2017. augusztus 7., hétfő

Billy


„Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok.” (1Korinthus 1:27)

Azokat az időket felidézve, amikor lelkigondozóként szolgált egy ifjúsági biblia-táborban, Tony Campolo a következőt írja: „A tinédzser fiúk hajlamosak arra, hogy kipécézzenek egy szerencsétlen srácot, akibe folyton beleköthetnek. Azon a nyáron ez a tizenhárom éves Billy volt, egy olyan fiú, akinek furcsa volt a járása és a beszéde is. Amikor az ő barakkja került sorra, hogy az áhítatot vezesse, a fiúk Billy-t jelölték ki, hogy ő beszéljen. Úgy tűnt, hogy ez nem zavarja őt. Gúnyos mosoly és vihogás kíséretében felvonszolta magát az emelvényre, és sok időbe telt, míg eldadogta: „Jé-zus szeret… engem… és… én… sze-retem Jé-zust.” Döbbent csend volt, és amikor körülnéztem, láttam, hogy több fiúnak könny pereg le az arcán. Sokféleképpen próbáltunk hatni ezekre a fiúkra, de semmi sem használt. Még híres baseball játékosokat is hoztunk, akiknek az ütési átlaguk jobb lett, mióta imádkoznak, de ennek sem volt semmi hatása. Azonban egy csapásra megváltozott minden, amikor egy fogyatékkal élő gyerek kinyilvánította Krisztus iránti szeretetét. Sokfelé utazom, és meglepő, hogy milyen gyakran találkozom olyan emberekkel, akik ezt mondják: ’Valószínűleg nem emlékszik rám. Egy olyan táborban tértem meg, ahol Ön volt a lelkigondozó; és tudja, hogy mi jelentette a fordulópontot számomra?’ Sosem kell megkérdeznem. Mindig tudom, hogy ezt fogom hallani: ’Billy!’”

A Biblia azt mondja: „azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse azokat, akik bölcsnek tartják magukat”. Amikor tehát azon veszed észre magad, hogy arra összpontosítasz, amit nem tudsz megcsinálni, jusson eszedbe: „az Ő ereje legjobban a te gyengeségedben tud munkálkodni” (2Korinthus 12:9 NLT). Csak tedd meg azt, amire képes vagy, és Isten majd elvégzi a többit! Ő sikerrel fogja koronázni erőfeszítésedet.


MEG KELL DOLGOZNOD ÉRTE!


„Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel..." (Példabeszédek 24:16)
Miért van az, hogy a kudarc egyeseket elpusztít, míg mások megerősödnek tőle? A titok talán az, hogy ők engedik, hogy a kudarc tanítójukká legyen, így vereségeiket tanulságos tapasztalatokká alakítják. Wilma Rudolph huszadikként született egy hu­szonkét gyermekes elszegényedett fekete családba Tennessee államban. Négy évesen gyermekbénulást kapott, emiatt kilencéves koráig úgynevezett járógépet kellett visel­nie. Tizenkét éves korában megpróbált bekerülni az iskola kosárlabda csapatába, de elutasították. A következő évben minden nap gyakorolt, míg végül bejutott a csapatba. Egy napon egy főiskolai edző észrevette, és rábeszélte, hogy kosárlabda helyett válassza inkább a rövidtávfutást, és ő vállalja az edzését. Wilma kitartása újabb sikert ho­zott, ösztöndíjat nyert a Tenessee Állami Egyetemre, ahol a pálya sztárja lett. 1960-ban bekerült az olimpiai csapatba. A 100 méteres futásban az akkori csúcstartó, a német Jutta Heine volt legnagyobb ellenfele. Ám Wilma győzött - majd a 200 méteres futás­ban megismételte győzelmét. Harmadik versenyszáma a 4x100-as váltó volt, ahol ismét Juttával nézett szembe. A váltásnál elejtette a stafétabotot, így Jutta átvette a vezetést. De Wilma, akiben oly erős volt a soha-ne-add-fel lelkület, felvette a stafétát, es két­ségbeesett hajszába kezdett. Az utolsó néhány lépésnél utolérte a német futónőt, és megnyerte a harmadik aranyérmet is - többet, mint addig bármely sportolónő. Wilma később férjhez ment, gyermekei és unokái születtek, beutazta a világot a gyermekek ügyeiért küzdve, saját életének történetével lelkesítve őket. „Tudatosítom bennük, -mondta - hogy bármit elérhetnek, ha hajlandók megdolgozni érte."
Közösség...

A mai nap imádsága:

Uram! Nehéz feladatokat adtál mindannyiunknak... Kérünk, adj nekünk erőt és kitartást, hogy akaratod és tetszésed szerint bevégezhessük azokat! Ámen

   

Őrállóvá tettelek téged!... figyelmeztesd őket az én nevemben!
Ezékiel 3,17

Fellélegezhetünk... Ezékiel prófétát szólítja meg így az ÚR, nem pedig minket - gondolhatjuk. De mit jelent az "őrálló" szavunk? Elsősorban azt, hogy kiállunk valam(k)i mellett. Az értékek őrzése nem egyszerűen csak felvigyázás, több annál. Hiszen értékőrző igazán csak az tud lenni, aki maga is értéket teremt. Aki felismeri, hogy létének legnagyobb értéke az istenképűsége, az tud igazán kiállni a szép és jó, a nemes és lélekemelő mellett.

Manapság - a tolerancia bűvöletében - minden ellenségesnek tűnik, ami értéket akar őrizni. Radikálisnak bélyegzik meg azt, aki nemet mer mondani a bűnre, aki érvényt kíván szerezni az szónak, mely a rombolást fékezi. Manapság az a "jó ember", aki mindent eltűr/tolerál, akinek minden mindegy. Az ilyen embertípus gondolkodik ugyan, de nem értelemmel, hanem érzelemmel. Tessék megnézni az ún. bulvársajtót! Ennek nagy átka a negatív-hírek vírusos terjesztésén túl az érzelmekkel való manipulálás... az újságírás azonban nem ezt jelenti! A szabad gondolatok "szentsége" akkor válik nyilvánvalóvá, ha az kiemel, ha az jobbít, az értékteremtésre ösztönöz.

A figyelmeztetés feledata minden korban hálátlan feladat. Micsoda dolog, hogy a szabad akaratú embert tiltó táblák korlátozzák? "Mély víz csak úszóknak!" "Stop!" "Vigyázz..." A tiltás nem csak korlátozás, hanem mindenekelőtt védelem. Védi az egyént, védi a másikat, s védi a közösséget is. Különös korban élünk, melynek rákfenéje, hogy az egymástól elszigetelődött emberek alig-alig képesek együttgondolkodni. Általában nem közösségi megoldásokat keresnek, hanem egyéni érdekektől motíváltakat. Az igazság azonban, hogy a közösség (jó)léte nélkül az egyén is elpusztul. Ha nincs jól működő család, akkor a gyermek lelke sínyli azt meg, sőt, ha nincs minimális gondoskodás - sajnos ez is előfordul -, akkor a hanyagságért a védtelen kiskorú olykor az életével fizet.

"Figyelmeztesd őket!" Ez nem azt jelenti, hogy parancsolgass nekik, hanem azt, hogy láttasd meg velük tetteik következményét - életük minden területén.
Látásért, hallásért, értésért.
A mai nap imádsága:

Urunk! Vedd el szívünkből a félelmet, s ajándékozz meg minket erővel, szeretettel és józansággal! Ámen.

"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. " Jn 8,12b

Isten nem haragszik. Ha haragudna, ember lenne, s nem Isten. Jól megteremtett világában (kozmosz=rendezett világ) törvények vannak, nemcsak a bolygók mozgásában, hanem az embervilágban is: a bűnt követi a büntetés. Ha nem így lenne, akkor szeretetet tudnának aratni ott, ahol gyűlöletet vetettek. Márpedig Jézus mondja: "Aki szelet vet, vihart arat." Ézsaiás jól érzi: a bűntetés (azaz a következmények, vagyis az Isten "haragja") kiváltó oka a bűn, az Istentől elfordulás. Nem Isten fordul el az embertől, hanem az ember az Istenétől.

Ézsaiás a megoldást keresi, ezért könyörög. Az elbukott embernek nincs más alternatívája, mint az imádság. Elégséges csak imádkozni? - kérdezik sokan cinikus mosollyal. Miért? Erkölcsi tartás nélkül létezhet etikus megoldás? Szavakban igen... lásd politika! A világ legkülönbözőbb országaiban csúfolják meg nem a demokráciát, hanem az ApCsel 17,26-28a-ban leírt lukácsi híradást: egy vérből. "Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk."

"Tekints ránk!" - kéri Ézsaiás. Isten pillantása az emberekre, nemzetekre mindig sorfordító hatással bír. (Káin és Ábel története: Káin áldozatára Isten nem tekintett le...) A "letekintés" ma is az áldást jelenti. Ez olyan jutalom, melyet csak Isten adhat, Aki a mindenség (univerzum) Ura.
Munka...


A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm a lehetőséget, hogy munkát adsz nekem, hogy gondoskodhatok magamról, s enyéimről, s nem kell rászorulnom másokra. Adj nekem érző szívet, hogy tudjak könyörülni másokon, s adj nekem értelmet, hogy a magam példáján keresztül is képes legyek megmutatni, hogy imádságra és munkára teremtettél mindannyiónkat, hogy mindkettő segítségével közelebb juthassunk Tehozzád! Ámen.


Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.
2 Móz 20,9-10

Munka... Sokan már e szó hallatára is összerezzennek, esetleg "kiveri" őket a verejték, hiszen a munka számukra egy újabb kudarcélmény kezdetetét jelenti. Mások akkor érzik "elemükben" magukat ha végre dolgozhatnak, sőt a nap huszonnégy órája is kevés nekik. A munka megítélése más és más... Függ ez kultúrától (vagy kultúrálatlanságtól) és természetesen a családi háttértől: Mit látott, mit hallott a munkával kapcsolatban, örömmel vagy keserűséggel indultak-e a szülők minden nap reggel...

A munka életünk egyik legfontosabb része. Első az Isten, második a társ (a család), s a harmadik helyen áll a munka. Amikor dolgozunk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy szabadidőnk egy részéről lemondunk, hogy létfenntartásunkhoz, reprodukciónkhoz előteremtsük a szükséges javakat, nem is arról, hogy értelmesen töltsük el az időnket, hanem mindenek előtt arról, hogy belefeledkezve az alkotás örömébe, kérdéseket fogalmazzunk meg önmagunkról, a világról, s persze Istenről is. A munka - ha nem kényszerűségből végezzük azt -, akkor az önismeretnek, az önkifejezésnek a legfontosabb eszköze. Akinek az életében nincs ott az értékteremtő munka, vagy a spekulációt munkának tekinti, az az embervilág élősdije. Sok ilyen parazitája van világunknak, akik a közösség testében/testén elvonják a "tápanyagokat", de cserébe semmit sem tesznek, csak piszkítanak...

A munka nem lehet a kizsákmányolás eszköze - szervezet világunkban mégis ezt jelenti. Pál apostoli intése szerint ugyan "méltó a munkás a maga bérére" - de a munkáltatók általában nem Pál leveleit olvassák, sőt(!) az etika sem közgazdasági kategória. Isten a munkát nem a függőség eszközévé rendelte, hanem a teremtői tulajdonság emberreszabott mértékének a megismerési lehetőségeként. "Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál, s közelebb kerülsz az Istenhez! Csak az egyik vagy csak a másik gyakorlása nem juttat el Őhozzá... Sőt, nem elégséges kicsit imádkozni és nagyon dolgozni, vagy fordítva, hanem meg kell találni a kettő dinamikus egységét, az istenes élet harmóniáját.

Olyan cél ez, ami egész életünkre kiterjedő feladatokat ró ránk, de emiatt nem kesergünk. Éppen ellenkezőleg! Keresztény derűvel fogadjuk az Isten kegyelmét, dolgozunk, s ha a pihenés, a megszentelődés ideje következik, akkor abban teljesedünk ki, hiszen tudjuk, hogy arra is ugyanúgy szükségünk van, mint minden másra, amivel körbevesz minket Gondviselő Istenünk.Növekedés...


A mai nap imádsága:

Istenem! Adj erőt, kitartást és bölcsességet, hogy egymást tanítva magunk is tanulhassunk! Ámen

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
Kol 3,16

A Mester maga mondja: "Nem azok öröklik a mennyek országát, akik ezt mondogatják: 'Uram, uram' -, hanem akik cselekszik az én Mennyei Atyám akaratát." Ez azt jelenti, hogy amit Jézus tanít az igen-igen fontos! Ez azt is jelenti, hogy Jézus nem a Benne való vakhitet/buzgóságot kéri számon rajtunk, hanem azt, hogy ki mit cselekedett e földi életben, s ki mit valósított meg mindabból, amit övéinek tanított... Nem elég tehát a kegyesség, a szép szavak, ezek önmagukban nem sokat érnek. Szükség van a tettekre, s bizony elengedhetetlen, hogy, aki Isten kegyelméből egy keveset is megismert az Ő országának titkaiból, az ne szolgáljon...

A szolgálat legelső lépcsőfoka a tanítás. Ne gondoljon senki vastag könyvekre, tudós magyarázatokra, a legegyszerűbb tanítás a példaadás. Amit a gyermek elé élnek szülei, az lesz számára az "etalon", a mérvadó. Az elsődleges "követési minta", a szociális kapcsolatok és az ezekből fakadó konfliktusok megoldásának "hogyanja" a családban körvonalzódik. Aki dolgos, becsületes családban nő fel, ahol nem hajszolják teljesítményt, de számonkérik és elismerik azt, ott nagy valószínűséggel nemes-lelkű emberek formálódnak. Amelyik családban pedig a mindenkori érdek a legnagyobb összetartó erő, s mindenki mindenkivel bizalmatlan, s folyamatosan becsapják egymást kis és nagy dolgokban egyaránt, ott az esetek nagy számában bizony asszociális emberlelkek formálódnak.

Minden tanításban nagyon fontos a fokozatosság! A JóIsten pedagógiájában lényeges tényező az idő - sajnos mi véges teremtmények gyakran türelmetlenek vagyunk. Rágni szeretnénk "kemény falatokat", amikor még az "evangélium tejére" van szükségünk - ahogyan Saul-Pál fogalmazza. A "mindennek rendelt ideje van" ősi bölcsesség ma is érvényes. Nem lehet kijátszani Isten teremtettségbeli rendjét!

A tanítás felelőssége alól kibújni nem lehet, ha ezt elfelejti az egyik generáció, a rákövetkező súlyos árat fizet érte. Nem nevelték igazmondásra az embereket, s ahhoz hogy valaki részvéttel bírjon embertársa felé, hogy etikusan döntsön, ahhoz szükséges a számonkérő Istenben való személyes hit is. Ha ez nincs meg, akkor bekövetkezik a tragédia: a gagyi "értékké" válik...


Tiszta szív...

A mai nap imádsága:
URam! Költözz szívembe, hogy jól döntsek életem minden dolgában, s így békességben élhessek felebarátaim javára, a magam boldogulására és a Te dicsőségedre! Ámen
    

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem és az erős lelket újítsd meg bennem!
Zsolt 51,12

Olimpia van... A sportküzdelmek legnemesebbike. Sokan mégis nemtelen eszközökkel akarnak célt elérni, s teljesítményük fokozására nem megengedett eszközökhöz nyúlnak. A tisztaság tehát alapvető kérdés. De nem csak itt, az élet minden területén. Kapcsolataink - tárgyakhoz, emberekhez - tisztasága meghatározza életünk minőségét. Ha valaki kiállhatatlan, utálatos főnök - s ezért a munkahelyen mindenki joggal utálja - az ilyen emberről nehezen elképzelhető, hogy ezzel ellentétben otthon gyöngéd férj, s szerető családapa lenne. Akinek bírvággyal van tele a szíve, az bizony az élet minden területén, publikusban és intimben egyaránt önző. A "tiszta szív"-kérdés tehát nem soha be nem teljesülő romantikus gondolat, amely megszépíti ugyan az életet, jóllehet elérhetetlen, hanem alapfeltétel. Mindaddig ugyanis, amíg nem tisztul meg a szív, nem tud beleköltözni a Lélek.

Márpedig mi Lélekre-szorult lények vagyunk. Azaz keressük a belénkplántált isteni részt, egyik kultúrában így, másikban meg amúgy. A szélsőséges ember azt gondolja, hogy az Isten - Akit számtalan névvel illetünk, de hogy mi az igazi neve (ha van neve egyáltalán) a Teremtőnknek, a "Vagyok, Aki Vagyok"-nak, azt senki nem tudja -, az csak olyan lehet, amilyennek ő gondolja. Az ilyen csőlátású, rossz értelemben véve fundamentalista hajlandó a "szent cél" érdekében mindenki mást letörölni a Föld felszínéről - a saját, vélt "szent" igazsága alapján. Az ilyen embernek mit magyarázzunk az Élet szentségéről? S ha valaki azt gondolja, hogy mára csak gazdasági verseny/harc létezik, az nagyot téved. Kulturális harcok is folynak a világban mindenütt, s a legmocskosabb eszközöket is bevetnek az emberiség történelmének meghamisítására!!!

Az az ember, aki meg akarja tisztítani a szívét, az már tud valamit. Tudja, hogy az igazán nagy dolgok a szívben dőlnek el. Tudja, hogy nem mindig az ész adja meg a megfelelő választ, hiszen az észszerűség nagyon sokszor párosul szívtelenséggel. A tiszta szívre k ülönösen is szükségünk van ez az élet nagy kérdéseinél: ilyen a hivatás-, és párválasztás. Nem elégséges csak értelmesen dönteni, döntésemet szívvel kell meghozni! Ha nincs érzelmi kötődés (szenvedély), akkor igen nyomorúságos lépten-nyomon felvállalni az elkötelezettség következményeit!

A zsoltáros azt kéri, az erős szívet újítsa meg az Istene... Bizony, az erős szívűek is elgyengülnek olykor, s az élet attól annyira izgalmas és tekintélyt-követelő, mert olykor a legerősebb szív sem tudja elhordozni a terheket. Istennel együtt azonban a lehetetlen is valóra válik, hiszen amiről azt gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk megtenni, Vele együtt elhordozzuk azt is...
A kérdés nem az, hogy meg lehet Istenben bízni


“Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld.”(Zsoltárok 33:4,5)

Ha kételkedünk Istenben, a kérdés nem az, hogy tud Isten segíteni. Nyilvánvalóan tud. Isten a világmindenség szuverén, legfőbb Ura, akinek hatalmában áll bármilyen problémát megoldani, vagy bármilyen ellenséget legyőzni: "Minden Tőle jön, minden általa történik, és érte van minden” (Róm. 11:36, Message fordítás).

Isten szeretet (1. Ján. 4:16), és innen tudhatjuk, hogy Ő türelmes és jóságos. Ő sosem bántó, vagy önző, nem gerjed könnyen haragra, és nem rója fel a rosszat. Nem leli kedvét a gonoszságban, de együtt örül az igazsággal. Ő mindig megvéd, mindig bízik, mindig remél, és mindig kitart. Ő soha nem vall kudarcot (1 Kor. 13:4-8).

Isten mindig igazságos (5. Móz. 32:4), mindig tiszta es őszinte (Zsid. 6:18). Nem szegi meg az ígéretét (4. Móz. 23:19), mindig beteljesíti ígéretét (Józsué 21,45) és bizalomra méltó mindenben, amit tesz (Zsolt. 33:4).

A kérdés akkor nem az, hogy Istenben meg lehet-e bízni, hanem az, hogy mi képesek vagyunk-e megbízni benne.

Beszéljünk róla!

* Milyen melléknév írná le legjobban magatartásodat, amikor Istenre figyelsz?
* És milyen/melyik melléknév, amikor saját magadra figyelsz?
* Isten az Ő békéjét adja mindazoknak, akik bíznak benne (Ézs. 26:3). Imádkozzatok egymásért, hogy tanuljatok meg jobban bízni Istenben és hogy megtapasztaljátok Isten békességét.
Bízz Istenben és maradj becsületes!

„Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár.” (Péld. 28,6)

„Néha annak a nyomása, hogy lépést tartsunk a többiekkel, olyan erőteljes, hogy még minket, hívőket is megkísért, hogy engedjünk az elveinkből, erkölcsi normáinkból.”

Isten nem adja áldását a becstelenségre. Példabeszédek 16:11 azt mondja: „Az ÚRé az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.” „Az ÚR becsületességet követel minden üzleti ügyben.” (LB – fordítás) Ebben benne vannak a bérek, az eladások, az adók is. Ha Isten áldását akarod az üzleti ügyeidre, akkor becsületesnek kell lenned. Nem verheted át az embereket.

Miért? Mert Jézus azt mondta: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Máté 16:26)

„Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” (Példabeszédek 10:22) Ismertél olyan embert, aki gazdagságot halmozott fel, de épp ez sodorta bajba? A tisztességtelenül szerzett jövedelem mindig bajt hoz. Mindig.

Ha tisztességtelen vagy másokkal, az mindig ellened fog fordulni. Ha azt gondolod, hogy nem kapnak rajta, tudd, az óra még ketyeg, a játék még tart, az ítélet még el fog jönni. Nem csúfolhatod meg Istent büntetlenül. Amit vetsz, szükségszerűen azt fogod aratni.

Néha az előbbre jutás kényszere – vagy éppen annak a nyomása, hogy másokkal lépést tartsunk – olyan erőteljes, hogy még minket, hívőket is megkísért, hogy engedjünk az elveinkből, erkölcsi normáinkból. Lehet, hogy csak egy kicsit ferdítjük az igazságot azért, hogy több pénzhez jussunk. Lehet, hogy túlértékelünk valamit, vagy lehet, hogy nem mondjuk el a vevőnek, hogy hibás az áru, amit eladunk neki.

Lehet, hogy beírunk olyan adókedvezményt, ami valójában nem illet meg. Vagy éppen nem mondjuk el az igazat egy helyzetben. Miért? Mert a pénz utáni vágy olyan erős az életünkben, hogy sokszor meg is feledkezünk róla.

A döntés arról, hogy azt teszed, ami helyes és Istenben bízol, nem egyszer és mindenkorra szóló döntés, hanem olyan, amit napról napra, pillanatról pillanatra meg kell hoznod. Isten azonban azt ígérte, hogy betölti a szükségeid, ha becsületes maradsz.

Hiányzik valami az életedből?


„Letérnek útjukról a karavánok, de kietlen helyre jutnak, és elpusztulnak.” (Jób 6:18.)


Volt valaha olyan érzésed, hogy hiányzik valami az életedből, de nem tudtad mi az? Talán van vágy a szívedben, de úgy érzed el vagy választva Istentől.

A válasz egyszerű: „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” (Ézsaiás 59:2.)

Ha úgy érzed, hogy Isten egy millió mérföldre van tőled, vajon ki távolodott el? Isten nem, te tetted.

Amíg a földön élsz olyan érzésed lesz, hogy szétválasztottak Istentől és messze van tőled. Ez az elválasztás ürességet hagy a szívedben, amit semmi más nem tud betölteni. Sok ember keresi a módját, hogy tölthetné be, de rossz helyeken keresik. Miért? Mert nem tudják, hogy Istent kellene keresniük. A mai igeversben Jób azt írja, ez olyan, mint mikor valaki eltéved a sivatagban vizet keresve.

Szeretnél valamit, hogy betöltse az űrt, kielégítse ezt az ismeretlen vágyat. Megpróbálod csillapítani ezt a csillapíthatatlan szomjúságot. De minél tovább keresgélsz rossz helyen, annál nagyobb lesz a sötétség életedben, amíg eljutsz arra a helyre, amit a Biblia így ír le: „Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük.” (Efézus 4:18.)

Ezt a sötétséget könnyű látni arra felé, ahol keresgélsz: az iskolában, az üzletekben, a kormányban, Hollywoodban – a társadalom bármely részén vannak olyan emberek, akik nem csak Istennel, de a valósággal is elvesztették a kapcsolatot.

Ahelyett, hogy azonosítaná a bűnt és utálná, ahogy Isten teszi, a társadalom csak nevet rajta. Nagyon népszerű poént csinálni a bűnből. Hallgass csak meg egy komikust és biztosan lesz egy vicce, ami a bűnt nevetés tárgyának állítja be. Ez nem nagy dolog valakinek, aki megcsalja a feleségét, vagy drogozik, vagy valami illegálisat tesz. Ennek tetejébe pedig viccet csinálnak azokból az emberekből, akik megpróbálnak a jó úton maradni. Az emberek azt hiszik ez az egész egy jó komédia, igaz?

De amikor közelebb kerülsz Istenhez, az ő fénye megvilágítja, milyen is a bűn valójában; természeti katasztrófákat, deformációkat, mentális romlást és halált, érzelmi katasztrófákat és csalódást, anyagi bonyodalmakat okoz. Ez nem nevetség tárgya.

Kérd Istent, hogy mutassa meg ha vannak olyan dolgok az életedben, amiket arra használsz, hogy betöltsd azt az űrt, amit csak ő tud.