2017. október 2., hétfő

Egymásért.

A mai nap imádsága:
Urunk! Köszönjük áldásodat, melyet naponként fogadhatunk, s oly természetesnek veszünk. Add, hogy meglássuk benne életújító akaratodat, s erről bizonyságot tegyünk másoknak is! Ámen.Isten megsegít téged, a Mindenható megáld téged az ég áldásával felülről.
1 Móz 49,25a

Életünk során van egynéhány döntésünk, melyek erősen befolyásolják az összes többit. Ezek közé tartozik a párválasztásunk és a hivatásunk megválasztása is. Melyik a jó döntés? Milyen jó lenne, ha mindig csak két út közül kellene választani... De vannak alkalmak, amikor Isten - az ő mindenhatósága révén - több "egyenrangú" lehetőséget is felkínál. Ilyenkor a döntés rendkívül nehéz... Kell a segítség, mindenekelőtt a felülről jövő, hiszen szeretnénk döntésünkkel belesimulni az Ő akaratába és kívánjuk megtapasztalni az ősi ígéretet is: "Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy". "Isten megsegít téged" - hangzik a biztatás... No de engem is, még ebben a mostani helyzetemben is? Bizony, amikor erőnkön, lehetőségeinken túli kihívások előtt vagyunk, nehéz ezt elhinni. Az áldás lényege éppen ez: hihetetlen, de mégis megtapasztalt.
Finnországban jártunkkor nem tudtam betelni az ottani bárány-felhőkkel. Ezt el is mondtam finn barátainknak: "Tudjátok, ilyen szép felhők itthon Magyarországon már csak a zseniális festőművész Munkácsy képein vannak..." Teltek az évek, futottam/futottuk a "szociális köreinket" - házépítés, apró gyerekek, hivatásunk lépcsői... Volt feladatunk bőven "itt lent", s kevésnek bizonyult a nap huszonnégy órája a föntiek vizsgálatára... Pedig csodálatos bárányfelhők manapság is vannak, csak fel kell tekintenünk az égre! S ha időnk napközben ezt nem engedi - de miért is nem? -, akkor legalább esténként néhány percre álmélkodjunk csodálatos égi köntösünk csillagmotívumain...

Az áldás mindig felülről jön, de a lent elterülő mélységben válik nyilvánvalóvá. Igénk második részében irodalmian szépen "az emlők és anyaméh áldásairól" olvashatunk. Ennél szebben talán nem is lehet megfogalmazni az Istentől jövő életünk földi szépségét. A "gyermekeinkkel együtt újra gyermekké lenni" egy-két-évtizedes programunk életünk legnagyobb lehetőségét adja: mindennapos földi dolgainkban Isten felfoghatatlan szeretetére újra és újra rácsodálkozni.Az is Isten ajándéka, hogy az ember, eszik, és jól él fáradságos munkájából . Préd 3,13

Jövőnk...

A mai nap imádsága:
Uram! Adj értelmes és bölcs szívet, hogy igazságaidat megismerhessem, s aszerint élhessek embertársaim javára! Ámen.Jézus mondja: "Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát."
Mt 18,10

A gyermekek nem gazdagnak vagy szegénynek, hanem gyermeknek születnek... Természetesen a szociális környezet alapjaiban meghatározza egy-egy emberpalánta későbbi életét, de a világra-rácsodálkozás minősége nem attól függ, hogy van-e nagysebességű internetcsatlakozás a gyerekszobában.

A csúcstechnológiás Japánban a fiatalok elképesztő külsővel, extremitásig menő öltözködéssel hívják fel magukra figyelmet - évezredes tradíció: "A közösség mindenek felett, az egyén nem számít!" - látszik megtörni. Az egyén (individuum) fontosságát Jézus már kétezer évvel ezelőtt hirdette! Isten - mint Jó Pásztor - utána megy az elveszettnek, otthagyja a kilencvenkilencet, s megkeresi az elkószált egyet... Elég szomorú, hogy éppen az a kultúra, ahol az egyén értéke ennyire felmagasztalódik, az utóbbi időben bomlásnak indult. Az, hogy hanyatlik a keresztény kultúra, manapság nem világrengető hír, hanem egyszerű tény. Ahol piedesztálra emelkedett az individuum, ott veszik legkevésbé figyelembe az egyént - lásd abortusz! Csak Magyarországon az elmúlt évtizedekben milliószám öltek meg emberpalántákat ott, ahol a legvédettebb helyen lettek volna - édesanyjuk méhében. Nos, ne csodálkozzunk, ha népünk-nemzetünk ott tart, ahol: millió és millió angyal röpködhet "zavartan" az Isten közelében - hiszen élethossziglanos gondviselő feladatot kaptak volna, ha gondviseltjüket az ember brutálisan el nem pusztította volna... Persze elsősorban korunk stresszes világáért nem az angyalok a felelősek, sokkal inkább a lelkiismeretében megterhelt ember.

Megvetni nemcsak gyermeket lehet... Mindenkitől, aki nem elég erős vagy szép, tehetséges vagy hasznos el lehet fordítani a fejünket. Ítélkezéssel, előítélettel könnyen kizárható a másik ember abból a közösségből, amibe ő is beleteremtetett. Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy mi lesz ennek a következménye... Budapesten közlekedve sokszor látom azokat a fiatalokat, akik a legnehezebb munkát végzik ásóval és lapáttal az útfelújításoknál vagy közüzemi hálózatok karbantartásánál. Nemegyszer megfordult a fejemben: vajon mennyire tisztességes bért fizetnek nekik mindezért? Az egy-két fröccs után - s aki nem fogott még lapátot a kezében az ne ítélkezzen! - vajon mennyi pénze marad még családjára, jövőépítésre, kultúrára? Gyanítom: nem sok... Hogyan lehetséges az, hogy munkanélküliek százezrei/milliói terhelik egy-egy ország költségvetését, s ugyanakkor hulló vakolatú elhanyagolt épületek, koszos utcák teszik kontrasztossá egy város vagy település képét?

De nem csak az épületek, az emberek sem kapnak elégséges figyelmet. Megdöbbentő az az európai körkép, mely szerint mindenütt a "racionalizálás" jegyében költséghatékonnyá igyekeznek tenni az idősek ápolását. Nyugtatók legkülönfélébbjeivel tömik tele időseinket, hogy "nyugton maradjanak" - Egyébként két ápoló hogyan is láthatna el harminc embert? - nemkülönben az így magasabb ápolási osztályba préselt "ápolt" a fenntartónak is több pénzt hoz a kasszába...

Aki azt gondolja, hogy a politikusi gárda generális lecserélése megoldást hozhatna, az a realitásoktól elrugaszkodott álmodozó. A megoldás ott kezdődik, amikor a családban Istenre-, emberre-, közösségre-figyelésre tanítják a gyermekeket... s akkor pár évtized múlva az elkövetkező generációk jobban teszik a dolgukat. Ehhez azonban szentülni kell a maiaknak, azaz keresniük kell az Isten országát...


Kegyelem...


A mai nap imádsága:
URam! Áraszd ránk kegyelmedet, hogy élhessünk! Ámen

   

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Ézs 61,1-2

Az ítélet és kárhozat félelemkeltő víziója gyakori tartalma ma is a felismerést elősegíteni igyekvő prédikációknak. Különös, hogy éppen az erőszakmentességet hirdető Názáreti tanításán tájékozódó keresztyénségben a mai napig erősen él a meggyőződés: Isten azért egykor majd mégiscsak bosszút áll. Pedig Jézus szerint sokkal inkább láthatjuk az emberi harag, gyűlölet, keményszívűség beteljesedését a kívül maradók siránkozó, fogcsikorgató dühében, mintsem Isten rájuk lesújtó haragját. (Ahogy Luther számára is a pokol elsősorban nem az a hely, ahová Isten kipenderít egyeseket, hanem azok gyülekezőhelye, akiknek saját önhittsége nem engedte Istent szeretni, és megbotránkoztak kegyelmén.) Nem Isten taszít el minket magától, hanem mi nem leszünk képesek asztalához ülni, a többi kegyelemre szorulóval együtt feléje futni, mert látva a feltétel nélküli kegyelem diadalát, látva, hogy ki mindenki szalad oda megelőzve minket, megtorpanunk, mert utunkat állja a szívünkbe fel nem oldott harag, gyűlölet, bosszúvágy.

Már keresztelő János - aki fejszével és szórólapáttal, vagyis az isteni bosszúállás eszközeivel "szerelte fel" - a rá jellemző nyíltsággal kérdőre vonja Jézust, mikor kérdezteti tanítványai által: "Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" Amikor Samárián keresztülvonulva nem fogadják be őket egy faluba, a tanítványok reakciójában nem pusztán az emberi indulat gátlástalan kiélése figyelhető meg: "Akarod-e, hogy tüzet kérjünk az égből, hogy megeméssze őket?" Megvan ennek a nagyon is igazolható vallási alapja, éppen akár alapigénk utolsó mondatában: eljött végre a bosszúállás napja.

Jézus sokak szemében felemás igazsága - a kegyelem felvállalása és a bosszúról való lemondás - vélhetően nem csak ellenfeleit hergelte - hiányérzetüket a végletekig fokozva - hanem tanítványai és szimpatizánsai kiábrándulásához, csalódásához is vezethetett, és komoly szerepe lehetett Júdás árulásában, Péter tagadásában és mindegyikük tehetetlenségében, hiszen a kard hüvelyébe történő visszaparancsolása után nem maradt használható eszközük. Jézusi igazság: Ha a kegyelem mellett a bosszú is része a végső megoldásnak, akkor a kegyelem előbb utóbb elvész, és végül csak a bosszúállás marad.

Isten szeretetölelésében élünk és halunk. Feloldódhat bennünk minden félelem, ennek nyomán minden harag, gyűlölet, bosszúvágy. Erre adott nekünk a kegyelem esztendeje. Hogy Isten szeretete lebontsa önigazságunkat, és feloldja mögötte rejtőző félelmünket, haragunkat, bosszúvágyunkat. "Ha fellobban benned a gyűlölet lángja, vagy irigység fog el, vagy ha bosszúért lihegsz, gondold meg, hogy Krisztus mennyi könnyel és kiáltással imádkozott érted és minden ellenségéért, noha igen könnyen bosszút állhatott volna rajtuk." - írja Luther. Döbbenetes, ahogy a keresztre feszített Isten Fiának egyetlen fenyegető, bosszúálló szó sem hagyja el az ajkát, de minden egyes szava a kereszten is minden irányba kegyelem és kegyelem...

Kiegyensúlyozottság...

A mai nap imádsága:
Uram! Derűt adj nekem, s Benned való nyugalmat, hogy életem minden dolgában tükrözni tudjam a Te szeretetedet! Ámen


Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.
Kolossé 3,23

Érdekes, hogy Károli Gáspár és fordító brigádja, a katolikus Békés-Dalos féle fordítás, sőt a görög és latin nyelvű Biblia szövege szerint is így olvashatjuk: "lélekkel, lélekből végezzétek" - a "jó" jelző nélkül. Luther Márton "szívből tegyétek"-nek fordítja, mellyel a Szent István Társulat által 1973-tól kiadott ( a II. Vatikáni zsinat után) Bibliák vonatkozó szakasza is egybecseng.

Csodálatos ősi magyar nyelvünkben a lélek szó önmagában pozitív tartalmathat hordoz. Aki nem "jó" lelkű, az ugyanis lelketlen... De mit is jelent ez az apostoli intés: "lélekből tegyétek"? Mindenek előtt azt jelzi, hogy a dolgok menetét - legyen az személyes, családi vagy éppen országos, esetleg nemzetközi -, a lélek határozza meg. A döntéseink lélekből fakadnak. Tudományos felmérések bizonyítják, hogy döntéseinknek valamivel több mint 80%-a(!) nem értelmi, hanem érzelmi alapú. Az ész ugyanis azt diktálja, hogy békében éljünk egymással, de a világot többnyire mégis a békétlenség uralja. (Maga a történelem is az egyet-nemértések történeteinek sorozata.)

Lélekből tenni a dolgokat csak az tud, aki lélekben él. Hiszen: "Isten Lélek és Igazság, s ezért lélekben és igazságban kell Őt imádni." Felfedezni, hogy Istenben élek, meg Ő is énbennem (ha engedem!) olyan felismerés, amely egyértelműen életváltozást eredményez. Amíg ez a "tudás" nem a mienk, addig hiányzik az igazi motíváció. Hiába a szándék bennünk, csak az álmaink rabjai vagyunk. Szétfolynak életünk napjai és évei, s évek múltán egyszer csak azzal szembesülünk, hogy már rég nem az én kezemben van életem kormányrúdja, hanem a körülmények sodornak ide vagy éppen oda. Így hidegül el aztán férj és feleség egymástól, romlik meg a testvéri kapcsolat és épülnek le a szociális kapcsolatok. Ahhoz ugyanis, hogy megmaradjunk embernek, istenképűnek, ahhoz "lélekből" kell cselekedni, élni..

A kérdések kérdése nem az, hogy mit kell tenni vagy hogyan kell azt megtenni. A legnagyobb kihívás, a legnagyobb felelősség, hogyan taníthatom meg az enyéimnek: Mit is jelent lélekből élni? Hogyan érti/értheti meg a gyermekem, a barátom vagy barátnőm, a társam, a jó szomszédom vagy rokonom, mindazok akikért felelősséget érzek, mit is jelent lélekből tenni, lélekkel dolgozni? Nyilvánvaló, hogy nincs a kezünkben módszer... azaz metódus (meta hodosz = hozzá vezető út). Út csak egy van: a Mester maga. Ez az a "tudás", ami a lélekben érik, olykor évtizdeken át (lásd Augustinus élete!). Mindeközben sokat kell imádkoznunk, hogy egy szép napon beköszöntsön a régen várt Kegyelem pillanata...


Ünnepeink...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy Veled teljesedjék minden napom! Ámen

Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket: "Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: Engedd át neki a helyet! - akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! - s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik." !
Lk 12,24

Majd kéttucat unokatestvérem volt. Ebben a népes társaságban én voltam a legfiatalabb, s én voltam az egyetlen, akinek nem volt testvére. Így aztán nekem mindig nagy élmény volt ennyi gyerek egy rakáson... Jól emlékszem még most is ezekre a közös alkalmakra, vidám hangulatú disznótorokra, népünnepélyszámba menő névnapokra, nemkülönben esküvőkre.

Gyerekkoromban sokszor voltam falusi lakodalomban. Különös világ ez, ma is szeretem nézni az embereket, hogyan örülnek/ünnepelnek. Sokat elárul az emberekről az, hogy mit kezdenek a kemény hétköznapok után a nyakkendős ünnepnapokkal. Van, aki fel sem veszi a zakót, azaz számára ugyanolyan nap az is, mint a többi, van aki pedig különösen is szereti úgymond "megadni a módját az ünnepnek"... Manapság az emberek nem tudnak ünnepelni, de lehet hogy nem is akarnak. Amikor a hétköznap egybefolyik a vasárnappal, akkor kedvetlenné válnak az emberek. Ha nincs vasárnap, akkor csak "meló" van. Amikor az ünnepnek eltűnik a szakralitása, akkor az emberek már csak buliznak... ami általában "felturbózott eszem-iszomot" jelent. Nyilvánvaló, hogy nem az evés és az ivás a kivetnivaló, hanem az, amikor csak az jelenti a tartalmat. Egy zsidó közmondás szerint, ha egy megterített asztalnál nem esik egyetlen szó sem a JóIstenről, akkkor az olyan, mintha egy hulláról vennék el a falatokat... ez pedig ugye a zsidóknál az abszolút tisztátalanságot jelentené.

Érdekes, ahogyan még manapság is ünnepel a keleti ember: vendégeket hív magához. A nyugati embertípus, az inkább beül a TV elé a hűtött söreivel, s fogyaszt... Nos a kérdés nem teoretikus: "Milyen lélekkel ünnepel az ilyen ember?" Az ünnep elengedhetetlen része a találkozás, a beszélgetés. Az egész ünnepet tehát meghatározza az, hogy ki az asztalszomszédom. Van egy-két emlékem, amikor bizony alaposan lefárasztottak... Végighallgatni mások öntömjénezését, nem szórakoztató időtöltés, inkább siralmas! Többre tartani magadat, mint ami vagy csúnya dolog. Az ilyenre mondják: rátarti, beképzelt. Milyen világ az, ahol arra tanítják az embereket, hogy add el magadat többnek, ami vagy? Ez azt jelenti, hogy mást mutatsz, mint amilyen valójában vagy, azaz képmutató vagy... Jézus Urunk sűrűn megfeddi a farizeusokat, mert, aki nem őszinte, az minden emberi kapcsolatát megterheli, sőt idővel romlásba dönti.

Aki közösségi ember, az nem alázatoskodó, de alázatos. Tudja, hogy nem vagyunk egyformák, s a barátunknak kedvesek vagyunk ugyan, de lehetnek olyanok is, akik még kedvesebbek számára - s ez így természetes! Ilyenkor jól jön a jólneveltség, a családunkban megélt önazonosságtudatunk. Azaz tudjuk, kik vagyunk: nem többek, de nem is kevesebbek... Aki ilyen emberül gondolkodik, az végül - s erről szólt ez a példázat - felmagasztaltatik, aki pedig fennhordja az orrát - ráadásul jóval magasabban, mint lehetne neki - az megaláztatik...

Bátran nézz szembe a hibáiddal!


"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság."

(1. János 1:8)

Közülünk nagyon sokan egyfajta álarcot viselnek. Nem akarjuk, hogy bárki is meglássa a valódi énünket; nem akarjuk, hogy bárki is lássa a hibáinkat.
Gyakran megpróbáljuk eltakarni a tévedéseinket és hibáinkat a következő módszerekkel:

* Másokat hibáztatunk. Ádám is ezt tette, miután evett a fáról. Évát hibáztatta (ő pedig a kígyót). Kezdetektől fogva másokat okolunk. Nem akarjuk beismerni a saját hibáinkat, ezért másvalakire irányítjuk a figyelmet. A lényeg, hogy rólunk elterelődjön az érdeklődés.
* Kifogásokat is gyártunk. Úgy teszünk, mintha semmi rossz nem történt volna. Az élet nagyszerűen zajlik. Minden rendben.
Sajnos a tettetés nem működik. A Biblia mondja az 1. János 1:8-ban: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.".


Szembe kell nézned a hibáiddal ahhoz, hogy szabaddá lehess tőlük. Menj szembe vele és mondd: "Megtettem. Öntelt módon viselkedtem az emberekkel. Nem vagyok jó apa, sem jó férj. Gyenge vezető vagyok." Itt az ideje annak, hogy ezt kimondd.

Ne úgy fejezd be ezt a megvallást, hogy "de...". Ne mondd, hogy "Ez nem nagy ügy...". Ne próbáld megmagyarázni másoknak, hogy valójában ez egy erősség. Csak ismerd be és légy szabad!

Beszéljünk róla:

Mire tehetne téged késszé a szabadság, amit a hibáiddal való szembesülés után nyersz el?

Isten befejezi, amit elkezdett bennünk


”Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára..” Fil 1:6

Mi, emberek nagyon értünk ahhoz, hogy belekezdjünk dolgokba, de gyakran nem fejezzük be, amit elkezdünk. Sokszor egy-egy befejezetlen zeneművet, épületet, könyvet vagy projektet hagyunk magunk mögött. Lehet, hogy mi nem fejezzük be, amit elkezdünk, de Isten mindig befejezi, amit Ő kezd el.

Isten nem félszárnyú madarat teremt. Amikor megteremti a virágot vagy a csillagokat, azok tökéletes és befejezett művek, és amikor elkészül valamivel, azt mondja, hogy „az jó”.

A Biblia azt tanítja, hogy amikor Jézus elkezd munkálkodni az életünkben, Ő be is fejezi, amit elkezdett minden probléma, hiba, rossz döntés, bűn vagy bármilyen körülmény ellenére is. Egy nap, amikor a Mennybe jutunk, olyanok leszünk, mint Jézus, és meglátjuk Őt úgy, amint van. És ez a cél.

Addig pedig, ha örömöt akarunk találni azokban az emberekben, akik életünk részei, türelmesnek kell lennünk velük. Vegyük figyelembe, hogy ők is fejlődnek és növekednek. Pál azt mondta, hogy „nem vagyok az, aki voltam, Istennek hála. De hála Istennek, hogy nem vagyok az, aki leszek. Növekszem és változom.”

Ha élvezni akarjuk a házasságunkat, meg kell tanulnunk örülni a férjünknek vagy a feleségünknek úgy, ahogy van és most, vegyük figyelembe azt is, hogy ő is növekszik és fejlődik. Máskülönben, mire megfelel az elvárásainknak, addigra mi újakat támasztunk vele szemben.

Ha szülőként örömöt akarunk találni a gyermekeinkben, meg kell tanulnunk örülni nekik folyamatos növekedésük közben is, hiszen egyik gyerek sem tökéletes.

És nincs tökéletes felnőtt sem. Ha a körülötted élő emberektől azt várod el, hogy tökéletesek legyenek, mert csak akkor jelentenek számodra örömöt, akkor egész életedben szerencsétlennek és nyomorultnak fogod érezni magad. Ugyanis senki sem tökéletes.


Jézusnak mindig az első helyen kell lennie!


"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom." Lukács 14:26Isten nem akar osztozni az iránta való ragaszkodásunkban senkivel, még a saját családunkkal sem. Ha szembesülsz egy helyzettel, amikor választanod kell az iránta való hűség és az édesapád vagy édesanyád, lány- vagy fiútestvéred iránt való hűség közül, Jézust kell választanod.

Ha választanod kell a saját érdeked vagy Jézus érdekei közül, Jézusé mellett kell, hogy dönts. Gondolj arra, mikor Péter a tűznél melegedett. Valaki azt mondta, "Te is az ő tanítványa vagy, ugye?" Péter Jézus javára döntött vagy a saját javára?

Ugyanezekkel a döntésekkel szembesülünk mindennap az iskolában, munkahelyen, a barátaink között és még a családunkban is. Jézus kegyetlennek tűnik, mikor azt parancsolja, hogy őt részesítsd előnyben mindenki mással szemben, beleértve életed szerelmét, a legjobb barátod, sőt a saját édesanyád.

De félreértjük Jézust, ha azt gondoljuk, hogy ami számunkra kegyetlenségnek tűnik, önzőségben, haszonlesésben vagy érzéketlen közönyben gyökerezik. Jézus már látja a végjátékot, és azt akarja, hogy vele legyünk a mennyben, ezért hangsúlyozza, hogy újra helyezzük őt középpontba.

Jézus nem azt mondja, hogy nem szerethetünk másokat vagy hogy mások nem lehetnek számunkra fontosak; azt mondja, hogy neki kellene a legfontosabbnak lennie! Amikor Jézusra gondoltál, eszedbe jutott valaha, hogy hűségesebb lenne bárki máshoz, mint az Atyához? Bár Jézus mélyen szeret bennünket, annyira, hogy az életét is odaadta értünk...

Jelek, amik azt mutatják, hogy Jézus nincs az első helyen az életemben:

- Vannak "Jézus dolgok" és "hétköznapi dolgok". Különválaszthatom őket.
- Bizonyára lemaradok valamiről, ha Jézust helyezem az első helyre.
- Két ember osztozhat a feltétlen hűségemen: Jézus és ______________.

Ha a hűségünkben döntéshelyzetbe kerülünk, mindig Jézus kapja a legelső helyet! Ki vagy mi birtokolja az első helyet az életedben?
Egyszerre csak egy nap

„Ne aggódjatok tehát a holnapért!” (Máté 6:34)

Max Lucado azt mondja: „Az aggodalom olyan az örömnek, mint a porszívó a piszoknak; ennyi erővel azt is megteheted, hogy egy öröm-elszívóhoz csatlakoztatod a szíved, és megnyomod a gombot”. Jézus azt mondta: „Ne aggódjatok tehát a holnapért… Isten segít majd boldogulni, amikor eljön az ideje, bármilyen nehézség támad is” (Máté 6:34 TM). Amikor úgy néz ki, hogy sok minden darabjaira esik szét, Pál emlékeztet bennünket: „életünk minden részletéből… valami jó bontakozik ki” (Róma 8:28 TM). Amikor úgy tűnik, hogy az egész világ megőrült, ne felejtsd el, hogy Isten „előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn” (Kolossé 1:17). Amikor az aggodalom azt suttogja: „Isten nem tudja, hogy mire van szükséged”, emlékezz rá, hogy Isten megígérte: „be fogja tölteni minden szükségeteket” (Filippi 4:19).

Jézus így tanított minket imádkozni: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. Nem fogod megkapni a bölcsességet vagy az anyagi forrásokat a holnapi problémák kezeléséhez, amíg nincs szükséged rájuk. Ha „bizalommal járulunk a kegyelem trónusához… kegyelmet fogunk találni, amely a megfelelő időben lesz a segítségünkre” (Zsidók 4:16 GWT).

Több mint egy évszázaddal ezelőtt Charles Spurgeon azt mondta: „A mára elegendő az, amit élvezni tudunk. Nem ehetünk, ihatunk vagy viselhetünk többet, mint a mai napra szóló élelem- és ruha-ellátmány. A fölösleg mindig a raktározás gondjával jár, és azzal az aggodalommal, hogy ellophatják. Egy bot segítség a vándornak, de egy kötegnyi bot súlyos teher. Az „elég” jóformán lakoma, és nagyobb élvezetet nyújt, mint a falánk dúskálás. Az „eleget” kellene elvárnunk, a többre áhítozás hálátlanság. Amikor Atyánk nem ad többet, elégedj meg a napi adaggal!”

Okkal kaptad az áldást!

„…hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek…” (2Korinthus 9:8)
Ha az a vágyad, hogy Isten országát építsd, Isten megtanít arra, hogyan légy eredményes (ld. Ézsaiás 48:17). Pál azt írja: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti az Isten«. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Korinthus 9:6-8). Vigyázz azokkal, akik saját érdekükben akarják kihasználni adakozásodat! De vigyázz azokkal is, akik megbénítják hitedet, és elérik, hogy azon töprengj, egyáltalán érdemes-e adakozni, és várni Isten áldását. A Biblia azt mondja: „Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból” (Példabeszédek 3:9-10). Helyettesítsd be a csűrök helyére a megtakarításokat, és a sajtók helyére a befektetéseket! Íme, a nagy kérdés: teher akarsz lenni, vagy teherhordozó? Isten azt akarja, hogy elegendővel rendelkezz ahhoz, hogy betölthesd életedre vonatkozó terveit, és még maradjon arra is, hogy segíteni tudj másokon. Azt szeretnéd, hogy csak annyid legyen, amiből vacsorát tudsz adni a családodnak, vagy annyid, amiből éhező gyermekeket tudsz élelmezni, Bibliát tudsz nyomtatni, és segíteni tudsz gyülekezetednek, hogy Istentől kapott terveit véghezvigye? Pál kihangsúlyozza az anyagi gyarapodásunk mögötti szándékot: „Bőkezűen osztott a szegényeknek…” (2Korinthus 9:9). Legyen ez az imádságod: „Uram, áldj meg, hogy áldássá lehessek országod számára!”

Titkok

„Te pedig szívben levő igazságod ismered…” (Zsoltárok 51:8)

Lisa Whittle írja: „A pornográfia… a mértéktelen vásárlás… a táplálkozási zavarok mind elszigeteltségben alakulnak ki. Hogy mit nézünk… gondolunk… hogyan töltjük szabadidőnket, ezek olyan „titkos helyek”, amiket a Sátán kihasznál. Nem arról van szó, hogy nem szeretnénk őszinték lenni… de attól való félelmünk, hogy mindez kiderül, csapdában tart minket… ha a Sátán rá tud venni, hogy eltemessük titkainkat… használhatatlanok leszünk Isten számára… titkos bűneink felemésztenek, és ettől csalónak és méltatlannak érezzük magunkat… Az igazság az, hogy mi nem szeretjük magunkat, nem pedig Istent!” Ő „napvilágra hozza, ami rejtve van” (Jób 28:11), mert azt kutatja, hogy mi rejlik valójában a szíved mélyén. Gyakorold tehát az őszinteséget! Ha azon kapod magad, hogy hazudsz, állj meg, ismerd el, és kérj bocsánatot! Ez kínos és megalázó, de így legközelebb kétszer is meggondolod, hogy mit mondj! Erősítsd hitedet! A szavahihetőség legyen az első helyen az értékrendedben! Mélyítsd el Istennel járásodat mindennapi imával és bibliaolvasással! Gondold végig, hogy mi motivál! Ne csak azért akarj elérni dolgokat az életben, hogy jó benyomást tegyél másokra! Becsüld meg Istentől kapott tulajdonságaidat! Írj róluk egy listát, és ha bármikor kevesebbnek érzed magad másoknál, állj meg, és nézd meg ezt a listát. Értékeld saját véleményedet! Vedd fontolóra mindazt, amit elértél, és minden múltban hozott jó döntésedet! Dr. Edwin Locke mondja: „Legyenek önálló gondolataid… gondold át jól, hogy mi illik hozzád, bármit is mond körülötted az egész világ!” Ne próbálj mindenáron tökéletes vagy szuper szellemi lenni! A nyíltság azt jelenti, hogy színlelés nélkül élsz, és másoknak is engeded, hogy nyíltak legyenek. Ne feledd, még az önmagukban látszólag biztos embereknek is vannak bizonytalan pillanatai, és a szétesésre néha azért van szükség, hogy újra összeszedegethesd a szétesett darabokat. Élj olyan őszintén, hogy mások is követni akarják példádat! Az őszinteség megkönnyíti az őszinteséget. Az emberek megérzik, ha hiteles vagy.