2017. október 31., kedd

„AMÍG”

„…tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig” (1Mózes 32:25)
A Biblia azt mondja: „Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki [az Úr angyala] tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig.” Amikor Isten úgy határoz, hogy valamit kezelni fog az életedben, úgy intézi, hogy egyedül maradj. Figyeld meg, Jákób ott maradt egyedül. Amikor műtétre van szükség, senki mást nem engednek be a műtőbe. Ilyenkor kezelni kell valamit, különben nem maradsz életben. Figyeld meg ezt is: „küzdött vele valaki, amíg…” (1Mózes 32:24 KJV). Lehet, hogy mások lemondanak rólad, de Isten nem. „…aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1:6). „Amíg” Jákóbból Izráel nem lesz, „amíg” a csalóból Isten harcosa nem lesz, amíg meg nem tanulsz úgy járni, úgy beszélni, úgy élni, hogy körülötted mindenki meglássa, hogy Isten megérintett. Isten nem fogja sokáig hagyni, hogy eléldegélj olyan dolgokkal, amiket korábban elnézett neked. Amikor kezdesz kifogyni az időből, meg fog küzdeni veled, és megmutatja, hogy így csak elpazarolod az életedet. Küzdeni fog veled meggondolatlan tetteid, szavaid, a könnyelmű viselkedésed miatt. Küzdeni fog veled hálátlanságod miatt, és segít, hogy meglásd, mennyi mindennel áldott meg. Küzdeni fog veled a kétségeid miatt, és azért, mert nem vagy hajlandó elkötelezni magad. Váltottál állást, lecserélted a kapcsolataidat, átmentél egy másik gyülekezetbe; mikor fogod engedni, hogy Isten elültessen valahová, ahol tartósan megmaradhatsz, és gyümölcsöt teremhetsz? Két „amíg” van ebben a történetben. Először: Isten küzdött Jákóbbal, amíg igent mondott. Másodszor: Jákób küzdött Istennel, amíg meg nem áldotta őt. Ekkor változott meg Jákób neve, ekkor ért véget múltja, és ekkor kezdődött el a jövője, melyet Isten oly rég eltervezett számára.


EZ CSAK PÉNZ


„Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van…” (Zsidók 13:5)

Sokan azt gondolják, hogy a munka célja az, hogy elegendő pénzt szerezzünk, és így többé ne kelljen dolgoznunk. Nem, ha a munkád nem nyújt beteljesedést számodra, akkor végül utálni fogod. Ez így van, akár sokat, akár keveset keresel. Maga a pénz nem elég értékes ahhoz, hogy rááldozd az életed.

John Ortberg írja: „Van egy barátom, aki üzletember. Már a hetvenes éveiben ját. Évekkel ezelőtt ott voltam a gyülekezetében, amikor ő prédikált, és fantasztikus üzenete volt. Az istentisztelet után beszélgettünk, és ezt mondta nekem: »Tudod, amikor fiatal voltam, mindig úgy éreztem, hogy lelkipásztori szolgálatba kellene állnom«. »Miért nem mentél?« - kérdeztem. Kiderült, hogy csupán a pénz tartotta vissza. Jól boldogult az üzleti világban, ezért nem követte azt, amiről úgy érezte, Isten elhívása az életében. Most anyagilag biztosított az élete – de kezd kifutni az időből. Ez csak pénz! Mind nehéz helyzetekbe bonyolódunk miatta, ébren hánykolódunk éjjel, fortyogunk, idegeskedünk, mesterkedünk, eladjuk a becsületünket, hogy kicsit többet szerezzünk belőle… és aggódunk amiatt, hogy valaki más elveszi tőlünk. Pedig csak pénz! Soha nem lehet ok arra, hogy ne kövessük Krisztust. Soha nem lehet ok arra, hogy ne tegyük, amire Ő hívott minket.”

Billy Graham találóan fogalmazott így: „Ha valaki a pénzügyi dolgokban egyenesen jár el, ez segít egyenesnek lennie az élet csaknem minden más területén is”. Semmi baj nincs azzal, hogy pénzt keresel és élvezed a hasznát, de ügyelj arra, hogy ne ess a pénz szerelmének rabságába!

Meglátni Istent a helyzetünkben

„…és én ennek örülök” (Filippi 1:18)


Amikor Pál azt írta: „az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja” (Filippi 1:12), akkor éppen börtönben volt, és ezt a helyzetet arra használta fel, hogy Jézusról beszéljen az embereknek. Tovább menve így folytatja: „ismertté lett az egész testőrségben… hogy Krisztusért viselem bilincseimet” (Filippi 1:13) Aztán rámutat arra, hogy: „testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólja Isten igéjét”(1:14). Pál még akkor is, amikor rájött, hogy vannak, akik csak azért hirdetik az evangéliumot, hogy neki gyötrelmet okozzanak, ezt mondta: „Mit számít? Az a fontos, hogy… akár jó, akár rossz indítékból, de Krisztust hirdetik. És én ennek örülök” (Filippi 1:18 NIV). Igazságtalanul tartóztatták le, durván bántak vele, a jövője bizonytalan volt, de Pál Isten kezét látta minden helyzetben. Ezért tudta azt mondani mindenben: „és én ennek örülök”. Micsoda szemléletmód! Micsoda hozzáállás!

Egy évszázaddal ezelőtt, egy bányaszerencsétlenség után Durham püspöke ezt mondta a gyászolóknak: „Nehéz megérteni, hogy Isten miért engedett megtörténni egy ilyen csapást. De mi ismerjük őt, bízunk benne, és minden rendbe fog jönni. Otthon van egy régi selyem könyvjelzőm, amelyet édesanyámtól kaptam. Ha a fonákját nézem, nem látok mást, csak összekuszált fonalakat… úgy néz ki, mint valami óriási tévedés. Azt gondolhatnánk, olyasvalaki készítette, aki nem tudta, hogy mit csinál. De ha megfordítom, és a színét nézem, akkor gyönyörűen ráhímezve ezeket a szavakat látom: AZ ISTEN SZERETET. Ma ezt a fonákjáról nézzük. Egy napon más nézőpontból látjuk majd, és meg fogjuk érteni.” Ha elkezdjük meglátni Istent a helyzetünkben, akkor ki tudjuk mondani: „és én ennek örülök”.


Ne dobd el a holnapot!


„Holnap csodákat tesz köztetek az Úr.” (Józsué 3:5)

A múltad tett azzá, ami ma vagy, de a jövőd tehet azzá, amit rád nézve Isten mindig is tervezett. Józsué egy olyan néphez szólt, melynek a múlja tele volt újra és újra ismétlődő kudarcokkal és Isten elleni lázadással. Isten, aki ellen sokszor olyan felháborítóan vétkeztek, bűnösnek nyilvánította, elítélte, megbüntette, de aztán mindig újra helyreállította őket. Bizonyára már régen el kellett volna szakadnia tőlük, megfosztva őket minden további áldástól. De „Józsué ezt mondta a népnek: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr”. Szenteld meg magad, igazodj újra Isten terveihez, és figyeld, hogy kezd el dolgozni az életedben! Mikor az ellenség már meggyőzött arról, hogy tekintve a te múltadat, még Isten sem tud mit kezdeni a jövőddel, Isten arra hív, hogy készülj fel, hogy meg tudjon áldani. Isten teljesen tudatában van a múltadnak, de sokkal inkább a jövődre összpontosít. Miért dobjuk el magunktól a holnapot, amikor olyan kétségbeesett szükségünk van rá? Amikor Jézus így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” (János 19:30), tanítványai félreértették, és azt hitték mindennek vége. Ezért szétszéledtek, és egy olyan jövőről tűnődtek, amiről azt hitték, sohasem jön el. De Istennel minden vég egy új kezdet, és három nappal később egy angyal kihirdette a feltámadást és az új holnapot, amely minden hívő számára garantálja a jövőt. A múltadnak van vége! Ne add fel a holnapodat azzal, hogy emlékműveket állítasz a múltbeli kudarcaidnak! Ismerd el, valld meg és add át a múltad a megfeszített Krisztusnak! „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr!”
Hit...

A mai nap imádsága:
Istenem! Köszönöm a hit ajándékát! Ámen.Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által... Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.
Róm 3,23-24 és 28

Reformáció ünnepe van... 1517. október 31-ére emlékezünk, amikor is Luther Márton a "mindenszentek-halottaknapi" általános nagy népmozgás "hírvivő" lehetőségét is kihasználva kiszögelte a wittenbergi vártemplom ajtajára híressé vált 95 tételét. Luther nem egyházat akart alapítani, hanem az általánosan elterjedt egyházi visszaéléseket kívánta orvosolni, s vissza akart térni a régi jó, kezdeti rendhez.... A hatalom mámorában fürdő pápaság - gyakorlatilag erről szól a pápaság történelme - ezt nyilvánvalóan nem tűrhette. Luthert X. Leó pápa kiátkozza az Egyházból, birodalmi átok alá is vonja (szabadon megölhette bárki!), s ha a német választófejedelmek közül jónéhányan nem állnak Luther mellé, akkor máglyán végzi, mint Husz János... Amikor kiderült az "igazság" - s az sokszor fájdalmas - a pápa így kiáltott fel: "Mit merészel ez a tetves barát?!"...

Nos ez a "tetves barát" emberközelivé reformálta (vissza-alakította) az Isten-hitet. Kilenc év múlva a lutheranizmus életre-valóságát is bizonyítandó - ha élünk Isten kegyelméből - ünnepelni fogjuk az evangélikusok félezeréves jelenlétét a világban! Nemcsak jelentős, de szellemtörténetileg meghatározó állomás volt 1517. október 31.! Mit akart Luther? Amit mindenki más: emberi törvényeskedések nélküli őszinte hitet. A józan észnek ellentmondó, az Istentől eltávolító, egyértelműen nem biblikus, pápai hatalmi érdekeket védő, zsinati döntések eltörlését, az isteni kegyelem ingyen - s nem bűnbocsátó-cédulákhoz kötött - meghirdetését minden ember számára. Ez az igazság pedig így hangzik: "Az igaz ember hitből él." Habakuk próféta (Hab 2,2) és Pál apostol is ezt hirdeti, tanítja...

A hit nem teszi feleslegessé a jócselekedeteket, de amiben reménykedhet az ember, az nem a saját, hanem csakis az Isten jósága. Az ember ugyanis híjával van az Isten dicsőségének... Ennek a hiánynak világ-keserítő következményét láthatja tapasztalhatja minden kor embere!

A megváltott (krisztusi) ember azonban nem keseredik el, mert tudja, hogy Isten számára nemcsak rendkívül fontos mindenki, de "személyes" munkatársul is meghívja, hogy hirdesse Isten hatalmát, s szolgáló életével másokat is Isten dícséretére inspiráljon... Mert ettől szépül, s javul is egy kicsit az embervilág...Távlatokért.


A mai nap imádsága:

Uram! Add életembe Jóságodat, hogy az igazság ösvényén járhassak, s kiszámíthatóvá váljak a Te Mennyei Országod, mások és önmagam számára is. Ámen.A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség.
Ef 5,9

Gyerekkoromban nyáron ettük a dinnyét, ősszel a szőlőt, télen pedig az almát. Manapság, amikor faluvá zsugorodott a Föld, asztalunkra került gyümölcsök nem jelzik megfelelően az idő múlását... Másképpen haladunk. A természet szívverését se érezzük, helyette az atomórák rezgése szabdalja életünket - nehezebb is lett a várakozás...

Várni márpedig kell. Ahhoz, hogy a fa gyömölcsöt hozzon, egy esztendőt, ahhoz hogy gyümölcsfáink termőre forduljnak éveket, ahhoz pedig, hogy gyermekeink emberré váljanak - évtizedeket. A természet Isten-alkotta rendje, hogy a növényeknek napfényre van szükségük, a gyümölcsérésre a sötétség és a hideg alkalmatlan. De így van ez az emberek életében is. A családi meleg hiánya miatt didergő lelkecskék egy-két évtized múlva nem egyszer olyan gyümölcsöt hoznak életükben, ami kicsi, kukacos és félig rohadt... Kell az Isten Világossága, hogy helyesen fejlődjék a gyermek, s érett szép gyümölcsöt hozzon élete, Istennek és hazának hasznára, szülőknek örömére. A gyümölcsök egyértelműek, nem összetéveszthetőek, mindenki számára jól láthatóak: jóság, igazság és egyenesség.

Gyakran elbizonytalanodunk, s azt gondoljuk: Hiába a buzgó jóság, ha gonoszság gyorsabban "reprodukálja" magát... A jóság nem csak gyümölcs, ami táplál, hanem jel is egyben. Jel mindenki számára, hogy érdemes küzdeni, érdemes nagyobb távlatokban gondolkodni. Az igazságból is sokkal kevesebb van, mint igazságtalanságból, de ne feledjük Jézus szavait: egy kevéske só az egész levesnek ízt ad. Az egyenesség kiszámíthatóságot jelent. Talán ez a legnagyobb rákos daganat korunk társadalmának testében. Nincs kiszámíthatóság... nem a politikában, nem a kisközösségekben, nem a párkapcsolatokban, hanem az egyes emberben. Aki Istennel nem számol, az nem számol az Isten törvényével sem. Aki csak magával számol, az önzővé és kibírhatatlanná válik - idővel, a maga számára is. A jó hír azonban ott cseng szívünkben lelkünkben: az Isten Világossága közénk jött, s bennünk lakozik, s mi Őbenne, ha végre elhisszük már Őt, s számolunk Vele...Választásaink...


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Sokszor nehéz helyzetben találom magamat... Magam sem tudom, hogy mit válasszak, mert mást diktál az értelmem, s megint mást a szívem. Egyedül oly nehéz a választás! Kérlek Téged, segíts nekem! Adj nekem bátorságot és bölcsességet döntéseimhez, apró jeleket, hogy ne csak tudjam, de érezzem is, hogy Te mindig velem vagy minden utamon! Ámen


Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot.
Válaszd hát az életet!
5 Móz 30,19

Segíts magadon, s az Isten is megsegít! - mondják sokan, azaz ha te nem teszel semmit, akkor nem történik változás. Sokan ebből (is) azt a következtetést vonják le, hogy Isten alapviszonya teremtett világához a passzivitás. Ez amolyan deista elképzelés, hogy ti. megteremtette a világot, aztán magára hagyta... Sokan gondolják, Isten csak fikció, elképzelés, kitalált történet. Richard Dawkins angol biológus, a 70-es évek közepe óta világsikernek örvendő "Önző gén" szerzője, újabb nagy vitákat kiváltó könyvvel állt elő. Isteni téveszme c. könyvében tudatosan provokatív, és " hitet tesz" az ateizmus, mint bátran vállalható, tisztességes álláspont mellett. Sok érdekes, tudományos magyarázatával kapcsolatban csak egyetlen baj van: elfelejti, hogy a vallás lényege nem azonos a tudomány céljával, azaz a vallás nem "általában" akar választ adni, hogy milyen a leginkább vállalható egyetemes világkép, hanem az individuum, az egyes ember, azaz az "Én" helyzetére akar megnyugató válaszokat adni. A saját sorsunk esendőségének (betegség, veszteség, mindenféle hiány és egyéb nyomorúság) felvállalása - ha nem is megértése, de megnyugtató integrálása a hétköznapokba -, a cél mindazok számára, akik a beteljesületlen kívánságok ellenére, teljes életet szeretnének élni.

Ehhez nyújt kiváló segítséget a Biblia. Evangélikus tradíciónk lényege a dogmanélküliség, s a szabad gondolkodás a jézusi szeretetben. Nyilvánvalóan egyszerűbb azt mondani: "Ez így van, aki ezt nem így gondolja - kizárjuk!" (Korábban a megégetés veszélye is leselkedett az ilyen eretnekekre...) Persze ma is vannak, akik képtelenek elviselni a másfajta gondolkodást. Olvasom, Afrikában a "jó muzulmánok" nagy gumiabroncsba gyömöszöltek keresztényeket, benzinnel leöntötték őket, majd meggyújtották őket... válaszul egy jelentéktelen újság Mohamed-karikatúráira. Nem katolikus "találmány" tehát az inkvizíció, hanem génjeinkbe ivódott ősrégi készség, letörölni a másikat a vita színpadáról. Létünk ilyen: Istentől kapott szabadságunkba benne foglaltatik nemcsak a jó, de a rosz választásának is a lehetősége.

Élet és halál, áldás vagy átok? A választás olyan egyszerűnek tűnik, mégsem az. Amíg az életért folyamatosan küzdeni kell, addig a halálért semmit nem kell tennünk, csak el kell engednünk magunkat... s már gurulunk is lefelé az elmúlás lejtőjén. Közvetlen környezetünkben is akadnak bizonyára olyanok, akik már rég feladták, már jóideje nem küzdenek. "Minek is? Nekem már úgyis mindegy!" - magyarázzák tönkrement életüket. Az elveszettség érzése azonban soha nem a sikertelenségből táplálkozik, hanem a magányból. Abból, hogy nincs "se ember, se isten", akivel megoszthatnánk gondolatainkat.

Az élet lényege, hogy folyamatosan választanunk kel - kis és nagy dolgokban. Isten napról napra elénk adja a lehetőségeket, s a Tőle kapott szabadságunkban mi pedig választunk. Válasszuk azért az életet! - mégha ez a nehezebb is. Hiszen megtapaszaltuk: itt az áldás van, azaz a nyugalom, amott pedig az átok, azaz a békétlenség...
Céllal vagyunk itt!

"Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efézus, 2:10)

Isten olyan szolgálatra hív téged, amely minden képzeleted felülmúlja. Azért születtél meg erre a földre, hogy eszköz légy Isten kezében.

Nem csak ezért teremtett meg, hogy fogyassz és elhasználj dolgokat: ételt, levegőt és hogy helyet foglalj. Isten arra tervezett el Téged, hogy változást hozz az életeddel. Azért teremtett, hogy hozzáadj az élethez a földön, és ne csak elvegyél belőle. Isten azt szeretné, ha valamit vissza is tudnál adni.

A Biblia azt mondja, hogy "Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Ef.2:10)

Ezek a "jó cselekedetek" a te szolgálatod a világ felé. Ahányszor mások felé szolgálsz, bármilyen módon teszed is, olyankor igazából az Urat szolgálod és eleget teszel annak, amire Isten elrendelt Téged. (Kol.3:23-24, Máté 25:34-45, Ef. 6:7)

Az, amit Isten Jeremiásnak mondott, az rád nézve is igaz: "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek."(Jer.1:5)

Amikor a legtöbben arra gondolnak, hogy "népek prófétájává" tesz embereket az Úr, akkor egyből papokra, pásztorokra, illetve hivatásos papságra asszociálnak, pedig az Úr azt mondja, hogy valójában az ő családjának minden egyes tagja Őt szolgálja. A Bibliában az a két szó, hogy "szolga" és "lelki munkás" szinonimák, épp úgy, mint a szolgálat és a lelki munka. Ha keresztény vagy, akkor te egyben már lelki munkás is vagy, és amikor szolgálsz akkor azáltal Őt hirdeted.

Gondoltál már valaha arra, hogy Isten miért nem visz fel minket egyből a mennybe, amint elfogadjuk a kegyelmét? Miért hagyja, hogy itt éljünk, ebben az elesett világban? Azért hagyja, hogy itt éljük tovább az életünket, hogy beteljesítsük az Ő akaratát. Ha már megváltott vagy, Isten fel akar Téged használni. Az Úr szolgálatot készített számodra a gyülekezetben és missziót a világ felé.


Beszéljünk róla

* Van bármi is, ami visszatart attól, hogy elfogadd azt, hogy Isten Téged szolgálatra hívott el?
* Mit gondolsz, Isten milyen feladatot adott Neked a szolgálatban, amihez tudod, hogy szükséged lesz az Ő segítségére és erejére ahhoz, hogy teljesíteni tudd?
Jézushoz hasonlóvá lenni - ez legyen a célod!

"Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Efézus 4:23-24)

Isten végső célja a földi életeddel nem az, hogy kényelemben töltsd el azt, hanem hogy a jellemed fejlessze. Azt akarja, hogy szellemi értelemben éretté válj, hogy hasonlóvá válj Krisztushoz.

Ahogy az előtted álló céltudatosan eltervezett tíz évedre tekintesz, ne feledkezz meg arról, hogy Isten terve kezdetektől fogva az volt, hogy az Ő fiához, Jézushoz hasonlóvá válj. Ez kell, hogy az életcélod legyen. Isten a teremtésen keresztül kinyilvánította ezt a szándékát: "Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá." (1Mózes 1:26)

Az egész teremtett világban csak az emberi lények mondhatják el magukról, hogy "Isten képmására " lettek megalkotva. Ez hatalmas kiváltság, amely méltóságot ad nekünk. Nem érthetjük meg ugyan teljes egészében, mit is jelent ez, de néhány vonatkozását ennek:

* Istenhez hasonlóan mi is szellemi lények vagyunk - a szellemünk örökéletű, és a földi létezésünk után is fennmarad.
* Intellektuális lényekként képesek vagyunk a gondolkodásra, arra, hogy megítéljünk helyzeteket és dolgokat, és képesek vagyunk a problémamegoldásra.
* Istenhez hasonlóan kapcsolatokban élünk: valódi szeretet tudunk adni és elfogadni.
* Képesek vagyunk az erkölcsi ítéletre: meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól - és ezáltal felelősséggel tartozunk Isten felé.

A Biblia rámutat arra, hogy nem csak a hívők, hanem minden emberi lény részben magán hordozza Isten képmását - ezért helytelen dolog a gyilkosság és az abortusz. (1 Mózes 6:9; Zsoltárok 139:13-16; Jakab 3:9)

Ez az isteni képmás az emberekben azonban töredékes, tönkretette és eltorzította azt a bűn. Ezért küldte el Isten Jézust, hogy helyreállítsa azt a képmást, amit elvesztettünk. Mit is jelent Isten teljes képmása és hasonlatossága? Olyannak lenni, mint Jézus! A Biblia azt mondja, hogy Jézus "az Isten képmása", "a láthatatlan Isten képe", "Isten dicsőségének a kisugárzása". (2Kor 4:4; Kolossé 1:15; Zsidók 1:3).

Az emberek gyakran használják az "amilyen az apa, olyan a fiú" mondást a családon belüli hasonlóság kifejezésére. Engem örömmel tölt el, amikor az emberek észreveszik a tulajdonságaimat a gyermekeimben. Isten is azt akarja, hogy a gyermekei az Ő képmását viseljék és hozzá hasonlóak legyenek. A Biblia így beszél erről: "Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Efézus 4:24)

Hadd legyek teljesen egyértelmű: te magad soha nem leszel Isten, vagy akárcsak egy isten. Ez a gőgös hazugság a Sátán legrégebbi kísértése. Ádámnak és Évának is azt ígérte, hogy ha az ő tanácsát követik, akkor "olyanok lesznek, mint Isten" (1Mózes 3:5).

Számos vallás és New Age-es filozófia még mindig ezt a régi hazugságot próbálja elhitetni, hogy istenek vagyunk, vagy istenek lehetünk. A istenné válás iránti vágy bukkan fel bennünk minden alkalommal, amikor megpróbáljuk irányításunk alatt tartani a körülményeket, a jövőnket, vagy a bennünket körülvevő embereket.

De mi teremtmények vagyunk, és soha nem válunk Teremtővé. Isten nem azt akarja, hogy te isten legyél. Azt akarja, hogy hozzá hasonlóvá válj, felvéve az ő értékeit, beállítottságát és jellemét. Ahogy a Biblia fogalmaz: "öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Efézus 4:22).

Isten végső célja a földi életeddel nem az, hogy kényelemben töltsd el azt, hanem hogy fejlődjön a jellemed. Azt akarja, hogy szellemi értelemben éretté válj, hogy hasonlóvá válj Krisztushoz. Jézushoz hasonlónak lenni nem azt jelenti, hogy elveszíted a saját személyiségedet, vagy öntudatlan klónná változol. Isten különlegesnek teremtett, ezért egészen bizonyosan nem akarja az egyediségedet elvenni.

Mi a Jó Hír?

„Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe.”
(Róma 1:17)

„A Jó Hír megmutatja, Isten hogyan teszi igazzá az embereket önmagával – ez hittel kezdődik és hittel végződik.” (NCV – fordítás)

A Jó Hír az, hogy ha Isten kegyelmében bízunk, amely Jézus Krisztus munkája által megment minket, akkor a bűneink meg vannak bocsátva, életcélt kapunk és ígéretet egy mennyei otthonra.

Isten senkit sem teremtett úgy, hogy ne szeretné. Mindenki fontos számára. Mikor Krisztus kitárta kaját a kereszten, azzal ezt mondta: „Látod, ennyire szeretlek!” A Biblia ezt mondja: „A Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy egy meghalt mindenkiért…” (2.Korinthus 5:14a)

Törődnünk kell a nem hívőkkel, mert Isten törődik velük. A szeretet nem enged más választást. A Biblia azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1.János 4.18)


A szülő befut az égő házba, hogy mentse a gyermekét, mert a gyermeke iránti szeretete nagyobb, mint a félelme. Ha félsz megosztani a Jó Hírt azokkal, akik körülötted vannak, kérd Istent, hogy töltse be a szíved szeretettel irántuk.

A Biblia azt mondja: „Nem azt akarja [az Isten], hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2.Péter 3:9b)

Mit vagy kész tenni azért, hogy az ismerőseid a Mennybe jussanak?

* Meghívod őket a gyülekezetbe?
* Megosztod velük megtérésed történetét?
* Meghívod őket egy étkezésre?
* Imádkozol értük minden nap, míg meg nem térnek?

Ne hagyd ki a lehetőségeket, amiket Isten ad neked. A Biblia azt mondja: „Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel!” (Kolossé 4:5)

2017. október 30., hétfő

Az érzelmek félrevezetők lehetnek

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4:23)

Egy keresztyén író ezt írja: „Évekig az érzelmeim irányították az életemet. Olyan volt, mintha a hullámvasúton utaztam volna; egyik nap nevettem és jól éreztem magam, a következőn meg sírtam és sajnáltam magam. Gyötörtek és irányítottak engem. Érzelmi érettségre volt szükségem, de Isten segítsége kellett ahhoz, hogy elérjem. Nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy inkább hiszünk a változékony érzéseinknek, mint annak, amit Isten mond az Ő Igéjében. És állandóan akarati döntést kell hoznunk arra nézve, hogy a dolgokat inkább Isten szerinti módon tegyük, ne pedig a magunk módján. De ha így teszel, felfedezed, hogy az élet sokkal élvezetesebb, ha Isten terve szerint élsz.”

Mint ahogy nem engedsz be mindenkit, aki az ajtódon kopogtat, és nem hagyod, hogy otthon érezze magát, úgy azt se engedd, hogy bármilyen felbukkanó érzelem meghatározhassa a napod irányát vagy megválaszthassa a reakcióidat. A Biblia azt mondja: „Vigyázz arra, mit gondolsz, mert a gondolataid irányítják az életedet!” (Példabeszédek 4:23 NCV); „Foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre” (2Korinthus 10:5); ha nem áll összhangban Isten Igéjével, akkor ne gondolj rá! Pál azt mondja: „hitben járunk, nem látásban” (2Korinthus 5:7), mert (és ez most lehet, hogy meg fog lepni) nem mindig fogod érezni Isten jelenlétét. A keresztrefeszítés után két tanítvány gyalogolt az emmausi úton, amikor Jézus megjelent, és csatlakozott hozzájuk. De ők nem ismerték fel, hogy ki volt Ő. Nem ismerték fel azt a vezetőt, akit három éven át követtek, mert „más alakban jelent meg” (Márk 16:12). Isten a hit Istene, és ő olyan módon munkálkodik, amit a hit, és nem az érzelmek ismernek fel.

SZABADULJ MEG A TE IZMAELEDTŐL!

„Űzd el a rabszolganőt és a fiát…” (Galata 4:30)
Izmael azért született, mert Ábrahám megpróbáltatta siettetni Isten tervét, és emberi erőfeszítés által akarta beteljesíteni. Te is ezt teszed? Mindannyiunknak megvannak a magunk „Izmaelei”: egy jó ötlet, ami azonban nem Isten ötlete, és csak bonyolítja az életedet. Azt mondod: „De hiszen Isten Izmaelt is szerette!” Igaz, és meg is áldotta (ld. 1Mózes 17:20). Ugyanakkor Isten azt mondta, hogy az Ő tervét csak Izsák által teljesíti be. Amikor le akarod előzni Istent, vagy megpróbálod helyettesíteni az Ő akaratát a te akaratoddal, akkor nem csak magadnak okozol szenvedést, de a szeretteidnek is. Lelki értelemben szólva, amikor Isten azt mondja neked: „Űzd el a rabszolganőt és a fiát”, ezzel azt mondja: „Ideje lerendezni a múltat, és tiszta lappal kezdeni.” Figyelj meg még valamit ebben a történetben: ahogy Izmael és Izsák, néha a te csodád és a te hibád is növekedhet együtt, egy fedél alatt. Előfordulhat, hogy egy területen nagyon rosszul mennek a dolgok, más területen viszont jól. Ma lehet, hogy azt mondja neked Isten: „Meg kell szabadulnod ezektől a dolgoktól, mert én más sorsot terveztem számodra.” Fájdalmas elengedni olyan dolgokat, amiket testünk teremtett, de nincs más választásunk. Íme, az előtted álló lehetőségek: ha az ő kérlelésük irányít, elveszíted azt a nagyszerű dolgot, amit Isten tartogat számodra; vagy mondhatod azt: „Bármennyire is szeretlek, Istent jobban szeretem.” Ha hajlandó vagy arra, hogy lemondj valamiről, amit szeretsz, mert Istent jobban szereted, ezt hívják a „dicsőítés áldozatának” (ld. Zsidók 13:15). Amikor ezt felajánlod Istennek, akkor kerülsz abba a helyzetbe, ahol már fogadni tudod életedre szóló áldásainak teljességét.

TUDD, HOGY MI AZ ÉLETED CÉLJA!

„…akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28)

Senki más nem mutathatja meg neked az életed célját, de íme néhány módszer arra, hogyan fedezheted fel te magad. 1) Nézz magadba! Mi indít meg? Mi érdekel? Pál azt mondta: „… kényszerítve vagyok arra, hogy az evangéliumot hirdessem…” (1Korinthus 9:16 NIV). 2) Nézz vissza! Mit tanított neked az élet? A tapasztalatok adják meg nekünk azt a bölcsességet, amire szükségünk van ahhoz, hogy betölthessük rendeltetésünket. Mit mond el a múltad a jövődről? 3) Nézz körül! Isten soha nem hív el egyedül. Mózesnek 70 vénre volt szüksége. Jézus 12 tanítványt választott. Pál beszél azokról, akik vele dolgoztak. A rendeltetés betöltéséhez megfelelő tárakra van szükség az életben. 4) Nézz előre! Helen Keller mondta: „A vakságnál egyedül az rosszabb, ha van látóképességünk, de nincs látásunk”. Mit látsz a hit szemein keresztül? Szent Ágoston mondta: „a hit az, amikor hisszük, amit nem látunk, jutalma pedig az, hogy megláthatjuk, amit hiszünk”. 5) Nézz szét! Milyen források hozzáférhetők számodra? Például: könyvek, CD-k, konferenciák, mentorok? Ha látásod nem nagyobb nálad, akkor nem Istentől van. És minél nagyobb, annál több erőforrásra van szükséged hozzá. 6)Nézz fel! Jeremiás azt írja: „…Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit at Úr adott” (Jeremiás 23:16). Isten minket „elhatározása szerint” hívott el az Ő céljaira, nem a szükségek szerint, nem azért, mert az ajtó nyitva van, vagy amiatt, hogy az emberek majd értékeljék és jutalmazzák tehetségünket. Látásodnak az Istentől rendelt célt kell betöltenie, semmi mást! Tehát ma mi a feladatod? Fel kell ismerned a célodat? Fel kell élesztened a látásodat? Vagy újra be kell állítanod a fókuszpontot?

Élet - halál...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy mindig tiszteljelek, féljelek Téged, hogy őszintén tudjak szeretni! Ámen

   

A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: "Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is." De a másik megrótta, ezt mondva neki: "Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy!
Lk 23,39-40

Vannak olyanok, akik az utolsó pillanatokig "kitartanak"... Ahogy éltek, úgy is halnak. Igaz ez a latorra éppenúgy, mint azokra, akik soha senkinek, "még légynek sem ártottak". Több mint húszéves gyülekezeti munka után, tapasztalatból mondhatom, hogy az egyik embert a nehézségek, a nyomorúságok alázatossá, a másikat pedig (Ki tudja, egyedül az Isten - de még az is lehet, hogy Kálvinnak igaza van a predesztinációval?) érzéketlenné, önzövé teszi.

Az a lator, aki szintúgy sok bosszúságot okozott embertársainak, gyaníthatóan rabolt, talán még embert is ölt, az utolsó pillanatokban mégis előjön benne az "ősi jó", azaz felvillan lelkében, hogy ő tulajdonképpen "Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember." Az istenképű ember pedig méltósággal bír, nem is akármilyennel! Az az ember, aki felismeri magában ezt, az másokban is meglátja Isten teremtettségbéli csodáját - s félni kezdi az Örökkévalót! Nem rettegés ez, hanem tiszteletteljes félelem. (Ahogyan Albert Schweitzer mondta: Ehrfurcht vor dem Leben.) Olyan etikai pozíció ez, amely minden korban és helyzetben kiállja a próbát! Ezért mondhatjuk meggyőződéssel, hogy igazi etika csak Istennel együtt lehetséges. Istent ugyanis nem lehet viszonylagossá tenni, ha mégis megtörténik, akkor az már nem az az Isten, csak istenkép.

Akármilyen véget is rendelt nekünk Isten - szép halált, amikor mindent elrendezve magunk körül egyszercsak nem ébredünk fel reggel vagy kínlódásosat, mely után csak káosz, tüskék, fájdalom és átkos emlék marad -, a vég, az élet után jön az "elszámolás". Hogyan, az nem lényeges. Egy bizonyos: cselekedeteink alapján ítél meg minket Isten, s kapunk felmentést, azt csakis a hitünk alapján remélhetünk. A hit pedig nem az, amit mi annak tartunk (vallásoskodás, templombajárás, aminek semmi látszata az életünkben), hanem amit Isten annak tart: őszinte ráhagyatkozást, s szívbéli elismerését annak, hogy Ő Teremtő Isten, mi pedig teremtmények vagyunk. Nincs alternatív megoldás vagy másfajta pozíció! Egy viszony létezik: a Mindenható Isten és én a véges ember.

Ettől sokan talán elszomorodnak, de a keresztény hit lényege, hogy a Krisztusban/Krisztussal új életben járhatunk. A halál tragédiája így válik életté, melyben kiteljesedhetünk. Végességünk ellenére olykor-olykor megtapasztalhatjuk a Végtelen Isten szeretetét, s ilyenkor megerősödik bennünk: jó ösvényen járunk, amit nekünk rendelt a Teremtőnk...

Istenképűség...

A mai nap imádsága:
Istenem! Irgalmaddal ölelj ál engem, hogy magam is irgalmassá váljak, s szeretni tudjam embertársaimat, s az egész teremtettségedet! ÁmenMegteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette.
1 Móz 1,27

Vagy kifejlődött? - ahogyan az evolúcionisták hiszik. Sokkal többről ugyanis nem lehet szó "náluk" sem, mivel a fejlődéselméletnek jónéhány bizonytalan pontja van. Annyi bizonyos, hogy nemcsak az Isten-elgondoláshoz kell jókora hit, de ahhoz is, hogy a kövekből egysejtű lesz, majd azokból növények és állatok, sőt a sor végén értelmes ember. Ez olyan hit, mintha valaki abban hinne, hogy az udvarában heverő kavicsok sok millió év múlva (maguktól, külső beavatkozás nélkül!) összeállnak, s mondjuk egy hihetetlenül bonyolult űrrepülő lesz belőlük... A hívő ember azt mondja: a kő (az anyagvilág) évmilliárdokkal később is (Isten, Legmagasabb Intelligencia nélkül!) csak kő marad. Ha ugyanis az anyag általános fizikai, kémiai törvényeiből indulunk ki, akkor azt láthatjuk, az anyag mindig az alacsonyabb, az egyszerűbb, a kiegyensúlyozott állapotra törekszik. Érdekes módon, ennek az igazságát az embervilág egynegyede érti csak meg - gondoljunk csak a Magvető példázatára.

A Biblia első lapjain lévő mondatok, melyeket nem angyalok, hanem hús-vér emberek írtak le - mely gondolatok messze az írásbeliség előtti időből származnak -, arról tesznek bizonyságot, hogy az embert a Legfelső Hatalom hívta életre. "Ráadásul" a maga képmására teremtette az embert, azaz - amennyire lehetséges a cseppnek a tengert visszatükröznie - annyira az Isten is szerette volna önmaga visszatükröződést látni az emberben... Hogy mit tükrözött és tükröz vissza az ember az Isten felé, azt a történelem szomorú tanúságai és mindennapjaink kaotikussága jól példázzák.

Az ún. keresztény világ birtokolja a földi javak majdnem háromnegyedét, a technikai világ kiváltságosai vagyunk: 800 milló autóból 600 millió ebben az ún. fehér-kultúrában berreg, körbevesz minket mobilfónia és internet, szervezett a közigazgatásunk és jólétben élhetünk. S melyik kultúra halódik? Ez, a keresztény! Mindenünk megvan, amivel jót tehetnénk magunknak és másoknak: hihetetlen magasságokba emelhetnénk művészeteket és tudományos ismereteket, a kultúra csodálatos fellegvára lehetnénk... Ehelyett a pusztulás, az öregedés övezetévé váltunk! A keresztény országok a célországok, ide szállítják a kábítószerek nagy részét, itt eszik és isszák magukat halálra az emberek, leginkább itt feslett az általános erkölcs, s ebben a világban a legkisebb a közösségi összetartás.

Mi ez, ha nem torz tükörképe annak, amit az Isten látni akar bennünk? Isten nem erre teremtett minket! Életünkbe Önmaga képét kódolta bele, s mi ezt naponta megtagadjuk... Vajon mit válaszolhat erre az Isten? "Jól van gyermekeim, csináljátok csak így tovább?!" Jézus egyértelműen beszél a számonkérésről, a külső sötétségről, s fogcsikorgatásról. Ha evolúció lenne, akkor egyre nagyobb békességben élnénk, de inkább visszafejlődünk, mint előre... Harmóniára törekvésünkben ezért nem lehet kikerülni a Krisztust, aki megváltásában az egyedüli korrekciós lehetőséget adja nekünk.

Külső és belső rendért.

A mai nap imádsága:
Uram! Kereszted koordinátarendszerét tedd nyilvánvalóvá életemben, hogy megtaláljam helyemet Tebenned, s magam is a békesség követévé válhassak! Ámen.   

Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene.
1 Kor 14,33

A "bábel" szó zűrzavart jelent. Ismerős a történet vége, mi is történt akkor, amikor egyik ember elfelejti a másikról, hogy ő is ember, s már csak néhány szónak marad meg a jelentése, de azok saját életénél is fontosabbak: szurok, tégla, magasabbra, gyorsabban... A "bábel-szindróma" ma is létező, valóságos probléma, csak néhány szó változott, azok is csak formailag. Mert a pénzhez úgy ragadnak az emberek, mint a szurok, s embertelenségükben olyan kemények, mint a tégla... Önmaga istenítése az embert eleddig még mindig a zűrzavarba vetette. Bábel tornyánál ugyanis az ember el akarta érni az isteni magasságot, mint létének a biztosítékát. Mégis szétszéledtek.

Az ember ma is szeretné bebiztosítani magát, hogy szét ne széledjen. Bábel tornyánál is magasabbra emelkednek azok a jogszabályok, melyek az egységesítést szolgálják... Vajon tényleg az egységes pénz: euró, dollár... globo(?) adja a biztosítékot az emberiség megmaradásra? Aligha. Ha az ember a pénzt isteníti, s az Isten hatalmát kisebbíti azzal, hogy kicseréli az Örök Törvényeket a saját maga alkotta rendre... akkor csúszását a lejtőn semmi nem állíthatja meg...

A megmaradás egyetlen garanciája csakis az alázat. Isten is úgy tudott végérvényesen rendett teremteni az ember által zűrzavarossá tett világban, hogy "belealázta" magát az anyagvilágba, s mint abszurditás, nonszensz, botrányként és megbotránkoztatásul engedte, hogy teremtménye megölje Teremtőjének lényegiségét: a megtestesült Szeretetet... Isten azonban az élet Istene, nem pedig a halálé, mert feltámadásával tökéletesítette a világot és nyilvánvalóvá tette: a megbocsájtás nélkül nincs teljessége az embernek. Világban vagy családban, nemzetben vagy párkapcsolatban a békesség útja csakis a megbocsátáson keresztül gyakorolt, Istentől kapott megtartó rend.
Szent élet...

A mai nap imádsága:
Uram! Számtalan nyomorúságot tapasztalunk ebben a világban, s olykor nem tudunk semmit sem tenni ellene... Ezért kérünk Téged, hallgasd meg imáinkat, s könyörülj ezen a világon, hogy mindannyian Hozzád fordulhassunk és dícsérhessünk Téged gondviselő jóságodért, nemcsak szóval, hanem azokat hitelesítő cselekedetekkel! Ámen.Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.
1 Kor 3,16-17

Könnyű lenne éppen erre az igére hivatkozva a prédikátornak "elverni a port" az alkoholistákon, a drogosokon, a szenvedélyesen zabálókon, a testi gyönyöröket eszelősen keresőkön... De ettől még nem fényeskedik jobban az evangélium, hiába is sároznánk tovább a világot. Pedig a helyzet elszomorító: Csak Magyarországon a jegyzett alkoholisták száma nyolcszázezer(!), s akkor nem számítottok bele a "rendszeren" kívül ivókat, akik felé a - bár egyre kevésbbé -, de mégis elnézőbb a társadalom. Aki ugyanúgy "tökrészegre" issza magát mint a másik embertársa, de ennek ellenére (még) megvan a család anyagi jóléte, s a házas- vagy élettárs több-kevesebb sikerrel még menedzseli a családot - korrigál és kooperál a környezettel -, akkor az adott közösség jobban tolerálja a gyalázatot... Aki meg segélyosztástól segélyosztásig tengődik, s nemcsak saját magát rántja a pocsájába, de családját is -, nos ott nincs irgalom, az elutasítás egyértelmű.

Pedig nem helyes dolog kettős mércét alkalmazni. Mindegy, hogy száz méterről vagy egy kilométerről ugrunk ki ejtőernyő nélkül - az eredmény gyaníthatóan ugyanaz, s az is mindegy, hogy egy milliméterre vagy 10 méterre a víz alatt fulladunk meg... A bűn bűn marad, az elhajlás mértéke pedig mindig az idő fügvényében mutatkozik meg.

Amióta létezik ember, s civilizáció, azóta osztja meg magát az ember jók és rosszak táborára, pedig az igazság az, hogy az igazak oldalán is vannak hitványak, s az ellenség között is találhatunk gerinces embereket. Attól még nem javul a világ, ha a "rosszakat" kegyetlenül büntetjük, a világ csak akkor javul, ha a "jók" is felismerik, s elfogadják, hogy az ő lelkükben is ott motoszkálnak a gonosz gondolatok. Az ilyen ember, ha rögtön talán nem is látványosan, de szép lassan az irgalom útján kezd el járni. S akin irgalmat gyakorolnak, az "a maga módján" igyekszik jobbá válni, akit viszont pofoznak, az bizonyosan maga is agresszív marad...

Testünk valóban a Szentlélek temploma, s ha arra gondolunk, hogy hányszor szentségtelenítette meg az ember ezt a "szent helyet" a Lélek templomát, akkor beleborzongunk... Másról sem szól a történelem, mint háborúkról, ahol egymást ölik az emberek, ha nem gyorsan és látványosan fegyverrel, akkor gazdasági hatalommal és lassan - az eredmény ugyanaz. Templomot lerombolni nagy bűn, de újjá lehet építeni. Az ember azonban, ha vét az Élet szentsége ellen, azt soha nem tudja már jóvá tenni... Ha tudná, akkor az áldozatok feltámadnának a sírból vagy akiken erőszakot követtek el azok az elkövetők legjobb barátaivá válnának... Ilyen márpedig nincs! És mégis... de ez nem embertől, hanem az Istentől jön, s az Egyház legnagyobb kincse: a Krisztus-titok...

A te bizniszed az Úr biznisze

Az Úr őrzi a hűséget a munkahelyeken: a te üzleted, az Ő üzlete (Pédabeszédek 16:11 MSG alapján)

Isten nem tudja megáldani a tisztességtelenséget. A Biblia állítja: Az Úr megköveteli a tisztességet minden üzletben. (NLT alapján). Ebben benne foglaltatnak a munkabérek, adásvételek és az adók is.

Ha szeretnéd, hogy Isten megáldjon az anyagiak területén, becsületesnek kell lenned. Nem húzhatod le az embereket. A tisztességtelenül szerzett profit mindig bajjal jár. Minden esetben!

Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. (Péld 10:22 Károli)

Beszéljünk róla

* Ismersz olyan személyt, aki nagy pénzt szakított, ami aztán csak bajt szült? Amit vetettél, azt fogod aratni is. Ha tisztességtelen vagy másokkal, az vissza fog hatni rád. Ha ez még nem történt meg, értsd meg végre: az óra ketyeg. Nem csaphatod be Istent és nem léphetsz olajra a pénzzel csak úgy!
* Légy becsületes az anyagiakon: „Az Úrnak áldása, az gazdagít meg”.

Hittel tűzd ki a célodat


"Akkor aztán nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, s ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok." (Eszt. 4:16)

Az utolsó dolog, amit meg kell tenned ahhoz, hogy Isten terve megvalósuljon az életedben az, hogy hittel kötelezd el magad. Nem elég, ha csak beszélsz az elhívásodról és kitűzöl néhány célt. Azt is el kell döntened, hogy teszel is érte, és azt mondod, "én ezt meg fogom tenni".

Eszter tudta, hogy kockázatos dolog a király elé menni és az életét kockáztatja. Félt, de tisztában volt azzal, hogy ez a helyes, és ezt kell tennie. Azt mondta, "ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok". Ez igazi, hittel vállalt elkötelezettség.

Amíg nem tudod, hogy mi az, amiért hajlandó vagy meghalni, nem is vagy kész arra, hogy élj. Csak létezel.

De amikor megérted, hogy mi Isten szándéka az életedben, amikor tudod, hogy mire hívott el, akkor hajlandó leszel megtenni azt, és minden mást képes leszel feladni.

Tudva, hogy mire hívott el Isten, és ennek megfelelően meghozni egy döntést hitben, nos ez az amikor valójában célt tűzöl ki magad elé. Azt is mondhatnám, hogy csak akkor tudsz elérni valamit, ha konkrét célod van.

Az életben ez egy nagyon fontos elv. Ha nem konkrétan meghatározott célod van, akkor azok csak légies, megvalósulatlan célok maradnak. Nem fogsz fejlődni, és ugyanaz maradsz, aki ma vagy.

Mindennél fontosabb azonban az, hogy hittel tűzz ki magad elé egy célt. Miért? Azért, mert Jézus azt mondta, "Legyen a ti hitetek szerint!" (Mát 9:29)


Hogyan oszd meg életed üzenetét?„Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, … mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk."

MSG Bible fordítása: "Az életetek a Mester szavait visszhangozza ... Az Istenben való hitetek híre elterjedt. Nem is kell többet mondanunk - ti vagytok az üzenet!"

(1. Thesszalonika 1:8.)Isten a te életedben is elhelyezett egy üzenetet.

Amikor hívő leszel, egyúttal Isten hírvivőjévé is válsz. Isten rajtad keresztül akar beszélni a világhoz. Pál mondja: „Isten igazságát hirdetjük, mint Isten hírvivői.”

Lehet úgy érzed, hogy nincs semmid, amit megoszthatnál, de csak az Ördög próbál téged csendben tartani. Megtapasztalások tárháza van a kezedben, amit Isten arra akar használni, hogy behozz másokat is az ő családjába.

A Biblia mondja: „És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel.” (1. János 5:10 a)

Egy dolog segíthet a felkészülésben: Írd le életed fő leckéit, amiket megtanultál! Hálásak lehetünk Salamonnak, hogy megtette ezt, mert ez adta nekünk a Példabeszédek és a Prédikátor könyvét, amik tele vannak praktikus tanácsokkal az élethez. Gondolj bele, mennyi szükségtelen frusztrációt kerülhetnénk el, ha tanulnánk egymás életének tanulságaiból.

Itt van néhány kérdés, amivel bemelegítheted a memóriád és neki állhatsz:

Mit tanított nekem Isten a bukások által? (Zsoltárok 51.)
Mit tanított nekem Isten a nélkülözésen keresztül? (Filippi 4:11-13.)
Mit tanított nekem Isten a fájdalmon, bánaton vagy a depresszión keresztül? (2 Korinthus 1: 4-10.)
Mit tanított nekem Isten a várakozáson keresztül? (Zsoltárok 40.)
Mit tanított nekem Isten a betegségen keresztül? (Zsoltárok 119:71.)
Mit tanított nekem Isten a kiábrándultságon keresztül? (1. Mózes 50:20.)
Mit tanultam a családomtól, a gyülekezetemtől, a kapcsolataimból, a házi-csoportomtól, az engem kritizálóktól?

2017. október 29., vasárnap

Ez az a nap


„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsoltárok 118:24)

Vannak napok, amikor az út túl hosszúnak, a kaptató pedig túl meredeknek tűnik. Max Lucado úgy írja le őket, mint olyan napok, amikor „A krízis a Hindenburg sorsára juttatja a reményt. Sohasem hagyhatod el a kórházi ágyat vagy a tolószéket. Ugyanabban a börtöncellában ébredsz fel. A temetőben még friss a hant. Elbocsátottak, és a leszámolási papírok ott vannak összehajtva a zsebedben. Az ágy másik oldala még mindig üres. Az ’Ez az a nap’ vonatkozik a válás kimondásának napjára, a záróvizsga napjára, a műtét napjára, az adó befizetésének határidejére, vagy arra a napra, amikor elsőszülötted elkerül főiskolára, és elhagyja az otthont. Az Úr rendelte ezt a napot. Ő ismeri a megrendítő pillanatok minden részletét. Ő nem ment szabadságra. Még mindig az ő kezében van a karmesteri pálca, ő ül a pilótaülésben, ő foglalja el az univerzum egyetlen trónját. ’Vigadozzunk és örüljünk ezen!’ Hoppá, van itt egy másik szó, amit szeretnék megváltoztatni: ezen. Talán kicserélhetnék arra, hogy ’utána’. Vagy ’miatta’, vagy ’neki’. „Örülni fogok, amikor ennek a napnak vége lesz!” Pál örvendezett a börtönben. Dávid zsoltárokat írt a pusztában; Pál és Szilász énekelt a börtönben; a héber ifjak a tüzes kemencében is rendíthetetlenek maradtak; János száműzetésében a mennyet látta; Jézus imádkozott a fájdalmak kertjében. A tegnap már nincs meg. Elillant, amíg aludtál. A holnapot még nem birtoklod. Nem költheted el a pénzét, nem ünnepelheted a sikereit, nem oldhatod meg a rejtélyeit. A napok az élet falatnyi adagjai: 84 000 szívdobbanás, 1440 perc, a Föld egy fordulata, egy napkelte és egy napnyugta, 24 még át nem élt, fel nem fedezett óra. És ha egyik jó napot a másikhoz tudod illeszteni, akkor egy jó életet fogsz összefűzni. ’Ez az a nap’ – élj benne!”


KELJ FEL, ÉS INDULJ EL MEGINT!

„…ezt mondta: Menj vissza hétszer!” (Királyok 18:43)


„Ezután Illés ezt mondta Ahábnak: Menj föl, és igyál, mert eső zuhogása hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Így szólt a szolgájához: Menj föl, és tekints a tenger felé! Az fölment, és arra tekintett, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj vissza hétszer! Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Menj el, és mondd ezt Ahábnak: Fogj be, és menj le, míg fül nem tartóztat az eső! Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett…” (1Királyok 18:41-45). Figyeled meg, hogy Illés azt mondta: „Menj vissza hétszer!” Kitartónak kell lenned! Ha nem leszel, lemaradsz arról, amit Isten készített számodra. Sőt, ha nem ismered del és nem ünnepled a „tenyérnyi” kis csodákat, lemaradsz a nagyobbakról, melyek életbevágóan fontosak jövődre nézve.

Beth Anne DeCiantisnek a 42 kilométeres maratont kevesebb mint két és háromnegyed óra alatt kellett lefutnia ahhoz, hogy bejusson az olimpiai csapatba. A célegyenesbe éppen 2 óra 43 perckor ért, volt még hátra pont két perce. 180 méterrel a cél előtt megbotlott, és elesett. Kábultan feküdt a földön 20 másodpercig. A tömeg így kiáltozott: „Kelj fel!” Az óra ketyegett – már csak kevesebb mint egy perce volt. Beth Anne tántorogva újra elindult. Alig 5 méternyire a céltól, amikor csak 10 másodperce maradt, újra elesett. A tömeg továbbra is biztatta, és ő négykézláb átjutott a célon. Mi volt az ideje? Két óra, 44 perc 57 másodperc. A mai ige számodra ez: „Kelj fel, és indulj el megint!”.

KÉRJ ISTENTŐL ÁLMOT!

„…véneitek álmokat álmodtak…” (Jóel 3:1)

A Biblia azt mondja: „véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” Amikor Isten egy álmot ad neked, megadja a beteljesítéséhez szükséges forrásokat és kapcsolatokat is. Nem mindenki fog hinni az álmodban. Pál azt írja: „Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hitetlenné váltak, vajon az ő hitetlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok…” (Róma 3:3-4 NKJV). Ha álmod Istentől való, ne vedd figyelembe az elutasításokat, hanem add bele magad teljesen! Azért először bizonyosodj meg afelől, hogy tényleg Istentől kaptad! Nem születhet másvalaki kívánságaiból. Néha előfordul, hogy az álmod igazából valaki más veled kapcsolatos vágya. Szülőkkel ez gyakran előfordul. Azt szeretnék, hogy az életük valamelyik része általad valósuljon meg, ezért dologra késztetnek, amit ők szerettek volna mindig is tenni. Így aztán egész életedben a szüleid tetszését keresed, az ő javáhagyásukat és elégedettségüket próbálod elnyerni még felnőtt korodban is. Aztán egy nap arra ébredsz, hogy valaki más álmát próbálod élni. Lehet, hogy Istennek ez volt a terve édesanyád vagy édesapád száméra, de most te benned ragadtál. Szállj ki! Kérj Istentől saját álmot! Az álmod nem születhet rossz indítékból, például büszkeségből, féltékenységből, haragból, elvetettségből vagy versengésből. Bizonyítani próbálsz valamit? El akarod nyerni mások dicséretét és tiszteletét? Kompenzálni próbálod az elutasítottságot? Ismerd el az indítékaidat, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szíved, majd kérj tőle egy olyan álmot, amit Ő támogat!


Légy bölcs – állíts fel fontossági sorrendet!


„Ha bölcsek lennének, felfognák, s megértenék, mi lesz a végük.” (5Mózes 32:29)

A Biblia azt mondja: „Ha bölcsek lennének, felfognák, s megértenék, mi lesz a végük.” Az élet egyik legnagyobb kihívása azt gondolni és azt tenni, ami végső soron számít, és sikert hoz. A „lesz, ahogy lesz” életben végül semmi sem lesz. A bölcsesség azt jelenti, hogy fegyelmezetten felállítunk egy fontossági sorrendet, és képesek vagyunk egy kitűzött célért dolgozni. A kérdés nem az: „Tele lesz-e a naptáram?”, hanem az: „Ki fogja teleírni?” és „Mivel lesz tele?” Ahhoz, hogy felismerd a fontossági sorrendet életedben, gyakran meg kell állnod, és meg kell kérdezned: 1) „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ld. ApCsel 9:6). 2) Mi várnak el tőlem, amire más nem képes? 3) Mi fogja adni a legnagyobb eredményt? Isten nem jutalmazza a hiábavaló erőfeszítést, Ő a bölcsességet jutalmazza. Van egy történet egy sziklás partszakaszon álló világítótorony őréről, aki minden hónapban megkapta a világítótorony lámpáihoz szükséges olajat. Mivel közel volt a parthoz, sok látogatója volt. Egy asszonynak a faluból egy kis olajra volt szüksége, hogy családja ne fázzon; egy farmer a traktorához kért, egy szerelő pedig meg akart olajozni egy kereket. Mindegyik kérés jogosnak tűnt, így a világítótorony őre megpróbált mindegyiküknek a kedvében járni. Mielőtt a hónap véget ért volna, az olaj elfogyott, és a jelzőfény kialudt. Emiatt sok hajó szenvedett hajótörést, és sokan meghaltak. Amikor a hatóságok kivizsgálták az ügyet, a világítótorony őre nagy megbánást mutatott. De védekezésére és érveire a válaszuk ez volt: „Az olajat egyetlen célra kaptad – hogy a jelzőfényt tápláld!” Légy hát bölcs – és állíts fel fontossági sorrendet!
Egy felmérésben 90 évesnél idősebb embereket kérdeztek meg: „Ha újra élhetné az életét, mit tenne másképpen?” Három válasz újra és újra felbukkant: a) Több időt töltenék a családommal és a barátaimmal; b) Több kockázatot vállalnék; c) Olyasmit csinálnék, ami túlél engem, amikor már eltávoztam. A bölcsesség azt jelenti: tudni mi az, amit nem kell figyelembe venni. A jelentéktelen dolgok túl sok időnket rabolhatják el, és végül úgy végezzük, hogy nem megfelelő indítékok vezettek az életben. Amikor megkérdeztek egy olimpiai aranyérmest, hogy mi a sikerének titka, így válaszolt: „A tervszerű elhanyagolás – amíg a felkészülési időm tartott, szándékosan figyelmen kívül hagytam minden mást.” Ha minden helyzetre reagálsz, és igent mondasz minden felkérésre, akkor sosem érsz el sikert abban, amire elhivattál. Néhány évvel ezelőtt háromszáz bálna pusztult el titokzatos módon. Miért? Mert egy szardíniarajt követve csapdába estek egy öbölben. A kicsik a halálba csalogatták az óriásokat. Kis dolgokat hajszolva elpazarolták hatalmas erejüket, mégsem értek el jelentős eredményt. Pál így állította fel a fontossági sorrendet: „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 20:24). Számodra mi a legfontosabb dolog? Az egyik legérdekesebb történet a Titanic katasztrófájáról egy gazdag nőé, akinek már megvolt a helye az egyik mentőcsónakban. Amikor megkérdezte, hogy visszamehet-e a kabinjába valamiért, három percet kapott. Keresztüllépve a kabin padlóján heverő pénzen és értékes ékszereken, felkapott az asztalról három narancsot, és visszatért a mentőcsónakba. A körülmények átalakították értékrendjét, a tragédia világossá tette számára a fontossági sorrendet. Tanulj tőle, légy bölcs, állíts fel fontossági sorrendet!
Elmúlás...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy bölcsen tudjam élni napjaimat! Ámen

    

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
mint egy őrváltásnyi idő éjjel...
Zsolt 90,4

Van két nap az esztendőben, amikor szembesülünk az idő múlásával: az egyik a vidám-ünneplős Szilveszter, a másik az el-elgondolkodtató-szomorú Halottak napja. Ezen a hétvégén is ? amikor "exodus-modusba" vált az egész ország és benépesülnek a temetők, s gyertyák milliói vibrálva-lobogva hirdetik az örök élet reménységét ? elemi erővel érezzük át az elmúlás tehetetlenségét, s az eddig megélt veszteségeink évről-évre csillapodó, de soha nem múló fájdalmát. Az emberek sok mindent elhallgatnak a halálról... többek között, hogy milyen hosszú ideig tart, míg a szívedben is meghalnak azok, akiket a legjobban szeretsz. Már csak ilyenek ezek a ködös, szívet-ostromló október-végek, november eleji napok! Nagy László írja: Nyakak, ha nem hajlottak másnak, megbicsaklanak a halálnak.

Az idő múlása ilyen, térdre kényszerít. Ez azt jelenti, meg kell alázkodnunk az előtt, Akié az idő... Az idő ugyanis nem az enyém, hanem Istené. Tőle kapom kölcsönbe, határozatlan időre, de itt a földi létemben nem örökre... Gyakran mondogatjuk, hogy az idő relatív, de hogy mennyire, azt igazán éveink múlásával vesszük csak észre. Érdekes módon, minél többet éltünk, tapasztaltunk már meg az életben, annál rövidebbnek tűnik az! Gyaníthatóan, amikor ki kell lépnünk ebből a téridős világból ? akkor majd egy pillanatnak tűnik az egész életünk. Mert ezer esztendő annyi az Isten előtt, mint a tegnapi nap, s aki halálában az Istenhez közelít ? az részben vagy egészben(?) ? átéli ezt a viszonylagosságot.

Amíg fiatalok vagyunk, nem törődünk az idő múlásával ? siettetni akarjuk, amikor meg megöregszünk, akkor pedig mindent megtennénk, csakhogy lassítsuk. Az idő eltöltésének szépségét azonban csak akkor élhetjük át, ha az időt Isten kezéből vesszük. Akkor is ha még sok van belőle, s akkor is, ha kevés. Milyen érdekes, akkor kezdenek el az emberek örülni az életnek, amikor kiderül, hogy bizony emberi számítás szerint nem sok van belőle hátra...

Sokszor mondjuk, hogy "az idő pénz", vagy "ki korán kel aranyat lel", de hogy miért ér aranyat az idő, arra igen mélyértelmű választ ad Hamvas Béla: Az idő egyenértéke az arany. Ha valakinek életéből időt igényelek, azt arannyal kell kárpótolnom, mert ez az egyedüli, ami az elveszett időnek megfelel. Az embereket nem is munkájukért fizetik, hanem idejükért, az eredményért való fizetség már kései és anyagias gondolkozás tünete. Akitől napot veszek el, annak napot kell visszaadnom. A nap az idő ura és magát az időt is jelenti, s ahogy az arany nem egyéb, mint tömény napfény, nem egyéb, mint tömény idő. Az arany materializált örök, ezért: drága. Vannak percek és órák, amelyeket: "nem lehet megfizetni" ? van, amikor az ember "semmi pénzért" nem tesz meg valamit ? van, amit "Dárius kincséért sem hagyna el". Íme így együtt van a négy elem: a nap, az uralom, az idő, az Istenség. Ez az arany. Ezért ha időt teremtünk magunknak, hogy egy gyertya fényénél ? ami tulajdonképpen egy darabka az Isten fényországából(!) ? barátainkkal, szeretteinkkel vagy csak kettesben az Istennel elgondolkodunk az időről ? akkor bearanyozzuk múlandó életünket...

Igehirdetés...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne csak szavakkal, hanem egész életemmel, minden cselekedetemmel hirdethesselek Téged! Ámen


"az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését"
2 Tim 4,17

- írja Pál ifjú munkatársának, Timóteusnak. Az "ige hirdetése" soha nem volt könnyű feladat, s nem csak azért mert a Megfoghatatlanról, a Nem-láthatóról, a Titokzatosról kell bizonyságot tenni, de mindezt hitelesen is kell végezni. A hitelességet pedig mindig a szavak és cselekedetek összhangja biztosítja. Gondoljunk csak bele! Saul-Pál üldözte a Jézus követőit, élvezte a jeruzsálemi főpapoktól kapott - ma így mondanánk: inkvizíciós - hatalmát, s aztán amikor a damaszkuszi úton mégis győzött Az, Aki erősebb mindenkinél, akkor Pál hirdetni kezdte Legyőzőjét, s Krisztus apostolának neveztette magát... Bizonnyal nem volt egyszerű a "váltás", nem csak Pálnak, hanem a hallgatóinak sem, akik nem is olyan rég még rettegéssel emlegették a mindenre elszánt fiatal rabbit, Sault.

De nem volt egyszerű az ige hirdetése Luther Mártonunk számára sem! Egy olyan világban, ahol egyrészt gátlástalanul törekedtek a hatalomra, ahol az akarat-érvényesítésnek eszköze a kard, és korrupciós "diplomácia" volt, ahol az emberek többsége nyögött a kiváltságos kevesek adóterheitől, ahol még nem volt betegbiztosítás, nyugdíj, s ha nehezen is működő, de mégis valamiféle ellátást adó szociális rendszer, másrészt háborúk és járványok pusztítottak, nos egy ilyen kaotikus földi világban a mennyei igazságokról szólni igencsak merész vállalkozás volt! Arról szólni, azt tanítani, hogy Isten már itt méltóságot ad mindenkinek, hogy senki sem szolgája a másiknak, mert mindenki szabad az Isten előtt, de a keresztény ember Istentől kapott szabadságát mégis mások szolgálatára odaszánja a Krisztusért, mindezt tanítani, magyarázni, megértetni nagy tömegekkel - életmű!

Isten igéjének hirdetése ma is embert próbáló vállalkozás. Ha hihetünk a zsurnalisztáknak, akkor II. János Pál mondotta volt: "Van nagyobb ellenségünk is, mint a Sátán - a közömbösség!" Valóban, az Összevissza-dobálót (Diabolosz) Krisztus legyőzte, de a szabad akaratunk éppen azért szabad, mert még az Isten sem diszponál felette! Úgy döntünk/dönhetünk, ahogyan mi azt jónak látjuk... Ha valakit "nem hat meg" az Isten igéje, ha nem érzi szükségét, hogy az isteni szeretet szolgálója legyen abban a közösségben, ahová őt rendelte/küldte a JóIsten, akkor az olyan, mint az útszél Jézus példázatában. A jóságra, szépségre, részvétre való készség még ki sem csírázik életében!

S mit jelent az ige hirdetése? Nem mást, mint a felebarát eljuttatását a felismerésre: Senki nincs egyedül ebben a világban, mindenki tartozhat Istenhez - ha akar -, s hogy az igaz életminőséget akkor érhetjük el, ha "megtaláljuk helyünket" a világban, azaz végre hazatalálunk, azaz megérkezünk Teremtő Istenünkhöz...

Isten ajándékai...A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekem értelmes szívet, hogy megláthassam a hétköznapokban felülről jövő ajándékaidat, s úgy éljek, mint a Te megajándékozott gyermeked! Ámen


Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Ef 2,8

Komoly antropológiai kérdést fogalmazhatunk meg a reformáció hetéhez kiválóan illeszkedő mai igénkkel kapcsolatban: Attól lesz valaki jó ember, hogy jó keresztény vagy attól válik valaki jó kereszténnyé, mert jó ember? Nyilvánvaló, hogy teológiai értelemben véve "jó", azaz tökéletes ember egy sincs, bár sok olyan megbillent érzelmű keresztény van, aki magát annak hiszi, s csinnadrattás megtérése után, korábbi életének következményeiről tudni sem akar... Az "igazi" megtérés nem ilyen identitás-váltást jelent, hanem olyat, mint Zákeusét, aki a másoktól kicsalt pénzt - akire csak emlékezett(!) - visszadta, sőt jóvátételt fizetett. Sok magát kereszténynek valló ember úgy viselkedik, mint ahogyan manapság a politikában és gazdaságban tapasztalhatjuk: minden megy tovább a régi "kerékvágásban"... Maradnak ugyanazok az embererek, ugyanazokra a harácsolós célokra koncentráltan, csak a cég/párt stb. szűnik meg jogutód nélkül. Amilyen bosszantó ez a világban, olyan fonák ez egyes "keresztények" életében, akik csak nevükben azok, de hogy mit jelent maga a szó (krisztuskövető) valójában azt nem tudják. Míg a világban a számonkérés elmarad, az Isten a jóvátételt, annak szándékát számonkéri rajtunk.

Az üdvösség jócselekedetek szorgalmas gyűjtögetése révén nem érhető el - jól tudják ezt katolikus testvéreink is, akik még ma is pellengérre állítódnak a középkori hatalmi visszaéléseik miatt. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a történelmi tisztességhez hozzátartozik, hogy azokat az iszonyatos rémtetteket, amiket az egyházi hierarchia segítségével véghezvittek, nem szabad elfelejteni. Különbséget tenni ugyanolyan kötelesség, mint nem felejteni.

Ha Isten a mi cselekedeteinkre alapozottan adná az üdvösséget, akkor kongana a mennyország, s alig férnénk el a pokolban... Hála legyen neki, hogy nem "érdemeinket" nézi! Az Isten ajándékai körbevesznek minket naponta. Luther ételről, italról, ruházatról, lábbeliről, szófogadó gyermekről, derék házastársról beszél, de beleérti a jó időjárást, a békét, az egészséget, a közrendet, a becsületet, s annak védelmét is.

Az üdvösség nehezen érthető, s főleg nem megfogható valóság. De ha a láthatóban nem vesszük észre az Isten ajándékait, hogyan fedezhetnénk fel azt a láthatatlanban?

Lélek...

A mai nap imádsága:
Uram! Újíts meg Lelkeddel, hogy éljek! Ámen
   

A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni?
ApCsel 15,8 és 9-10

A kereszténységen belül számtalan irányzat létezik - ahogyan más vallásokban is... Nem csoda, azokat is ugyanolyan hús-vér emberek gyakorolják, mint a "mienket". Péter - aki egyszerű halászember volt, mentes minden akadémiai titulustól - mégis komoly nagy teológiai igazságot szólt: Isten ismeri szíveinket, s Isten (ha ugyanarról az Istenről beszélünk) soha nem személyválogató. Mindezeken túl Péter őszinte is, mert bevallja, hogy sem ő, sem kortársai, sem az atyáik nem tudták betartani a törvény előírásait...

Az okoskodó, másokon uralkodni kívánó ember soha nem a lényegi kérdésekbe "köt bele", azt ugyanis senki nem tagadja, hogy ölni, lopni,csalni, kívánni a másét, hazudni stb. nem szabad. Ezek ugyanis a társadalmat tartják össze, e törvények nélkül omladoznak a civilizáció tartóoszlopai. A saját cél eléréséhez a közösséget is eszköznek tekintő önző ember olyan részleteket emel ki, s tesz meg fő irányelvnek, mely a nagy egész szempontjából nem lényeges. (Ha csak arra gondolunk, hogy Mózes harmadik könyvének nagy része ún. kultuszi törvényekből áll, akkor hamar beláthatjuk, hogy nem a forma, hanem a tartalom a döntő. Az idő persze megszelídette a "véresáldozatokat" a vallásos zsidó életében azonban a "vér" még mindig óriási kultikus szereppel bír. A "vér-misztika" persze ott van a keresztényeknél is, de azoknál teljességgel átvitt értelemben, arról nem is szólva, hogy Krisztus "váltságáldozatát" többféleképpen magyarázzák.)

Vallásszociológusok szerint a keresztények jelentős része nem is tud mit kezdeni a váltságáldozattal. Nemcsak archaikusan csengő szó számukra, de életidegen is. Isten, aki szeretetből teremtette a világot, s szeretete által tarja fenn, nem kívánja az embertől, hogy bármivel is elégítse meg / engesztelje ki Őt - elvégre hogyan is békíthetné ki a véges a Végtelent? - sokkal inkább azt kívánja, hogy az ember béküljön meg Teremtőjével. Nem Istent kell kiengesztelni (Ő nem ember, Ő Isten!), hanem az embert. Aki emberi módon gondolkodik a Világteremtő ÚRIstenről, az gyermekként tekint a hit dolgaira, s azt hiszi, hogy a haragvó "durcás" Istent ki kell békíteni... Jóllehet Krisztus egész életműve arról szól, hogy az ember végre béküljön már meg az Örökkévalóval, s jusson el hit által Őhozzá. Ez az út a szeretet útja, azaz a Krisztus útja. Ha valaki számára jobban megfogható/megélhető ez a szeretet, akkor vallja meg bátran: Krisztus maga az út...

Mivel Isten Lélek, ezért Őt lélekben kell nemcsak imádni, de megérteni - kinek kinek a kegyelem mértéke szerint - is. Nincs elszomorítóbb, amikor az Isten titkos dolgait emberi módon magyarázzák, ami pedig emberileg jól érhető - pl. hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban a szeretetet -, azt "elmisztifikálják. Mindkettőre igaz, hogy "lélekben kezdték el, de testben akarják befejezni"...

Vigasztalás...

A mai nap imádsága:
Uram! Óvj és áldj mindannyiunkat! Ámen.

Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
Péld 3,12

Az élet tele van tragédiákkal, s minden tragédia egyben személyes kín is. Nem spórolhatja meg senki sem ezt a minden halandónak "kijáró" fegyelmező-figyelmeztető nyomorúságot. Aki szenvedett már, az nem tud közömbösen elmenni a másik ember szenvedése mellett - legyen az testi vagy lelki - próbál valami vigasztalót mondani. Mások bátorítása, lelki erősítése olyan veszélyes akció, mint amikor valakit menteni próbálnak, aki alatt beszakadt a jég... Maga a mentő is veszélyben van a vékony jégen.

Kórházi ágyon feküdve, a gyógyulást várva jól esik a látogatók bíztatása. Nemcsak jól esik, de a gyógyulási készséget is alapvetően befolyásolja. De mi van akkor, ha nincs remény a rehabilitációra? Ha már soha nem tudok visszakerülni oda, ahol voltam, ahonnan kiestem. Aki tudja, hogy meg fog halni, az a perlekedései után legvégül, többnyire elfogadja a halált, de mi van azokkal, akik balesetben elveszítik testrészeiket vagy a tolókocsihoz kötött bénultságból kell végignézniük a világ vibráló-vonzó mozgását - egészen életük végéig? Bizony ilyenkor kimondani a fenti igét, maga a megtestesült szeretetlenség... Mégis sokan, csupa jószándékból, megteszik. Meg is kapják rá a megfelelő választ: "No akkor engem ne szeressen az Isten!"... Érvényessége van ennek az igének, de ahogyan egy halálos beteg igen kedves lelkészkollégám mondta: "Sokat jelent ez az ige, nagyon sokat, de mindenki csak magának mondhatja..." Aki egészségesen, a határok-nélküli mobilitást, a korlátozottságok nélküli életét élve mégis odafröcsögi az ilyen és ehhez hasonló igéket a szenvedő embernek, az nem tudja mit beszél, s nem tudja mire való az Isten igéje...

De akkor miért került bele a Szentírásba? Elsősorban azért, mert az emberléthez elválaszthatatlanul hozzátartozik a válaszkeresés, s megőrülünk, ha nem kapunk választ a miértjeinkre. Érvényes ez akkor is, ha emberi kapcsolatainkban krízis áll elő, s tudni akarjuk annak az okát, és releváns akkor is, amikor értetlenül állunk személyes tragédiánk feszítő miértjei között. Vannak válaszok, amikre szükségünk van, de a válaszok ennek a világnak az "értékrendjébe" nem illeszthetők bele. MIndenféleképpen az isteni dimenziókba vezetnek, ahol persze minden más, mint itt a földi, testi létben. Amikor Salamon király összegyűjti korának bölcsességeit, akkor a fenti mondattal háláját fejezi ki Istennek, mert fájdalom árán ugyan, de megtanította az ÚR legfontosabb igazságát: azt ti., hogy Isten szeret. A szeretetet sokszor csak akkor vesszük észre, ha nincs, ha nem szeretnek minket vagy mi nem szerethetünk. A hiány kínjai között őszintén keresünk, s aki így tesz, az megtalálja a lét értelmét, magát az Istent. Rádöbben, hogy a Teremtő számára mindegy, hogy hogyan: relatíve egészségesen vagy csonkán-bonkán, fiatalon vagy megöregedve, csak eljussunk Őhozzá...
Áldd Istent, aki már születésed előtt is ismert!

"Születésem óta te gondoskodtál rólam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem" (Zsoltárok 22:10).

Hisszük, hogy ez igaz:

Isten beszélt hozzám anyám méhében, és felkent engem, hogy az Ő útjaira tanítsak másokat.

Mielőtt formálódtam volna a méhben, Isten ismert engem (Jeremiás 1:5). Ő alkotta a legbelső énemet; Ő formált engem anyám méhében (Zsoltárok 139:13).

Születésemtől fogva, vagy amíg még a méhben voltam, Isten szerető kezei gondoskodtak rólam. Ő az én Istenem, anyám méhétől fogva (Zsoltárok 22:10). Születésemtől fogva benne bíztam; Ő hozott ki engem anyám méhéből. Mindig dicsérni fogom Őt, az én Istenemet, Mennyei Atyámat (Zsoltárok 71:6).

Az a célom Jézusban, hogy egy Isten által meghatározott életet éljek, ne az érzéseim vagy gondolataim vagy a csoportnyomás szerint. Isten alkotása vagyok, Krisztusban teremtve, hogy jó dolgokat tegyek, melyeket Isten a fejlődésemre készített elő (Efézus 2:10).

Teljes szívemből bízni fogok Istenben, és nem a magam eszére támaszkodom; Minden utamon gondolok Rád, Istenem, tudva, hogy anyám méhétől fogva te készítettél előttem egyenes ösvényt (Példabeszédek 3:5-6).

Beszéljünk róla!

* Isten milyen jó munkát készített el számodra?
* Az, hogy Isten ismert már születésed előtt, mennyire segít abban, hogy teljes szíveddel bízz benne?

Éppen ilyen időre kaptad az ajándékod

„Ki tudja, vajon nem éppen ilyen időre jutottál-e királyi méltósághoz?” (Eszter 4:14 – Szent István Társulat)

Ez a harmadik lépés, hogy betöltsd a küldetésed: szánj időt rá, hogy meghalld Istennek az életedre szóló elhívását.

Isten nem verbuvál csak úgy elhívás nélkül. Isten hív mindenkit, hogy használja az ajándékait és képességeit, de nem mindenki veszi fel a telefont.

Az egyetlen mód arra, hogy meghalld Őt az, ha figyelsz rá. Csendben, egyedül kell lenned, és időt kell töltened Istennel.

Amikor Mordokáj üzenetet küldött Eszternek a zsidók megsemmisítéséről, alapjában véve ezt mondta Eszternek a 4:13-14-ben: „Ne gondold, hogy te elkerülheted a pusztulást. Igen, én tudom, bár keményen hangzik, de ez a te sorsod, ez a küldetésed. Isten helyezett ide téged, nem véletlen, hogy egy zsidó lány Perzsia királynője!”

Fontos elolvasnunk és meglátnunk Eszter válaszát Mordokáj számára a 4:16-ban: „Menj, és gyűjtsd össze a Szuzában található összes zsidót, s böjtöljetek értem! Három nap és három éjjel semmit se egyetek és ne is igyatok! Magam is ugyanígy böjtölök szolgálólányaimmal. Akkor aztán nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, s ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok.”

Eszter tudja, a királlyal szembeszegülni valószínűleg a biztos halált jelenti. Használnia kell majd az ajándékait, a szépségét, bölcsességét, egész személyiségének báját, hogy meggyőzze a királyt. Mielőtt azonban bemenne hozzá, három napot visszavonultan tölt, hogy böjtöljön, és imádkozzon Isten előtt.

Amikor keresed Isten elhívását az életedre, Eszter példáját kell követned.
Először is keress embereket, akiknek a támogatását kérheted. Eszter kérte, szinte kényszerítette Mordokájt és a zsidókat, hogy imádkozzanak érte. Neked is szükséged van a házi csoportod imatámogatására. Ha nincs ilyen kis csoportod, itt az ideje, hogy keress egyet.
Másodszor pedig szükséged van rá, hogy több időt tölts egyedül Istennel. Bátorítalak rá, a ütemezz be időt, amikor visszavonulsz Istennel. Lehet ez egy éjszaka, egy hétvége, vagy hosszabb idő, ha megteheted. Fontos azonban, hogy nem fogod meghallani Isten elhívását az életedre, ha nem töltesz csendes időt Vele.Jézus felhatalmaz, hogy beszélj másoknak róla

"Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mt 9,12-13)Egy barátom valamikor egy szekta tagja volt, és azt mesélte, hogy soha egyszer sem érzett félelmet, mikor másoknak beszélt a hitéről. De mióta keresztény lett, azt mondja, félelem tölti el, valahányszor meg akarja osztani hitét másokkal.

Nagyon hatásos, ha emlékezetünkbe véssük, hogy "a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6,12)

Az ellen nem akarja, hogy megosszuk hitünket másokkal, s ezért félelmet ültet el szívünkben. De Istentől nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy a félelem rabszolgái legyünk. Azért tölt meg minket szentlelkével, hogy kimutathassuk, az Ő gyermekei vagyunk, és ő "Abbá, Atya". (Róm 8,15)

Sam Rainer, a Rainer Kutatóintézetből (www.rainerresearch.com) érdekes kutatási eredményre jutott. Azt állítja, a nem hívő amerikaiaknak csak öt százaléka utasítja el teljes mértékben az evangéliumot, ellenséges érzelmű a keresztényekkel szemben, vagy támadóan beszél velük és róluk. Ezek a "keményvonalas hitetlenek" 8 millió embert tesznek ki Sam becslése szerint. A többi 152 millió hitetlen sokkal nyitottabb az evangélium meghallására.

Ha tényleg ez a helyzet, akkor valószínű, hogy az evangéliumra nyitott emberrel találkozunk össze, és mindazok a dolgok, amiktől gyakran félünk, csak a nem hívők nagyon kis hányadával találkozva fognak bekövetkezni - ha egyáltalán bekövetkeznek.

Ha arra kerül a sor, hogy az erősen ellenálló hitetlenekhez kell szólnunk, Sam Rainer szerint fel kell készülnünk rá, hogy meg tudjuk védeni hitünket és válaszolni tudjunk a keresztényekről kialakult téveszmékre. Ugyanakkor arra is készen kell állnunk, hogy megértéssel kezeljük a másokban, a kereszténységgel szemben kialakult sérelmeket és dühöt.

Legelsősorban - és ez igaz mindenkire, akivel Jézusról beszélni akarunk - valamilyen kapcsolatot kell kialakítanunk azokkal, akik nem hívőnek tartják magukat. Mikor vallási vezetők aggodalmukat fejezték ki, hogy Jézus a nem hívőkkel barátkozik, ő így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek...nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mt 9,12-13)

Mai imádban:
- Kérd Istent, hogy fedje fel, ki az a két ember, akivel akarja, hogy beszélj Jézusról.
- Kérd, hogy készítse fel szívüket, hogy meghallhassák az evangéliumot.
- Kérd, hogy készítse fel a te szívedet is, hogy szólhass hozzájuk.

Majd, hittel telve, lépj túl félelmeiden és hidd el, Jézus már elkészítette az "isteni találkozót", amikor beszélhetsz velük Jézusról. Most pedig figyelj az imádra kapott válaszokra.

Legyen veled az Isten mikor megosztod hitedet másokkal.

2017. október 28., szombat

A mi tanúságtételünk a hitetlenek felé azzal kezdődik, hogy barátságokat építünk velük.


"Ő pedig amikor ezt meghallotta így szólt Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Máté 9 12-13)
Jézus tudta, hogy kicsoda Ő az Isten tervének megfelelően; Jézus tudta, hogy ki Ő Isten igazságában; Azzal is tisztában volt, hogy mi az Ő küldetése itt a földön.
Ezáltal elengedte és figyelmen kívül hagyta, hogy mások mit mondanak és gondolnak róla.

Ez azt jelenti, hogy nem aggódott, amikor mások bírálták azért, hogy bűnösök barátja (Luk. 19 7) mivel Ő pontosan azt tette, amiért az Atyja elküldte Őt Férfiakat és nőket győzött meg arról, hogy legyenek békességben Istennel (2 Korinthus 520).

Hasonlóan, nekünk is be kell mutatnunk Jézust, az ő nevében megszólítani azokat, akik még mindig kívül vannak.
Néhányan még közülünk annyira elkülönülten, elválasztva vannak a hitetlenektől, hogy csak ritkán van bármiféle értelmes társalgás velük


Ahogyan Rick lelkész tanítja, az a tendencia, hogy minél régebb óta vagyunk hívők, annál jobban elszigetelődünk a hitetlenektől és talán egyre kényelmetlenebbül érezzük magunkat a társaságukban.

Az eredmény pedig az lesz, hogy nem maradnak nem-hívő barátaink.

Jézus akcióterve a mi tanuságtételünkre a hitetlenek felé a barátsággal kezdődik.
Megnyertük a jogot, hogy megoszthassuk az örömhírt a kapcsolatainkon keresztül, ahol bemutathatjuk, hogy törődünk az egyénnel, nem pedig csak a bemerítési statisztikákkal.

Pál apostol bátorít, hogy találjunk közösséget a nem hívőkkel.
Közös alapot találni, aktív cselekvést jelent a barátság kiépítésére; ez pedig útmutató nekünk abban, hogy a hitetlen emberek pozitív dolgaira figyeljünk a negatívak helyett.


Amikor Jézus találkozott az asszonnyal a kútnál, ahelyett, hogy megbélyegezte volna inkább a közös pontokra mutatott rá. (János 4)
Az asszony válasza az volt erre, hogy nem csak ő lett Isten barátja, hanem a saját családját, baráti körét is odahozta Jézus jelenlétébe.

Örülj az A.L.K.A.T.-odnak!

„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” Zsolt 139:13-16


Isten soha nem pazarolja el a tapasztalatot. A Róma 8:28 emlékeztet minket: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.”

Mi a Saddleback-ben azon igyekszünk, hogy az embereknek segítsünk megismerni azt az öt féle tapasztalatot, amely alapján meghatározhatják, hogy a szolgálat melyik területén lehetnek a legeredményesebbek:

* Oktatási tapasztalatok: melyek voltak a kedvenc tantárgyaid az iskolában?
* Hivatásbeli tapasztalatok: mi volt az a munka/munkaterület, ahol a legjobban érezted magad és jó eredményeket értél el?
* Lelki tapasztalatok: melyek voltak a jelentős, döntő pillanataid Istennel kapcsolatban?
* Szolgálati tapasztalatok: hogyan szolgáltad Istent korábban?
* Fájdalmas tapasztalatok: melyek azok a problémák, fájdalmak vagy nehézségek, amelyeken keresztül megtanultál valamit?

Az A.L.K.A.T.-odat egyedül Isten határozza meg az ő céljai alapján, ezért ne vedd zokon és ne utasítsd el azt. „Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?" Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?” (Róma 9:20-21)

Ahelyett, hogy másokhoz hasonlóvá próbáljuk meg formálni önmagunkat, inkább örülnünk kellene annak az A.L.K.A.T.-nak, amelyet Isten ajándékozott nekünk.

Az A.L.K.A.T.-od megértése önbizalmat támaszt. Mai társadalmunkban ugyanis járványként terjed az önbizalomhiány. A legtöbb ember nem szereti önmagát. A kutatások kimutatták, hogy ennek egyik oka az, hogy az emberek több mint 50%-a nem a megfelelő helyen dolgozik. Azt hiszem, hogy az eredeti önbizalom – a pszichológiai önbizalom értelmezéssel ellentétben –, két bibliai igazságon alapul. Az egyik a Jézussal való kapcsolatod, a másik pedig annak az ismerete, hogy mire teremtett téged.

Beszéljünk róla:

Mit mond a Szentírás a te A.L.K.A.T.-odról?

* „Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.” (Ézsaiás 43:7)
* „A nép, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézsaiás 43:21)
* „Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.” (Zsoltárok 33:14-15)

Tegyél valamit érte!

„Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült…”

(Eszter 4:4)


A második kulcs ahhoz, hogy felfedezd a életed célját, azonosítani azokat a helyzeteket, amik beindítják szíved. Mi az ami kihoz a sodrodból? Mi miatt gondolod, hogy „Valakinek tennie kéne valamit ezzel?”

Bármi is az, ez a kulcs a életed céljához. A feleségem, Kay, úgy hívja ezt, hogy mélyen megrendülve lenni. Annyira zavar, hogy mozgásba hoz.

Az Eszter könyve 4. részben Eszter szolgálója elmeséli neki, hogy nagybátyja Mordokaj nyilvánosan gyászol, mert Hámán terve és a király döntése az, hogy megölik a zsidókat. Amikor meghallja mit tesz Mordokaj, mélyen megrendül. Bizonyára azt gondolta, hogy nagyon sok ember meg fog halni, hacsak nem tesz valamit.

Téged zavar valami, vagy az életed annyira elszigetelt, hogy semmi sem késztet arra, hogy azt mondd „Valakinek tennie kéne ezzel valamit”?

A Saddleback Gyülekezet vezető gyülekezetté vált Amerikában az AIDS elleni küzdelemben, mert Kay olvasott egy cikket a Newsweek-ben arról, hogy 14 millió gyerek lett árva az AIDS miatt és ez mélyen megrendítette őt.

És nincs ezzel egyedül. A gyülekezetünkben több mint 300 szolgálat indult el olyan emberekkel, akik láttak egy problémát, szükséget, fájdalmat vagy igazságtalanságot és úgy döntöttek, hogy tesznek valamit érte.

Az Ézsaiás 58:6-11 tíz csodálatos igéretet tesz azoknak, akik fellépnek az igazságtalansággal szemben. Szánj rá egy pillanatot, hogy elolvasd. Isten azt ígéri, hogy az ő jóindulata rád ragyog, a sebeid begyógyítja, mindig veled lesz és megvéd, válaszol az imáidra, a sötétséget világossággá változtatja, vezet téged, megelégít jó dolgokkal, és megtart téged erősnek.

Ezek az ígéretek mind arra épülnek, hogy legyünk nagylelkűek az emberekkel, mert is Isten azt akarja, hogy megtanuljuk a nagylelkűséget.

Íme a házi feladatod mára: készíts egy listát azokról a dolgokról, amik megrendítenek, és imádkozz, kérd Istent, hogy mutassa meg neked, hogyan tudod használni az ajándékaid, hogy változást hozhass.
AMIKOR KIDERÜLNEK A SZÍV TITKAI


„Vizsgálj meg, Istenem… Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!” (Zsoltárok 139:23)
A jellemünk nem derül ki csupán tetteinkből, sokkal inkább a történésekre adott válaszaink által. A tetteket el lehet tervezni, a minket érő hatásokat azonban akaratlanul, önkéntelen reagálunk. Ezek mutatnak meg egy villanásnyit abból, mi van valójában a szívünkben. Ezen a ponton belenézhetünk a szívünkbe, és kezdhetünk valamit azzal, amit ott találunk. Ki az közülünk, aki szívesen beismeri, hogy időnként kapzsi, kéjsóvár, uralkodni vágyó vagy bizonytalan? Vagy éppen neheztel azért, mert mások életén látja Isten áldásának bizonyítékait? Amikor a zsoltáros így imádkozott: „Próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat”, ezzel meghívást adott Istennek arra, hogy olyan körülményeket teremtsen, amelyek felszínre hozzák, milyen szemét rejlik a tudatalattija mélyén, elrejtve mindenki szeme elől – nem csak mások, de saját maga elől is. Pál azt írja a galatabeli hívőknek: „gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus” (Galata 4:19). Figyeld meg ezeket a szavakat: „amíg [teljesen] kiformálódik bennetek Krisztus.” Ehhez újra érzékennyé tett lelkiismeret és új irányba haladó akarat kell. Oliver Cromwell uralma idején az angol kormányzatnak nem volt elegendő ezüstje a pénzveréshez. Cromwell elküldte az embereit, hogy a templomokban keressenek ezüstöt. A kiküldöttek az jelentették, hogy csak a szentek szobraiban van ezüst. Cromwell azt üzente vissza: „Jó, akkor olvasszátok be a szenteket, és állítsátok őket forgalomba!” Ezt kellene nekünk is tennünk, nem? Hagyni, hogy Isten megolvasszon, betöltsön Lelkével, és forgalomba helyezzen, hogy mások hasznára legyünk.


Élettanácsok


„Az öregek ékessége… [bölcsesség és tapasztalat]. (Példabeszédek 20:29 AMP)

A Biblia azt mondja: „az öregek ékessége … bölcsesség és tapasztalat” – hát jól figyelj! Egy idős ember a következő tanácsokat adja az életre: „Az idő észrevétlenül elrepül. Úgy tűnik, mintha tegnap lettem volna fiatal, mintha épp most házasodtam volna, épp most kezdődött volna el új életem. Hová tűntek az évek? Tudom hogy végigéltem mindet, és vannak halvány emlékeim arról, milyen volt akkor… mik voltak a reményeim, az álmaim. De most itt van… életem tele… Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan idejutottam? Emlékszem, hogy amikor idős embereket láttam, azt hittem, hogy a tél olyan messze van, hogy fel sem tudom mérni, elképzelni sem tudom. De íme, itt van… a barátaim mind nyugdíjba mentek, őszülnek… egyre lassabban mozognak… nagy változásokat látok. Emlékszem arra, amikor fiatalok és életerősek voltak, most pedig mi vagyunk az öregek; sosem gondoltuk, hogy egyszer azok leszünk. Minden nap igazi kihívást jelent lezuhanyozni, és egy kis délutáni szunyókálás már nem ritka élvezet többé, hanem kötelező, különben bármikor elalszom ültömben! Nem voltam felkészülve ezekre a fájdalmakra, az erőm és képességeim elvesztésére, hogy ne tudjam elvégezni, amit szeretnék. Itt a tél, és nem tudom biztosan meddig fog tartani. Ha te még nem tartasz itt, hadd emlékeztesselek, hogy gyorsabban el fog jönni, mint gondolnád. Bármit is szeretnél véghezvinni az életedben… tedd meg ma! Ne halogasd, mert soha nem lehetsz biztos abban, hogy mikor jön el számodra a tél. Nincs garancia arra sem, hogy az élet minden évszakát végigéled, tehát mondd el mindazt, amire szeretnéd, hogy a szeretteid emlékezzenek! Az életed Isten ajándéka, az pedig, hogy hogyan éled le, a te ajándékod Istennek és a következő nemzedékeknek.”


MENNY - A TE HAZÁD


„…az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsoltárok 23:6)

Amikor fiatalok vagyunk, a mennyországnak kicsi a vonzereje. Túl sok álmunk van: szerelem, házasság, gyermekek, karrier és még sok más. Az öregedés Isten módszere arra, hogy utunk irányát hazafelé fordítsa. És a halál? A keresztyéneket nem eltemetik, hanem elpalántálják! Pál azt írja, hogy a test: „elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben” (1Korinthus 15:42-43). Calvin Miller írja: „A világ szegény, mert minden kincse az égben van eltemetve, de a kincshez vezető térképek földiek.” Hallottad már a Putsy nevű madár történetét? Amikor senki sem jelentkezett érte, az emberek Sue-nak ajándékozták. Gyorsan barátok lettek. Egy napon a kis madár valami hihetetlen dolgot tett: odaröppent Sue vállára, és ezt suttogta: „Wisconsin állam, Green Bay, South Oneida utca 1500”. Sue elámult. Kiderítette, hogy a cím valóban létezik, odament, és egy John Stoobants nevű emberre talált. „Van önnek egy törpepapagája?” - kérdezte. „Volt régen. Nagyon hiányzik.” - felelte az ember. Amikor meglátta Putsyt, egészen fellelkesedett. „Tudja” - mondta - „még a telefonszámot is megtanulta”. Ez a történet nem annyira őrültség, mint ahogy esetleg gondolod. Tudod, mindannyiunkban ott van betáplálva az örökkévaló otthonunk címe. Isten „…az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta…” (Prédikátor 3:11). Mélyen belül tudjuk, hogy még nem vagyunk otthon, ezért ügyelnünk kell arra, nehogy úgy éljünk, mintha már ott lennénk. Szeretnéd, ha egy hotelban lenne az otthonod? A legnagyobb sorscsapás nem az, ha az otthonodtól távol honvágyad van, hanem ha otthon érzed magad valahol, ami pedig nem is az otthonod. Márpedig mi még nem vagyunk otthon, mert „nekünk a mennyben van az otthonunk” (Filippi 3:20 TLB).


Ne hagyd, hogy mellékvágányra tereljenek!

„Mindenki téged keres.” (Márk 1:37)


Henry Kissinger, aki az Egyesült Államok külügyminisztere volt, egyszer ezt mondta: „Nem jöhet újabb válság. A naptáram már tele van.” Megeshet az ilyen, ha más emberek határozzák meg az időbeosztásodat. Jézus nem volt hajlandó így élni. Szolgálatának korai szakaszában, amikor csodáinak híre mindenfelé elterjedt: „az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított” (Márk 1:33-34). Másnap reggel szükségben lévő emberek újabb tömege várakozott az ajtaja előtt, de talán meglep téged, hogyan reagált Jézus ez alkalommal. „Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott… a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: ’Mindenki téged keres’. Ő pedig ezt mondta nekik: ’Menjünk máshova… hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem” (Márk 1:35-38). Mégis mit gondolt?! Hiszen címlapsztorit kellett produkálni, embereknek kellett meggyógyulni, és rajongók vártak rá, hogy vállon veregessék! Ellen tudnál állni ennyi csábításnak? Jézus képes volt rá, mert Ő Isten napirendjét követte, nem emberekét.

Jézus annyira szerette az embereket, hogy kész volt egy napon meghalni értük. De ez nem akadályozta meg abban, hogy nemet mondjon, amikor arra volt szükség. Sohasem vezet jóra, ha azért elégítjük ki az emberek igényeit, hogy elnyerjük tetszésüket; ezzel Isten helyett valaki mást ültetünk a vezetőülésbe. Jézus nem hagyta magát mellékvágányra terelni. Ehelyett: a) az imádságot és az Atyjával zavartalanul töltött időt tette első helyre; b) felismerte, hogy Isten akaratát cselekedni sokkal fontosabb, mint „mindenkinek mindenné lenni”; c) nem engedte, hogy a mások által sürgősnek tartott dolgok eltérítsék Őt attól, hogy betöltse küldetését. Te se hagyd, hogy mellékvágányra tereljenek!