2017. március 25., szombat

A benned lévő kincs

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van…” (2Korinthus 4:7)
Isten talentumokat adott neked, és azt akarja, hogy használd is őket. Lehet, hogy korábbi kudarcok, félelem vagy alacsony önértékelés alatt szunnyadnak. Lehet, hogy tudsz róluk, de nem tudod, hogyan állíthatnád munkába őket. Lehet, hogy egyik kapcsolatból a másikba sodródsz, remélve, hogy találsz majd valakit, aki értékeli, ami benned van, és segít előhívni azt. Ha így van, olvasd el ezt: „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak” (2Korinthus 4:7). Csak Isten, aki beléd helyezte talentumaidat, csak ő tudja, hol rejtőznek, és hogyan lehet előhozni őket. Az ördög örül annak, ha rendeltetésünk beteljesedése késik. Ha nem engeded, hogy Isten fejlessze talentumaidat, azzal az ördög kezére játszol, és közelébe sem érsz a benned rejlő lehetőségeknek. Az igazság az, hogy annyi kincs van elrejtve benned, hogy az ellenség folyton arra törekszik, hogy valahogy ellopja. Nem kérdés, hogy mi ösztönzi a sátánt. Jézus azt mondta: „…csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (János 10:10).
Nincs értelme kirabolni valakit, ha nincs semmi értéke, amit érdemes lenne megszerezni tőle, igaz? Talentumaid talán nyersek és kimunkálatlanok, talán önértékelési zavarok, be nem vallott bűnök, rossz szokások, lelkiismeret-furdalás vagy kétségbeesés alá vannak eltemetve. Isten azonban kezébe veszi azt, ami semmiségnek tűnik, és valami csodálatosat teremt belőle. Gondold csak végig: a világegyetemet a semmiből teremtette, képzeld el, mi mindenre képes, ha van is mihez nyúlnia! Ma térdelj le, és imádkozz: „Atyám, segíts, hogy felismerjem talentumaimat, melyeket te helyeztél belém, és a legtöbbet tudjam kihozni belőlük, a te dicsőségedre használva őket!” Az ilyen imádságra Isten válaszol!

A fül levágása


„Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat…” (Zsoltárok 34:14)

Amikor Júdás elárulta Jézust, Jézus csak állt ott, pedig hívhatott volna tizenkét seregnyi angyalt, hogy megvédjék. Aztán jött a csőcselék, elfogták és letartóztatták. Péter, készen arra, hogy megvédje Jézust, előrántotta a kardját, és levágta a főpap szolgájának fülét. A lobbanékony, hirtelen természetű Péter azt gondolta: „Ebbe nem kell beletörődnünk!” De Jézus ezt mondta: „Nem így kell kezelni a dolgokat!” Aztán „megérintette a szolga fülét, és meggyógyította őt” (Lukács 22:51 NIV). Péter beszélt, amikor hallgatnia kellett volna, és cselekedett, amikor nem volt szükség rá. Meg kellett tanulnia az Úrra várni, alázatot gyakorolni és jó ítélőképességre szert tenni. Istennek nagyszerű tervei voltak Péterrel, de ha Krisztusnak akart megnyerni embereket, ezt nem tehette úgy, hogy kardot ránt, és füleket vág le dühében. Leszűrhetjük a tanulságot.

Nyers szavaink levághatják az emberek fülét, vagyis elvehetik a hallóképességüket. Nem tehetjük meg, hogy dühbe gurulunk, amikor kedvünk tartja. Érzékenynek kell lennünk Isten felé: ha Ő azt mondja: „Ne szólj semmit!”, akkor csendben kell ott állnunk, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy valaki azt gondolja, neki van igaza, pedig tudjuk, hogy nincs. Azt kell mondanunk: „Igen, Uram,” és elfogadni, hogy Isten nem tartozik nekünk magyarázattal. Hányszor akadályozzuk valakinek a lelki fejlődését, vagy azt, hogy Isten áldása kiáradjon az életünkre, amikor nem tudunk uralkodni szavainkon? Talán azt gondolod, hogy a házasságtöréshez vagy a lopáshoz hasonlítva ez nem nagy ügy? Gondold át újra: „Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár” (Példabeszédek 13:3).


A legnagyobb trófea


„…Énók… bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.” (Zsidók 11:5)
A Jég Veled [Cool Runnings] című filmben a jamaikai bob-csapat olyan elszántan küzd azért, hogy olimpiai érmet szerezzen, hogy azt hiszik, erőfeszítéseik semmit sem érnek, ha ezt nem sikerül elérniük. Minden tanulás, öröm és fejlődés, melyre rászánták magukat, feledésbe merül egy szalagon függő kis fémdarab mellett. Edzőjük egy 180 kilós férfi, aki 20 évvel korábban bob-lesiklásban olimpiai aranyérmet nyert, de azóta az élete teljes csőd. Csapatának ezt mondja: „Az aranyérem csodálatos dolog. De ha nélküle nem érsz eleget, akkor vele se érsz eleget”. Jézus sokféle jutalomról beszélt. De a díj utáni hajsza árthat nekünk, ha rosszak az indítékaink. A trófea nem egyenlő az elért eredménnyel – nincs benne mindaz, amit időközben megtanultunk, nincsenek benne a megedződött izmok és a megszerzett bátorság. Az érem csupán az elért eredmény szimbóluma, az értéked külső igazolása. A vitrinben őrzött trófeák legfeljebb apró emlékeztetők, olyasmik, melyek miatt hálásak vagyunk a múltért, és melyek ösztönöznek a jövőre nézve. Legrosszabb esetben pedig a trófeák ereklyékké válnak, hamis énképet támogató eszközökké. A trófeák pillanatnyi örömet adnak, és függőséget okozhatnak, de az öröm mindig elkopik. A jelenések könyvében 24 vénről olvasunk, akik „…koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: »Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség…«.” (Jelenések 4:10-11). Ha minden dicsőséget Istennek adsz, akkor elért eredményeid örömet fognak hozni, de ha megpróbálod magadnak tulajdonítani az érdemet, akkor trófeáid megfakulnak, elhomályosulnak és teherré válnak. Nézz csak Énókra – az ő legnagyobb díja az volt, hogy elnyerte Isten tetszését!„…Mi a mi… dicsőségünk koronája…?” (1Thesszalonika 2:19 NIV)
Salamon azt írja: „… a kincs nem marad meg örökké… a korona nem száll biztosan nemzedékről nemzedékre” (Példabeszédek 27:24 NIV). Ha megpróbálunk jó benyomást tenni azokra az emberekre, akiket fontosnak tartunk, akkor trófea-gyűjtők vagyunk. Trófea lehet bármilyen eredményed vagy szerzeményed, amit látva mások ezt mondják: „Hűha!”. Minden elhívásnak megvannak a maga trófeái. Vannak lelkészek, akik számára a gyülekezetük trófea, a képességeik trófeája, és vályúként használják arra, hogy énüket táplálják belőle. A vályúból való etetéssel azonban az a gond, hogy csak moslékot tudsz enni belőle. Susan Howatch Glittering Images [Csillogó képek] című könyvében ír egy lelkipásztorról, aki arra tette fel az életét, hogy megjelenése mindig istenfélő, bölcs, szeretetteljes és karizmatikus legyen. Közben pedig a lelke éhezett, mert senki sem ismerte őt. „Soha nem találkoztak a bennem rejtőző emberrel. Csak azzal, aki a nyilvánosság kirakatában állt. Őt a csillogó képnek hívtam, mert olyan jól nézett ki a tükörben. De mögötte… ott volt a dühös idegen, aki mindannyiszor feltűnt a tükörben, valahányszor a csillogó kép engedély nélkül távozott”. A szolgálata volt a trófeája – és ugyanakkor a börtöne. Vannak azonban másfajta gyűjthető trófeák is – azok, melyeket érdemes gyűjteni. És senkit nem kell felülmúlnod azért, hogy megszerezz egyet. Pál azt írta a filippi gyülekezetnek, hogy régi koronáját – a vallásos teljesítményeit – most „kárnak és szemétnek” (szó szerint: trágyának) tartja. Most már újfajta koronát gyűjt: „Ki is volna a mi… koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt…?” (1Thesszalonika 2:19). Pál számára a legnagyobb trófea nem íróként vagy gyülekezetplántálóként elért személyes teljesítménye volt, hanem az öröm, hogy megnyert és tanítvánnyá tett másokat, befektetve azok életébe. Gondolkodj el ezen!

TELJES SZABADÍTÁS

„…a tűz szaga sem járta át őket.” (Dániel 3:27 Károli)

Szabadítás az, amikor Isten kiment egy tűpróbából, ami el akart pusztítani. Teljes szabadítás az, amikor úgy hoz ki, mint a három héber ifjút, hogy még a füst szaga sem érződik rajtad. Tudod, van olyan, amikor valaki megszabadul, de mégis sérült marad. Meg lehet ezt hallani a szavaiból. Vannak, akik csupán a múltról beszélnek, mert egy bizonyos ponton abbahagyták az életet. Túléltek egy traumát, de mivel nem birkóztak meg vele a megfelelő módon, folton visszautalnak rá. Amikor erről beszélnek, egy részük még mindig „a tűzben van”. Nos, nem valami „gyorsan oldjuk meg” vagy „ez a méret mindenkire jó” fajtájú gyógyulásról beszélünk. A természeted, a hited mértéke, a fájdalmad mélysége mind meghatározó tényezők abban, hogy mennyi ideig tart a felépülés, a gyógyulás. Ennyi azonban világos: bármi is kötözte a három héber ifjút, amikor bekerültek a tüzes kemencébe, nem kötözte őket többé, amikor kijöttek onnan. Ezt akarja érted is tenni Isten. Talán azt jelenti ez, hogy ne beszélj arról, ami veled történt? Nem, de ne áldozatként beszélj róla, hanem győztesként! Dávid azt mondta: „Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretet. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.” (Zsoltárok 40:3-4). Lehet, hogy a tapasztalatod régi, ám az éneked új lesz!
5 mód, hogy megnyugodj Isten kegyelmében


Ügyeljetek arra, hogy senki se essen el Isten kegyelmétől (Zsidók 12:15a LB)
Hogyan tudsz megnyugodni Isten szabadító kegyelmében?
Vedd észre, hogy senki sem tökéletes.
A Zsoltárok 119:96 azt mondja: "Semmi sem tökéletes, csak a te igéd" (LB). Amit a társadalom mond neked nem tökéletes. A népszerű vélemények sem tökéletesek. Amit az alatt tanultál amíg felnőttél, az sem tökéletes, de Isten szava tökéletes. Amikor veszed a Bibliát, és ráépíted az életed, tökéletes alapod lesz.
Élvezd Isten feltétlen szeretetét.
A Biblia azt mondja: "Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk." (1 János 3:1) Amikor Krisztus követője leszel, már nem csak Isten szolgája vagy, hanem a Király gyermeke. A szolga az alapján van elfogadva, amit tesz, a gyermek az alapján van elfogadva, aki ő maga. A szolga idegesen kezdi a napját, aggódva, hogy munkája elnyeri-e mestere tetszését, a gyermek megnyugszik családja biztonságos szeretetében. A szolga a munkája miatt van elfogadva, a gyermek a családhoz tartozás miatt.
Hagyd Istenre a dolgaidat.
Mit teszel azokkal a dolgokkal, amiket nem tudsz kontrollálni az életben? "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok," (1Péter 5:7) Amikor bedobod a csalit, eljön az a pont, hogy le kell venned az orsóról a kezed. Ahogy a csali bedobásának az elengedés a lényege, úgyanígy, a perfekcionizmuson is úgy tudsz felülkerekedni, ha elengeded, és hagyod, hogy Isten tegye a dolgát.
Hitből cselekedj, ne félelemből.
Emlékezz, hogyan kerültél Isten családjába. Az Efézus 2:8 azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit, által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez". Nincs más út a mennybe, csak a kegyelem. Sosem leszel elég jó, és nem vásárolhatod be magad. Ez egy ingyenes ajándék Istentől.
Cseréld le a perfekcionizmusodat Isten békéjére.
A perfekcionizmus elpusztítja a békét. Jézus azt mondja a Máté 11:28-29-ben: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek." Micsoda lehetőség!
Rengeteg dologban fogsz kurdarcot vallani az életben. De nem kell aggódnod emiatt, ha elfogadtad Isten kegyelmét. Sőt, történetesen csak egy kudarctól kell tartanod: "Ügyeljetek arra, hogy senki se essen el Isten kegyelmétől." (Zsidók 12:15a LB) Fogadd el még ma, és engedd el magad!
Beszéljetek róla:
* Milyen bajok, el nem engedett problémák vagy bűntudat van az életedben, amiket el tudsz engedni, ha megérted, hogy senki sem tökéletes?
* Mik Isten szeretetének más vonatkozásai, amik segítenek megnyugodni?
* Hogyan szükséges ma reagálnod Isten felajánlott kegyelmére?


Ajánld fel magadat Istennek

“Barátaim! Isten hatalmas kegyelme miatt kérlek titeket: ajánljátok fel magatokat élő áldozatként Istennek, odaszánva magatokat a szolgálatra és az Ő tetszésére. Ez az igazi imádat, amit bemutathattok." (Róma 12:1, TEV fordítás)

Isten dicsőítése igazából arról szól, hogy felajánlod magad neki.

Sokféleképpen hívhatjuk ezt a személyes hódolatot: hívhatod megszentelődésnek, hívhatod úgy, hogy "Úrrá teszem Jézust", vagy, hogy felveszem a keresztet, meghalok önmagamnak, átadom magam a Léleknek.

A lényeg, hogy megtedd, és nem az, hogy miként hívod. Isten az életedet akarja - az egészet. A 95% nem elég.

Életünk teljes átadásának sok hátráltatója lehet:

* Nem ismerjük Istent - nem tudjuk, hogy milyen is valóban.
* A bűnös természetünk - mi magunk akarunk Isten lenni.
* Félreértjük azt, hogy mit is jelent átadni magunkat és, hogy mennyi bizalomra van ehhez szükségünk.

A bizalom nélkülözhetetlen velejárója az életünk átadásának. Nem tudjuk átadni az életünket Istennek, ha nem bízunk benne, de nem tudunk benne bízni amíg nem ismerjük eléggé. A félelem nem engedi, hogy átadjuk az életünket, de a szeretet kiűzi ezt a félelmet. Minél jobban megérted, hogy mennyire is szeret Isten, annál egyszerűbben tudod átadni az életeted.

Honnan tudhatom, hogy Isten szeret? Sok bizonyítékot ad erre:

* Isten szeret téged (Zsolt. 145:9)
* Sosem veszít szem elől (Zsolt. 139:3)
* Az életed minden részlete érdekli (Mt. 10:30)
* Felkínálja a lehetőséget, hogy mindenféle örömben részesülj (1. Tim. 6:17)
* Jó terve van az életeddel (Jer. 29:11)
* Megbocsát (Zsolt. 86:5)
* Türelmes veled (Zsolt. 145:8)
* Feláldozta a Fiát érted (Róm 5:8)

Isten sokkal jobban szeret, mint ahogy azt el tudod képzelni!

“Barátaim! Isten hatalmas kegyelme miatt kérlek titeket: ajánljátok fel magatokat élő áldozatként Istennek, odaszánva magatokat a szolgálatra és az Ő tetszésére. Ez az igazi imádat, amit bemutathattok." (Róma 12:1, TEV fordítás)

Isten nem egy rabszolgahajcsár és nem is terrorizál lelkileg vagy akár fizikai erőszakkal, hogy átadd magad neki! Nem akarja megtörni az akaratunkat hanem magához csábít, hogy önként ajánljuk fel. Isten szeret és szabaddá tesz. Életünk átadása szabadsághoz vezet, nem megkötözöttséghez.

Beszéljetek róla:

* Mit értesz meg jobban Istenről, amikor arra gondolsz, hogy hagyja, hogy meghozd azt a döntést, hogy szereted-e vagy nem?
* Pihenj meg ma Isten szeretetének ismeretében! Majd hagyd, hogy ez dicsőítésre motiváljon!


Engedd Istennek, hogy látást adjon problémáid megoldásához!


„És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,19)

Nem tudhatom, miféle problémákkal szembesülsz mostanság, de biztos vagyok benne, van közöttük legalább egy, amire egyszerűen nem találsz megoldást, mintha zsákutcába kerültél volna.

Szükséged van Szentlélek segítségére, hogy világosítsa meg elmédet, hogy Isten Igéjében megtaláld a kérdéseidre a válaszokat. A Biblia nyelvén ez a megvilágosodás.

Az 1. Mózes 21-ben egy anyáról és egy gyermekekről olvasunk, akiknek rendkívül nagy szükségük volt világos látásra. A történet Abrámmal és Sárával kezdődik, akiknek Isten idős korukban gyermeket ígért. 85 évesen Ábrahámnak még mindig nem volt fia. Ekkor Sára úgy döntött, kezébe veszi az ügyet. Előállt az ötlettel: szüljön nekik utódot az egyik szolgáló. Ez azonban Sára terve volt - nem pedig Istené.

Később, miután Sárának is megszületett a saját fia, a szolgálóra és gyermekére, Izmaelre megvetéssel tekint. Gyakorlatilag kirúgja Hágárt és Izmáelt. Hágár attól fél, hogy fia éhenhal, ezért keservesen sírni kezd. Van egy problémája, amin egyedül Isten tud segíteni.

Ezután Isten bátorította őt, majd a Biblia ezt írja: „És megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást, Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút” (1Móz 21,19).

Nekünk is erre van szükségünk! Arra, hogy Isten megnyissa a szemünket, hogy meglássuk a problémáinkra a választ az Úr Igéjében. Valljuk be, gyakran képtelenek vagyunk önmagunktól helyes megoldásokra jutni az élet nyomasztó kéréseiben. Úgy vagyunk, mint Hágár: már csak az Úr közbelépésére számíthatunk.

A megoldás (a forrás) Hágár szeme előtt volt, de nem látta mindaddig, míg Isten meg nem nyitotta a szemét. Isten segített neki egy másik szemszögből látni a helyzetet.

Neked is szükséged van a Szentlélekre, hogy megvilágítsa értelmedet. Amikor Isten megnyitja a szemedet, megláthatod azokat a javakat, amelyek szó szerint előtted vannak.

Beszéljétek meg

* Vajon Isten ma melyik problémádra akarja megadni a választ?
* Kérted az Urat, hogy segítsen meglátni az általa kínált megoldást?

Lásd meg, hogy mire vagy elég önmagadban


"Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való." (2 Kor. 3:5)

Az élet küzdelem, de a legtöbb ember nem veszi észre, hogy ezt a harcot, csakúgy mint Jákób, Istennel vívjuk! Mi akarunk lenni Isten, és bár semmi esélyünk sincs megnyerni a csatát, akkor is próbálkozunk.

A.W. Tozer mondta, "Azért vannak annyian még mindig bajban, még mindig keresnek, még mindig alig jutnak előrébb, mert még nem értek el saját határaik végére. Még mindig próbáljuk irányítani és akadályozni Isten munkáját magunkban."

Nem vagyunk Isten, és soha nem is leszünk. Emberek vagyunk, és amikor próbálunk Isten lenni, akkor sokkal inkább úgy végezzük, mint a Sátán, aki szintén egyenlő próbált lenni Istennel.

Elméleti síkon elfogadjuk az emberi mivoltunkat, de érzelmileg nem. Elméletileg egyetértünk az ötlettel, de mikor elérjük a határainkat, akkor irritálóan, dühösen és elutasítóan reagálunk. Magasabbak akarunk lenni (vagy alacsonyabbak), okosabbak, erősebbek, tehetségesebbek, szebbek és gazdagabbak.

Mindent meg akarunk szerezni, mindent meg akarunk tenni és idegesek leszünk, ha ez nem történik meg. Aztán, mikor rájövünk, hogy Isten másoknak adta azokat a tulajdonságokat, amivel mi nem rendelkezünk, akkor meg irigyek, féltékenyek leszünk és sajnáltatjuk magunkat.

Megadni magadat Istennek, nem passzív lemondás, bukás vagy kifogás a lustaságra. Nem azt jelenti, hogy elfogadod a jelenlegi helyzetet. Pont az ellenkezője: rászánod az életed arra, hogy ellenállj a gonosznak és az igazságtalannak vagy arra, hogy szenvedj azért, hogy változtass a dolgokon, amiket meg kell változtatni. Isten gyakran hív el átadott életű embereket, az ő nevében harcoljanak. Ez nem gyáváknak vagy "lábtörlőknek" való.

A megadás nem azt jelenti, hogy többé nem gondolkodsz vagy hogy feladod a racionális látásodat. Isten nem pazarolná el azt az észt, amit neked adott! Nem akarja, hogy robotok szolgálják. A megadás nem jelenti, hogy beolvasztod a személyiséged. Isten használni akarja egyéni mivoltodat. A beolvadás helyett a megadás
sokkal inkább kiemeli az egyediségedet.

C. S. Lewis figyelte meg, "Minél inkább engedjük, hogy Isten átvegye felettünk az uralmat, annál inkább önmagunk leszünk - mivel Ő teremtett minket. Ő talált ki minden különböző embert, akivé téged és engem szánt, hogy legyünk. Mikor először fordulok Krisztushoz, mikor megadom magam az Ő személyiségének, akkor kapom meg a valódi, önálló személyiségem."

Beszéljetek róla:

* Milyen módon próbáltad mostanában Isten munkáját végezni?
* Mit veszel észre magadon, amikor Istennek még jobban alárendeled magad?

Imádságaink...

A mai nap imádsága:
URam! Sok dolgot kértem már Tőled, s Te azt adtad mindig, amire szükségem volt. Adj nekem bölcs szívet, hogy ne pazaroljam múlandó életem drága perceit és óráit hiábavalóságokra, hanem akaratodat megértve, békességet leljek! Ámen

    

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil 4,6-7

Mivel "emberből vagyunk" - aggódunk... A keresztény ember - akármekkora is a hite -, ha a körülmények úgy alakulnak, bizony aggódik. Akarjuk vagy sem, a félelem véges létünk kikerülhetetlen velejárója. Kívánjuk, hogy behatárolt életünket ne nehezítse tovább az előttünk álló dolgok/események bizonytalansága, de az élet már csak ilyen: egy biztos dolog van benne: a bizonytalanság.

Aki szeret, az aggódik, hiszen félti övéit. Az apostol ezt írja: "semmiért se aggódjatok" -, azaz a (múlandó) dolgokért ne aggódjatok! Azok ugyan fontos kísérői életünknek, de egyrészt "ezek" nem csak miénk, hiszen (csak!) életünk végéig használjuk azokat, tehát csak kölcsönbe kaptuk, másrészt múlandóságuk okán az első pillanattól kezdve, hogy birtokba vettük, osztoznunk kell rajtuk a rozsdával és a mollyal. Az élet értelmét nem az élettelen tárgyak birtoklása adja, hanem az élőkkel való találkozás! Hiába birtokol valaki földet, házat, hatalmat, mindenét elvihetik a szeszélyes természeti erők - földrengés, árvíz vagy vörös-iszap -, s nagynak vélt hatalma is hamar odaveszhet a történelem olykor-olykor feltámadó viharaiban. S mit érnek a királyi paloták, ha nem lakhatunk bennük, mert sugárfertőzöttek? S mit érnek a technika "csodás" vívmányai, ha mindezeket olyan áron érhetjük csak el, hogy megmérgezzük termőföldjeinket, folyóinkat, tavainkat és tengereinket(?), s legvégül bunkerbe kényszerülünk, ahol már nem érezhetjük az erdők és mezők illatát, csak a sterilizáló szűrők egyen-szagát, s bőrünket sem simogathatja az éltető Nap... legfeljebb álmainkban.

Az Istentől jövő jólét felelősségre kellene hogy ébresszen minket, s Isten végtelen jósága szeretetre kellene hogy inspiráljon mindenkit! S mi történik a világban? Óriási hadsereget tartanak fenn a világ tehetősei, hogy aztán lőjenek, pusztítsanak, öljenek... amikor érdekeik úgy kívánják. S mi van az Istenadta élettel? Érdekel valakit eközben a jövő? Meghat-e még valakit unokáink, s a soha meg nem látható majdani generációk sorsa? Aligha... hiszen akkor nem ilyen lenne a világ, amilyen.

Amit csinálunk mi emberek itt a Földön - s ezt merjük még civilizációnak nevezni -, az nem más, mint az anyagvilágban való tobzódás, a "matéria" istenítése. Jóllehet az életminőséget soha nem az élettelen adja, hanem az ÉLŐ. (A Szentírás az Istent Élő Istennek nevezi, mert így is hangsúlyozni akarja, hogy az élet értelme az ÉLET!) Hiába a beláthatatlanul sok, ha nincs kivel megosztani, s a kevés is lehet megelégítő, ha egymást részesítjük benne.

Anyagvilágban feszülő létünk nyugalmát csak akkor találjuk meg, ha a lélek világa felé fordulunk. Jézus URunk is erre buzdít mindannyiunkat: "Keressétek először Isten országát, s a többi ráadásul megadatik néktek!" Amíg életünkben a ráadást többnek véljük, mint az azt megelőző részt, eladdig nincs menekvés - törvényszerűen elbukunk, mert emberként nem az a dolgunk, hogy földi létünk egynéhány évtizedében a múlandót eszelősen kergessük, hanem megtaláljuk a világban, a felebarátban és persze önmagunkban is, Azt, Akinél nagyobbat már nem tudunk elképzelni... Erre még mindig legjobb út a régi módszer: az imádság.Ismeret...

A mai nap imádsága:

Istenem! Nyugtalanít, hogy oly keveset tudok Rólad, de megnyugtat, hogy Te ismersz engem. Adj nekem bölcs szívet, hogy minden nap Rád hagyatkozzam! ÁmenAz pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Jn 17,3

Krisztus egyházának lételeme a misszió... legyen az bel-, vagy külmisszió, karitatív munka vagy kulturális tevékenység, mind eszköz abban, hogy az evangélium jó hírét meghallja a világ. Sokan vannak a keresztények táborában, akik saját üdvbizonyosságukat tartják legfőbb érvnek. Ők azok, akik élményre, érzésre építik fel meggyőződésüket, sőt az egész életüket. Ők annyira merevek, hogy azokat, akik nem úgy látják a világot, mint ők, gyakran az ördög cimboráinak tekintik... Jézus Urunk azt mondja: "az az örök élet, hogy ismernek téged" - azaz, aki ismeri az egyedül igaz Istent (mégha tükör által homályosan is!) annak örök élete van. Vagyis nem a halál után lesz, hanem már itt és most örök élete van.

Istent megismerni többféleképpen lehet. Ő ugyanis megmutatja magát a teremtett világában, a történelem mozgásában, s nem utolsó sorban a lelkiismeretben. Ez a háromszoros 'bebiztosítása' az Isten szeretetének. S ha valaki számára ez az ún. általános kinyilatkoztatás túlságosan közvetett hívása lenne az Örökkévalónak, akkor elgondolkodhat a speciális kinyilatkoztatáson, melyet Isten Igéjéből ismerhetünk meg. Ez a megismerés/tanulási folyamat életünk végéig tart, a perfekciót sosem érjük el itt a földi létben, de ennek ellenére mégis teljesnek mondhatjuk az ilyen életet, mert megeleveníti a lelket. Isten igéjében biztosak is lehetünk, hiszen ez az egyedüli ismeret/tudás, mely "bölccsé teszi az együgyűt" is. Helyességét a világ is elismeri, mert az Istenben bízók szívét megvidámítja. (Ezért várja a világ sóvárogva az Isten fiainak megjelenését.) S mivel Isten igéje világos és tiszta, ezért kősziklaként megáll mindörökké.

Aki nem hiszi az Istent, az gyakran kételkedik önmagában, aki pedig azt hiszi, hogy már tökéletesen ismeri az Örökkévalót, az pedig nem ismeri önmagát - ők a fanatikusok, az ultrakonzervatívok. (Sajnos az ő soraikból kerül ki a legtöbb szélsőséges gondolkodású is!) Aki valóban az Istent ismeri, az a szeretetben van. Annak életében valóság a krisztusi lelkület, az nem érdekalapúan indulatos, hanem békességteremtően harmónikus. Igazán szépet, jót, s építőt egyedül igencsak ritkán tud alkotni az ember, de Istennel együtt minden lehetséges, még az is, hogy eszközei legyünk a leghihetetlenebb továbbadására: Isten közöttünk, bennünk él, s ezért örök életünk van...

Munka...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy munkámat örömmel végezzem, s annak gyümölcsei megelégedést és áldást hozzanak mások számára is! Ámen


Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.
Kol 3,24-25

Pál apostol óta sokat változott a világ -, annyiban persze nem, hogy dolgozni ma is kell. Az egy másik kérdés, hogy a tőzsdei spekuláció, a mindennemű ügyeskedés - amiknek az árát mindig a másik ember vagy a közösség fizeti meg -, sajnos a munka rangjára emelkedett. A lopás, a felebarát megkárosítása egyáltalán nem munka, s a kizsákmányolás közvetlen vagy közvetett segítése - lásd tisztességtelenül kicsiny bérek(!) mesterségesen alacsony szinten tartása - csak az evolúció-hitűek szerint - "Győzzön a jobbik, hadd hulljon a férgese!"-alapon - helyénvaló, de ez nem az ÚRIsten eredeti akaratát tükrözik, hanem az ember csillapíthatatlannak tűnő mohóságát, bírhatnámságát, gonoszságát jelzik.

Modern civilizációnkban a fiatalok háromnegyede(!), a középkorúak munkaképes részének több mint fele(!) nem azt csinálja, amit szeretne, vagyis kényszerpályán van! Nem csoda hát, ha az alkotást ki-, s meg nem élt emberek a fogyasztás kábulatába menekülnek, s a munkát pedig szükséges rossznak tartják, aminek terhét - így vagy úgy -, de el kell hordozni. Jóllehet a párválasztás mellett a végzendő munka (hiszen a kenyeret ingyen nem adják) alapvetően meghatározza az ember életének tartalmasságát, kellő figyelmet mégsem szentelnek neki. Az nyomós érvek többnyire a "No, de mit kapok érte?"-re kérdés körül csoportosulnak, pedig a szívvel-lélekkel végzett munka nem csak örömet okoz, de az ún. "jól-vagyok"-hormonok még az egészségünket is őrzik.
Kevesen tudják, hogy a gyomortükrözés úttörői a Japánok voltak, hiszen náluk a depresszió is sokáig ismeretlen fogalom volt, sőt fel sem vetődhetett a feudális-, kollektivista- kapcsolatrendszerükben, hogy a szalag mellett 10-12 órában(!) dolgozva az összeszorult gyomor esetleg a "speciális munkaaerkölcs" következménye...

Az ÚRIsten az embert alkotó munkára teremtette, s az emberi teljesítőképességnek - hiszen testben vagyunk(!) -, határt szabott. Bio-gazdálkodással foglakozó szakember mesélte el, hogy egy ló legfeljebb napi 6 órát dolgozik "szépen" - utána makrancoskodik, illetve nagyobb eséllyel sérül le! Az ember pedig 8-12 órát is dolgozik!!! A kérdés nagyon is gyakorlati és akadémikus szintig is visszhangzik: Állat-e az ember?

Gyerekkorom egyik delegációs mondata így hangzott Édesapám ajkáról: "Fiam, ha valamit csinálsz, úgy csináld, hogy ne sírjon vissza!" Fiatalemberként, II. Világháború utáni ínséges kommunista-vezérelte idők hiánygazdálkodását is megélve az élet minden területén, gyaníthatóan, meglehetett Édesapám tapasztalata... mit is jelentett a hitvány munka! Ha valaki a munkáját lelketlenül végzi, az nem csak egyszeri csapás, hanem újra és újra visszatérő átok, s ugyanígy, az ÚRnak szentelt, jó lelkiismerettel végzett pedig áldás!

Protestáns őseink munkaetikája példaértékű lehetne a ma embere számára! A lelkiismeretes munka nem csak meg- és eltartja az embert, de ki is emeli az anyagvilágból, hiszen az alkotás élményével gazdagít. Lutherünk szerint: "Ha szolgálóleány Katinka szépen felsöpri az udvart - az is imádság!" S ezzel a kijelentésével nem egyszerűen a munkát dicséri, hanem Teremtő Isten jó rendjét dicsőíti!
Otthon...

A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm Neked az otthonomat, a közösséget, a családomat, akik körülvesznek engem. Add, hogy felismerjem gondoskodó szeretetedet hétköznapjaim történéseimben, s szolgálni tudjam azokat, akiket mellém rendeltél! Ámen
Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.
Jn 14,23

Jézus nem filozófiai iskolát alapított. Ha ez lett volna a célja, akkor gondosan ügyelt volna arra is, hogy - félreértések elkerülése végett - feljegyezzék minden egyes szavát. Kiválasztotta volna korának legkvalifikáltabb bölcselő embereit, hogy a "tan" hiteles embereken keresztül váljék az egyetemes emberi kultúra részévé. Ehelyett egyszerű halászemberekkel vette körül magát, akik csak annyira és annyit értették meg a tanításából, hogy amikor Ő maga veszélybe kerül, a tanítványai - kivétel nélkül! - szerteszét futottak. Mit tanított akkor Jézus az övéinek?

A legfontosabbat: a jóindulatot. Ezt nem tanítják egyetlen iskolában sem, diplomához sem köthető. Ha valaki életében ott van, akkor áldás folyik az életébe, ha nincs ott, akkor egész élete csak küzdelemből áll: küszködésekkel teli harccal - önmagával. Megtartani Jézus igéit azt jelenti: szeretni. A szeretet megvalósításának legnagyobb gátja mégsem a másik ember szeretetreméltóságának hiánya, hanem saját érzéseink, nyomonkövethető önzésünk, s nem utolsó sorban önmagunk szeretetének hiánya.

Jézus azt tanítja: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Manapság sok ezoterikus (belső körre leszűkítetett) irányzat hirdeti: "Szeresd önmagadat! - elfelejtve a másik részét: "Szeresd felebarátodat!" Emberlétünk harmóniáját ugyanis csak akkor leljük meg, ha a közösségben felismerjük: személyes, aktív részesedésünk nélkül nem teljes az adott közösség. Tehát megkeresve a helyemet szolgálnom "kell" embertársaimat, mert csakis a szolgálatban állva, a másik ember javát keresve élhetem meg istenképűségemből fakadó méltóságomat.

Jézus ugyanakkor ígértet is ad: "Elmegyünk..." Nem a nirvánába, nem az "agyagosba", ahol minden problémánk majd megoldódik, hanem az Örökkévalóhoz megyünk, ahol valóban otthon vagyunk...

Sorsunk...


Imádkozzunk!
URam! Add, hogy kezedből tudjak mindent venni, amit nekem rendeltél! Ámen

    

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg.
Péld 19,21

Ember tervez - Isten végez. A sors törvénye ez. Kitervelünk valami szépet és jót, s aztán néha mégsem úgy sikerül, ahogyan szeretnénk. Aztán megtörténik, hogy kellemetlenségek árasztanak el, bosszankodunk - s utólag kiderül, sokkal nagyobb bajtól menekültünk meg a kicsinyke bosszúságok sorozata által.

"Ilyen az élet!" - legyintenek sokan, s vallják: nincs mit csodálkozni ezen. A hívő ember azonban másképpen gondolkodik. Nem zárja ki a Cselekvő Istent az életéből, hanem inkább "beleálmodja", hiszen ezáltal más lesz az íze a mindennapi kenyérének, s másképpen tekint a világra, s egészen másképp látja önmagát is - a másik ember sorsában. A hívő ember naivsága/együgyűsége - mert gondolatai az EGY(Isten) körül forognak -, ez, a Gondviselésbe simulás gyermeki szelídségének megnyilvánulása.

Tény azonban, hogy nem nagyon szeretjük, ha életünk "sínen van", szépen haladunk rajta, s Isten hirtelen átállítja a váltót... Megteheti, hiszen szuverén isteni hatalma döntéseihez nem igényel előzetes hozzájárulást tőlünk -, de ha tudjuk is ezt, és el is fogadjuk, azért mégis rosszul esik, sőt fáj is. Van, aki ilyenkor perlekedik Teremtőjével, szavaival csapkodja az égieket-földieket, beleértve önmagát is - mint Jónás próféta, aki azt mondta: "Uram, haragszom mindhalálig!" -, aki azonban bölcs - mert a "bölcsesség az ÚRnak félelme/tisztelete" -, az inkább hálát ad a rosszért is. Nem csak azért, "mert, ha a jót elfogadtuk Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadnunk" (Jób), hanem azért, mert Isten mindenkinek megmutatja magát élete végére, hogy Ő az Élet és Halál URa. Aki nem hajt térdet előtte önszántából, azt élete végére térdre "parancsolja".. Nem isteni erejével kényszerít, hanem Erejének megvonásával "rogyasztja" meg az embert.

Fura egy hely az ember szíve, belefér sok-sok minden egy életen át. Kár, hogy csak életünk vége felé látjuk meg, milyen sok hiábavalósággal tömtük meg, ahelyett, hogy felszabadítottuk volna a helyet azoknak az élményeknek, melyeket átvihetünk az "odaátba" is: szeretet, békesség, türelem... Sokan azért zárják be szívüket Teremtőjük előtt, mert nem akarnak "uniformizálódni a vallás által" - úgy, mint a többi ember. Aki azonban valóban a hívők keskeny útjára lép, az hamar rádöbben, hogy az kliséktől teljesen mentes, "személyre-szabott" csodákkal teli út, mely az Élet legnagyobb kihívása, a felismerés eljutásához: mi magunk nem eszközök vagyunk az Isten kezében, hanem mi magunk vagyunk a cél, hiszen Őáltala, szeretetéből vagyunk, amik vagyunk..
Tanítványság...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy méltósággal szolgálhassalak Téged! Ámen

   

Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.
Jn 12,26

Tanítványok... jézuskorabeliek, óegyháziak, s maiak - tanulságos vizsgálódást lehetne végezni közöttük! Milyenek voltak, milyenekké váltak? Hova fejlődtek? Bizonnyal másképpen látja a világ embere kívülről, az egyháztag "belülről", s egészen érdekes módon látja az, aki maga is hordozza a tanítványság igáját.

Nyilvánvalóan nem "sikerpálya" az apostoli, mégha manapság nem is kell mártírként tanúskodni. Ez persze nem jelenti azt, hogy aki felvállalja a modernkori tanítványságot, az eleve sikertelen ember, eredmények az egyházban mindig voltak - ezért létezik még ma is egyház! -, csak hát "más a vető, s más az arató", s az "Isten ereje erőtlenség által ér célba".

Jézust követni természetesen nemcsak az apostolok "kiváltsága". Aki keresztény (azaz krisztianoj, vagyis Krisztus-követő) az mindenféleképpen egzisztenciális kihívásoknak néz elébe. S itt elsősorban nem az apostoli szegénységre kell gondolni, hanem arra az állapotra, hogy a közösségre-gondolás, a reábízottak érdeke meghatározza, megelőzi a keresztény ember saját érdekeit. Ezt feldolgozni/elhordozni csak az tudja, aki nem akkumulátorról, hanem hálózatról dolgozik, azaz állandó kapcsolata van az ÚRIstennel. Nyilvánvaló, hogy ez a kapcsolat nem hasonlítható emberi kapcsolatokhoz, hiszen az ember viszonya Teremtőjéhez inkább "megfogható" egy belső tudatosság gyanánt, elkötelezettségként, tetten érhető etikai következetességben, Isten igéjéhez való hűségben.

A keresztény ember becsülete nagy, hiszen "Isten fiainak megjelenését sóvárogva várja a világ" - írja Pál apostol. Így aztán különösen is romboló, ha kiderül, hogy, akit kereszténynek gondoltak, az mégsem az... Életvezetése, értékrendszere, viszonya tárgyakhoz és emberekhez nem azt mutatják, hogy ő a Mester szolgálatában állna. Az ilyen emberre mondják: "Bort iszik és vizet prédikál." Aki viszont azt prédikálja, amit maga is megél, azt hiteles emberként fogadja el környezete, s azt megbecsüli az Atya is...