2017. december 18., hétfő

A karácsonyi történet felfedi az értéked


"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jn 3,16

Néhány ember azt hiszi, hogyha valakit lelkileg elveszettnek mondunk, azt lenézzük. Pedig nem! Valójában egy hatalmas bók, ha valakit lelkileg elveszettnek bélyegeznek. Mert különbség van aközött, hogy valami elveszett, vagy valami rossz helyen van. Ha valamit rossz helyre tettem, az azt jelenti, hogy az a dolog nem volt fontos a számomra. De ha elveszítek valamit, az elég fontos ahhoz, hogy megpróbáljam megkeresni. Rossz helyre teheted pl. a hajcsatot, elveszítheted a szemüvegemet.

Az emberek csak akkor tartjuk elveszetteknek, ha megéri őket megkeresni. Gondolj csak bele: egy elvesztett mestermű értéke nemhogy csökkenne a veszteség által, hanem még emelkedik.

Az emberiség sokat veszít azzal, amikor nincs kapcsolatban Istennek. Elveszítjük irányunkat, Isten védelmét, lehetőségeinket, boldogságunkat, mennybéli otthonunkat - csak, hogy néhányat megemlítsünk.

Te annyira értékes vagy, hogy Isten a Fiában fizette meg az árat érted az első karácsonykor, azért, hogy megtalálhasson téged. A Biblia legismertebb verse így hangzik: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Olyan sokat érsz Istennek, hogy bevállalt egy földi mentő-missziót azért, hogy visszaszerezzen téged. Kicsiny gyermekként jött a világra, hogy egy napon egy fakereszten haljon meg a te bűneidért.

A karácsonyi történet mutatja az értéked. Isten annyira szeretett, hogy a legeslegjobbat küldte érted: Jézust.

Soha ne felejtsd el: számítasz Istennek.

Beszéljetek róla:
- Készíts egy listát arról, hogyan ünnepli a családod a Karácsonyt!
- Az ünneplésetek hogyan tükrözi vissza Jézus születésének jelentőségét?
- Hogy megtudd, hogyan lehet elő kapcsolatod Istennel, nézd meg a következő videót: http://saddleback.com/resources/freshstartwithgod/


Jézusra figyelj, ne a hullámokra!


"Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" (Mt 14:29-31)

Ezt a napi áhítatot Jon Walker írta, a Daily Hope Devotionals (Napi Remény Áhítatok) és a Costly Grace: A Contemporary View of Bonhoeffer's The Cost of Discipleship (Áron szerzett kegyelem: Bonhoeffer A tanítványság ára c. művének kortárs vizsgálata—a ford.) szerzője.
A tanítványság arra hív, hogy kövesd Jézust, még a vízen is. Bizonyos értelemben Jézus hívogat: "Gyere közelebb hozzám! Légy a tanítványom és ismerd meg a kegyelem természetes ritmusát! Én vagyok az egyetlen út, így azt kérem, engedelmességedben csakis rám figyelj."

Ezután az őszinte engedelmesség fontosságának kiemelésére a Biblia azt mondja, hogy Péter figyelme elterelődött. Amint meglátja a szelet, ahogy az keresztülszeli a hullámokat, Péter nem Jézusra összpontosít, és elkezd süllyedni a vízben. Az engedelmessége ekkor már bizonytalan, kétfelé figyel, és alapos szemléltető példával szolgál, melyből láthatjuk, mi történik, ha egyszerre két úrnak próbálunk szolgálni.

Íme a kicsinyhitűség módja: Szeretnénk vízen járni, ugyanakkor ragaszkodunk ahhoz, hogy képesek legyünk arra figyelni, amire csak szeretnénk: néha Jézusra, néha a szélre vagy a hullámokra, néha Jézusra, néha a karrierünkre, néha Jézusra, néha a "a bennünket megkörnyékező bűnre". (Zsid. 12:1)

Amikor úgy döntünk, hogy a gondjainkra és aggodalmainkra koncentrálunk, akkor szorongásunkat Jézus ígéreteivel egy szintre emeljük. De melyik fontosabb, melyikre szánjunk nagyobb figyelmet? Jézusra és az ő képességére, hogy gondoskodik rólunk, vagy a körülmények okozta aggodalmainkra?

És így ahelyett, hogy engedelmeskednénk Jézus parancsolatainak, inkább elvárjuk, hogy tolerálja a figyelmünk elterelődését és bizonytalanságunkat. Abban a hiedelemben élünk, hogy valahogyan követhetjük Jézust, de mi választjuk ki, mely parancsolatainak engedelmeskedünk, és mikor.

De ha vízen szeretnénk járni, hallanunk kell, ahogy irányít minket: "Ne a hullámokra nézz, hanem rám!"
Élet(stílus)...

A mai nap imádsága:

Uram! Életet adtál nekem, s oly ritkán adok ezért hálát... Természetesnek veszem, hogy vagyok, hogy gondolkodom, s érzek. Istenem, formálj engem még hálásabbá, hogy méginkább rácsodálkozhassak teremtett világodra, s akaratod szerint élhessek! Ámen

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
1 Thessz 5,16-18

A manapság is használatos modern biblia versbeosztás Robert Estienne párizsi könyvnyomdász és kiadó "találmánya" - amely 1557 óta megkönnyíti a Bibliában való tájékozódásunkat. Mai igénk ugyan csak egy rövid mondat, mégis három verse osztatott. Talán nem véletlenül, hiszen örömről, imádságról, hálaadásról már külön külön is könyvtárnyi irodalom látta meg a napvilágot. Mit is lehetne ezkeről írni a reggeli áhitat 35-40 sorában?...

Mindenekelőtt azt, hogy ez három adja a keresztény élet stabilitását, akárcsak egy háromlábú suszter-szék. Isten örömre rendelt mindannyiunkat, s ha nem találjuk meg helyünket a világban, akkor örömtelen lesz az életünk. Mindenkor örülni, azt jelenti: egy egész életen át! Lehetséges ez? Ha szüntelenül imádkozunk, akkor igen, mert az imádságban hálát tudunk adni mindenért, még azért is, amit elvett tőlünk az Isten... Aki imádkozó életet él, az lelkileg erős ember, s ezzel nyugalmat áraszt környezete felé. Ők az "Istenfiak, akiknek megjelenését sóvárogva várja a világ" - ahogyan olvashatjuk a római levélben. Velük jó együtt dolgozni, velük jó együtt élni, velük jó barátkozni...

Aki mindenért hálát az, az elsősorban azért tudja ezt megtenni, mert hite által halálon túli távlatokat is lát, s ezért meglátja a dolgok "fonokját", de belát a dolgok mögé is. Az ilyen ember nem hiszékeny-naív, hanem realista és következetes. Ebben is rejlik az ereje. Az ilyen embert Nem lehet egyszerűen "átvágni", beszédében sem lehet "megfogni", mert az ilyen ember igene, igen, s a neme az nem. Ha egyszer letette a voksát valami mellet, akkor nem adja fel egyhamar, s ha engedményekre képes, akkor azt irgalmasságból/szeretetből teszi. Az ilyen keresztény ember sajnos nagyon kevés, de ez a tény nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne lennének ilyen emberek!

Az erkölcsi gyengék, a túlélőbajnok puhagericűek gyakran takaródznak azzal, hogy "Bizony te sem vagy más!" - pedig ez nem igaz. Igen is lehet másképpen is élni, dolgozni, s szeretni, ahogyan a világ azt éppen aktuálisan teszi. Ezt az isteni normalitást keresi/éli minden Krisztus-követő, aki nemcsak nevében, de életében is az. Az ilyen élet azután mindenki javát szolgálja: egyénét és közösségét egyaránt... S mi ez, ha nem a földi boldogság, a kiteljesedés útja?


Hála...


URam! Teremtett világod tökéletességében gyönyörködöm nap mint nap... Add, hogy a színek és formák, ízek és illatok, hangok és érzések harmóniájában mindig felfezzem szeretetedet, s tudjak hálás lenni érte! ÁmenMindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
1 Thessz 5,16-18a

Sokan vélik úgy - egyes szuper-hívők önmutogatásukban még "rá is tesznek egy lapáttal" -, hogy hinni, az valami elvont, szellemi cselekedet lenne... pedig nem. A hit lényege éppenhogy a gyakorlat. Hiába a szép elmélet a hívő életről, ha az nem hoz békességet a léleknek, akkor valahol, váratlanul felbukkan, mint a víz alá nyomott labda. A hit ne más, mint életmódváltás: másképpen gondolkodom, másképpen érzek, másképpen teszem a dolgaimat, mert a lelkem "beállítottsága" más lett, Másra koncentrálok, mint azelőtt. Ez a Más, ez az új Faktor az életemben: Isten...

A hívő élet azt jelenti: Isten "fénye" rávetül az életemre. Ezért minden másképp néz ki, s minden más értelmet nyer, de nem csak másként látom ugyanazon dolgokat, de nagyobb távlatokat is képes vagyok meglátni, mint azelőtt. Míg korábban égető kívánság volt annak megválaszolására, "honnan jövök, hová megyek, s miért létezem egyáltalán, s mi az értelme ennek az egész Életnek(?)", az új életszakaszomban naponként felismerem: a válaszok a Teremtő Istenben vannak: a kavicsok zárványainak kristályszerkezetében éppen úgy, mint az univerzum galaxisainak szinte felfoghatatlan nagyságában, vagy az atomi részekbe préselt energia fizikai törvényszerűségében.

Mi lehetne más, az Isten mindenben megnyilvánuló csodájára, Gondviselő kegyelmének naponkénti megtapasztalására adott egyetlen 'hozzáillő' válaszunk, ha nem a hála? Az, hogy az emberek túlnyomó részének - úgy 90%-a(?), lásd a 10 leprás meggyógyításának evangéliumi történetét(!) -, letét nem a hála, hanem a személyes érdek határozza meg, azt a világ jelenlegi helyzetét szemlélve nem kell különösképpen bizonyítani. Milyen sok szépet, lélekemelő nagyszerűt lehetne véghezvinni a világban a modern tudomány eredményeivel, s lám botrány ér botrányt - mert végül minden kiderül -, hogy a bizalmatlanság bizalmatlanságot eredményez, s aki kardot fog, az kard által vész el...

Sokszor halljuk: "Nem éri meg jótékonykodni, mert az emberek hálátlanok!" Nos, ez nem igaz. Az emberek azonban nem azt kívánják, hogy karácsonykor meleg bablevest szürcsölgethessenek a gulyáskondér mellett melegedve, hanem azt, hogy fedél legyen a fejük felett. Ehhez kell(ene) a munka, amit mindenkinek rendelt a JóIsten, hogy ezáltal alkothassunk! Amíg azonban a tőzsdei spekulációnak, s az ÁFA-csalásoknak nagyobb a társadalmi respektje, mint a becsülettel elvégzett munkának, eladdig nem változik, mert nem változhat meg a világ... Isten forgatókönyve nem, csak a szereplők, a jelmezek és a díszletek változtak. A "darab" változatlan, s arról szól, amiről mindig is szólt: a bűnt mindig követi a büntetés... az evangélium pedig az, hogy eleddig mindig kevesebbet kaptunk, mint amit megérdemeltünk volna, de hogy ez nem mehet a végtelenségig, az nem csak az Idők URa tudja, de olykor mi is belátjuk... Ezért "nem marad más" a hívő ember számára, mit hogy hálát ad mindazért, ami van, amit megkapott, s amit még megkaphat!


Komolyságért, hogy tudjuk derűsen élni az életünket.

A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekem szép hetet, több csöndességet, hogy megtaláljam üzeneteidet életem dolgaiban, s aszerint éljek! Ámen


Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?
Zsolt 27,1

Akik tudják, hogy Isten erőtlenei, nagy dolgokat tudnak véghezvinni az életben. Az emberek többsége - sokszor mi magunk is - mégis így biztatjuk magunkat és másokat is: "Segíts magadon, s az Isten megsegít!". Persze Isten van, csak most nem ér rá foglalkozni velünk, jobban tesszük hát, ha magunk vesszük kézbe dolgainkat. A hit ősatyja, Ábrahám sem volt úgy általában hitetlen, hitte ő Istent akkor is, amikor "ötletével" besegített Istennek beváltani az ígéretét. A rabszolganőtől (Hágár) született fia, Iszmáél - a muszlimok ősatyja - megszületésével, az "arab féltestvérrel" meg is gyűlt a baja Ábrahám utódainak... s ha csak kézlegyintéssel el tudnánk intézni; na ja, a testvérek tudnak igazán összeveszni; de ennél komolyabb ügyről van szó...

A sok erős ember - hadvezérek, császárok és diktátorok - rengeteg szenvedést okoztak a világnak. Ők nem rettegtek senkitől, de tőlük mindenki félt. Magukat istenként dicsőítő fáraók és császárok mégis mind-mind ott alusznak piramisaikban vagy mauzóleumaikban, mert minden földi hatalom, legyen az akármilyen zsarnok is, egyszer elmúlik... Csak idő kérdése, mígnem egyszer rádöbbennek az emberek, Isten teremtett rendje nem az, hogy egymás fölé rendeltként, hanem egymás mellé, egymásért küzdőknek teremtett lények vagyunk. Ilyenkor vannak a történelemben a nagy változások, s lépünk egyet előre, hogy aztán az élet új színpadán, új jelmezekben, újabb koreográfiával előadjuk a régi darabot... Aztán - jobb esetben - megint okulunk belőle egy kicsit... Vajha egyszer eljutunk a végső katarzisig is?

Rettegő világban élünk. Ki az atombombától, ki az AIDS-től, ki a pénztelenségtől fél. A félelem aztán bizalmatlanságot szül, az pedig melegágya lesz minden bűnnek. Az Istentől mégis kevesen félnek... csak amikor mezítelenül ki kell lépni ebből a világból, (merthogy így is jöttünk bele) amikor hátra kell hagyni mindenkit és mindent, akkor retten meg az ember, úgy "istenigazából". Luther alapgondolata (a Kiskáté Tízparancsolat-magyarázatai kezdődnek így), hogy ti. az "Istent félnünk és szeretnünk kell" tehát mély igazságot hordoz. Ha nem féljük az Istent, ha nem ismerjük el az Ő uralmát, akkor más fog uralkodni az életünkben: nagyratartott eszünk vagy éppen vagyonkánk... Nem csoda, ha az ember idővel retteg, hiszen lelke mélyén minden ember kimondatlanul is érzi az isteni igazságot: egyszer minden elmúlik... Az elmúlás valósága emeli igazi magasságokba életünk tétjét.

Istent nem vesszük elég komolyan... Isten játszani akarja velünk az "élet játékát", mi pedig ahelyett hogy önfeledten játszanánk azt, "istent játszunk". Eközben Ő nem játszadozik velünk szeszélyes akarása szerint, hanem betartatja a játékszabályokat. Nem nélkülünk alakítja csodálatos játékát, hanem velünk együtt. Élet-halál kérdéssé teszi/feszíti döntéseinket, hogy megtanuljuk mi a jó és mi a rossz. Engedi, hogy csaljunk, de nem engedi, hogy az következmények nélkül maradjon. Hatalmas, teremtett univerzumában megnyilvánuló gigantikus játékának a célja: O maga. Hatost dobunk vagy ötöst? Mi ez az o kegyelmi számaihoz képest? „Alea iacta est“. „A kocka el van vetve“ - itt aztán valóban! Mert az Isten nem kockáztat az emberrel kapcsolatban. Szeretete matematikájának minden értelmet meghaladó magasabbrendűségéért ezért csak áldásra nyithatjuk szánkat! Vele ugyanis mindig nyerünk. Istennél minden lehetséges. Mert ha Vele veszítünk, akkor vesztesként is gyoztesek vagyunk...


Öröm...

A mai nap imádsága:

URam! Köszönöm, hogy szeretsz, s szerethetek! Ámen


Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
1 Thessz 5,16-18

Az élet szép... akkor is, ha fájdalom és veszteség maszatolja el benne örömeinket. Az élet azért szép és jó, mert Istené, mert Tőle kaptuk. Isten azért Isten, mert Mindenható, s bizony furcsa is lenne, ha a Mindenható ÚRIstennek a "maga képére és hasonlatosságára" csinált (ez a szó szerepel a teremtéstörténet héber szövegében) teremtménye csak valami hitvány konstrukció szintjét ütné csak meg! Isten legfőbb teremtménye, az ember maga az élő csoda! "Sok van, mi csodálatos, / De az embernél nincs semmi csodálatosabb. " - írja Szophoklész is az Atigonéban.

Az élet szép, s milyen kár hogy az emberek ezt csak akkor veszik észre, amikor már a végére értek. Milliók szaladnak el önmaguk élete mellett, s ahelyett, hogy szelíden belehajolnának az Isten Élet-akaratába, buta céljaik után futnak vagy egyszerűen - s ez legelszomorítóbb, hiszen mindenki egyedi megismételhetetlen csoda-világ - lemásolják mások életét.

Karácsony közeledik... Ez a család ünnepe is, annak a közösségnek az isteni ünnepe, melyben legintenzívebben lehet megélni, mi is a szeretet valójában. A Szent Család békességes öröme mindenkit megérint ilyenkor, ha csak néhány pillanatra is... ilyenkor kiderül: a legnagyobb örömforrás a közösség, az hogy egymáshoz tartozhatunk. Sok fiatal mégsem a családalapítást tűzi ki élete legnagyobb céljául, hanem vágyainak minél teljesebb megvalósítását! A gond nem az önmegvalósítás - sajnos sok rossz prédikátor "sározza" szószékéről az önmegvalósítás génjeinkbe kódolt isteni programját -, hanem az, hogy az álmok esztelen hajszolása elveszi a lehetőséget az élet valóságának a megélésére!

Így történik meg, hogy a család - a legszebb találkozások helye - inkább tehernek tűnik, mint áldásnak. Így történik meg, hogy sokan - bár látszólag mindenük megvan -, mégis boldogtalanok... Aki ugyanis a "ráadást" keresi az Isten országa (s ez itt van, itt történik naponta bennünk és közöttünk!) helyett, annak a vége mindig prognosztizálható kudarc, mert ami a legnagyobb érték: a férj és feleség szeretet-közössége, a gyermekek növekedésében, gyarapodásában való gyönyörködés - ezekről rendre lemarad! Az ilyen emberre mondja Jézus URunk: Mit ér, ha valaki az egész világot (álmait, vágyait) megnyeri (megvalósítja), de lelkében kárt vall?"

Az élet, az istenadta szép, itt van, ebben a mostani töredékes napban is megtapasztalhatóan. Élj vele, örülj neki, legyél érte hálás, forgasd! Hiszen olyan talentum ez az időben, amit nem csak egyetlen egyszer kapunk meg URunktól, de egyszer még számon is kéri majd rajtunk...
A mai nap imádsága:
Uram! Hálát adok Neked mindenért, áldásod kísérjen, hogy áldhassalak szeretteimmel együtt! Ámen

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata... de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
1 Thessz 5,16-18a és 21-22

Vannak helyzetek, amikor képtelenek vagyunk örülni... A sikertelenség, vétkeink és mulasztásaink következményeinek - vagy egyszerűen csak a körülmények szerencsétlen együttállása esetén - semmi készség nincs bennünk az örömre. Ez még érthető is, de amikor tehetnénk, hogy örülünk, de mégsem tesszük - ez már komoly probléma. "A világ teli van gonddal és gonoszsággal, minek örüljek?" - teszik fel sokan a a jogosnak tűnő kérdést. A kérdésfelvetés ilyetén módja azért hibás, mert a világ békétlensége nem szükségszerűen kell hogy predesztináljon minket a belső békétlenségre. A nehézségeknek is megvan a maga "haszna", s tapasztalatból tudjuk, a hullámvölgy után emelkedő következik - az élet örök rendje szerinti ritmusban.

Mindenkor örülni csak akkor lehet, ha tudom, hogy mindig Isten tenyerén vagyok. Ehhez a "tudatosításhoz" kiváló lehetőséget ad a szüntelen (szünet nélküli) imádság. Ahogyan a futó ember is gyorsabban veszi a levegőt, a hívő ember is, ha nagyobb terheket kell hordoznia, gyakrabban imádkozik. Az imádság erőt ad, megsokszorozza a bennük szunnyadó kevéske készséget is. Mindenért hálát adni azt jelenti, örömmel elfogadom, hogy részese lehetek az életnek. Dolgozhatom, örülhetek annak, hogy céljaim lehetnek, hogy kihívások színezik életemet, hogy szerető emberek vesznek körül, hogy segítő társat rendelt mellém a JóIsten, hogy még gyermekeimért is aggódhatok - mert Isten megajándékozott velük és általuk -, mert megélhetem, hogy az élet végtelennek tűnő láncolatában egy láncszem lehetek.

Az élet kiváltság... Még akkor is, ha jó és rossz összekeveredve jelenik meg benne, s fáradságos a kettő szétválasztása. Ezért fontos a tudatosság: "Mindent vizsgáljatok meg!" s, "A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!" apostoli intések megfogadása. Ha így élünk, akkor miközben másokat emelünk, mi magunk is emelődünk az Istenhez....
AZ ÉLET PRÓBÁRA FOG TENNI

„…azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket…” (2Mózes 20:20)

Emlékszel a tesztekre, amiket az iskolában írattak veled? Sikerült vagy nem sikerült, de nem kerülhetted el őket. Az élet is így működik. Amikor az élet próbáiról van szó – előre fel kell készülnöd! Jézus azt mondta: „az okos ember… kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva… a bolond ember… homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütközött abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.” (Máté 7:24-27). Az első ember sziklára építette a házát, mert tudta, hogy a kérdés nem az, hogy „ha”, hanem „mikor” fog jönni a vihar! A második ember homokra épített, mert így olcsó és könnyű volt számára. Amikor jött a vihar, az első ember háza megállt, a második ember háza összeomlott. Mire akar rámutatni Jézus? A tehetséged, a szakmai önéletrajzod, a hírneved talán eljuttat a csúcsra, de ha nincs szilárd jellemed, nem fogsz sokáig ottmaradni. Továbbá lehet, hogy meggyőződésed őszinte és összhangban van a körülötted élők gondolkodásmódjával, de ha nem Isten Igéjére alapul, össze fog omlani épp akkor, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá. A Bibliában háromszor olvassuk: „Az igaz ember pedig hitből fog élni” (Róma 1:17). Amikor az élet próbái jönnek, képesnek kell lenned felállni, és azt mondani: „Lehet, hogy nincs mindenre válaszom, de ismerem Isten jellemét, és eddigi tetteit, és bízom Benne, hogy ezután is úgy fog cselekedni, ahogyan Igéjében megígérte!”
Isten ezt mondta népének: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívében: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?” (5Mózes 8:2). Az élet próbái megmutatják, hogyan fogadod az utasításokat, hogy mit tanultál, és hogyan fogsz cselekedni bármilyen körülmények között. Amit tanultál, az csupán elmélet, amíg ki nincs próbálva. Az élet pedig meg fog próbálni! Chuck Swindoll elmond egy történetet egy madárról, akit Chippynek hívtak: „Chippy, a törpepapagáj soha nem gondolta volna, hogy ez fog történni. Egyik pillanatban még békésen üldögél kalitkájában énekelgetve, a másik pillanatban valami beszippantotta, aztán csurom vizes lett, végül forró levegőt fújtak rá. A gond akkor kezdődött, amikor gazdája úgy döntött, hogy kiporszívózza a kalitkát. A hölgy benyomta a porszívócsövet a kalitkába, hogy felszippantsa a magokat és az elhullajtott tollakat a kalitka aljáról. Aztán megcsörrent a telefon. A nő ösztönösen megfordult, hogy felvegye. Épp csak annyit mondott: „halló”, amikor – sszippppppppp! Chippy felszívódott! Torkán akadt a szó, eldobta a telefont, és gyorsan kikapcsolta a porszívót. Torkában dobogó szívvel nyitotta ki a porzsákot. Ott volt Chippy – élve, de kábultan - , mindenütt nehéz fekete por borította. Gazdája megragadta, a fürdőszobába rohant vele, kinyitotta a csapot, és Chippyt a jéghideg víz alá tartotta, és tisztára csutakolta. Aztán azt tette, amit minden érző szívű papagájtulajdonos megtett volna: előkapta a hajszárítót, és ráeresztette az ázott, remegő kismadárra a forró levegőt.” Swindoll ezzel zárja történetét: „Chippy azóta nem sokat énekel”. Az élet próbára fog tenni, de ne engedd, hogy elrabolja az énekedet!
Emlékszel még arra az időre, amikor iskolába jártál? Amíg ti dolgozatot írtatok, a tanár csendben volt. A Biblia azt mondja: „Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra… Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt… Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük… Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár… felkiáltottak… és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!« ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.” (Máté 6:45-51). Ez a történet a következőket tanítja nekünk: 1) Ha Isten akarata szerint élünk, ez időnként megköveteli, hogy viharokon menjünk át. „Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr” (Zsoltárok 34:20). 2) Attól, hogy nem látod Őt, Ő még lát téged. Soha nem kerülsz ki a látóköréből és gondoskodásából. 3) Soha nem fog olyan feladattal megbízni, amivel az Ő segítsége nélkül is boldogulni tudnál, tehát ne is próbálkozz egyedül! 4) Ha hagyod, a félelem elhomályosítja a gondolkodásodat, és nem fogod tudni felismerni Őt, amikor feléd jön. 5) Először hozzád fog szólni azután pedig a körülményekhez, melyek fenyegetnek. Amikor ez megtörténik, természetfeletti békességet fogsz megtapasztalni. 6) Ha hajód a vihar közepében van, tudd: a legjobb dolgok még ezután következnek! 7) Hajnal előtt legsötétebb az éjszaka. Örülj! A nap újra fel fog kelni, Isten nem hagy cserben!


Józsefi alapelvek

„…Elfeledtette velem Isten…” (1Mózes 41:51)

József harmincéves volt, amikor Egyiptom kormányzója lett. Tizenhét volt, amikor eladták rabszolgának. Tizenhárom évig, miközben össze volt zavarodva és fájdalmat hordozott, megtartotta jellemességét és Isten iránti elkötelezettségét, és engedte, hogy küzdelmei győzelmessé tegyék. Szóval nem teheted meg, hogy csak úgy bedobod a törölközőt, önsajnálat-partit rendezel, vagy csak üldögélsz, és nem csinálsz semmit. József nem csak úgy elfelejtette, ami történt. Bárki is mondja neked: „Felejtsd el!”, az nem él a való világban. Mindez megtörtént, de Isten fel tudja használni arra, hogy általa gazdagítsa az életedet. Isten két fiút adott Józsefnek, és ő így nevezte el őket: Manassé, ami azt jelenti: „elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet”; és Efraim, ami azt jelenti: „gyümölcsözővé tett engem Isten nyomorúságom földjén”. Isten új kapcsolatokat adott Józsefnek a régiek helyébe. Az egyik oka annak, hogy a régi kapcsolatok rombolóan hathatnak rád az, hogy nem pótoltad őket újakkal. Még mindig azzal foglalkozol, aki vagy ami a rosszra emlékeztet. Isten segített Józsefnek, hogy elfelejtse a történtek fájdalmát. Az emlékek megmaradtak, de ennek ellenére tudott boldogulni. Ha Istennel jársz, az előtted lévő ígéret mindig nagyszerűbb, mint amilyen nagy a mögötted lévő fájdalom. De íme néhány „józsefi alapelv”, melyeket alkalmaznod kell életedben: 1) Nézz szembe vele, és ne próbálj úgy tenni, mintha meg sem történt volna! Isten meg fogja adni a kegyelmét ahhoz, hogy megbirkózz vele, de nem ahhoz, hogy letagadd. 2) Hidd el, hogy Isten „visszapótolja” neked az időt, a kapcsolatokat és a lehetőségeket, amelyeket elvesztettél! „Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska…” (Jóel 2:25). 3) Írd össze azokat az embereket, akik ártottak neked, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre imádságban! „…és bocsássatok meg egymásnak…” (Kolossé 3:13). 4) Mondd meg Istennek, hogy készen állsz az újrakezdésre! És kezdd el ma!
MEGÖREGEDNI


„…ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul…” (2Korinthus 4:16)
Onnan tudod, hogy megöregedtél: ha a térdeid recsegnek, és nehezen becsatolni az övedet; ha olyan dolgokon vitatkozol, mint például melyik műfogsorragasztó a legjobb; ha egy hintaszékben üldögélsz, de már nincs erőd hintáztatni magad; ha mire meggyújtod az utolsó gyertyát a születésnapi tortádon, addigra az első már leég; ha többé már nem tartod mulatságosnak az öregedésről szóló vicceket. Az öregedés nem való a félénk szívűeknek, ezért a Biblia némi bepillantást ad nekünk, hogy ez mivel jár. Izsák látása megromlott (1Mózes 27:1). Dávid mindig fázott (1Királyok 1:1-4). Pál úgy beszél magáról, mint „én, az öreg Pál” (Filemon 9), és beszél az idős kor fizikai és lelki fájdalmairól – hogy cserbenhagyottnak, magányosnak érzi magát, hogy csalódott munkatársaiban, hogy el kell köszönnie barátaitól, akiket valószínűleg soha nem lát többé (2Timóteus 4:9-21). Valaki így írt erről: „Legutóbbi születésnapomra a nővérem ezt az üzenetet küldte: »A rossz hír az, hogy külső emberünk megromlik.« (Ugye említettem, hogy ő a nővérem, és szeretem arra emlékeztetni, hogy ő mindig idősebb lesz nálam!) Majd hozzátette: »A jó hír az, hogy „nem csüggedünk”… ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra« Ha minden porcikád recseg-ropog, a kezedet begörbíti az ízületi gyulladás, szemeid gyengék, lassan tudsz csak menni, alig hallasz, vagy a szíved a koleszterintől dobol, ne csüggedj! Isten már készíti az ünnepséget a mennybe érkezésed napjára, ahol többé nem leszel öreg, mert ott kortalanok élnek.”

Ne játssz szerepeket!


„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…” (5Mózes 6:5)

A modern élet a szerepjátékról szól. Egész életünket leéljük ugyanabban a szomszédságban, mégis alig ismerjük a szomszéd családot. Kilométerekre lévő gyülekezetbe ingázunk, járunk ki és be úgy, hogy nem ismernek minket, és soha nem kapcsolódunk be a szolgálatba. Az egyik tömeggel együtt dolgozunk, egy másikkal meg együtt játszunk. A titkos tevékenységek szinte korlátlan lehetősége áll előttünk. Mivel senki sem ismer minket más kontextusban, ezért mindegyikben újraalkothatjuk magunkat. Valaki azt mondta, hogy az életünk olyan, mint egy fiókos szekrény: külön fiók van minden egyes érdeklődési kör, érték vagy időtöltés számára – egy a munkának, egy a játéknak, és egy a gyülekezetnek. És mindegyikhez egy külön értékrend és saját nyelvezet tartozik. Minden új helyzetben kiegészítjük egy újabb fiókkal, hogy biztosítsuk a teljes célszerűséget és biztonságot. A jellem egysége és integritása helyett szerepeket játszunk.

De Isten nem fiókos szekrényt lát bennünk, különböző szerepek gyűjteményét. Ő a teljes embert látja. Az, aki akkor vagyok, amikor senki sem lát, ugyanaz számára, mint az, aki mások előtt vagyok. Isten azt kéri, hogy egységes legyen az életünk. Mégpedig azért, mert az élet másképp nem működik! Isten úgy teremtett minket, hogy egy akaratunk, egy elménk, egy szívünk, egy lelkünk van. Az csak az ellenség hazugsága, hogy „a kecske is jóllakhat, meg a káposzta is megmaradhat”, hiszen végül oda vezet, hogy lelkileg és érzelmileg darabokra hullik az életünk, és ami még rosszabb: eltávolodunk Istentől! Azt kérded, mi a válasz? A Biblia azt mondja: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Más szóval: Ne játssz szerepeket!
Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik.
Máté 11,6
Uram!
Ezt a szót a börtönben lévő Keresztelő Jánosnak küldted. Aki téged várt, aki örömmel rád ismert, de akinek a börtön lehetetlen életföltételei között meghomályosodott a szeme. Még nem botránkozott meg benned. Csak bizonytalanság fogta el és kétség rágta a lelkét. Óvására üzented ezt a szót.  Sokan voltak viszont és vannak is minden időben, akik valóban megbotránkoznak. Akiknek nem tetszik a bűnösökkel való közvetlen érintkezésed. Szemedre vetik, miért szereted azokat, és miért nyugtalanítod őket birtokuk háborítatlan élvezetében. Vannak, akik túlzásnak tekintik az Istennek való föltétlen odaadásodat. Miért szakadsz el ennyire a földtől - ezt kifogásolják. S ez mindmáig nem változott. Igazad van: ez a boldogtalanság állapota. A boldogság egészen másutt terem. Ott, ahol az ember szereteted művein elcsodálkozik és indítást érez arra, hogy minden erejét és egész önmagát rendelkezésedre bocsássa, amikor Te vakoknak látást adsz, sántákat járni tanítasz, poklosokat tisztítasz, siketeknek hallást ajándékozol, halottakat támasztasz föl, és szegényeknek evangéliumot hirdetsz.


Uram! 
Te ismered szívem emésztő vágyát a boldogság után. Érttesd meg velem: csak akkor találhatom meg boldogságomat, ha isteni szent követeléseiden meg nem akadok, hanem szép alázatosan és csöndesen elfogadom föltételeidet, és követésedbe szegődöm kereszthordozó - de szép és győzedelmes utadon.


Botránkozás
    
     Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik.
     Máté 11, 6.
    
     Hogyne volna boldog! Hiszen e Királyban és igéjében öröm helyett az egész világ megbotránkozik. Egyrészt, mert nem akar Isten kegyelmére hagyatkozni, hanem a saját cselekedeteire és érdemére: Másrészt, mert Krisztus látszatra szegény és nyomorúságos. Meg azért is, mert Krisztus, ahogy maga is felvette a keresztet és meghalt azon, úgy övéitől is azt kívánja, hogy keresztjüket felvevén, sokféle megpróbáltatásban és szorongattatásban kövessék Őt. Ez pedig éppen nincs ínyére a világnak.
     A Krisztus igéje ezért botránykő széles e világon. Soha sincs ez máskép az evangéliommal. Olyasmi az, amin megütköznek, - nem a kisemberek, hanem tapasztalat szerint éppen a legszentebbek, a legkegyesebbek, a legbölcsebbek és leghatalmasabbak. De boldogok, akik tudják s vallják, hogy mégiscsak Isten igéje az. Ezek megállnak, mert vigasztaló erőt nyertek minden ilyen botránkozás ellenében.
    
          Maradj meg hűségeddel
          Velünk, Uram Isten,
          Adj erőt, hogy megálljunk
          Mindvégig a hitben.

Uram, életem a te kezedben van a legjobb helyen!

Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét. (Zsolt 111,9)

A jóleső bódulat után újból magamhoz térek. Folytasd a munkád! Igyekezz, különben véged! - üvölt rám egy hang, mely már régóta hajszol és fenyeget. Nem több ez, mint egy hang, de hatalmasabb bárkinél és bárminél. Vádol minden egyes nap: "A te hibád! Lám, ilyen vagy! Ezt érdemled, innen aztán senki sem szabadít ki soha. Nem szabadulsz, hiszen nem változhatsz és nem is változtathatsz meg semmit." Úgy érzem, azok a reménytelen és kilátástalan sugdolózások, amelyeket először önkéntelenül én is visszautasítottam, egyre mélyebbre égetik be magukat a gondolataimba. Át meg átjárják azokat. Nincs értelme tovább lépni? Mégis élek. Mit élek?! Vegetálok,létezem, de nem igazi élet ez... Élet az, ha nem azt teszem, amit akarok, és azt teszem, amit nem akarok? Közben mindenfelől csak azt hallom: "Mihaszna nép ez!" Istenem, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? - "Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az Úr, Izrael Istene: Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában!" "A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog."


Mikor fellegek feltornyosultak és a hullámok összecsaptak fejünk felett. Mikor a templomok leomlottak és meghasadott a hegy. Mikor sötétség borult a világra, végtelen sötétség, És az égre nem jöttek fel a csillagok, - Mikor a halál örvényénél álltunk... E szörnyű ítéletben, ez elveszejtő nehéz időben mindig hitted: "Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legbiztosabb helyen. (Bartalis János)

Uram, hallottam egyszer valakitől, hogy abban minden benne van, amit az a vak kiabált: Uram, Jézus! Könyörülj rajtam! Ámen.
A Megtestesülés

Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige… És az Ige testté lett és lakozék mi — közöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.       — János 1,1. 14.
A Webster értelmező szótár a következőképpen határozza meg a megtestesülést: „Az Istenség egyesülése az emberrel a Krisztus Jézusban.”
A Megtestesülés volt az egyedüli megoldás az ember problémájára — az egyedüli remény arra, hogy az emberiség újra egyesülhessen Istennel. Minden olyan vallás, amely tagadja a Názáreti Jézus Krisztus megtestesülését, hamis!
Ez az örök lény, akit úgy hívnak, hogy Immánuel — velünk az Isten, vagy Jézus a Krisztus — itt az Igének neveztetik. Az Ige létezett kezdetben. Az Ige Istennél volt — Istennel közösségben, együtt munkálták ki az Ő akaratát. Isten a világot az Ige által teremtette. (Zsid. 1,2. Ján. 1,3) És ez az örök lény Isten volt! Ugyanazzal a természettel rendelkezett. Ugyanabban a formában létezett, és Istennel egyenlő volt. (Fil. 2,6) És ez a lény testté lett! Az Ige emberré lett, és közöttünk lakozott. Ő emberré lett — annyira emberré lett, mintha sohasem lett volna más, mégsem szűnt meg annak lenni, ami azelőtt volt. Az Ige megteremtette otthonát közöttünk, és mi szemléltük Isten dicsőségét.


HŰSÉGÜNK KIPRÓBÁLÁSA

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja" (Róm 8,28).

Csak a hű lélek hiszi, hogy Isten irányítja a körülményeit. Külső körülményeinket illetően sok szabadságot engedünk meg magunknak. Nem hisszük, hogy Isten ereje ott van mögöttük, bár mondjuk, hogy hisszük, mégis a történéseket úgy vesszük, mintha emberektől indulnának ki. Minden körülmény közepette hittel teljes csak az lehet, aki egyetlen hűséget ismer csak: az Ura iránti hűséget. Isten hirtelen változást enged meg körülményeinkben és akkor ébredünk rá, hogy hűtlenek lettünk hozzá, mert nem ismertük fel, hogy mindent Ő rendezett így. Nem láttuk meg, mi volt a célja, és most az a bizonyos eset soha nem fog megismétlődni az életünkben. Mindig itt következik be a hűség próbája. Ha megtanuljuk imádni Istent a szorongató körülmények között, két másodperc alatt változtathat rajtuk, amint neki tetszik.

A Jézus Krisztushoz való hűséget nem tartják nagyra manapság. A munkához, a szolgálathoz és minden máshoz hűek vagyunk, csak azt ne kérjék tőlünk, hogy hűek legyünk Jézus Krisztushoz. Sok keresztyén rendkívül türelmetlen, amikor a Jézus iránti hűségről beszélnek nekik. Urunkat keresztyén munkatársai jobban megfosztják trónjától, mint a világ. Istenből áldást osztogató gépet csinálnak, Jézus Krisztust pedig besorolják a többi szolga közé.

Nem az a fontos, hogy mi dolgozzunk Istenért, hanem hogy olyan hűségesek legyünk hozzá, hogy Ő végezhesse el a munkáját általunk. "Számítok rá, hogy a végsőkig szolgáltok nekem, nem panaszkodtok s részemről nem vártok magyarázatot." Isten úgy akar felhasználni minket, mint ahogyan saját Fiát felhasználta.


Készülés a halálra

Rendeld el házadat, mert meghalsz!
(2 Királyok 20, 1)

Ezékiás királyt csodálatos megtapasztalásai közepette (Ézs 37) halálos betegség támadta meg. Mint fiatal, talán 39 éves férfi, még távolról sem gondolt a halálra. „Hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől?" Nyomorúságában nem volt vigasztalása. Ekkor jön hozzá az Úr szolgája, Ézsaiás, ezzel az üzenettel: „Rendeld el házadat, mert meghalsz!" Helyes-e, ha a súlyos betegnek minden reménységét elvesszük és izgalomba hozzuk? Sok orvos szükségesnek tartja, hogy ilyenkor valamit hazudjon a betegnek, és a hozzátartozók is többnyire segítik ebben. Nem akarnak fájdalmat okozni a betegnek, nem akarják elvenni tőle az utolsó szalmaszálat, amibe kapaszkodik. Mégis rossz szolgálatot tesznek neki ezzel. Az igazság mindig jótétemény, akkor is, ha nagyon fáj. A szeretet nem durván veti azt oda, hanem óvatosan és gyöngéden közli. Nem borzasztó-e, ha a beteg élete utolsó napjait hiábavaló reménykedéssel tölti, ahelyett hogy ebben a drága időben arra készülne fel, hogy megtegye a nagy lépést az örökkévalóságba? - Ezékiás nem volt készen. Keservesen sírt. Bűnei ott voltak közte és Isten között. Az ítélet borzalmai ragadják meg. Megtörve kiált irgalomért. És Isten a háta mögé veti bűneit - most már meghalhatna, de tizenöt évi haladékot kap. Te meg tudnál halni - most?

„Rendeld el házadat!" Jó, ha a külső körülményeket idejében elrendezzük és mindenünkről végrendelkezünk. Attól még nem hal meg az ember, ha a halál gondolatával foglalkozik. De még fontosabb a szív dolgait rendbe hozni; mindenekelott az Istenhez való viszonyodat. Ne vigyél át meg nem vallott bűnt az örökkévalóságba! Takaríts ki alaposan, ne legyen teher a lelkiismereteden. Beszélj egy lelkigondozóval, akihez bizalmad van. Ne félj a világosságtól! De hozd rendbe dolgaidat az emberekkel is! Talán van jogtalan holmi a házadban - add vissza! Vagy kölcsön kértél valamit, a másik elfelejtette, és ha nem is szándékosan, de figyelmetlenségből megtartottad. Talán szeretetlen beszéddel megbántottál valakit, vagy magatartásoddal fájdalmat okoztál neki. Késedelem nélkül menj el hozzá, vagy levélben kérj bocsánatot tőle. Tégy meg mindent azért, hogy nyugodtan távozhass el errol a földről. Talán még ad neked időt Isten, mint egykor Ezékiásnak; de bárhogyan is van, nem készülhetsz fel elég korán a búcsúzásra.


?Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.?
(Zsolt. 71:17?18)

?Gyengéd szeretettel kell viseltetnünk azok iránt, akik Isten művével kapcsolták össze egész életüket. Ezek az agg munkások mindvégig hűségesen kitartottak a próbákban. Lehetnek gyengeségeik, de még mindig vannak olyan képességeik, amelyek értékesek Isten művében. Bár erejük csökkent és képtelenek már a súlyos terhek hordozására, amelyeket az ifjabbaknak kell immár vállalniuk, értékes tanácsaik azonban nélkülözhetetlenek.

Talán hibákat is követtek el, de vereségeik árán megtanulták, hogy hogyan kerüljék el a tévelygést és a veszélyeket. Éppen ez teszi lehetővé, hogy bölcs tanácsokat adjanak. Az Úr nem mellőzi őket a támadások és próbák elszenvedése után, jóllehet csökkent az erejük. Különleges kegyelmet és bölcsességet ad nekik. Tisztelni és becsülni kell azokat, akik az Úrnak szolgáltak a nehéz időkben. Szegénységet szenvedtek, és hűségesen kitartottak akkor, amikor csak kevesen álltak helyt az igazságért. Az az Úr szándéka, hogy az ifjabb munkások növekedjenek a bölcsességben és az érettségben azáltal is, hogy erősítést nyernek e hűséges munkásokkal való érintkezésük alkalmával. Bárcsak felismernék ennek jelentőségét az ifjabb munkások. Tartsák tiszteletben őket tanácskozásaik alatt.?

(Apostolok története, Páthmos c. fejezetből)


Rendkívül áldott

Drágakő az ajándék annak szemében, aki adja; ahova csak fordul, eléri vele célját.

– Példabeszédek 17:8


 Ha ajándékot adnék neked karácsonykor, az Ige lenne az. Inkább az Igét adnám neked, mint egymillió dollárt. Mert az egymillió dollárt hamar el lehet költeni, de Isten Igéjének az igazsága soha nem múlik el – és olyan helyzetekből is képes kimenteni, amilyenekből az egymillió dollár nem.

Ken és én átlagos emberek vagyunk. De amikor Isten Igéjét megragadtuk, valami különlegeset ragadtunk meg, ami megváltoztatta az életünket – az életünk minden területét.

Semmi nem történt általunk, hanem Isten Igéje miatt. Valójában nem is kell, hogy ismerjelek téged ahhoz, hogy megígérjem neked: ha a teljes figyelmedet Isten Igéjének szenteled – és nem félsz elfogadni az akaratát az életedben –, akkor boldogabb és bővölködőbb leszel, mint azt el tudnád képzelni.

Természetesen, ha így teszel, az emberek azt mondják majd, hogy szélsőséges vagy. Rólunk állandóan ezt mondják. De nem bánjuk. Szélsőségesek vagyunk. És ha elhiszed Isten Igéjét, te is szélsőséges lehetsz. Szélsőségesen egészséges. Szélsőségesen bővölködő. És szélsőségesen áldott. Boldog karácsonyt!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 119:56-65