2011. január 19., szerda

2011. január 19. A év, évközi idő, 2. hét, szerda A nap liturgikus színe: zöld

Zsid 7,1-3.15-17

Mert ez a Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, aki Ábrahámnak eléje ment, amikor az a királyok legyőzése után visszatért, megáldotta őt. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve előszöris azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig Szálem királya [Ter 14,17-20], azaz a békesség királya; apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül jelent meg; mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonlóvá lett Isten Fiához, és pap marad mindörökké [Zsolt 110,4]. Ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkizedekhez hasonlóan más pap támad, aki nem a testi parancs törvénye szerint lett azzá, hanem az örök élet ereje szerint. Mert így szól a tanúságtétel: ,,Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint'' [Zsolt 110,4].
Mk 3,1-6

Majd ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy ember, akinek a keze el volt száradva. Lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák. Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: ,,Állj középre.'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?'' Azok csak hallgattak. Ő erre haragosan körülnézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: ,,Nyújtsd ki a kezedet!'' Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.

2011. január 19. ? Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél
   kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e
   szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna
   kezű embert: ?Állj ide középre!? Aztán megkérdezte a körülállókat: ?Szabad-e
   szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?? Ők
   azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan
   végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: ?Nyújtsd ki a kezedet!? A
   beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és
   tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus
   vesztét.
   Mk 3,1-6


   Elmélkedés:
   Jézus szombati gyógyításait semmiképpen sem szabad úgy néznünk, mintha azok
   csak a pihenőnap megszegését jelentenék. De azt se gondoljuk, hogy szombaton
   végzett cselekedeteivel csak a szokásokhoz és törvényekhez a
   legmesszebbmenőkig ragaszkodó írástudókat akarja bosszantani. Bár valóban
   megtehette volna, hogy csak más napokon gyógyít, de o mégsem ezt az utat
   választotta. Miért gyógyít akkor Jézus szombaton, ha világosan látja, hogy
   ezzel kiváltja a farizeusok és írástudók ellenszenvét és nyílt ellenállását?
   A csodás gyógyítások kapcsán már többször említettük, hogy azok az isteni
   irgalmasság megnyilvánulásai. Az emberek iránt irgalmas Isten megszánja a
   szenvedőket és a betegeket és segít rajtuk. Ez vonatkozik a béna kezű
   emberre is, akit éppen egy szombati napon gyógyított meg Jézus a kafarnaumi
   zsinagógában. Az irgalmasság jócselekedete ugyanis fontosabb egy törvény
   megtartásánál. Jézus még annak ellenére is jót tesz a rászoruló emberekkel,
   ha emiatt vád éri egyesek részéről. Ha számára ennyire fontos az irgalom
   kifejezése, akkor az irgalmasság gyakorlását nekünk kötelességünknek kell
   tartanunk.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Igazságosság Istene! A Te ajándékozó kedved határtalan. Megköszönjük, hogy
   megadod, amire szükségünk van, hogy táplálsz, ruházol és hajlékot adsz
   nekünk. Óvj meg bennünket az önző kapzsiság bűnétől és tégy alkalmassá, hogy
   a szeretet eszközei legyünk azáltal, hogy megosztjuk egymással mindazt, amit
   Tőled kapunk. Mert ezzel is a Te nagylelkűségedről és igazságosságodról
   teszünk bizonyságot. Mint Krisztus követőit vezess bennünket, hogy együtt
   cselekedjünk ott, ahol szükség van. Ahol családokat elűznek az otthonaikból.
   Ahol a sebezhető ember a hatalmaskodó kezétől szenved. Ahol szegénység és
   munkanélküliség rombolja az életeket. Jézus nevében imádkozunk a szentlélek
   egységében.
   Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 4. napjára

19. szerda

Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6
    Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint

Zsid 7,1-3.15-17

Mert ez a Melkizedek, Szálem királya, a fölséges Isten papja, aki Ábrahámnak eléje ment, amikor az a királyok legyőzése után visszatért, megáldotta őt. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve előszöris azt jelenti, hogy az igazságosság királya, azután pedig Szálem királya [Ter 14,17-20], azaz a békesség királya; apa nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül jelent meg; mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonlóvá lett Isten Fiához, és pap marad mindörökké [Zsolt 110,4]. Ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkizedekhez hasonlóan más pap támad, aki nem a testi parancs törvénye szerint lett azzá, hanem az örök élet ereje szerint. Mert így szól a tanúságtétel: ,,Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint' [Zsolt 110,4].

Zs 109

Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak: ,,Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.' Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; a hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged. Megesküdött az Úr és nem bánja meg: ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.' Jobbod felől az Úr áll, királyokat tipor össze haragjának napján. Ítéletet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz össze a széles földön. Patakból iszik útközben, azért emeli magasra fejét. ALLELUJA!

Mk 3,1-6

Majd ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy ember, akinek a keze el volt száradva. Lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák. Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: ,,Állj középre.' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?' Azok csak hallgattak. Ő erre haragosan körülnézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: ,,Nyújtsd ki a kezedet!' Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.
Drága Jézus! Hálaadással állok előtted. Hálát adok a karácsony öröméért, az ünnep békéjéért a csendességért, amit Veled tölthettem. Köszönöm, hogy emberként megszülettél értünk, hogy megments minket. Köszönöm, hogy naponta megszületsz a szívemben, kérlek, ne hagyd el ezt a lakhelyet és ne engedd, hogy bárki és bármi kitaszítson onnan. Világíts be szívem legrejtettebb zugaiba, hogy meglássam bűneimet melyekkel megbántalak Téged. Köszönöm a szeretetet, amit Te hoztál a szívembe és tovább tudom adni, de még inkább köszönöm azt a szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható, ahogy Te szeretsz minket. Drága Jézus Szentlelked által kérlek, halld meg imámat: Ámen (M.Márta)


Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.


Drága Jézusom! Azt mondtad tanítványaidnak egykor, hogy: menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! - és ezt mondod nekünk ma is. Munkáld, kérlek bennem és bennünk, tanítványaidban, hogy tudjuk tanítványi küldetésünket komolyan venni, Neked engedelmeskedve legyünk mi is az üdvtörténetnek boldog munkásai! Kérlek, bocsásd meg, amikor nem gyönyörködhettél bennem! Ámen
(Szalma Józsefné)


Drága Jézusunk! Olyan jó Benned elrejtve lenni. Szeretnénk Benned maradni. Segíts nekünk, hogy az adventi várakozásunk Rólad szólhasson. Ámen


Drága Mennyei Atyám! Áldalak a Jézus Krisztusban megjelent szeretetedért. Köszönöm, hogy elküldtek Őt hozzánk. Kérlek, légy segítségünkre, hogy minél többen megtalálhassák általa a bűnökből való szabadulást. Adj számunkra Őt követő, Róla bizonyságot tevő életet. Ámen
(Nagyné Kati)


Drága Mennyei Atyám. Áldalak és magasztallak a reggelért. Köszönöm a nyugalmas éjszakát, és a tavaszi verőfényt. Köszönöm a hálától túlcsorduló szívem érzetét azért, hogy tudhatom Te vagy életem védelmezője, a kegyelem kiárasztója. Köszönöm Uram, hogy most amikor nehéz, a nehéz, Te most is velem vagy, és segítesz elviselni. Segítesz megmaradni a veled való közösségben. Köszönöm, hogy nem adsz ki, hogy megóvsz még önmagamtól is. Atyám! Köszönöm, hogy csendességben lehetek veled, hogy megtapasztalhatom naponta, és ma is a gondoskodó szeretetedet. Köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, a Családomat, és a Testvéreket. Kérlek Uram, óvd meg Őket is a gonosztól, Jézus érdeméért kérlek. Ámen


Drága Mennyei Atyám! Hála és köszönet van a szívemben azért a jóságos szeretetért, amit újra és újra megtapasztalhatok. Bocsásd meg, amikor kis és nagy csodákat egyszerűen természetesnek, vagy megérdemeltnek gondolok. Segíts abban, hogy életem - és minden megváltott gyermeked élete - bizonyságtétel lehessen Rólad, Jézusunk érdeméért. Ámen


Drága Mennyei Atyám, kérlek, vezess életem útján, hogy elérhessek a célba. Jézusom! Magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut! Ámen

Igazítsd helyre a gyermeked!

„…megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.” (Példabeszédek 3:12)

Lerombolod gyermekeid önbecsülését és motivációját, ha hagyod, hogy azt higgyék, semmiért sem kell megdolgozniuk, mert „tartozol” nekik vele. Egy történet szerint egy telefonos üzletkötő felhívott egy lakást, és ezt kérte a telefonban: „Azzal a személlyel szeretnék beszélni, aki a családi vásárlások során a végső döntést hozza”. A hölgy a telefonban így felelt: „Sajnálom, de az a személy még az óvodában van, csak órák múlva jön haza”. Aranyos sztori, de ha a valóságban is igaz, akkor már nem annyira kedves. Szülők, szeressétek gyermekeiteket, gondoskodjatok biztonságos otthoni környezetről, és adjatok nekik lehetőségeket, de tanítsátok meg őket a felelősségre! Mindez nem tűnik túl bonyolultnak, akkor miért nem tesszük?

1) Tévesen értelmezett szeretet. Azt mondjuk: „Az én gyerekemnek ne kelljen úgy küszködnie, mint nekem kellett”. Gyermeked ezt a fajta kíméletet az érdeklődés hiányaként értelmezi; mintha ezzel csak könnyű kiutat keresnél. Ennek következtében követelései csak nőni fognak, mert azokkal valójában ezt mondja: „Igazából nem még több dolgot akarok, hanem téged!”

2) Alacsony elvárások. Szülőként tartozol gyermekednek azzal a lehetőséggel, hogy valamivel kitűnjön az életben. Ne foszd meg őket a kemény munka árán elért eredmények örömétől, legyenek azok jobb jegyek, tiszta szoba vagy akár zsebpénz.

3) Bűntudat. Mindannyian rosszul érezzük magunkat amiatt, ha nem töltünk elég időt a gyermekeinkkel, vagy ha cserbenhagyjuk őket. Egy tizenhét éves lány azt mondta az apjának, hogy neki most már „jár” egy autó. És megkapta! Miért? Mert a szülei váltak, és az apa bűntudatot érzett amiatt, hogy cserbenhagyja a lányát. Ne próbáld megvenni gyerekeid szeretetét, ezzel csak azt éred el, hogy később drágán kell megfizetned érte. Isten helyreigazítja gyermekeit – neked is ezt kell tenned a tieiddel!

A LÉLEK KÖZBENJÁR ÉRTÜNK

  "Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért." (Róm 8:27)
 
  Csupán egyetlen módon járulhatunk Istenhez. Imáink egyetlen név által juthatnak el hozzá: közbenjárónk az Úr Jézus által. Kell, hogy az ő Lelke ihlesse kéréseinket. A füstölőkben - melyeket a szentélyben lóbáltak meg Isten előtt - nem lehetett idegen tüzet használni. Tehát maga Isten szítja szívünkben az égő vágyat, hogy imáink elfogadhatók legyenek előtte. A bennünk élő Szentléleknek kell közbenjárnia értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
  Imánkat szükségleteink mély átérzésének, és a kért dolgok utáni erős vágynak kell jellemeznie. Máskülönben nem nyernek meghallgatást imáink. Nem szabad belefáradnunk, sem felhagynunk kéréseinkkel, ha a válasz nem érkezik meg azonnal. "...erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt." (Mt 11:12) Az erőszak itt szent buzgóságot jelent, amit Jákob is gyakorolt. Nem arra van szükség, hogy erőteljes érzésekbe lovaljuk bele magunkat, hanem arra, hogy csendben, kitartóan tárjuk fel kéréseinket a kegyelem királyi széke előtt. A mi részünk az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, megvalljuk bűneinket, és hittel közeledjünk hozzá. Az Úr válaszolt Dániel imájára, de nem azért, hogy Dániel önmagát dicsőíttesse, hanem azért, hogy az áldás Istent dicsőítse. Isten terve az, hogy gondviselése és kegyelme által nyilatkoztassa ki önmagát. Imáink tárgya Isten dicsősége kell hogy legyen, és nem önmagunk dicsőítése.
  Ha gyengének, tudatlannak és tehetetlennek érezzük magunkat - amilyenek valójában vagyunk is -, akkor alázatosan folyamodhatunk Istenhez. A lelket az teszi büszkévé és önigazulttá, hogy nem ismeri Istent és Krisztust. Amikor egy ember önmagát nagynak vagy jónak tartja, mindez csalhatatlan bizonyítéka annak, hogy nem ismeri Istent. A szív büszkesége mindig összefügg Isten ismeretének hiányával. Az Istentől jövő fény felfedi saját sötétségünket és nyomorunkat. Amikor Isten kinyilatkoztatta dicsőségét Dánielnek, ő így írja le a hatást: "...semmi erő sem marada bennem, és orcám eltorzula, és oda lőn minden erőm." (Dán 10:8)
  Abban a pillanatban, amikor az őszintén kereső ember olyannak látja meg Istent, mint amilyen valójában, önmagát is ugyanúgy fogja látni, mint Dániel. Akkor nem fogja hiú módon saját lelkét magasztalni, hanem mélységesen átérzi Isten szentségét és követelményeinek igazságos voltát. (Review and Herald, 1897. február 9.)

2011. január 19. szerda Sára, Márió napja 1283.

A mai nap meditációs fogalma:
Válás...A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne meneküljek érzéseim elől, s ne akarjak mindent Rád hárítani. Adj nekem bölcs szívet, hogy mindig úgy döntsek, hogy az Neked tetszésedre és nekem, s mindazoknak, akikkel körülvettél engem, a javára váljék! Ámen


De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő."
Lk 16,17-18

Sokat változott a világ... Évezredeken keresztül csak a férfiak kezdeményezhették a válást, de azért régen is, aki gazdag családból származott, az nőként is kezébe vehette házassági ügyeinek irányítását.

Kicsiny hazánkban erre a manapság egyáltalán nem feltűnést keltő, de az házaspárok életét alapvetően befolyásoló procedúrát érdekesen világítják meg a KSH-adatok: Ezek szerint a válóperek 71 százalékát nők kezdeményezik. A két legfőbb válóok: a megcsalás, félrelépés, hűtlenség, illetve az alkoholizmusból eredő problémák. A válások többségét tehát a nők kezdeményezik, miközben ők a válások nagy vesztesei. Korábban 10-14 év után döntöttek válás mellett. A rendszerváltás óta ez kitolódott 20 évre. Az elmúlt 10 évben a válások száma stagnált, így évenként mintegy 24-25 ezer házasságot bontanak fel. Tény, hogy egyre könnyebben bomlanak fel a házasságok/együttélések/élettársi kapcsolatok, és egyre nehezebben jönnek létre újak. A válás után két évvel az emberek mindössze felének volt új párkapcsolata a KSH felmérése szerint, s a tapasztalatok szerint a férfiak kétszer akkora eséllyel lépnek új viszonyba, mint a nők. A szakemberek szerint a manapság kötött házasságok több mint 40 százaléka fog a jövőben felbomlani. Az újrakezdés különösen nőként, gyerekkel és negyven fölött nehéz.

Mindez nem jelenti azt, hogy a meglévő házasságok jók lennének. A párkapcsolatukkal egyébként a házas férfiak a legelégedettebbek, legkevésbé pedig az élettársi kapcsolatban élő nők. A törvényből egyetlen vessző sem vész el! A lélek istenteremtette erői a lélek rejtett zugaiban is "dolgoznak". Nem lehet "kijátszani" az élet törvényszerűségeit - bár sokan megpróbálják -, idővel azonban mindenki beteljesíti sorsát...

Mi ebből a tanulság? Az, hogy jobban fel kellene készíteni a házasulandókat, hogy ne az egyedülléttől való félelmük irányítsák párválasztásukat, hanem azok az őszinte érzések, melyek garanciát adnak arra, hogy hosszú évek után is kívánsággal tekintsenek egymásra... Ez akkor lehetséges, ha nem törik meg bennük a hit: azt a másikat, az "Ő"-t, Isten is neki teremtette.

Társadalmunk jelenleg úgy gondolkozik, hogy amit nem kapok meg attól az egytől, akit választottam, arról le kell mondani, s meg kell próbálni egy másikkal. A baj ezzel a gondolkozással az, hogy ha az ember testi, lelki vagy szellemi kielégületlenségben él, az megmérgezi az életét és nagyon sok kapcsolati zűrt okoz. Isten a házasságot a testi-, lelki-, szociális-, kiteljesedés műhelyeként hozta létre, azaz: nem két perfekt ember találkozik, hanem két rész-ember, akik együtt akarnak EMBERRÉ válni. Ha közös életükben egymásból - minden területen(!) előhívják a jót, s egymásban csillapítjak a rosszat, akkor ez megerősítő jel, hogy az Isten is egymásnak rendelte őket. Ha ennek az ellenkezője történik, sekélyesedik a jó, s erősödik a rossz, akkor nem egyszerűen a felek "szerződésszegéséről" van szó, hanem arról, hogy nem tudják betölteni a legnagyobb hivatást, hogy istenképűen, harmóniában éljenek.

Ilyenkor már csak egy lehetőség van: nem csüggedve (azaz buzgó imádsággal), de az élet normalitásában gyökeredző józansággal, szeretettel belekapaszkodni a JóIstenbe, hogy tegye meg azt, ami emberileg nézve lehetetlen, s a rosszat fordítsa jóra. S ha nem változik semmi? Akkor ez jele annak, hogy nekünk kell változtatni... Mert az ÚRIsten nem sírig tartó szolgaságra, hanem a kiteljesedés felelős szabadságára hívta el minden gyermekét...

2011. január 19. szerda

Jézusról tettek bizonyságot az emberek, az apostolok, a törvény, zsoltárok, próféták, de legnagyobb bizonyságot az Atya tette, amikor emberi fül hallotta, "ez az én szeretett Fiam" és amikor Jézus a halálból feltámadt.
Soha egytlen emberi lény sem kapott ilyen isteni bizonyítékot. Az angyal fogadta az asszonyokat a sirnál.

"Ti ne féljetek! Mert  tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt."
Máté 28:5-6,

És ami számunkra nagyon fontos az a két szó "amint megmondta" . Mert az ő szava igaz, megbízható, ezért bízni lehet abban.  Mindig mindenkor legyünk biztosak abban, hogy amit ő ígért, vagy mondott abban van erő, remény.

Tökéletes emberként Krisztus az volt, akinek Isten akarta az embert , hogy legyen. Igyekezzünk, hogy minél jobban hasonlítsunk rá, és kövessük az ő nyomdokait. Az igéreteiben az is benne van, hogy segít minket mindenben, el nem hagy minket a világ végezetéig.

Január 19.

Minden szent között a legkisebb

"8Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát," (Efézus 3,8)
Pál apostolt mi nem minden szent között a legkisebbként szoktuk emlegetni. Sőt "a nagy apostolnak" nevezzük inkább. Látjuk azt a nagy munkát, amit ő végzett a misszióban. Ő hozta el az evangéliumot Európába is! Van, amikor ő így beszél személye és munkája jelentőségéről: "sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan" - de gyorsan hozzá is teszi: "de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1Kor 15,10). Pál apostol alázatos volt. Túl egyszerűnek és hívő közhelynek tűnik ez a jellemzés. Ő azonban mindig tudatában volt annak, hogy milyen előélet után történt az ő megtérése! S őt, aki korábban üldözte Krisztus követőit: "üldöztem az Isten egyházát", Krisztus az ő apostolává tette. Ha az iránta megnyilvánuló kegyelemre gondol, akkor azt mondja magáról, hogy ő "a bűnösök között az első". Ha a hívők közötti helyzetére gondol, akkor azt mondja magáról, hogy ő "a szentek között a legkisebb". S amikor a többi apostol közötti helyzetéről vall, akkor azt mondja magáról, hogy "a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem" (1Kor 15,9). Bűnös, elveszett életünk valódi helyzetének felismerése, a bűnbocsátó isteni irgalom igazi megtapasztalása és megbízatásunk elfogadása: "hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát" (Ef 3,8) - teljes méltatlanságunk tudatában -, igazi alázatban tartja Krisztus gyermekeit és szolgáit! /SzT/
Szlovák TiborKözel van a szabadulás az istenfélőkhöz

"8Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást! 9Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. 10Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. 12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. 13Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését." (Zsoltárok 85,8-13)
Izrael korábban már megtapasztalta Isten irgalmas feléjük fordulását. Haragja megenyhült irántuk, megbocsátotta bűneiket, jóra fordult az ország sorsa, megkegyelmezett nekik Isten (2-4. v.).
Most újra olyan imádságot kell elmondaniuk, amelyben sóvárognak Isten szabadítása után (5. v.)! Miért történhetett ez így? A népnek Isten iránti hűsége nem volt állhatatos és állandó. Bűneikre figyelmeztető büntetésekkel válaszolt Isten. Az ilyen időszakokat nehéz volt elszenvedni, és sokszor nem láttak kiutat ebből a helyzetből. A hívőkben ("istenfélők") azonban mindig megvolt az a reménység, hogy Isten látja őket, és nem tart örökké a súlyos állapot. Igen diszkrét kérés formájában tárja fel most vágyát az imádkozó istenfélő kegyes ebben a zsoltárban. Kérdő-óhajtó-kérő mondatokat hallunk egymás után: "Örökké akarsz haragudni ránk? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket" (6-8. v.). Sokszor van úgy, hogy a pillanatnyi helyzet nagyon reménytelennek és súlyosnak látszik, de valójában "közel van a segítség"! Csak egy imádságnyira van tőled Isten és az ő szabadítása! Elhiszed-e ezt? Kihasználod ezt a lehetőségedet, hogy még ma megtapasztalhasd, hogy a szeretet és hűség találkoznak? "Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését" (13. v.)! /SzT/
Szlovák Tibor

Január 19.

Ma lett üdvössége ennek a háznak.
Lukács 19,9

Uram! A jerikói törpe vámszedő, Zákeus életének és otthonának változásra, megújulásra volt szüksége. Ezt ő maga érezte legjobban. Ezért égett úgy a szeme, amikor reád, a "vámszedők barátjá"-ra várt. Mert változást nem tudott hozni vagyonának rohamos gyarapodása. Inkább vele együtt nőtt a nyugtalansága is. Nem termette meg az életváltozást az a megvetés sem, mellyel környezete őt illette. Ez csak megkeményítette. Az átok, amelyet bőségesen szórtak rá, szintén nem adott más irányt életének. Gyökeres életváltozáshoz csak akkor nyert erőt, amikor Te lépted át otthona küszöbét.

Uram! Előtted most rágondolok azokra az otthonokra, amelyekről korunkban olyan nagy és sok aggódással beszélünk. Amelyek a külső világ részéről is ítélkezés pergőtüzében állanak, de amelyeket belül is földúl a naponkénti békétlenség és viszály. Gyógyszerük nem az anyagi gond megkönnyebbülése. A ma otthonainak is reád van szükségük. Reád, aki életújító hatalmaddal az otthon lakóinak a lelkületét változtatod meg. A Te lépted nyomán támad üdvösségük az otthonoknak. Mindenekelőtt a magam otthonát ajánlom ma kegyelmedbe. Térj be hozzám, Uram, és maradj velem.

2011. január 18. Árpádházi Szent Margit A nap liturgikus színe: fehér

Szent Margit szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. Milyen jó lenne, ha ma is sok fiatal szülei szándékában Isten akaratát fedezné fel!

A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent Margit 1242-ben. Szülei felajánlották Magyarországért. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. 1271 január 18-án halt meg.
Büszke örömmel ismételjük a szentmise Kezdőénekének szavait:

Örvendjünk, vigadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges Szüzet
tüntetett ki szeretetével.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus reánk bízta testvéreinket, hogy engesztelésünkkel mentségükre legyünk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy imádságaink engesztelő áldozatként szálljanak Urunk elé.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki példát adtál nekünk a szelídségre és az alázatosságra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki reánk bíztad a kiengesztelődés szolgálatát:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Barátaidban példaképeket adtál, hogy nyomukba lépjünk:
Uram, irgalmazz!
DICSŐSÉG
A SZENTLECKÉHEZ (2Kor 10,17-11,2)
Szent Pál felelősséget érzett a korintusi egyházközségért, és mint tiszta szüzeket akarta elvezetni őket Krisztushoz. Az Anyaszentegyház szépen alkalmazza ezt a szentírási részletet Szent Margitra, aki felelősséget érzett egész nemzetéért, és engesztelő életével akart segítségére lenni magyar népünknek.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 25, 1-13)
Az Úr eljöveteléről beszél az evangéliumi részlet, és az éberségről. A gondos, éber embert okosnak, az alvót pedig balgának nevezi. A példabeszédben az okos szüzek is elalszanak, számukra is váratlanul érkezik a vőlegény, de az okosak felkészülten várakoztak, azért be is mentek a vőlegénnyel a menyegzőre.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, a szüzesség kedvelőjét, hogy Szent Margit példájára vonzzon sok magyart az áldozatos életre.


   1. Engedd, hogy szüntelen szemünk előtt legyen: kötelességünk engesztelni nemzetünkért.
   2. Tégy bennünket is szerénnyé, alázatossá és szeretettel teljessé.
   3. Add, hogy készséges szívvel vállaljunk minden szolgálatot, és testvéreinkben Neked szolgáljunk.
   4. Adj erős akaratot, hogy megkezdett buzgóságunk napról napra növekedjék.
   5. Engedd, hogy egykor a szent magyarok közé kerülhessünk.


Urunk, Jézus Krisztus! Te nemzetünknek Szent Margitban nagy engesztelőt és csodás példaképet adtál. Kérünk, add, hogy Szent Margit nyomát követve mi is engesztelni tudjunk nemzetünkért Téged, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánattal visszanyerhessük!

Példája: Szüleid álmai legyenek a Te álmaid is.
Élete: 1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek.. Szülei voltak: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia.

A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már három évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult, sokat foglalkozott családja szentéletű őseinek történetével. Tíz évesen a Nyulak szigetére a dominikánus apácákhoz került, fogadalmat tett. Kereste a bőjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. A munkákból kivette a részét, nem válogatott, igénytelen volt. Betegeket ápolt. Dinasztikus házassági ajánlatokat utasított vissza.

1261-ben örök fogadalmat tett. Önfegyelmezés, a keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. A kemény munka és önmegtagadás, valamint családi tragédiák legyengítették, súlyos beteg lett, tizenkétnapi szenvedés kioltotta életét. Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban.

Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától, V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánt is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa. Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt, ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján.

forrás: magvető lista 2003
Szent Margit a magyar lányok védőszentje. Ez önmagában is felveti a kérdést: vajon
ma a fiatal lányok mennyiben követik az ő példáját? A modern 'példaképek' mellett vajon ma is megállja helyét?
Nyilván ma nem szívesen veszik az emberek, ha áldozathozatalra, lemondásra vagy önmegtagadásra szólítják fel őket. És a fiatalság különösképpen is ódzkodik tőle.
Pedig minden emberközpontú filozófia (vegyük csak pl. a ma divatos keleti
filozófiákat) is azt ajánlja, hogy önmagunk fékezésével, önmegtagadással lehet nagy eredményeket elérni minden területen (a nagy tudósok is lemondtak szórakozásról, néha még családról is, hogy a tudománynak éljenek és eredményes legyen munkásságuk).
Így igazából azt kell, hogy mondjuk: Szent Margit ma is, most is igenis példakép. Még akkor is, ha kevesen akarják követni. Ráadásul, még valamit meg tud mutatni a ma ifjúságának: azt, hogy egy nemes cél érdekében érdemes - ha kell - még az
életünkről is lemondani. Mint ahogy ő a hazáért, az országért szentelte Istennek életét, ma is szükség van arra, hogy az embereket, az egyházért, sokak üdvösségéért Istennek szenteljük, adjuk oda egész életünket. Így biztosan az okos szüzek közé fogunk tartozni, akik bemehetnek a menyegz?re és elérhetik boldogságukat.
       
2Kor 10,17 - 11,2

Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék [Jer 9,22k]; mert nem az érdemel hitelt, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Bárcsak eltűrnétek tőlem egy kis ostobaságot! Sőt viseljetek el engem is! Mert Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfinek, hogy mint tiszta szüzet vezesselek Krisztushoz.
Mt 25,1-13

Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: ,,Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!'' Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: ,,Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.'' Az okosak ezt válaszolták: ,,Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.'' Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: ,,Uram, uram! Nyiss ki nekünk!'' De ő így válaszolt: ,,Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.,, Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.

2011. január 18. ? Kedd, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
   mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
   kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
   balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban
   korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind
   elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott:
   ?Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!? Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és
   felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ?Adjatok az
   olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!? Az okosak ezt válaszolták:
   ?Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a
   kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!? Míg azok vásárolni mentek,
   megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre;
   az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak:
   ?Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!? De o így válaszolt: ?Bizony, mondom
   nektek, nem ismerlek titeket!? Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a
   napot, sem az órát!
   Mt 25,1-13


   Elmélkedés:
   Az okos és a balga szüzekről szóló példabeszédet helytelen volna úgy
   értelmeznünk, hogy irigynek vagy önzőnek tartjuk azokat, akik nem adtak
   olajukból a többieknek. Egy olyan bölcsességről és előrelátásról van itt
   szó, amely az örök üdvösséget és annak elnyerését tartja szem előtt. A saját
   üdvösségünket pedig nem lehet kockáztatni. Az üdvösségre törekvésünk elébe
   nem szabad semmi sem tennünk. Jézus maga mondja, hogy mit használ az
   embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Életünk
   legfőbb célja az legyen, hogy eljussunk az örök életre!
   És ha már bölcsességről és előrelátásról beszélünk az üdvösségünkkel
   kapcsolatban, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy ez mindannyiunk
   személyes felelőssége is. Személyes döntést kell hoznunk életünkben, hogy el
   akarunk-e jutni az Atyához abba az örökké tartó országba, amelyet nekünk
   készített és vele akarunk-e élni.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Világosság Istene! Köszönetet mondunk az igazság kijelentéséért Jézus
   Krisztusban a Te élő Igédben, amelyet az apostolok tanításán keresztül
   kaptunk. szentlelked folytassa megszentelő munkáját rajtunk Fiad
   igazságában, hogy vele egyesülve növekedhessünk az ige iránti
   elkötelezettségben, és együtt szolgálhassuk a Te országodat alázatban és
   szeretetben. Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.
   Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 3. napjára

18. kedd: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep) (Szent Piroska)

2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
    Jön a Vôlegény, menjetek ki elébe!

2Kor 10,17 - 11,2

Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék [Jer 9,22k]; mert nem az érdemel hitelt, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Bárcsak eltűrnétek tőlem egy kis ostobaságot! Sőt viseljetek el engem is! Mert Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfinek, hogy mint tiszta szüzet vezesselek Krisztushoz.

Zs 44

A karvezetőnek. A ,,Liliomok' szerint. Kóré fiaitól. Maszkíl. Szerelmes ének. Szívem ünnepi szózattól árad, a királynak zengem dalomat. Nyelvem, mint a gyorsíró vesszeje. Ékesebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten. Kösd fel derekadra kardodat, te hős, dicsőségedet és ékességedet. Kelj útra ékességedben és haladj diadallal a hűségért, a szelídségért és az igazságért. Csodákra tanítson jobb kezed: hegyes nyilaid népeket terítenek le eléd a király ellenségeinek szívébe hatolnak. Királyi trónod, Isten, örökké áll, kormánypálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel téged Isten, a te Istened, az öröm olajával, társaid felett. Mirha, áloé és kasszia árad ruháidból, elefántcsont-palotákból hárfa gyönyörködtet. Királyleányok vannak díszes udvarodban; jobbodon a királyné áll, Ofír aranyától ékesen. Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és atyád házát. Íme, a király kívánja szépségedet. Hiszen ő a te urad, hódolj előtte. Ajándékkal esdik majd tekintetedet Tírusz leányai, s valamennyien a nép gazdagjai. Belül csupa szépség a király leánya, kívül arannyal átszőtt ruha takarja. Hímzett öltözetben vezetik a királyhoz, szűz társnői követik, hozzád vezetik őket. Örvendezve, ujjongással bevezetik őket, bevonulnak a király házába. Atyáid helyébe fiaid születnek, az egész világ fejedelmeivé teszed őket. Megemlékezem nevedről mindenkor, nemzedékről-nemzedékre, s dicsérni fognak érte a népek mindenkor és örökkön-örökké.

Mt 25,1-13

Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: ?,,Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!?'' Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: ?,,Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.?'' Az okosak ezt válaszolták: ?,,Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.?'' Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: ?,,Uram, uram! Nyiss ki nekünk!?'' De ő így válaszolt: ?,,Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.?,, Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
Drága Istenünk, add, hogy hitünk szüntelen növekedjék, tudván, hogy te soha nem hagysz el bennünket. Ámen


Drága Istenünk! Elénk adtad az élet és a halál útját.
Segíts minket, hogy az életet válasszuk!


Drága Istenünk, mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hálaadással megköszönjük Neked a mindennapi lelki táplálékot, amelyet szent Igéden keresztül nyújtasz nekünk. Hálával legyen tele a mi szívünk akkor is, amikor már elköltözött az örök mennyei hazába egyik szülőnk, nagyon váratlanul, emberileg ki nem számítható időpontban, a miértek helyett szeretném megköszönni Neked Istenem, hogy engedtél időt kegyelmedből, hogy édesapám velünk volt 82 éves koráig, föl tudott nevelni. Az Igét hirdethette élete utolsó percéig, hiszen akkor is, halála előtt, egy gyászoló családnak a virrasztása során hirdette a feltámadás és az élet örömhírét. Megköszönöm Neked, hogy Ő lehetett az édesapám, akitől mindig csak tanultam és együtt tanult velem kisdiákként, majd később legátusként, segédlelkészként kísérte és segítette a nem könnyű missziós munkámat. Áldott légy Jézus Krisztus, aki miérettünk nemcsak testet öltöttél, szenvedtél, meghaltál a mi bűneinkért, hanem feltámadtál, hogy örök életünk legyen, ez az öröm már kezdődjön el itt a földön, Igéd szorgos hallgatása, megtartása, nevedről való tanúbizonyság által.
Megköszönöm naponként a gyermekeimet Istenem, akik ajándékok Tőled, azt a rövid földi időt, amelyet nekem szántál, hogy édesanyaként én neveljem, szeressem, gondozzam őket, úgy tudjam betölteni, ahogy Te kéred az evangéliumban tőlünk. Köszönöm Istenem a szüleimet, hogy éppen ők és őáltaluk formáltál. Az édesanyámat, aki robotolt, hajnaltól késő estig, hogy nekünk mindenünk meglegyen, aki ma is nemcsak szeret, de úgy imádkozik érettünk, hogy meghallgattatik a kérése. Jézus, neked oly fontos minden ember élet ezen a földön, kérlek, támogasd és karold fel azokat az iskolákat, ahol Te vagy jelen, Rólad elmélkednek és szeretnek téged, függetlenül attól milyen felekezetű. Imádkozom a Nepomuki Szent János római katolikus iskola áldott tevékenységéért, áldd meg tanítóit, tanárait, diákjait, nemcsak az ökumené szent jelével, nívós és széphírű tevékenységgel, hanem sikeres és boldog gyerekeket neveljenek e mai széteső társadalomnak, örök példát mutatván!
Békét és nyugalmat árasztasz a szívembe Istenem, a Te Igéd nekem a sötétben szövétnekem. Ne hagyd el, segítsd és támogasd a magyar nemzetet. Áldlak és magasztallak, mindörökké! Ámen


Drága Istenünk, nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ahogyan a mindennapi eseményeken keresztül munkálkodsz életünkben. Ámen.


Drága Istenünk, segíts, hogy minden cselekedetünkben Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóak. Bocsásd meg, amikor nem gyermekeidhez méltóan élünk. Ámen


Drága Istenünk, segíts hinnünk igédben, és engednünk, hogy életünk minden területére hasson. Szeretnénk mindenben engedelmeskedni neked, még anyagi életünket is szeretnénk fennhatóságod alá rendelni. Segíts, hogy pénzügyeinket is úgy rendezzük, hogy tudjunk visszaadni abból, amit tőled kaptunk! Ámen.


Drága Istenünk, segíts minden döntésben a te akaratodat keresnünk, és bíznunk a te vezetésedben. Ámen


Drága Istenünk, tölts meg minket keresztyén testvéreink iránti szeretettel, és minden ember iránti szeretettel. Mentő, cselekevő szeretettel. A Te szereteteddel. Ámen

Menekülsz Isten elől?

„El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön…” (Jónás 1:3)

Ninive körülbelül 550 mérföldnyire keletre volt Jónástól. Tarsís 2500 mérföldnyire nyugatra. Ahelyett, hogy 550 mérföldet ment volna Isten akarata szerint, Jónás úgy döntött, hogy inkább 2500-at megy az ellenkező irányba. Tettél valaha ilyet? Isten azt mondja: „Menj ide!”, de te inkább oda mégy. A rossz hír az, hogy ilyenkor nem csupán 2500 mérföldet kell megtenned visszafelé, de azt az 550-et is, amerre először küldött Isten. Sőt, bármikor futsz is Isten elől, mindig meg kell fizetned az árát. „…talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt…” (Jónás 1:3). Ha Ninivébe mégy, abban az a jó, hogy Isten állja a költségeket. Ha Tarsísba mégy, neked kell fizetned a számlát. Nagyon sokan hatalmas árat fizetünk a tarsísi utakért, miközben, ha Isten útját választjuk, ő állja a számlát.

Figyelj meg még valamit: ha nem engedelmeskedsz Istennek, azzal nem csupán magadat zavarod össze, hanem a körülötted lévők életét is. Azok a szegény tengerészek nem kértek Jónás problémáiból, mégis megkapták. Te is összezavarod mások életét a lázadásod miatt? Gondold végig: ha a szél, a tenger és a cet is Istennek tartozott engedelmességgel, mik voltak Jónás menekülési esélyei? Jónás nem fordult vissza, amíg el nem nyelte a tenger és a cet, és sokan közülünk nem kezdik el a helyes dolgot tenni, amíg minket is el nem borítanak a dolgok; amíg Isten nem hagyja a körülményeket olyan rosszra fordulni, hogy Hozzá fussunk, ahelyett, hogy Előle futnánk, mert már nem maradt más lehetőségünk. Nos, szól ma hozzád Isten?


„Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz…” (Jónás 3:1)

Jónás komolyan imádkozott a cet gyomrában; megbánta előítéleteit, és megtanulta szeretni azokat az embereket, akiket korábban megvetett. Ott dőlt el, hogy hajlandó olyan dolgokat prédikálni az embereknek, amiket azok nem szeretnek hallani. Figyelj meg még valamit: Isten nem lépett közbe, amíg Jónás meg nem tért. A legtöbben azt szeretnénk, ha Isten mozdulna, mielőtt még mi mozdulunk. Nem, Jónás cselekedett, és aztán erre Isten válaszolt; parancsot adott a cetnek, és az kiköpte Jónást a szárazföldre, ahol a szökevény próféta útbaigazítást kért Ninive felé. Néha a lázadó lelkületünk miatt nem hozzuk helyre a kapcsolatunkat, hanem átlépünk a következő házasságba. Néha a lázadó lelkületünk miatt nem hozzunk rendbe a dolgainkat, amíg ötvenévesek nem leszünk. Néha a lázadó lelkületünk miatt sokáig tart leküzdeni szenvedélyeinket, függőségeinket, pedig sokkal hamarabb is megbirkózhattunk volna velük. Jónáshoz hasonlóan el kell jutnunk a mélységekig. De bármibe is kerül, Isten el fogja végezni. Elmehetsz Ninivébe magadtól, vagy Isten visz el oda. De könnyebb, ha elsőre engedelmeskedsz.

Jónás története bizonyítja, hogy az Úr a második lehetőségek Istene. „Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz…” (Jónás 3:1). Jó hír: bár menekültél Isten elől, az életed hajótörést szenvedett, és úgy érzed, mindjárt megfulladsz, Isten megszabadít és helyreállít, ha hozzá fordulsz. Második lehetőséget ad a házasságodban, a szolgálatodban vagy a hivatásodban. De van egy feltétel: Isten nem fogja meggondolni magát, és nem fog alkalmazkodni ahhoz, amit te akarsz, tehát neked kell megváltoztatni a gondolkodásmódod és viselkedésed, és azt tenned, amit Ő mond. Rendben?

A LÉLEK A MI SEGÍTSÉGÜNK

  "Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róm 8:26)
 
  A Szentlélek önt szavakba minden őszinte imát. Felismertem, hogy amikor másokért imádkozom, akkor a Lélek esedezik értem és minden szentekért. Az ő közbenjárása Isten akarata szerint való, és sohasem ellenkezik azzal. "A Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek"; és a Lélek - mivel Ő is Isten - tudja Isten gondolatait; ennélfogva minden betegekért, vagy más szükségletekért mondott imánkat Isten akarata szerint veszi figyelembe. "Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke." (1Kor 2:11)
  Ha Isten tanít bennünket, akkor az ő kinyilatkoztatott akaratával összhangban fogunk imádkozni, és úgy, hogy az általunk nem ismert akaratának alávetjük magunkat. A drága Igére hagyatkozva Isten akaratával összhangban kell imádkoznunk, bízva abban, hogy Krisztus nemcsak tanítványaiért, hanem tanítványainak is adta önmagát. Az Írás kijelenti: "rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket". (Jn 20:22)
  Jézus arra vár, hogy rálehelhessen tanítványaira, nekik adhassa megszentelő Lelkének ihletését, és éltető befolyását önmagából lelkükbe tölthesse. Szeretné megértetni velük, hogy nem szolgálhatnak egyszerre két úrnak. Életük nem lehet megosztott. A hírnökökben Krisztusnak kell élnie, neki kell munkálkodnia képességeiken keresztül, és neki kell cselekednie adottságaik által. Akaratukat alá kell vetniük az Ő akaratának. Lelkétől áthatottan kell cselekedniük, hogy többé ne ők éljenek, hanem éljen bennük Krisztus. Jézus szeretné elméjükbe vésni azt az ígéretét, hogy Szentlelkének adománya által az Atyától kapott dicsőséget adja nekik, hogy Ő és népe egyek legyenek Istenben. Utunkat és akaratunkat alá kell rendelnünk Isten akaratának, tudván hogy az szent, igaz és jó. (Signs of the Times, 1892. október 3.)

2011. január 18. kedd Piroska napja 1282.

A mai nap meditációs fogalma:
Elvárások...

A mai nap imádsága:
Istenem! Elvárásaim vannak önmagam felé, s mindenekelőtt sokat várok másoktól. URam, szenvedek is emiatt eleget, s nem tudom hogyan változtassak mindezen... Kérlek segíts át gyötrő pillanataimon, hogy felismerjem az adott helyzetben akaratodat, s kegyelmed révén békességet nyerjek, s örömmel szeressem embertársaimat! Ámen


Majd hozzátette Jézus: "A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért;"
Mk 2,27

Sokan azért nem kívánnak istenes elkötelezettségben élni, mert - így vélik -, a "hívő" embernek semmit sem szabad. Először is: mindent szabad neki (is), de ahogyan Saul-Pál helyesen mondja: "Mindent szabad nekem, de nem minden használ." Ugyanakkor tényleg vannak felekezetek, ahol az előírásoknak/elvárásoknak se szeri se száma, de ez a fajta vallásosság bár sok-sok jelzőt vonzhat magához, de egyet bizonnyal nem, hogy: krisztusi...

A törvényeskedés ugyanis a kicsinyesek, a szűklátókörű önzőek tulajdonsága. Az ilyen emberek rettenetesek, mert csak két színt ismernek: feketét vagy fehéret. Jóllehet emberlétünket, életünknek tartalmat adó kapcsolatrendszerünket az átmenetek sokszínűsége jellemzi, ők azonban csak isteninek vagy ördöginek ítélik meg a dolgokat. Jellemző rájuk, hogy kihívóan kritikusak másokkal, de önmaguk botlásaival szemben messzemenően elnézőek (többnyire az ördög mesterkedéseire fogják) s látványos, hitbuzgó élettel próbálják palástolni súlyos karakterhibáikat. Nagylelkűek a közösből, de ők maguk nem szívesen vállalnak áldozatot a közért... Életük imázsára kínosan ügyelnek, de valódi családi életük, az otthoni, a négyfalközötti maga a pokol... Sajnos ilyen "jó hívő testvérek" miatt kritizálják sokszor a keresztényeket - s bizony joggal.

A keresztény ember szabadsága azonban egészen másról szól! Ha megnézzük ősi szabadság szavunkat, két szót fedezhetünk fel benne: szab és ad. Ki a szabad? Aki életét Istenhez szab-ja, vagyis az örök értékekhez igazítja, az ilyen ember képes valóban ad-ni, ráadásul a legtöbbet önmaga végességéből: az idejét. Aki időt, ad, az mindent ad! Az meghallgat, az odafordul, az építően segít, mert a dolgok helyes alakulásához mindig idő kell! Rendelt ideje van ugyanis mindennek! Isten országának eljövetelét pedig különösen nem lehet siettetni semmiféle nagy emberi elhatározással, buzgósággal... Ha lehetne, akkor nem lenne kegyelem a kegyelem. Ennek ellenére mégis sokan vannak, akik azt gondolják, minden baj oka a szombatnap megtartásának hiánya.

Márpedig Jézus URunk szombaton is gyógyított, jelezvén hogy Isten szeretete szombaton sem "szünetel", Ő folyamatosan ad. Ha a JóIsten nem adna a nekünk "kegyelmet, kegyelemre" - még "álmunkban is eleget" -, akkor már rég nem is lennék. Nincsenek tehát "tiltott" napok, melyeken ezt vagy azt nem lehet tenni. Mindent lehet minden napon tenni, ami szeretetből fakad! Az élet szentségét ugyanis nem a törvény betűje, a szép gondolatok, hanem a megélt szeretet adja.

Aki felismeri isteni küldetését önmagában, s szeretni kezd, annak életében gyümölcsök teremnek: lelki nyugalom, harmonikus emberi kapcsolatok, biztonság és függetlenség, bizalmon alapuló együttműködés, kiegyensúlyozott szexualitás, s egészséges önbizalom. Ha ezeket a gyümölcsöket soha nem termi meg életünk fája, akkor bizonnyal "melléfogtunk" mert nem Teremtőnket, hanem önmagunkat imádtuk, de akkor meg is kaptuk "jutalmunkat", hiszen odaveszett hívő életünk lényege: a lelki nyugalmunk...

2011. január 18. kedd

Krisztus bűntelenségének bizonysága.

Gábriel arkangyal úgy beszélt Jézusról, mint "a születendő szentről".

Az angyal így válaszolt neki: " A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
Lukács 1:35,

Soha nem beszéltek így egyetlen gyermekről sem, aki Ádám utódai közül származott.

Az ördög és démoni szellemek is felismerték Jézust és rettegtek tőle. A gadarai megszállottban levő gonosz szellemek ezt mondták amikor rájuk parancsolt.

És egyszerre felkiáltottak: " Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Máté 8:29,

Soha nem mondták ezt egyetlen emberre sem, még a legistenfélőbb szentekre sem.

Kapernauban a zsinagógában egy ember csak jelen volt, akit tisztátalan lelkek szálltak meg. Jézus nem csinált ott mást, csak tanított.

"Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél,hogy elpusztíts minket?  tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.
Márk 1:24,

Lukács így írja le ugyanezt a történetet.
A zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád Názáreti Jézus?...

A szentséget, tisztaságot nem tudja a gonosz elviselni. Ezért van az, hogy Isten szentjeit nem akarják hallgatni a meg nem tért családtagok, barátok, kollégák. Ez egy szellemi harc, mert valójában isten tanítását igéjét nem bírják hallgatni, a bennük levő démonok.
"Ezért mondta Jézus, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak"
Ahogy ő sem tudott Jeruzsálembe csodákat tenni az ellen állás miatt, úgy mi sem igen tudunk hatni a minket körülvevő családtagjainkon. De nem baj hisz hallják az igét és Isten minden ember életében ad mankót, kapaszkodót, ha ezt nem raqadják meg az az ő döntésük lesz. a mi dolgunk, hogy imádkozzunk és böjtöljünk értük.
 
Ahogy Jézus mondta, " vegyétek fel mindennap a keresztet". Mindannyiunknak megvan a maga keresztje.

Január 18.

Ugyanazokat szenvedtétek

"14Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól." (1Thesszalonika 2,14)
Pál apostol a Krisztusban való hit bizonyítékának tartja azt, hogy a thesszalonikai hívőknek szenvedniük kellett hitükért a honfitársaiktól. Ezt először a Júdeában lévő - tehát az első - keresztyén gyülekezeteknek kellett megtapasztalniuk. Őket a zsidók, vagyis saját honfitársaik üldözték. A Thesszalonikában élő hívőknek is a saját honfitársaiktól kellett elszenvedniük hasonlókat. Így van ez ma is bármilyen etnikumhoz tartozók körében, ha az evangélium teret nyer, és hívővé lesznek emberek. Pál apostol missziós útjai alkalmával így "vigasztalta" az újonnan megalakult gyülekezetek tagjait: "maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába" (ApCsel 14,22). A hívőket ért bántalmazások oka az, hogy ők "idegen test" ebben a világban: "Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való" (Jn 17,16). A Krisztust követő hívő élettel együtt jár a szenvedés. Ez fokozottabban jelentkezik a küldetés útját járó tanítványok életében: "Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani" (Jn 15,20). Sőt Jézus boldognak mondja az őérette üldözéseket szenvedő tanítványait, és bőséges jutalmat ígér nekik (Mt 5,10-12)! Fegyverkezzünk fel tehát azzal a gondolattal, hogy "mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják" (2Tim 3,12)! /SzT/
Szlovák Tibor


A hozzánk közel levő Isten

"1Most pedig, Izráel, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az ÚR ad nektek. 2Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az ÚRnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 3Saját szemetekkel láttátok, mit tett az ÚR Baal-Peór miatt, hogyan pusztította ki közületek Istenetek, az ÚR, mindazokat, akik Baal-Peórt követték. 4De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az ÚRhoz, ma is mindnyájan éltek. 5Íme, én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. 6Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 7Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! 8És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?!" (5Mózes 4,1-8)
A törvény megismétlése könyvében Mózes azzal tanítja, figyelmezteti és bátorítja népét, hogy Isten nagyon közel van hozzájuk. Azt is kérdezi tőlük, hogy "Melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr...?" (7. v.). Három dologgal bizonyítja Mózes ezt az állítását. Első: az Isten által adott törvények rendkívülisége (8. v.). Második: a Baál-Peórral történt affér (4Móz 25,1-9) után kik haltak meg és kik maradtak életben? "Akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az Úrhoz, ma is mindnyájan éltek!" (4. v.) Harmadik: Isten mindig közel van hozzájuk, valahányszor kiáltanak hozzá. (7. v.). A 73. zsoltárban azt mondja Ászáf: "De nekem olyan jó Isten közelsége!" (Zsolt 73,28). Hiába volt a többi - Izrael körüli - nagy nemzetnek panteonja (bálvány isteneik szobraival teli templom), akkor sem tapasztalták meg azok közelségét, segítségét a mindennapi életükben. Izraelnek nem volt egyetlen istenszobra sem, de mégis beszélt hozzájuk Istenük, ők is kiálthattak hozzá bármilyen helyzetben, és ő meghallgatta őket. Hozzánk is ilyen közel van Isten, ha megmaradunk igéjében, és ha rendszeresen imádkozunk hozzá. De vajon tudod-e, hogy mit jelent egy ember számára Isten közelsége Jézusban?! /SzT/
Szlovák Tibor

Január 18.

Zákeus! Hamar szállj alá! Mert nékem ma a te házadnál kell maradnom.
Lukács 19,5

Uram! Sok gondolat torlódhatott Zákeus agyában, míg a fügefaágai közül látni akart téged. Sok vágy tölthette elszívét, amiért ilyen furcsa lépésre szánta el magát.Azt azonban semmiképpen sem remélhette, hogy Jerikó sok otthona közül éppen az ő otthonát választod szállásodul. Hiszen ő nem tette magát erre méltóvá. Ő maga jól tudta: háza "a bűnös ember háza". Ellenfelei ezt még hangosan kürtölték is. Amikor megmondtad neki: "Nékem a te házadnál kell maradnom", akkor nem is Zákeus érdemei kényszerítettek téged erre. A szíved kényszerített. Hiszen az "elveszettet" jöttél megkeresni.

Uram! Nemcsak Zákeusnak készítettél ilyen meglepetést. Ilyen üdvösséges meglepetést. Sokaknak már azóta. Közöttük nekem is. Bevonulásod előtt nem az ember méltóságát mérlegeled. A választást örök szereteted dönti el. Amikor hozzám tértél be, "bűnös ember házába szálltál meg", éppen úgy, mint akkor Jerikóban. De ugyanúgy hoztál változást is: békét, üdvösséget.

2011. január 17. Remete Szent Antal apát A nap liturgikus színe: fehér

Szent Antal remeteként is sokak tanítója lett, mert Isten üzenetét közvetítette. Isten hívása ma is felhangzik, ma is vannak, akik közvetítik az üzenetet. Szeretnénk meghallani szavát, megtenni akaratát.

Egyiptom Kóma nevű falujában született 251-ben. 18 éves korában teljes árvaságra jutott. Az evangéliumi tanácsra eladta minden vagyonát, és remeteségbe vonult. Hamar nagy tökéletességre tett szert. A magányban heves kísértéseket szenvedett el. 35 éves korában befalaztatta magát egy romvárosba, és ott elmélkedésben és imádságban töltött 20 esztendőt. A Szentírást könyv nélkül tudta. 311-ben Maximinus császár keresztényüldözésekor Alexandriába ment, és a vértanúk körül tevékenykedett. Az üldözés után Thebaiszba vonult vissza. Még egyszer járt Alexandriában, amikor bebizonyította az ariánusok ellenében, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 105 éves korában halt meg.
Lélekben gazdag életét találóan foglalja össze a szentmise Kezdőéneke a Zsoltáros szavaival:

Az igaz ember virágzik, mint a pálma,
megsokasodik, mint Libanon cédrusa.
Az Úr házában vert gyökeret,
Isten házának csarnokaiban.
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az üdvösség elérésében. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy semmiféle bűn ne korlátozzon az örök élet felé vezető úton.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki mindenben kísértést szenvedtél, hogy példát adjál nekünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a tökéletességre hívtál minket:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az anyag-világ vonzásától óvtál bennünket:
Uram, irgalmazz!
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, az életszentség szerzőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy hívjon minket is a belső tökéletességre, és kegyelmével tegyen állhatatossá minket.


   1. Add, Urunk, hogy nyitott lélekkel hallgassuk evangéliumod igéit.
   2. Adj erős akaratot, Urunk, hogy készséges és engedelmes lélekkel kövessük kegyelmi indításaidat.
   3. Engedd, hogy minden gondolatunkkal és cselekedetünkkel közelebb jussunk Hozzád.
   4. Tedd termékennyé gondolatainkat, hogy helyesen imádkozzunk, és szívesen elmélkedjünk.
   5. Add, hogy a megkezdett örök élet földi pályafutásunk letelte után elnyerje teljességét.


Urunk, Jézus Krisztus! Végtelen szeretetedben Szent Antalt a világ forgatagából a lélek magányába hívtad, és gazdaggá tetted lelkét kegyelmeddel. Kérünk, hogy modern korunk rohanásában magára maradt és magányos emberi szíveket is vonzzad Magadhoz, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Remete Szent Antalnak megadtad, hogy a pusztában szolgáljon Neked, kérünk, segíts minket közbenjárására, hogy önmagunkat megtagadván Téged mindig és mindenek fölött szeressünk!

Példája: A felismert igazságért kitartóan küzdjél!
Élete: 250 körül Egyiptomban született, a Kóma nevü faluban, gazdag családban. Nem szeretett iskolába járni, bár csodálatos emlékezőtehetsége volt. A Szentírást szívesen hallgatta, lassanként teljesen megtanulta, idővel már könyv nélkül tudta. Tizennyolc évesen a család birtokainak örököse lett, de nem talált örömet a vagyonban, pénzben.

Szülei halála után gondoskodott hugáról, majd javait szétosztotta a szegények közt, elvonult a pusztába az ott szép számban élő remeték közé, ott bűnbánó, de dolgos életet élt.

Sok kisértéssel kellett megküzdenie: a vággyal az elhagyott gondtalan világ iránt, majd a bizonytalansággal, hogy van-e értelme nehéz életének. A kísértések ellen még nagyobb önmegtagadások vállalásával küzdött. Sokan keresték fel tanácsait kérve. Sok követője akadt, az egyiptomi remeteség atyja lett, az Egyházért dolgozott.

A Diocletiánus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, szeretett volna vértanúvá válni, de Isten más útat szabott neki. és Szent Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelemben.? 356.

Ezen a napon ünnepelte halála napját a kopt, szír és bizánci egyház, az 5. századtól pedig a Jeruzsálemi egyház is.

A nyugalom országába vágyunk, amely isten Országa. Az oda vezető utat viszont csak együtt járhatjuk végig. Rajtam is múlik, hogy a másik ember Isten közelébe jut-e. Beteghordozó lehetek, ha legalább imádságomban Jézus elé viszem azokat, akik nem találnak el Jézushoz, azokat, akik távol járnak az Istentől.
       


A év, évközi idő, 2. hét, hétfő
Zsid 5,1-10

Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy Isten elé vigye ügyeiket, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Részvéttel tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, s így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért. Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát dicsőítette meg, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki: ,,Fiam vagy te, ma szültelek téged'' [Zsolt 2,7]. És ahogy más helyen is mondja: ,,Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint'' [Zsolt 110,4]. Ő, testi mivoltának napjaiban imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól; és meghallgatást is nyert hódolatáért. Bár Isten Fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett; és amikor eljutott a beteljesedéshez, örök üdvösség forrása lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki [Iz 45,17G], -- mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint [Zsolt 110,4].
Mk 2,18-22

János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték tőle: ,,Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?'' Jézus így felelt: ,,Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: akkor majd böjtölnek, azon a napon. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb lesz. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, s a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való.''

2011. január 17. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
   Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: ?Miért van az, hogy
   Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg
   nem böjtölnek?? Jézus így válaszolt: ?Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük
   van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd
   napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd
   böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen,
   akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új
   bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és
   a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.?
   Mk 2,18-22


   Elmélkedés:
   A böjtölés vallásos cselekedetnek számított Jézus korában és napjainkban is
   az. A felkészülés és a várakozás vallási megnyilvánulása, amely az ember
   lelkét előkészíti az Istennel való találkozásra.
   Jézus kortársai számára viszont az Istennel való találkozás legkézenfekvőbb
   lehetősége az volt, hogy magával az Úrral találkoztak, tehát nincs szükség
   abban a pillanatban böjtölésre. Jézussal egy új korszak kezdődött el a világ
   számára, amelyben a régi hagyományok helyett új vallási cselekedetek
   jelennek meg. Az újra és az újdonságokra való nyitottságra figyelmeztetnek
   minket Jézus jelképes mondatai a mai evangéliumban. A régiekhez való
   feltétlen ragaszkodás ugyanis bezárhatja lelkünket Isten újabb és újabb
   kegyelmi adományai előtt, amelyeket minden nap juttat nekünk. A megújulás
   Lelkét küldi nekünk Jézus, aki új szívet ad nekünk.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Isten, akitől minden élet származik a maga gazdag különbözőségében, Te arra
   hívod egyházadat, mint Krisztus testét, hogy a szeretetben eggyé váljon.
   engedd, hogy igazán megértsük a különbözőségben való egységet, hogy arra
   törekedjünk, hogy együtt prédikáljunk, együtt építsük a te bővelkedő
   szeretetednek országát. sose felejtsük életünk közös forrását, Jézus
   Krisztust. A Lélek egységében ezért imádkozunk!
   Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 2. napjára

17. hétfő: SZENT ANTAL APÁT

Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
    Isten Fia szenvedéseibôl tanulta meg az engedelmességet

Zsid 5,1-10

Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és az emberekért rendelnek az Istennel kapcsolatos dolgokban, hogy Isten elé vigye ügyeiket, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Részvéttel tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert ő maga is körül van véve gyöngeséggel, s így, miként a népért, úgy önmagáért is áldozatot kell bemutatnia a bűnökért. Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát dicsőítette meg, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki: ,,Fiam vagy te, ma szültelek téged' [Zsolt 2,7]. És ahogy más helyen is mondja: ,,Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint' [Zsolt 110,4]. Ő, testi mivoltának napjaiban imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól; és meghallgatást is nyert hódolatáért. Bár Isten Fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett; és amikor eljutott a beteljesedéshez, örök üdvösség forrása lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki [Iz 45,17G], -- mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint [Zsolt 110,4].

Zs 109

Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak: ,,Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.' Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; a hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged. Megesküdött az Úr és nem bánja meg: ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.' Jobbod felől az Úr áll, királyokat tipor össze haragjának napján. Ítéletet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz össze a széles földön. Patakból iszik útközben, azért emeli magasra fejét. ALLELUJA!

Mk 2,18-22

János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték tőle: ,,Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?' Jézus így felelt: ,,Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: akkor majd böjtölnek, azon a napon. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb lesz. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, s a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való.'
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.


Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet.


Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké!


Dicsőség legyen neked, Uram, aki vezérelsz engem, odaát pedig dicsőségedbe fogadsz. Ámen!


Drága Atyám! Kezedben van a mám és a holnapom! Kérlek, taníts meg gazdálkodni az idővel, mert tudom, hogy ez is egy olyan dolog, amelyet kincsként kaptunk Tőled! Segíts, hogy hasznos és Neked tetsző dologgal töltsem ki! Uram, köszönöm, hogy rád bízhatom mind a mát, mint a jövőt! Köszönöm, hogy nap mint nap tanítasz hitben járni, s arra, mit jelent türelemmel várni. Köszönöm, hogy azok az ígéreteid és áldásaid, melyeket nekem tartogatsz, be fognak teljesülni az életemben, a maga idejében. Hiszen az Ige is írja, "hogy mindennek megvan az ideje." S én köszönöm, hogyha tűzön-vízen is kell átmennem, Te megtartasz, s megsegítesz minden helyzetben. Kérlek, segíts láthatatlannak maradnom, hogy ha bármit teszek, vagy Neked szolgálok is, engem ne, hanem Téged vegyenek észre! Csakis TÉGED! Mert Tiéd minden Dicsőség, Tiéd a hatalom, most és Mindörökké, Ámen!
(B.Lívia)


Drága Atyám!
Köszönöm neked, hogy adtál mellém olyan embereket, akikkel együtt növekedhetünk a Te megismerésedben, hitben, szellemben! Kérlek, segíts nekem megbecsülni ezeket a kincseket, s add, hogy a kapcsolataim földje mindig öntözött legyen, kertje pedig gondozott kert lehessen! Kérlek, áldd meg ezeket az embereket, áraszd rájuk a mennyei esőt, az élővizet, hogy szíveik s szívem kútja sohase apadjon ki, hanem mindig túlcsorduljon a szeretetben. Köszönöm, hogy gondot viselsz rólunk, s a gyermekeid lehetünk! Hálás vagyok Neked mindenért, hiszen mindenem Tőled van! Köszönöm szerető Atyai gondoskodásodat, szereteted, s áldásaidat, amiket nekem készítettél el! Add, hogy minden napon a Te akaratodban járjak, s csak olyan dolgot tegyek, amely Tőled van! Jézus nevében Ámen!
(Baksa Lívia)


Drága Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, hogy segíts nekünk, nap mint nap ellenállni a gonosz minden munkálkodásában. Kérjük a te drága véred oltalmát. minden munkánkra, életünkre. Köszönjük, hogy a Szentszellem  erejével, élhetünk, nap mint nap. Adj nekünk, imádkozó, buzgó életet: Ámen.


Drága Istenem! Köszönöm, hogy itt élhetek ezen a földön szeretteimmel. Kérlek, tartsd meg őket egészségben, szeretettben. Csak benned bízhatunk, mert életünk kezedben van. Hálát adok minden napért és ne engedd, hogy ez a hitem elmúljon. Légy velem a nap minden percében. Könyörögve kérlek Istenem. Ámen (S.P)

TI MIÉRT NEM ÉNEKELTEK?

Emlékszem egy kislányra – nevezzük Katinak –, aki csillogó szemekkel figyelt az alkalmakon. Később tudtam meg, hogy otthon mindig beszámolt arról a történetről, amit a vasárnapi iskolában hallott. Szülei nem voltak bibliaolvasó emberek.

Amikor Kati első alkalommal eljutott a nyári gyermek csendes hétre, sok kedves evangéliumi éneket megtanult, különösen tetszett neki az étkezések előtti közös ima és ének. Otthon már az első családi vacsoránál énekelni kezdte az asztali áldást, majd gyermeki természetességgel megkérdezte szüleitől: „Ti miért nem énekeltek velem?” Nem sokkal később, a kislány unszolására először édesanyja kezdett járni az istentiszteletre, de Kati vágyott arra, hogy együtt legyen a család, így aztán édesapja is csatlakozott hozzájuk.

Évek teltek el, Kati felnőtt, és Jézus követője lett; majd – csodák csodája – ösztöndíjjal felvették a hitoktatói szakra! Milyen jó, hogy mindez időben történt, és így nem rontotta el élete kezdetét sem. Hivatását és társát már az Úrtól kérheti.

Életbevágóan fontos, hogy a gyermekek időben hallják az Igét – még ha nem is tér meg mindegyik –, és a hit előszobájába beléphetnek. Kevesebb lenne akkor a kábítószeres fiatalok és az abortuszra menő lányok száma, és több a kölcsönös bizalom és a szeretet a családokban.

Két évtized után is izgalommal készülök a gyermek-istentiszteletre, mert közöttük mindig történhet valami váratlan dolog. Nagyon hálás vagyok ezért a szolgálatért, hiszen a hit hallásból van, az Isten Igéje által (Rm 10,17), és a fogékony gyermekszívekbe jó helyre hullik a mag.

Zika Klára / Budapest

Jézus tanácsolja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket…” (Mk 10,14)

A KEGYELEM ESŐJE

  "Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn." (Zak 10:1)
 
  Keleten a korai eső vetésnek idején esik. Ez az eső szükséges ahhoz, hogy a mag kicsírázzék. A termékenyítő záporok hatására a gyenge hajtások felnövekednek. A késői eső, mely nem sokkal az idény vége előtt esik, megérleli a gabonát és felkészíti az aratásra. Az Úr e természeti jelenségeket a Szentlélek munkájának ábrázolására használja. Ahogy a harmat és az eső lehull, hogy általa kicsírázzék a mag, majd később, hogy beérlelje a termést az aratásra, úgy adja a Szentlelket is, hogy lépésről lépésre előre vigye a lelki növekedés folyamatát. A gabona learatása jelképezi Isten kegyelmi munkájának befejezését a szívben. A Szentlélek ereje által az ember jellemében tökéletesen kialakul Isten képmása. Nekünk teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára...
  Sokan súlyosan elmulasztották elnyerni a korai esőt. Nem tartottak igényt minden lehetőségre, amit Isten biztosított számukra. Ők azt várják, hogy a hiányt majd a késői eső pótolja. A kegyelem legbőségesebb áradásakor akarják megnyitni szívüket, hogy megkapják azt. Ezzel félelmetes hibát követnek el. Folyamatosan előre kell haladnia a munkának, melyet Isten azzal kezdett, hogy fényét és az ismeretet árasztotta rá. Mindenkinek egyénileg kell felismernie saját szükségleteit. A szívből el kell távolítanunk minden szennyet, és meg kell tisztítanunk ahhoz, hogy a Lélek beköltözhessék.
  A korai tanítványok úgy készültek a Szentlélek pünkösdnapi kitöltetésére, hogy megbánták, majd elhagyták bűneiket, és komoly imával odaszánták magukat Istennek. Ugyanezt a munkát kell nekünk is elvégeznünk, csak nagyobb mértékben. S akkor az emberi hírnöknek csak az áldást kellene kérnie, és várnia, hogy az Úr tökéletesen bevégezze az általa elkezdett munkát. Isten az, aki elkezdte a munkát, és be is fogja fejezni: teljessé teszi az embert Jézus Krisztusban. Azt a kegyelmet azonban, amit a korai eső jelképez, nem szabad nélkülöznünk. Csak azok fogják megkapni a nagyobb világosságot, akik a szerint a világosság szerint élnek, amit már megkaptak. Ha napról napra nem haladunk előre a keresztényi erények bemutatásában, akkor fel sem fogjuk ismerni a Szentléleknek a késői esőben történő megnyilvánulását. (Review and Herald, 1897. március 2.)

2011. január 17. hétfő Antal, Antónia napja 1281.

A mai nap meditációs fogalma:
Katasztrófák...

A mai nap imádsága:
URam! Óvj meg minket minden bajtól és veszedelemtől, s segítsd meg kegyelmeddel mindazokat, akik bajba kerültek! Ámen


Elpusztult minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a földön nyüzsgő minden féreg és minden ember. Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában;
1 Móz 7,21-23

Számítógépes animáció ide, csúcstechnológiás filmtechnika oda - a "2012" című karasztrófafilm valóban kiábrándítóan gyenge alkotás... Ennek elsősorban nem a mi "fotelos-pattogatottkukoricás" biztonságérzetünk az oka - végig azt érezzük, hogy ez az egész csak egy film -, hanem a gyatra forgatókönyv. Persze abban is van igazság, hogy szemünk már-már hozzászokott a természeti katasztrófákhoz, hiszen egy átlagos tavalyi hónapban a média célzott prezentációjának "köszönhetően" megdöbbentő képek jutottak el hozzánk...

Nem tudom mi lehet ennek az oka - gyaníthatóan ebben is magasabb koreográfia játszik szerepet -, de az elmúlt években az ún. ismeretterjesztő filmek a különféle katasztrófa-scenáriók bemutatására korlátozódott: pusztító meteoritok az égből, hiper-tájfunok és zunamik, mega-esőzések, vulkánkitörések és földrengések váltogatják egymást. Mintha nem lenne elég bajunk a világon... Pedig dehogynem!

    Egy friss DPA-jelentés (Deutsche Presse Agentur) szerint az elmúlt esztendőben mintegy 950 természeti katasztrófát regisztráltak a világon, melynek következtében 250 ezer(!) ember vesztette életét... Az elmúlt 30 esztendőben csak egy esztendő, az 1983-as mutatott szomorúbb statisztikát, akkor az áldozatok száma meghaladta a 300 ezret...

A "trendbe" így beleillene a ma reggeli igénk is: jelesül, Isten elpusztított minden élőt, "aminek orrában élet lehelete volt". Vannak akik, Isten perfekciós pusztításán - Ő nem végez "félmunkát" - álmélkodnak, pedig nem eleve elrendelt kozmikus törvényeinek "ridegségén" (mindennek oka van, s minden hat mindenre) van a hangsúly, hanem azon, hogy Ő mindig megmutatja teremtményeinek a menekülés útját... Hiszen ha azt akarná, hogy ne legyenek, ne legyünk, akkor a következő pillanatban már nem is lennénk... A számunkra érthetetlen tény, hogy vagyunk, létezünk, annak ellenére, hogy ha akarnánk akkor a Földnél akár hatvanszor nagyobb bolygót is teljesen csírátlaníthatnák az atombombáinkkal... (Még szerencse az energiaválságos szerencsétlenségünkben, hogy egyre több és több atombombát "hatástalanítanak" - azaz égetik el őket atomreaktorokban, hogy az egyre növekvő villamosenergiaéhségünket csillapítsák.) Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sajnos mindig akad egy-két ország, ahol kérkednek vagy már nagyon hivalkodnának atom-hatalmukkal.

Csak az ember akar pusztítani - az Isten nem! Az Isten ugyanis mindig az Élet oldalán áll... S mivel Ő Isten ezért számára a halál sem a véget jelenti, hanem egy más létformát csupán. A létezést mi - egyelőre - csak a mi földi perspektívánkból látjuk, de reménységünk szerint egyszer meg fogjuk Őt - s Benne mindeneket -, látni/ismerni úgy, ahogyan Ő ismer minket (1 Kor 13!). Az evangélium számunkra, hogy Isten mentő akarata minden akadályon átível. Ez arra kellene, hogy indítson minket, hogy mi is szeressünk, s ne pusztítsunk, hanem mentsünk és építsünk...

2011. január 17. hétfő

A kísértés jelentése és természete.( folytatás)
A Sátán megpróbálja az embert.

A Sátán kísértése mindíg a bűnre való csábítás.Sajnos, bűnös természetünkből adódóan, hajlamosak vagyunk belemenni az ő taktikai játékaiba. Egyedüli erőnk a Szent Szellem, aki figyelmeztet minket mindenkor. De aki nem megtért hívő annak vajon ki az aki a segítségére van? Ingadozik mind a nád.

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért  engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság  megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.
Jakab 1:13-14

Ha belegondolunk abba amikor megbotlottunk, akkor bizony a saját kívánságaink vittek a rolmás útjára. De hála Istennek a mi Urunknak, hogy van aki figyelmeztet minket.

A Sátán kísértette az angyalokat, Ádámot, és Jézust. Emellett kísérti Ádám összes leszármazottját.

Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mond, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré." Ő így válaszolt : "Meg van írva : Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
Máté 4:3-4,

Jézust az Atya Isten is megpróbálta, a Sátán is megpróbálta.  De kiállta a próbát, mert egyfolytában az Atya akaratát kereste, és ellen állt a Sátánnak.
A Názáreti Jézus olyan ember volt akit Isten igazolt. Az Atya szólt a mennyből, hogy ő az én szeretett Fiam. Ő nem használta isteni kiváltságait, az Atya akaratán kívül, hanem alávetette magát a Szent Szellem által, és engedelmes volt a kereszt halálig. Legyen életünkben ő a példakép.

Január 17.

Jézus bélyegeit hordozom a testemen

"17Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen! 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen." (Galaták 6,17)
Voltak-e stigmái Pál apostolnak? Azt jelenti ez a kérdés, hogy megjelentek-e Krisztus sebei Pál apostol testén is azonos helyeken, mint Krisztus testén az öt seb? A középkorban voltak olyan szentek, akiknél ez megtörtént. Olyan misztikus meditációkba merültek, miközben Krisztus értük vállalt szenvedéseire gondoltak, hogy közben megjelentek testükön a sebek. Pál itt a "Krisztus sebei" említésekor olyan sebhelyeire, hegekre gondolt, amelyek Krisztusért elszenvedett testi bántalmazások nyomaként keletkeztek. Ezért meggyőződéssel mondja azt, hogy ezek után senki ne bántsa őt, és ne vádolja gyávasággal, félelemmel vagy megfutamodással, hiszen ő "mindent" kész volt vállalni Krisztusért. Pál azokat a sebeket említi tehát, amelyeket a Krisztusért vállalt apostoli szolgálata során szerzett. Igazi apostolságának bizonyítékaiként utal ezekre, azokkal szemben, akik kétségbe vonták azt (2Kor 4,7-12; 6,4-10; 11,23-29).
Te mivel tudod bizonyítani azt, hogy Krisztus valóságos gyermeke vagy? Vannak-e perdöntő bizonyítékaid? Meg tudod mutatni azokat? Kezeden, lábadon, testeden, szívedben, naplófeljegyzéseidben, bemerítési emléklapodon, fényképen, videofelvételen stb. Nem szükséges, hogy minden hívő sebhelyeket tudjon mutogatni a testén hívősége bizonyítására, de mindenkor meggyőzően kell bizonyítania azt, hogy mit (volt) képes odaadni és elhordozni a Krisztusért! /SzT/
Szlovák Tibor


Eredményessé tette az Úr

"20Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva; ott volt börtönben. 21De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt. 22A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. 23A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott. " (1Mózes 39,20-23)
József élettörténetének egyik kulcsmondata így hangzik: "Mert (de) az Úr Józseffel volt". Azt jelentette ez, hogy bár József életének külső körülményei kedvezőtlenül, sőt szinte tragikusan alakultak, végül Isten mégis jót hozott ki belőle. Azt jelentette ez, hogy mindaz, ami Józseffel történt, Isten akaratából történt úgy, ahogy történt! Bárki, aki József dolgaiba beleavatkozott, sőt meghatározta azokat, Isten fennhatósága alatt és az ő irányítása alatt tette. Azt jelentette ez, hogy mindazt, amit József becsületes és lelkiismeretes hozzáállásból cselekedett, plusz még egy Istentől való rendkívüli hatásra vált az átlagosnál is hasznosabbá és eredményesebbé. Bár József börtönbe került, mégis megkedvelte őt a börtönparancsnok. Ez olyan megbízatásokkal járt, amelyekkel József igazolhatta még a börtönben is, hogy milyen az, ha valaki életén a "körülmények kedvezőtlen alakulása" ellenére is Isten áldása nyugszik. Élj börtönben vagy szabadon, él jóban vagy rosszban, élj egészségben vagy betegségben, élj nehéz vagy felemelő életkörülmények között, a fontos csak az, hogy úgy élj, hogy Isten veled lehessen és maradhasson mindig! Amit ő eltervezett felőled, azt te ne rontsd el zúgolódással, hanyagsággal, erkölcstelenséggel vagy méltatlankodással, szellemi és fizikai "sztrájkolással"! /SzT/
Szlovák Tibor

Január 17.

Isten Lélek. És akik Őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
János 4,24

Uram! A samaritánus asszonynak - összekuszált lelki élete miatt - szüksége volt erre a tisztázó szóra. És a kuszált gondolkozású keresztyén embernek ugyanígy szüksége van rá. Az imádságos életről tanítottál. Az embernek mindig olyan az imádsága, amilyen a gondolkozása Istenről. Ha Istent rideg végzetnek, parancsot osztogató erőnek tudja csak, akkor az imádsága is csak a parancsoló akaratra válaszoló, remegő kötelességteljesítés. Ha az ember a számtan szabályai szerint képzeli el Istenét, akkor az imádsága is ebben a jegyben folyik: adok, hogy adj. Ha elérhetetlen, áthidalhatatlan távolban tudja magától Istent, akkor az imádság szárnyaszegett, értelmetlen kiáltás marad csupán.

Uram! Szentlelkedet küldd el a szívembe. Ő adjon nekem tiszta képet Istenről: lelkem Atyjáról, szeretetéről, igazságáról, jelenlétéről - mindenről, amit Te evangéliumodban tanítasz róla. És a Te Szentlelked adja az ajkamra az imádság szavát is. A szót, amelyben a lelkem van benne. A szót, amely igazat beszél.