2011. január 19., szerda

Január 17.

Jézus bélyegeit hordozom a testemen

"17Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen! 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen." (Galaták 6,17)
Voltak-e stigmái Pál apostolnak? Azt jelenti ez a kérdés, hogy megjelentek-e Krisztus sebei Pál apostol testén is azonos helyeken, mint Krisztus testén az öt seb? A középkorban voltak olyan szentek, akiknél ez megtörtént. Olyan misztikus meditációkba merültek, miközben Krisztus értük vállalt szenvedéseire gondoltak, hogy közben megjelentek testükön a sebek. Pál itt a "Krisztus sebei" említésekor olyan sebhelyeire, hegekre gondolt, amelyek Krisztusért elszenvedett testi bántalmazások nyomaként keletkeztek. Ezért meggyőződéssel mondja azt, hogy ezek után senki ne bántsa őt, és ne vádolja gyávasággal, félelemmel vagy megfutamodással, hiszen ő "mindent" kész volt vállalni Krisztusért. Pál azokat a sebeket említi tehát, amelyeket a Krisztusért vállalt apostoli szolgálata során szerzett. Igazi apostolságának bizonyítékaiként utal ezekre, azokkal szemben, akik kétségbe vonták azt (2Kor 4,7-12; 6,4-10; 11,23-29).
Te mivel tudod bizonyítani azt, hogy Krisztus valóságos gyermeke vagy? Vannak-e perdöntő bizonyítékaid? Meg tudod mutatni azokat? Kezeden, lábadon, testeden, szívedben, naplófeljegyzéseidben, bemerítési emléklapodon, fényképen, videofelvételen stb. Nem szükséges, hogy minden hívő sebhelyeket tudjon mutogatni a testén hívősége bizonyítására, de mindenkor meggyőzően kell bizonyítania azt, hogy mit (volt) képes odaadni és elhordozni a Krisztusért! /SzT/
Szlovák Tibor


Eredményessé tette az Úr

"20Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva; ott volt börtönben. 21De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt. 22A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. 23A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az ÚR, amihez hozzáfogott. " (1Mózes 39,20-23)
József élettörténetének egyik kulcsmondata így hangzik: "Mert (de) az Úr Józseffel volt". Azt jelentette ez, hogy bár József életének külső körülményei kedvezőtlenül, sőt szinte tragikusan alakultak, végül Isten mégis jót hozott ki belőle. Azt jelentette ez, hogy mindaz, ami Józseffel történt, Isten akaratából történt úgy, ahogy történt! Bárki, aki József dolgaiba beleavatkozott, sőt meghatározta azokat, Isten fennhatósága alatt és az ő irányítása alatt tette. Azt jelentette ez, hogy mindazt, amit József becsületes és lelkiismeretes hozzáállásból cselekedett, plusz még egy Istentől való rendkívüli hatásra vált az átlagosnál is hasznosabbá és eredményesebbé. Bár József börtönbe került, mégis megkedvelte őt a börtönparancsnok. Ez olyan megbízatásokkal járt, amelyekkel József igazolhatta még a börtönben is, hogy milyen az, ha valaki életén a "körülmények kedvezőtlen alakulása" ellenére is Isten áldása nyugszik. Élj börtönben vagy szabadon, él jóban vagy rosszban, élj egészségben vagy betegségben, élj nehéz vagy felemelő életkörülmények között, a fontos csak az, hogy úgy élj, hogy Isten veled lehessen és maradhasson mindig! Amit ő eltervezett felőled, azt te ne rontsd el zúgolódással, hanyagsággal, erkölcstelenséggel vagy méltatlankodással, szellemi és fizikai "sztrájkolással"! /SzT/
Szlovák Tibor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése