2011. január 5., szerda

2011. január 5. Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni szerda A nap liturgikus színe: fehér

Az Istent szerető ember tulajdonsága kell, legyen a bátorság. Nem rettenek meg a viharoktól, nem ijedek meg a veszélyektől, mert Isten szeret, és védelmez engem. Ő ad erőt minden küzdelmemben.

           
1Jn 4,11-18

Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy ,,Jézus az Isten Fia'', abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz reményünk. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.
Mk 6,45-52

Ezután mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előre a túlpartra, Betszaidába, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a bárka a tenger közepén volt, ő meg egymaga a szárazon. Látta őket küszködni az evezéssel -- mert ellenkező szelük volt. Az éjszaka negyedik őrváltása körül odament hozzájuk a tengeren járva, majd el akart mellettük haladni. Azok pedig látva őt, amint a tengeren jár, kísértetnek nézték és fölkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és zavarba estek. De ő mindjárt megszólította őket, és azt mondta nekik: ,,Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!'' Majd beszállt hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Ők erre még jobban álmélkodtak magukban. Nem okultak ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen volt.

2011. január 5. ? Szerda

Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait,
   hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg
   ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy
   imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig
   egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel ?
   ellenszelük volt ugyanis ?, az éjszaka negyedik őrváltása idején, a vízen
   járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. Amikor meglátták, hogy a vízen
   jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták
   őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt:
   ?Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.? Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire
   a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem
   okultak a kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.
   Mk 6,45-52


   Elmélkedés:
   A kenyerek megszaporításának csodáját követően egy természeti csodáról
   olvasunk a mai evangéliumban: Jézus a vízen jár. Az előző csoda esetében
   Jézus tanítványai szó nélkül engedelmeskednek mesterüknek, amikor le kell
   telepíteniük a népet és ki kell osztaniuk az ennivalót, de bizonyára
   csodálkoztak azon, hogy miként lehet elegendő ennyi embernek a kevés kenyér
   és hal. A vízen járás esetében megrémülnek a szokatlan esemény láttára.
   Vajon melyikünk nem ijedne meg hasonló helyzetben? Jézus bátorságra biztatja
   őket. Érdekes, hogy feltámadása után, amikor megjelenik a szintén félelem
   miatt bezárkózó apostoloknak, ugyanezeket a szavakat mondja: ?Bátorság! Én
   vagyok, ne féljetek.?
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
   világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
   Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
   Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
   emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
   közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.

5. szerda

1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
    1Jn 4,11-18

Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy ,,Jézus az Isten Fia', abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz reményünk. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.

Zs 71

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok. Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót. Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre. Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet. Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik. Uralkodjék tengertől tengerig, A folyamtól a földkerekség széléig. Boruljanak le előtte a sivatag lakói s ellenségei nyalják a port. Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak. A föld minden királya hódoljon előtte, s legyen minden nemzet a szolgája. Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, s a szűkölködőt, akin senki sem segít. Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen és megszabadítja a szűkölködőket. Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük. Éljen és legyen része Arábia aranyában, imádkoznak is majd érte mindenkor; Áldják őt minden nap. Bőséggel legyen gabona a földön, s hullámozzék a hegyek tetején, mint a Libanon, olyan legyen termése; A város népe virágozzék mint a rét füve. Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat. Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!

Mk 6,45-52

Ezután mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előre a túlpartra, Betszaidába, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a bárka a tenger közepén volt, ő meg egymaga a szárazon. Látta őket küszködni az evezéssel -- mert ellenkező szelük volt. Az éjszaka negyedik őrváltása körül odament hozzájuk a tengeren járva, majd el akart mellettük haladni. Azok pedig látva őt, amint a tengeren jár, kísértetnek nézték és fölkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és zavarba estek. De ő mindjárt megszólította őket, és azt mondta nekik: ,,Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!' Majd beszállt hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Ők erre még jobban álmélkodtak magukban. Nem okultak ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen volt.

4. kedd (Folignoi Szent Angéla)

1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
    Isten elküldte Fiát engesztelô áldozatul bûneinkért

1Jn 4,7-10

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.

Zs 71

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok. Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót. Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre. Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet. Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik. Uralkodjék tengertől tengerig, A folyamtól a földkerekség széléig. Boruljanak le előtte a sivatag lakói s ellenségei nyalják a port. Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak. A föld minden királya hódoljon előtte, s legyen minden nemzet a szolgája. Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, s a szűkölködőt, akin senki sem segít. Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen és megszabadítja a szűkölködőket. Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük. Éljen és legyen része Arábia aranyában, imádkoznak is majd érte mindenkor; Áldják őt minden nap. Bőséggel legyen gabona a földön, s hullámozzék a hegyek tetején, mint a Libanon, olyan legyen termése; A város népe virágozzék mint a rét füve. Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat. Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!

Mk 6,34-44

Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok [Ez 34,5], és sok mindenre kezdte őket tanítani. Amikor az óra már későre járt, odamentek hozzá tanítványai, és azt mondták neki: ,,Sivár ez a hely és az idő későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba és falvakba menjenek és élelmet vegyenek maguknak.' Ő azonban ezt felelte nekik: ,,Adjatok nekik ti enni.' Azok így válaszoltak: ,,Menjünk el és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?' Erre megkérdezte tőlük: ,,Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg.' Mikor megszámolták, azt mondták: ,,Öt darab, és két halunk.' Ő megparancsolta nekik, hogy telepítsék le mindnyájukat csoportokban a zöld füvön. Letelepedtek tehát csoportonként százával, ötvenével. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket. Azután odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. A két halat is elosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek és jóllaktak. A megmaradt kenyérdarabokkal és a halakkal tizenkét kosarat töltöttek meg. Akik ettek, azok közül a férfiak ötezren voltak.

3. hétfő (Szent Genovéva)

1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
    Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentôl van

1Jn 3,22 - 4,6

és bármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. És az ő parancsa az, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, az őbenne marad, ő pedig bennünk. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott. Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Erről ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Ti Istentől vagytok, fiacskáim, azokat pedig legyőztétek, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők ebből a világból valók, azért erről a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.

Zs 2

Miért dühöngenek a nemzetek, terveznek hiúságokat a népek? Fölkelnek a föld királyai, egybegyűlnek mind a fejedelmek az Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen: ,,Szakítsuk széjjel láncukat, igájukat rázzuk le magunkról!' A mennyekben lakó kineveti őket, az Úr kigúnyolja őket. Haragjában így szól majd hozzájuk, bosszúságában szétzavarja őket: ,,Fölkentem királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!' Hirdetem az Úr rendeletét.Mert így szólt hozzám az Úr: ,,Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged. Kérd tőlem, és odaadom neked a nemzeteket örökségedül, s osztályrészedül a föld határait. Kormányozd őket vasvesszővel, cserépedényként törd össze őket.' Nos hát, királyok, okuljatok, tanuljatok, ti földi bírák! Szolgáljátok az Úrat félelemmel, ujjongjatok előtte remegve. Tanuljatok fegyelmet, hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja, s az igaz útról el ne vesszetek, amikor haragja hirtelen fellobban. Boldogok mindazok, akik benne bíznak!

Mt 4,12-17.23-25

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost kiszolgáltatták, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: ,,Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl, a pogányok Galileája; a nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek: fény virradt rájuk' [Iz 8,23; 9,1]. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.' Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Eljutott a híre egész Szíriába, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy tömeg követte őt Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

2. vasárnap: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE (NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY)

Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
    Az Úr dicsôsége ragyogott rád

Iz 60,1-6

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert íme, sötétség borítja a földet, és homály a népeket, de fölötted felragyog az Úr, és dicsősége megjelenik fölötted. Nemzetek jönnek majd világosságodhoz, és királyok felragyogó fényedhez. Hordozd körül szemedet, és lásd: mindnyájan összegyűltek, eljöttek hozzád! Fiaid messziről jönnek, és leányaidat ölben hozzák. Akkor meglátod majd, és földerülsz, megdobban és kitágul a szíved; mert rád száll a tenger vagyona, nemzetek gazdagsága jön hozzád. Tevék áradata borít el téged, Mádián és Éfa dromedárjai, mindnyájan Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik.

Zs 71

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok. Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót. Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre. Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet. Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik. Uralkodjék tengertől tengerig, A folyamtól a földkerekség széléig. Boruljanak le előtte a sivatag lakói s ellenségei nyalják a port. Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak. A föld minden királya hódoljon előtte, s legyen minden nemzet a szolgája. Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, s a szűkölködőt, akin senki sem segít. Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen és megszabadítja a szűkölködőket. Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük. Éljen és legyen része Arábia aranyában, imádkoznak is majd érte mindenkor; Áldják őt minden nap. Bőséggel legyen gabona a földön, s hullámozzék a hegyek tetején, mint a Libanon, olyan legyen termése; A város népe virágozzék mint a rét füve. Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat. Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!

Ef 3,2-3a.5-6

Bizonyára hallottátok, hogy Istennek milyen kegyelmi adományában részesültem a ti javatokra, vagyis azt, hogy kinyilatkoztatásból megismertem a titkot, ahogyan már fentebb röviden megírtam. amely más nemzedékek idejében nem volt ismert az emberek fiai előtt, úgy ahogyan most a Lélek által kijelentette szent apostolainak és prófétáinak: azt ugyanis, hogy a pogányok Krisztus Jézusban társörökösök, tagjai az egy testnek, és együtt részesülnek az ígéretben az evangélium által.

Mt 2,1-12

Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: ,,Hol van, aki született, a zsidók királya? Mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.' Amikor Heródes király meghallotta ezt, megrettent, és vele együtt egész Jeruzsálem. Azután összegyűjtötte a nép minden főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hogy hol születhetett a Krisztus. Azok ezt felelték neki: ,,A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által: �,,És te Betlehem, Júda földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled támad majd a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek�''' [Mik 5,1-3; 2 Sám 5.2]. Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.' Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, majd odaérkezve megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket Máriával, az anyjával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

1. szombat: SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (fôünnep)

Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
    Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!

Szám 6,22-27

Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Áronhoz és fiaihoz: Így áldjátok meg Izrael fiait és ezt mondjátok nekik: �,,Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!�'' Így hívják le nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket.'

Zs 66

A karvezetőnek. Hárfára. Zsoltár. Ének. Irgalmazzon nekünk Isten és áldjon meg minket! Ragyogtassa arcát felettünk, hogy megismerjük utadat a földön, minden nemzet lássa szabadításodat. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien! Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és kormányozod a földön a nemzeteket. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien! A föld megadja gyümölcsét; Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten, a föld minden határa félje őt!

Gal 4,4-7

De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: ,,Abba, Atya!' Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.

Lk 2,16-21

Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elbeszélték nekik, amit a gyermek felől hallottak. És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében. A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy megmondták nekik. Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott.
Áldd meg, Úristen
A te népedet,
Kik téged szeretnek,
Tartsd meg közöttünk
A gyülekezetet.


Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,
Ki az ő népét így meglátogatta
És megváltotta, mint fogadta régen,
Ő jó kedvében.


Áldott Jézus, segélj minket erre,
Jöjj és vigy át az örök életre,
Hogy dicsőségben
Boldogultakkal élünk az égben.


Áldott Uram! Vezetésedet várom a mai napon. Rád bízom teendőimet és időmet, tégy velük, amit jónak látsz. Ámen.


Áldott vagy Uram Jézus, mert nem hagytál egyedül minket, hanem te szent magad adtad eledelül és italul, hogy szent testeddel táplálj, hogy szent erőd bennünk munkál­kodjon, hogy majdan, ahogy te egy vagy az Atyával, úgy legyünk eggyé teveled. Ámen.


Áldunk és magasztalunk Atyánk ezért a döntésedért, hála és dicsőség neked, mindörökké, ámen.Kérünk téged, hogy akik felé szolgálunk ne magunkért hanem ő magukért mutasd meg magadat az ige által. Jézus Krisztus munkálkodj a Szellemed által, hogy azok a magok amiket elhintünk jó földbe essenek.Uram rombold le a gonosz munkáját, és ne engedd,hogy emberek az ő fogságában vergődjenek.


Áldunk Uram, hogy Hozzád jöhetünk teljes szívünkkel, minden gondolatunkkal, egyedül csak Hozzád, és kérhetünk arra, szólj hozzánk, töltsd be Magaddal, és Te indíts útnak bennünket. Ámen.


Áldunk Uram, hogy itt lehetünk. Kérünk, mondj el mindent ezen a napon, amit elterveztél, és amit akarsz. Kérünk, tedd meg azt a csodát, hogy Téged hallunk, amíg az Igét hallgatjuk. Beszélj velünk egész napon át. És segíts, hogy engedhessünk szavadnak. Ámen.

KRISZTUS KÉPVISELŐJE

  "De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok." (Jn 16:7)
 
  A Vigasztalót Jézus az "Igazság Lelkének" nevezi. Munkája az igazság megvilágítása és védelmezése. Először a szívbe költözik, mint az Igazság Lelke, és így válik Vigasztalóvá. Az igazságban vigasz és béke van, de nem találunk igazi békességet vagy vigaszt a hamisságban. Sátán hamis teóriák és hagyományok által szerzi meg a győzelmet elménk felett. Azáltal pedig, hogy hamis értékek felé tereli az embereket, eltorzítja jellemüket. A Szentlélek a Szentíráson keresztül szól az elméhez, és érinti meg a szívet az igazsággal. Így leleplezi a tévedést, és ki is űzi azt a szívből. Krisztus az igazság Lelkének - a Szentíráson keresztül végzett - munkája által nyeri meg magának választott gyermekeit.
  Jézus, azáltal hogy tanítványainak bemutatta a Szentlélek szolgálatát, azzal az örömmel és reménységgel is meg akarta ajándékozni őket, mely az ő szívét is áthatotta. Jézus örült az egyház számára biztosított bőséges segítség felett. Az ajándékok közül, amit csak kérhetett Atyjától népe felmagasztalása érdekében, a Szentlélek volt a legnagyobb. A Szentlélek adománya által születünk újjá, és e nélkül Krisztus áldozata hiábavaló lenne. A gonosz hatalma századokon át egyre erősödött, és az emberek bámulatos módon hódoltak be ennek a sátáni befolyásnak. A bűnt csak a Szentháromság harmadik személye, e hatalmas követ által lehet visszautasítani és legyőzni, aki nem csekélyebb hatalommal, hanem isteni erejének teljességével jön el. A Lélek teszi hatékonnyá azt, amit a világ Üdvözítője elvégzett. A Lélek az, aki megtisztítja a szívet. A Lélek által válik a hívő isteni természet részesévé. Krisztus azért adta isteni erőként Lelkét, hogy az legyőzze örökölt és szerzett hajlamainkat a rosszra, és saját jellemének lenyomatát örökítse meg egyházán. (Review and Herald, 1908. november 19.)

2011. január 5. szerda Simon, Edvárd napja 1273.

A mai nap meditációs fogalma:
Teremtés rendje...

A mai nap imádsága:
Istenem! Köszönöm Neked, hogy az élet csodájának részesévé tettél! Add, hogy lelkemben uralkodjék a Tőled jövő isteni szándék, s szeretni tudjam a világot, felebarátaimat, s mindazokat akiket bölcs végzésed szerint rám bíztál! ÁmenMegteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. .
1 Móz 1,27-28ab

Isten képmásai vagyunk tehát... A férfi nem "atyaúristen", a teremtés "korononája", s a nő sem istennő, akinek kijár az imádat, hanem férfi és nő együtt képmásai az Istennek. Már Ádámnál és Évánál kinyilvánítja Isten: legyetek EGYek, hiszen én, a ti Teremtőtök is EGY vagyok. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy Isten nem kérdéses kimenetelű kozmikus kísérletként indítja útra az első emberpárt, hanem miután létrehívta Ádámot s Évát és megajándékozta őket külön-külön értelemmel és döntési szabadsággal, őket együtt, mint "párt" megáldotta. Ezért mindazok, akik a Teremtő Isten eredeti rendjébe bele kívánnak szövődni, házasságkötésükkor Isten áldását kérik... A szaporodás, a betöltés, a növekedés, azaz a kiteljesedés tehát nem más, mint az Isten áldásában való részesedés.

Az ember azonban elfordult az EGYtől, mert olyan akart lenni, mint az Isten: vagyis: EGY. De az ember sosem lehet "úgy" EGY, mint az Isten, mert az ember az ember, azaz teremtmény, s nem pedig (teremtő) Isten. Jóllehet a Kísértő sziszegő mondata ott visszhangzik minden generáció fülében: "Olyanok lesztek, mint Isten!" - ez azonban kezdettől fogva hazugság, s mindvégig csak hazug ígéret marad. Ha valaki hasonlítani akar az Istenhez, akkor erre csakis egy lehetősége van: szerethet.

A szeretet csodája abban rejlik, hogy önkéntes. Az adás, akkor ad kiteljesítő örömöt, ha az önkéntes. Ha valakitől valamit kikényszerítenek, azon nemcsak áldás nincs, de harmad- és negyedíziglen megkeserítheti generációk életét is. Amikor a nő saját akaratából kész arra, hogy az Élet továbbadásában a Teremtő Isten eszközévé váljon, akkor a gyermek valóban "ajándék, s az anyaméh gyümölcse 'valóban' jutalom". Ellenkező esetben elhordozhatatlan teher a gyermek, s olykor megtörténik, hogy - jobb esetben csak intézetbe adja az anya a gyermekét -, de olykor az is megesik, hogy a megszületett csecsemőt a saját (édes?)anyja megöli... S még mielőtt valaki ítélkezne, gondolkodjon el azon egy kicsit: hány családapa ölt meg családapát az emberiség eleddigi történelmében?... Mert ugye, az nyilvánvaló, hogy igazságos háború nem létezik... Az ölés is (jogilag) csak akkor elfogadott, ha az jogos önvédelemből történik. (De ilyen esetben is a veszély elhárítására, s nem az élet kioltására kell törekedni.)

A régi fordítások úgy hozzák: "hajtsátok uralmatok alá a földet". Azaz nem leigázni, kifosztani kell(ene) a Földet, hanem jó gazda módjára gondoskodva uralkodni felette. Míg az Isten nélküli uralkodás emberi indulatokat erősít, az Istenre figyelő, a közösség javát szolgáló gondoskodás isteni erényeket ébreszt az emberben. Aki a hatalomban akar kiteljesedni, az lator diktátorrá válik, aki pedig a szolgáló szeretetben él, az istenképűvé emberré válik. A választás mindig rajtunk múlik: Mit tartunk fontosnak? A múlandó földit vagy az el nem múló, odaát is érvényben maradó örök istenit?

2011. január 5. szerda

Krisztus isteni mivolta.
Jézust megillető isteni tulajdonságok.

Valójában megegyezik az Atya tulajdonságaival. Bár az egyháztörténelem korai szakaszában ezt tagadták és most is van olyan vallás, ahol csak egy tanítónak tartják. De megcáfolhatatlan bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy ő Isten.

A) Örökké létező:
Ő már létezett az Atyánál és a mennyből jött a földre.
És mondá Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda : Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK  küldött engem ti hozzátok. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz:  Az Úr,  a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzetségre.
2 Mózes 3:14-15,

B) Testet öltése előtt is létező:
De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen: a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
Mikeás 5:2,

C) Önmagában létező.
A Fiú az Atyával és a Szentlélekkel együtt létezett.
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
János 1:4,

D) Istenség.
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
1 János 1:1,

Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését.
Titusz 2:13,

E) Mindenhatóság.
A Fiú mindenható, Ő a világegyetem teremtője és fenntartója.

Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
János 1:3,

Ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor teljesen világos, hogy ő létezett már a kezdetekben is.  Hisz az Atyát senki sem láthatja mert az ő dicsőségétől meghalnánk, felemésztene minket. Viszont már Mózes idejében Ábrahám idejében, Jákob idejében is megjelent az Úr látható, hallható és tapintható formában. Ez csakis úgy lehetett ha mint testi formában is megjelenik, de mivel ők egyek, maga Isten jelent meg.

Január 5.

Egymást szeressétek!

" 22Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, " (1Péter 1,22)
Ebben az igében Péter rámutat arra a nagy szeretetre, melyet Jézus Krisztus mutatott irántunk, amikor drága vérét adta váltságul érettünk. E nagy áldozat által, vérző sebei árán tett minket szabaddá bűneinktől. Új életünk bizonyítéka, látható gyümölcse a szeretet. Erről írni, beszélni szép dolog, de sokkal szebb megélni, életbe ültetni a mindennap gyakorlatában. "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe" (1Kor 16,14), mert a szeretet a legjobb út a szívekhez: csak így tudunk közeledni egymáshoz, lehajolni másokhoz. Éppen ezért romboljunk le minden olyan válaszfalat, mely eddig szétválasztott bennünket! Mert ha egymásban ellenséget látunk, ha egymást nem tudjuk megérteni, segíteni, akkor hiányzik a szívünkből a szeretet. A szeretet az, amely megízesíti cselekedeteinket, közel enged bennünket egymáshoz. Pál apostol azt írja: "Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok" (1Kor 13,2). Hadd legyen hát szívünk is betelve képmutatás nélküli szeretettel, mely a Krisztusból árad: "szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed" (HH-R 424)!
Péter apostol szerint egymást "kitartóan" és "tiszta szívből" kell szeretni. Nemcsak időszakosan, hébe-hóba, és nem tisztátalan, hátsó gondolatokkal! Adjon az Úr nekünk ilyen szeretetet! /KGy/

Szükséges elszakadás

"26"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14,26)
Jézus követésének ára van. Ha valaki követni akarja Jézust, az számoljon a következményekkel! Jézus szavai összhangban vannak tetteivel. A kérdés az, hogy minket mi motivál a követésére? Miért követnénk Jézust? A lényeg abban a parancsolatban van, hogy "szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből". Mindenkit ennek a parancsolatnak kell késztetnie arra, hogy kövesse Jézus Krisztust, mert felismeri benne az Isten Fiát, és szereti őt.
Az Úr iránti szeretet több, mint az emberek iránti. Minden területen első az Úr. Jézus földi életében embereket hívott követésére, voltak is, akik válaszoltak a hívásra és követték őt. Olyan emberek is voltak, akik nem tudták vállalni, amit a Mester kért, pedig őt követni mindent megér. Abban nyilvánul meg az igazi szeretet, amikor el tudok szakadni mindattól, ami addig számomra kedves volt. Elsősorban az embernek saját magát kell megtagadnia, vagy pontosabban halálba adnia. A megtéréskor ez történik, hogy az ember megváltozik. Nem én vagyok többé a fontos, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő vált életem középpontjává, és nagyon fontosnak tartom, amit mond. Nagyon gyakori, hogy az embert mások (szülők, házastársak, rokonok) befolyásolják. Határozott döntést kell hozni, amikor Jézus követéséről van szó! Az ő alapelvei mindenki más véleményénél fontosabbak. Pál is ezt tette, ezért ebben a kérdésben nem tanácskozott testtel és vérrel (Gal 1,10-24). Tedd te is ezt! /KGy/

Január 5.

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Máté 5,7

Uram! Ennek az örömhírnek a kezdete nem itt van. Ezt tőled tudom. Az adós szolgáról mondott példázatodban (Máté 18,23-35) részletesebben beszélsz erről. A kezdet mindig ez: Isten gyakorol irgalmasságot. Csak ennek megtörténte után várja el tőlem hálám bizonyítékául az emberek iránti irgalmasságomat. Ha ezt látja, akkor minden lépésemen irgalmával kísér. A hegyi beszédben lerövidített menetet adtál. Az irgalmasság teljes evangéliumának két utolsó tagját. Mert így illett bele a keresztyén élet boldogságáról mondott elfelejthetetlen fölsorolásodba.

Uram! Ma is utamra bocsátasz. A boldogság vágyát - mint mindig - most is magammal viszem. Igédben éppen ennek megvalósulását ígéred. Segíts hát ezt az általad megjelölt úton keresnem. Ha lépésem nyomorban lévők mellett vezet el, indíts segítő könyörületességre. Szavamat - a sokszor éles, sebző szavamat - töltsd meg melegséggel. Azt az örömet pedig, melyet számomra keresztyén hitem jelent, indíts éppen azért megosztanom embertársaimmal, mert én magam irgalmasságot nyertem.