkal megterhelten állok előtted. Magam sem tudom, hogyan legyek úrrá helyzetemen... Kérlek segítsd meg hűtlenkedő szolgádat, hogy Benned megújulhasson! Ámen

   

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok.
Ézsaiás 30,15

Egy fának két ága... mindkettőt ugyanaz az életnedv táplálja: az alázat. (Másképpen is fogalmaz a magyar: türelem. Eltűri, elhordozza - alázatban.) Az ember sem nem türelmes, sem nem alázatos fajta.

Ninive királyának megtérésre hívó szavának köszönhetően megmenekült a város. Nem a zsákruhába öltözött bűnbánó emberek miatt, hanem a böjtölő állatokért... juhok, kecskék és kutyák. Kutyák, akik - játszunk el a gondolattal - megmentették a várost, mert kutyák maradtak és továbbra is hűségesek. Az emberek megváltoztak ugyan egy kis időre, de hamar "utolérték" önmagukat, s élték tovább mindennapjaikat úgy, mint azelőtt: s megint rugdosni kezdték megmentőiket. Kutyáik pedig példát mutattak - hűségből.

Az állatok ragaszkodása sokszor megszégyeníti a hűtlen embert, de generálisan mégsem okulunk belőle. Továbbra is abban a tévhitben élünk, hogy az élet az kíméletlen harc - a túlélésért. Ebben a küzdelemben egyesek hite szerint minden megengedett, még a jogosság látszatában páváskodó jogtalanság is - elvégre a "cél szentesíti az eszközt"... Ezt a fajta bölcsességet azonban nem az ÚRtól kaptuk! Amit Ő ajánl ézsaiási tolmácsolásban, az odafordulás. Belátása annak, hogy minden megoldás az ÚRtól jön. Hol keletkezik az aggódás? A szívben! S hol keresi az ember általában a megoldást? A szívén kívül, az anyagi világban. Pedig minden problémát ott kell megoldani, ahol az keletkezett.

Életünk nehézsége nem feladatokban rejlik - éppen ellenkezőleg, a kihívások inkább megszépítik azt -, hanem Istentől elrugaszkodottságunk terhétől. Cipeljük azt is, amit már rég le kellett volna tennünk. Terhek, amikről azt hisszük, nekünk rendelte a Sors, s közben saját büszkeségünk, olykor belátási készségünk hiánya biztatgat minket: Vidd tovább!

A megtérés lényege a higgadt belátás: Isten nélkül nem megy, Isten nélkül egyszerűen nem mehet... Megpróbáltam, újrakezdtem ezerszer is, s hiába minden erőfeszítésem, a várt eredmény elmaradt... A probléma továbbra is megmaradt, csak az erőm fogyott el, s lendületem kopott meg. Segíteni magunkon csak akkor tudunk, ha életünkbe beengedjük az Istent. Nem klisék közé szorítottan, dogmatikai okoskodásban, patentválaszos probléma-megoldásban, hanem testet-lelket megremegtető pillanatos életszentségek által vezetetten... Ez az, ami valóban segítene nekünk...Erősségeink...


A mai nap imádsága:

Uram! Benned bízunk, nincs más menedékünk! Könyörülj rajtunk! ÁmenVigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1 Kor 16,13

Ha Pál apostol ma itt élne közöttünk, igencsak keresgélnie kellene a szavak között, hogy megfelelő fogalmakat találjon mondandójának közlésére. Mára ugyanis torz klisé-halmazzá vált a férfi -, no meg a nő is. (Tisztelet a kivételeknek!) A gond persze soha nem a nemiségben rejtőzik, hanem a karakternélküliségben. Aki emberségében hitvány, az nemiségében is az. Nincs olyan, hogy valaki kiváló családapa, szerető férj, de egyébként a KRESZ-t folyamatosan megszegve, gátlástalan vadállatként vezeti az autóját. Olyan sincs, hogy valaki életfelfogásában pláza-cica/diszkó-királynő, s ugyanakkor önfeláldozó családanya is... Azaz: emberségünk mindig tükröződik a magánéletünkben éppenúgy, mint hivatásunkban, s a munkánkban is. Tegyük hozzá gyorsan: hitünkben is. Merthogy hit és hit között óriási(!) különbségek vannak, s nemcsak azért, mert van aki hitéletét éppen most kezdte, s van aki évtizedek óta gyakorolja. Jó nem elfelejteni, hitünket illetően mindannyian Isten kisiskolásaiként kezdjük, s felsőbb osztályba csak az léphet, aki szorgalma mellett türelmes is.

Régen a férfi erőssége abban állt, hogy védte az övéit, elsősorban a családját. Ma sok helyütt a férfitól kell védeni a családot! Ha így 'haladunk', akkor a férfiak - erejük, ide vagy oda -, de elveszítik dominanciájukat. Gyakorlatilag nincs olyan területe az életnek, ahol ne lehetne kiváltani a férfi munkaerőt! Korábban férfiaknak 'fenntartott' hivatások nőiesedtek el - lásd orvosok, tanárok - ennek minden előnyével és hátrányával. Az biztos, hogy így a 21. század elejére az ÚRIsten eredeti elgondolásától alaposan eltért a férfi is meg nő is, ezért azon sem csodálkozhatunk, hogy mai Ádámok és Évák gyakran nem csúcsai/koronája a teremtettségnek, hanem paródiái...

Hogyan is értsük akkor ezt a kijelentést: "Legyetek férfiak, legyetek erősek!"? Úgy, hogy minden, amit az Isten a férfi-lét ajándékának rendelt, annak tükröződni kell(ene) emberségünkben, s mindaz, ami a női-lét kiváltsága, az meg kell(ene) hogy nyilvánuljon a közösség(sz)építő szeretetben. Azaz: Krisztusban nincs férfi és nő... Ember van 'csak' - istenképű. Ezt eltorzítani, átfesteni nemcsak mértéktelen önzését jelenti a modern embernek, de egyben rendelt küldetésének megtagadását is.Mindennapjaink...


A mai nap imádsága:

URam! Oly sok mindent tartok fontosnak, s olykor megtörténik, mégis, hogy elmegyek a fontos dolgok mellett. Add, hogy észrevegyem ezen a mai napon is, mi a Te akaratod, s aszerint éljek, Téged dícsérve! Ámen

    

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek.
Lk 11,3-4a

Jóléti világunkban, az aktuális élménykereséstől meg-meglankadva, alternatív-örömös csokoládé-majszolás közben, a "mindennapi kenyér"-kérdéssel foglalkozni meglehetősen elméleti foglalatosság... Mindaddig, amíg magától értődődik, hogy "teli a has" és nincs anyagi-egzisztenciális veszélyeztetettség, amíg "működnek a dolgok" - mert van munkánk, van derék hitvesünk, szófogadó gyermekünk, jó szomszédaink, ruházatunk és lábbelink stb. -, eladdig a "mindennapi kenyér" csak egy, az élet normális menetéhez rendelt gyűjtőfogalom. De abban a pillanatban, ahogyan borul a megszokott mikrovilágunk rendje, a kenyér-kérdés rögtön Isten-kérdéssé is válik, s gondviselés már nem elvont teológiai meghatározás, hanem testünket, lelkünket próbára tevő lét-problematika, a hit harca...

Ha azt mondjuk "mindennapi", akkor nemcsak az életünk fenntartásához szükséges alapvető dolgokra, hanem magára az Életre is gondolunk. Az életre, a létezésre, mely kinek a kiegyensúlyozott normalitás, kinek meg a minden jót csírájában megfojtó abnormalitás. A baj akkor válik tragédiává, amikor az abnormalitás normává, azaz "normálissá" válik... Amikor normálisnak vélik, hogy néhány tízezer forintból tartsanak fel ultra-szerény egzisztenciákat (kis)nyugdíjasaink, akik egyébként - s most ne az egykorvolt politikai szájhősökre, az ideológiából megélő agitációs-propagandistákra vagy munkakerülő párttitkárokra gondoljunk! -, becsülettel végigdolgozták a 35-40 évüket, levonták a kevéske fizetésükből a járulékokat, hogy "majd cserébe" öregkorukban jobb lesz... Nos, nekik nem lett jobb/könnyebb az élet, de a magyarhoni elvtársi nyugdíjazottaknak, a mások kárárára csak a segélyből megélni akaróknak, a megtakarításokat elspekuláló külföldi magánbankok itthoni talpnyaló nyakkendőseinek nincsenek egzisztenciális problémáik, etikai dillemájuk amiatt, hogy naponta vétkeztek/vétkeznek - az ő "mindennapi kenyerük" nincs veszélyben, számukra a lét-harc egyet jelent a "lé"-ért való kiszámítható küzdelemmel ("lé"=pénz).

Amennyire szükségünk van mindennapi kenyérre, úgy szükségünk van mindennapi örömökre is. (Az embert ugyanis a Mindenható nem szenvedésre, hanem örömre teremtette, hogy istenes életével áldja, dícsérje Alkotóját!) Az öröm alapja, hogy becsülettel elvégzett munkánknak van értelme, hogy a szeretni érdemes, hogy az áldozathozatalnak eredménye van - nem csak az alkotás, a megvalósítás szépsége miatt -, de erkölcsi értelemben is. A hívő ember reménysége egyben az élet normalitásába vetet hit is, s az a meggyőződés, hogy ha a bűn el is sötétítette bennünk az Atyaisten képét, az egymás felé gyakorolt megbocsájtásokban újra és újra elővillan az Isten akarata, vagyis: azért küldettünk erre a Földre, hogy szeressünk...
Szeretet

A mai nap imádsága:
URam! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, s táplálj, hogy betölthessem akaratodat! Ámen


(A szeretet) Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1 Kor 13,7

Ez így igaz, de nem az emberé, hanem az Istené! Sokan nem is tudják vagy már elfelejtették, hogy Pál korinthusiakhoz írott első levelének 13. fejezete, az ún. Szeretet Himnusza, nem az emberi, hanem az isteni szeretetről szól. Ha ennek tudatában olvassuk, akkor mindjárt másképpen látjuk az embereket, s ha nem is nézzük el gyarlóságaikat - beleértve a mienket is -, de legalább nem prekoncepcióval nézzük a keresztény embert, mint akinek mindent úgy kell(ene) csinálnia, mint a Názáretinek...

Ugyanis emberek vagyunk. Simul iustus et peccator - azaz egyszerre vagyunk megigazítottak és bűnösök, vagyis egyszerre vagyunk Istenéi és egyszerre vagyunk vétkezők, gyarlóságokkal megterheltek is. Aki Istennél tudhatja magát, az sem mentes a bűntől, a mulasztástól, a negatív indulatoktól, a különbség csupán "csak" annyi, hogy küzd gyarlóságai ellen, minimalizálja azokat ill. ha akaratlanul kárt, veszteséget vagy fájdalmat okozott, akkor azt igyekszik jóvátenni.

Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény embernek mindent tűrnie kell(ene). Sokan önként felvállalnak olyan "kereszteket", amiket nem kellene, de egyrészt Krisztus a kereszthordázásával példaként járt előttünk, másrészt oly sok mocsokság, bűn tapadt a kereszténység elmúlt kétezer évének hatalommániás egyházi vezető embereihez, hogy az összkép javítása végett nem árt egy kevéske aktuális jóval lemosni az évszázados gyalázatot...

Amíg a gyónási titkot hamisan (a Biblia szerint csak két szentség létezik: a keresztség, s az úrvacsora/eucharisztia) értelmezett isteni szentségként tanítják - lehetőséget adva ezzel sokaknak arra, hogy elbújjanak a felelősségrevonás elől, jóllehet Isten akarata, hogy mindenki vállalja tettéért a következményeket -, eladdig lesznek olyanok, akik miatt gyalázzák az Istent, mert nem illik Isten emberéhez (s itt nem csak a papra, hanem minden magát kereszténynek vallóra gondoljunk!) "a paráznaság, a nyerészkedés, a részegeskedés és hasonlók"... Sajnos súlyos bűncselekmények árnyékolják be manapság is Isten népét - s az Isten népéhez tartoznak mindazok, akik hisznek egy Felsőbb Erőben -, nemiséggel kapcsolatos bűncselekmények, lopások, csalások, sikkasztások stb... Persze a hatalommal való visszaélés bűne jelen van minden vallásban, ahogyan a politikában (csak az egyházban mindig látványosabban!) - ugyanakkor az egyháziaktól (Isten embereitől) nem ezt várják el!

A Krisztuskövetés nem az önként felvállalt birkaság! Jézus URunk bizony ott bírálta a farizeusokat, ahol csak érte őket, s a templomból ostorral a kufárokat is kiűzte. Azaz: nem volt közömbös a bűnnel szemben. Az Antikrisztus lelke a közömbösség, a személytelenség. A huszonegyedik században az anonimitás átka alatt nyögünk... Nem tudjuk kik az elnyomó hatalmasaink, s kriminális emberek is elbújhatnak a jogszabályok mögé vagy láthatatlanok maradnak az internet ellenőrizhetetlen világában.

Az ember szeretete hamar ellobban, éppen ezért van szükségünk Istenre. Tőle kapjuk a kitartás, az erő a józanság olaját, hogy amíg sorsunk engedi iránymutatóan világítsunk. A világosság nem vállal közösséget a sötétséggel, a legnagyobb sötétség is megremeg egyetlen gyertya fényétől. Ezért kell kimondanunk, s hirdetnünk az Isten igazságait - azok ugyanis védenek mindannyiónkat...
Egyetértésben élni


„…kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” (1Korinthus 1:10)

Ha mindig kiugrasz kapcsolataidból, amikor zavaros vizekre eveztek, szokj hozzá saját társaságodhoz – mert ez lesz az egyetlen társaságod! A legjobb kapcsolat, amit remélhetsz, olyan, ami nem tökéletes, amin minden nap dolgoznod kell. A kapcsolatokat nem lehet arra alapozni, hogy soha nem lesz nézeteltérés, hanem arra, hogy elkötelezitek magatokat egymás szeretetére, és arra, hogy tenni fogtok a békességért. Jézus azt mondja: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 5:9). Ne feledd: a béketeremtés munka, de a jutalom megéri. A kapcsolatokat mindig megéri helyreállítani. Az Isten azt akarja, hogy értékeljük kapcsolatainkat ahelyett, hogy feladnánk azt, mihelyt feltűnik egy probléma. Pál azt írta: „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek” (Filippi 2:1-2). Az a képességünk, hogy megférünk másokkal, a lelki érettség fokmérője. Isten azt szeretné, ha az ő családját a szeretetről ismernék. A viszály és a marakodás rossz üzenetet küld a figyelő világnak. Pál szégyellte, amikor a korinthusi gyülekezet elkezdett villongó pártokra szakadni, és egymást citálták a bíróság elé. „Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között?” (1Korinthus 6:5) Megdöbbentette és kiábrándította, hogy senki sem volt elég érett arra, hogy békésen rendezze a konfliktust. Ezért írta: „A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz!”


Ha komolyan gondolod, hogy helyre akarsz állítani egy tönkrement kapcsolatot, mielőtt a másik személlyel beszélnél, beszélj Istennel! Ő meg tudja változtatni a másik ember szívét, a te szívedet vagy mindkettőtök szívét. Csodálatos, hogy mennyire másképpen érzed magad, ha imádkoztál. A konfliktusok gyakran a kielégítetlen szükségletekből erednek. Valahányszor egy emberi lénytől várod, hogy elégítsen ki olyan szükséglelet, melyet csak Isten tud, nagy bajban vagy. „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? … Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem [Istentől] kéritek.” (Jakab 4:1-2 NIV). Ahelyett, hogy Istenre tekintenénk, az emberekre tekintünk, és haragosak leszünk, ha cserbenhagynak minket. Isten azt kérdezi: „Miért nem hozzám jössz először?” Tégy meg mindent azért, hogy négyszemközt tudj beszélni az illetővel! Még akkor is, ha téged sértettek meg, Isten elvárja tőled, hogy te tedd meg az első lépést. „…menj el, békülj ki előbb atyádfiával…” (Máté 5:24).
Azt mondjuk: „majd az idő begyógyítja”. Nem feltétlenül! Időnként pontosan ez a hozzáállás okozza, hogy a sebek fekélyekké válnak. Vedd kezedbe a helyzetet és csökkentsd a károkat! Ráadásul a keserűség csak árt Istennel való kapcsolatodnak, emiatt maradnak imáid megválaszolatlanok (ld. 1Péter 3:7). Jób barátai emlékeztették őt: „Haragoddal csak magadnak ártasz…” (Jób 18:4 GNT). Ne feledd, hogy az időzítés a legfontosabb. Ne akkor próbáld helyrehozni a kapcsolatot, ha fáradt vagy, sietsz, vagy ha megzavarhatnak. Ne vedd félvállról ezt a helyzetet! Az idő és energia, amit hajlandó vagy ráfordítani a helyreállításra, azt jelzik, mennyire értékes neked ez a kapcsolat. Tehát olyankor fogj hozzá, amikor mindketten a legjobb formában vagytok! Azt mondod: „nem vagyok biztos benne, hogy képes vagyok rá”. Dehogynem! „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” (2Korinthus 5:18)


Ahhoz, hogy jól kijöhessünk egymással, nem elég csupán az alkalmazkodás, együttműködésre van szükség. Ezért tégy meg mindent azért, hogy értékelni tudd a másik ember érzéseit! Soha ne próbálj valakivel úgy beszélgetni, hogy az érzéseit figyelmen kívül hagyod! Figyelj rá anélkül, hogy védekező lennél, bólints, ha megérted – még ha nem is értesz egyet! Az érzések nem mindig valóságosak vagy logikusak, de ha nem veszel róluk tudomást, nem jutsz sehová. A zsoltáros azt mondja: „Amikor fájdalmas érzéseket éltem meg… akkor ostoba és bolond módon viselkedtem” (Zsoltárok 73:21-22 GNT) Mind rosszul viseljük, ha megsértenek, ilyenkor gyakran helytelenül cselekszünk. De Salamon azt mondja: „Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket” (Példabeszédek 19:11) Ha hajlandó vagy átérezni a másik ember érzéseit, azzal ezt jelzed neki: „A kapcsolatunk többet ér nekem, mint amennyire a nézeteltéréseink számítanak; te számítasz nekem”. Igen, áldozathozatalt kíván, elviselni a másik ember haragját, különösen akkor, ha alaptalan. De ne feledd, ezt tette Jézus is érted! Ahhoz, hogy jól ki tudj jönni a másokkal, be kell ismerned a saját részed. Jézus azt mondta: „…vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.” (Máté 7:5). Mindannyiunknak vannak vakfoltjai (olyan területek, amiket nem tudunk belátni), ezért keress egy barátot, aki segít mérlegelni a hozzáállásodat és cselekedeteidet, mielőtt a másik érintett féllel találkozol.
Kérdezd meg Istentől: „Én is része vagyok a problémának? Lehet, hogy nem látom valósághűen a problémát, érzéketlen vagyok, vagy esetleg túl érzékeny?” A bűnvallás hatalmas erejű eszköz. Ha be tudod ismerni saját hibáidat, az hatástalanítja a másik ember haragját, mert azt várta, hogy védekezni fogsz. Ne mentegetőzz, ne hibáztass mást, csak ismerd be a magad részét! Azt mondod, ez nagyon nehéz. Igen, de Isten „…nekünk adta a békéltetés szolgálatát” (2Korinthus 5:18).


Íme, két dolog, amit mindenképpen meg kell tenned, hogy megromlott kapcsolataidat helyreállítsd. Először is: a problémát támadd, ne az adott személyt! Nem fogod tudni megoldani a problémát, ha megszállottan a felelőst keresed. A Biblia azt mondja: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt” (Példabeszédek 15:1). Bármilyen probléma megoldásáról van szó, ahogy mondod az ugyanolyan fontos, mint amit mondasz. Ha bántóan mondod, a másik védekezni fog, vagy visszatámad. „A bölcs és érett ember megértő; minél kedvesebbek szavai, annál meggyőzőbbek” (Példabeszédek 16: 21 GNT). A zsémbelés nem működik. Nem tudsz meggyőző lenni, ha durva vagy. Ne használj elítélő, lekicsinylő, összehasonlító, felcímkéző, sértő, leereszkedő vagy gúnyos szavakat, inkább „csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják”! (Efezus 4:29) Másodszor: a kapcsolatra összpontosíts, ne a nézeteltérésekre! Valószerűtlen dolog elvárni azt, hogy mindenki mindenben egyet értsen. De ha a kapcsolatra összpontosítunk, a probléma gyakran elveszti jelentőségét, csökken, vagy teljesen jelentéktelenné válik. A kapcsolatot gyakran akkor is helyre tudjuk állítani, ha a nézeteltérések nem oldódnak meg. Mindig lesznek bizonyos dolgok, amikben tényleg nem értünk egyet, de Isten kegyelmével tudunk más véleményt képviselni anélkül, hogy ellenségesek lennénk. Tudunk kéz a kézben sétálni, nem kell folyton egymás szemébe néznünk. Ez nem azt jelenti, hogy fel kellene adni a megoldás keresését. Lehet, hogy továbbra is folytatni kell a megbeszélést – de most már egyetértésre jutva abban, hogy a szeretet szellemében kell az egésznek történnie. A megbékélés azt jelenti, hogy elássátok a csatabárdot, nem pedig a problémás kérdést temetitek el. Szóval kivel kell felvenned a kapcsolatot? Kivel kell rendezned a viszonyod? Emeld fel a telefont és kezdd el a folyamatot!

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

„… a bölcsek nyelve… gyógyít.” (Példabeszédek 12:18)

Matthew Henry a kedvességet így jellemzi: „só, mely tartósítja szavainkat és megvédi őket a romlástól.” A sónak alapvetően két rendeltetése van: tartósít és ízesít. Amikor tehát a Biblia azt mondja, hogy: „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett…” (Kolossé 4:6), akkor ez azt jelenti, hogy nem szabad romlottnak lennie, hanem mindig jóízűnek és jó érzést keltőnek. Jakab apostol ezt mondja: „Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet?... Sós forrás sem adhat édes vizet!” (Jakab 3:11-12), másként fogalmazva: nem lehet megjátszani, mi van a szívünkben. Nem az a lényeg, hogy megtanuljuk a megfelelő dolgokat mondani, hanem hogy a hozzáállásunknak kell megfelelőnek lennie: „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Máté 12:34). Salamon azt mondja: „Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelvek pedig gyógyít” (Példabeszédek 12:18). ha nem vigyázol, akkor mindenféle rosszra beszéled rá magadat és a körülötted lévőket. Egy bibliatanító mondja: „Képesek vagyunk arra, hogy a hit beszédeit mondjuk, melyek csodákat valósítanak meg… a hit törvényszerűségét kimondott szavainkkal hozzuk működésbe, akár javunkra, akár rombolóan… »A bölcsek nyelve gyógyít«. Ez fordítva is igaz: »az ostoba szavak megbetegítenek.« Rajtad múlik, hogy melyiket választod. Szíved és szavaid felsorakozatnak amögé, amit az ördög sugall, vagy működhetsz hittel, szívedet és szavaidat Isten igéjéhez igazítva, továbbadva az ő áldásait. A hit úgy működik, hogy elhisszük és kimondjuk azt, amit Isten mond.” Kezdj hát el gyógyulást hozó szavakat mondani!HOGYAN VISELKEDJ A GYÜLEKEZETBEN?

„… tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában… „ (1Timóteus 3:15)

A gyülekezet olyan, mint egy kert; benne a növekedés és a szépség nagyszerű lehetősége. Egy kert gondozásához azonban idő és munka kell; sőt résen kell lenni, hogy észrevegyük a gyomokat, és kihúzzuk őket, mielőtt megnőnének és elpusztítanák növényeinket. A gyülekezetben a két legáltalánosabb gyom a következő: 1) Kivételezés. „Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: »Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” « (ApCsel 10:34-35). Péter, aki maga is küszködött az előítéletekkel, ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten.” Te hogy vagy ezzel? Te is megértetted már? Vagy csak a „saját fajtáddal” vagy közösségben? A klikkesedés a gyülekezetben felségárulás a Királyok Királya ellen. Ha van csak egyetlen magányos lélek is a gyülekeztedben, akkor még van min dolgoznod! A Biblia azt mondja, hogy Isten családot ad a magányosoknak (Zsoltárok 68:6), Amikor az emberek félénkek, szégyenlősek, sebeket hordoznak, veszélyeztetve érzik magukat, és nem tudnak bízni, neked kell közeledned feléjük, és behozni őket a közösség körébe. 2) Pletyka. „Ne rágalmazzátok egy mást, testvéreim…” (Jakab 4:11). Ha pletykát hallasz valakiről, azonnal állítsd meg! Ha nem vagy hajlandó egyenesen azzal az emberrel beszélni, ne beszélj róla! Azt se engedd, hogy mások róla beszéljenek! A pletyka az a művészet, amikor nem mondunk ugyan semmit, mégis mindent elmondunk. Ha azt szeretnéd, hogy gyülekezeted családjában összhang legyen, ne engedj teret a pletykának!
Jézus „vállalta a zuhanást” érted

„…Krisztus is szenvedett… az Igaz a nem igazakért…” (1Péter 3:18)

A keresztnél két dolgot láthatunk: 1) Hogyan érez Isten a bűnnel kapcsolatban. Isten szent, Ő a bűn minden formáját halálbüntetést érdemlő támadásnak tartja. „Ezt mondja az Úr e népnek: Úgy szerettek ide-oda futkározni, lábaikat meg nem tartóztatták! Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az ő bűnökről, és vétkeikért megfenyíti őket” (Jeremiás 14:10). A bűnbánat témáját nem fogadja szívesen egy olyan nemzedék, amely racionális magyarázatokat keres a bűnre. Egy jó orvos azonban megmondja neked, hogy mennyire beteg vagy, azért, hogy rávegyen téged az életedet megmentő gyógyszerek bevételére. 2) Hogyan érez Isten a bűnössel kapcsolatban. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). A Chicago Tribune tudósít arról, hogy 1997. június 22-én Michael Costello negyvenkét éves ejtőernyős-ugrás oktató, a Florida állambeli Mt. Dora lakója, kiugrott egy repülőgépből 12000 láb [kb. 3650 m] magasan egy Gareth Griffith nevű huszonegy éves újonc ugróval. A kezdő ejtőernyős hamarosan megtudta, milyen jó oktatója van. Amikor az újonc meghúzta az ejtőernyő-kioldót, az ernyő nem nyílt ki. Tovább zuhanva a föld felé a biztos halállal nézett szembe. Ám ekkor az oktató valami elképesztő dolgot tett. Mielőtt földet értek volna, az oktató átfordult, hogy ő érjen talajt először, az újonc pedig őrá essen. Az oktató azonnal szörnyethalt. A kezdő ugró gerince megsérült ugyan a zuhanástól, de nem bénult le. A kereszten Jézus „vállalta az ugrást és felfogta a zuhanást” érted. Ma azt kéri tőled, hogy te pedig élj érte. Megteszed?Tedd le!

„Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet… és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!” (Zsidókhoz írt levél 12:1)

A Biblia azt mondja: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” (1Korinthus 9:24). Az életed során egyetlen lehetőség van a futásra, ezért úgy fuss, hogy győzz! Ahhoz, hogy el tudd kerülni a botlásokat, és hogy le ne maradj, hanem meg tudd tartani a helyed, ne nézz vissza! Nem tudod megváltoztatni a múltad, de hála Istennek, tanulhatsz belőle, és magad mögött hagyhatod. Ne nyugtalankodj a következő kör miatt, csak a következő lépésre összpontosíts! Ha azt elvéted, elbukhatsz, és talán soha nem tudsz majd talpra állni. Mielőtt észrevennéd, hamarosan több kör lesz a hátad mögött, mint amennyi előtted van, tehát úgy fuss, hogy minden kör értékes legyen: „Ezért… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!” Sokan közülünk cipelik a terheket és olyan súlyok miatt aggódnak, amiről idősebb és bölcsebb emberek tudják, hogy nincs igazán jelentőségük. Elpocsékoljuk erőnket arra, hogy kioltsunk olyan tüzeket, amelyeket ha magukra hagynánk, maguktól kialudnának. Az idő a legértékesebb erőforrásod. Bánj vele takarékosan, és ezzel megnöveled a vagyonodat és csökkented a tartozásaidat. Szabadulj meg a régi kapcsolatok terheitől, az értelmetlen félelmektől és a hamis elkötelezettségektől azok felé, akik manipulálni akarnak téged. Az életben van épp elég fájdalmas próbatétel – miért mennél keresztül azon, amit le is tehetnél? Amikor a vak Bartimeus meghallotta, hogy Jézus elérhető közelségben van, ledobta a köntösét, amiben megbotolhatott volna, és odafutott Jézushoz. És hite kifizetődött: „És azonnal újra látott, és követte őt az úton” (Márk 10:52). Ma „tedd le te is”, és fuss!