2017. november 7., kedd

Bizalom...

A mai nap imádsága:
Uram! Olyan bizalmatlan ez a világ, s olyan jó megtapasztalni, amikor olyanokkal találkozhatom, akik bizalmat adnak nekem! Add Uram, hogy mégsem emberekben bizakodjak, hanem Benned higgyek, mert Nélküled nemcsak más botlik el, de magam is elvesznék! Ámen.

   

Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
1 Jn 4,16b-18

Nincs kultúra, amely ne keresett volna választ a halál utáni létre, s nincs ember, aki életében legalább egyszer ne gondolkodott volna el azon: Mi lesz, ha már nem leszek? Kultuszok nőttek ki a halál tövében, mert minél többet tapasztalunk ebből a világból - jót is meg rosszat is - annál inkább hajlandóak vagyunk elfogadni a sejtést: a végső megoldás a halálban illetve azután van... Ezért vannak a "jajj-istenemezések", s ezért nincs hitetlen ember a zuhanó repülőgépen. Emberlétünk legsötétebb határkövénél (már) világosan látjuk, mi is az élet értelme, mi az, ami fontos, s mi az, ami nem, de sajnos nem mindenkinek adatik meg a visszafordulás lehetősége. Akik viszont átélték a halálközeliség élményét - gondoljunk csak a klinikai halálból visszatértek egy részének visszaemlékezéseire -, azok alapvetően másképp látják a világot, sőt egészen másképpen élik az életüket, mint azelőtt. Mit láttak, mit éreztek, mit tanultak meg, amit korábban nem?

János apostol - a "szeretett tanítvány", ahogyan magát emlegeti írásaiban - jelenések-könyvbéli vízióival igencsak megbolygatja azok értelmét, akik lélekben nyitottak a nem látható világra. Volt, van, és mindig is lesz igen sok fatális félreértés az ott leírtakkal kapcsolatban! Az isteni üzenet lényege azonban nem az, hogy miként lesz majd az "odaát", hanem az, hogy miként éljük mindennapjainkat itt és most. Az evangélium jó híre, hogy itt "lent" egészen más (lesz) az életünk (minősége), ha tudjuk, hogy van ott egy világ "fent"... Ha jól körülnézünk ebben a világban, akkor kiderül, hogy nemcsak darabjaira hullott szét az utolsó században, de egyre többen vannak, akik rádöbbennek, hogy az élet értelme az egység. Egységre-jutás a környezettel, a társammal, a másik emberrel... s természetesen magával az Egy Istennel is. Megtapasztalhatjuk a páli megállapítás igazságát: "Ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem is."

Bizalommal tekinteni az ítélet napja felé nem hurrá-optimizmust jelent: "Tudom, hogy úgyis megúszom!", hanem félelem-nélküliséget. Hiszen sírbagörbülő életem végén nem belecsapódok a nemlét sötétségébe, hanem - s ez az igazi örömüzenet - belesimulhatok az Isten tenyerébe... S, ott már nincs hiányunk semmiben, ott minden ami elkezdődött bennünk, az befejeződik, s minden, amit elveszítettünk s most nagyon hiányzik, az beteljesül.

Előítéletek...

A mai nap imádsága:
URam! Naponta ítélek meg emberi történéseket, minősítek sorsokat, jóllehet egyedül Te, az Élet-adó Isten vagy, Aki ezt megteheti. Add, hogy tudjak tanulni hibáimból, s ne merevedjek meg a mának tapasztalásaiban, hanem tudjak kedvedre formálódni a holnapban! Ámen

   

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?
Mt 7,1-3

"Az első benyomásnak sosincs második esélye!" - mondják, s ez így igaz: első impresszióink alapján mérjük fel embertársunkat. Ilyenkor történik meg a "beskatulyázás", a másik megfelelő helyre tétele értékítéletünk fiókrendszerében. Az elő-ítélkezést valami borzasztó negatív tulajdonságnak tartják, jóllehet az ilyetén "előzetes felmérésnek" nem lebecsülhető védelmi funkciója is van.

Aki első benyomásait rugalmasan félre tudja tenni, az "nagy lélek", s valami olyasmit tud, amit csak kevesen. A baj ott kezdődik, amikor valaki nem tud megszabadulni az előítéleteitől, aki merev, s nem tud változtatni korábbi álláspontján, aki nem akarja beismerni sem magának, sem másnak, hogy bizony tévedett. (Hiába, büszke teremtés az ember, kár hogy többnyire csak hamisan-büszkék vagyunk!)

Jézus URunk nem a vizsgálódás/megvizsgálás ellen szól, hanem az ítélkezést, a másik elítélését, "leírását" tartja veszélyes tulajdonságnak. Ez ugyanis nem egyszerűen karakterhiba, sokkal több annál! Idővel ugyanis a másiknak fenntartott skatulyába, maga az ítélkező kerül bele. Aki mindenkit "leszól", aki mindenkit csak kritizál, aki azt hiszi, hogy mindenkinél jobban látja a dolgokat - aki "osztja az észt" - idővel maga is kritika tárgyává válik.

Ha felebarátainknak csak a hibáira, gyengeségeire vagyunk kíváncsiak, s az erényeik, jó tulajdonságaik nem érdekelnek minket, akkor jobban tesszük, ha elvonulunk a világ elől, s kicsit magunkba nézünk: Nemde azért bosszant minket a másikban egy bizonyos rossz tulajdonság, mert magunk sem tudunk szabadulni ugyanabból? Nem szabad elfelejtenünk aztsem, hogy nincs ember, aki kedvelné a bizalmatlanságot, hiszen még a gonosztevők is egyfajta bizalommal vannak egymás iránt... A bizalom viszont bizalmat szül, de ennek is megvan a kihordási ideje. Aki mindenkiben bízik, az senkiben sem bízik igazán.

Az ember általában ítélkezik, az Isten viszont ítél. Megadja azt mindenkinek, ami "jár" neki. A személyválogatás-nélküli szeretetet, de azt is, hogy az életvezetési tragédiák következményeit hordozni kell. Ebben a földi létben mindenféleképpen! Feloldozást adhat az Isten a bűn terhe alól, de végleges megoldást csak az "odaátban" ad... Ezért fontos odafigyelnünk, mit tanít nekünk Jézus URunk!

Hűtlenség...

A mai nap imádsága:
URam! Tartsd meg hűségben mindazokat, akik nevedben hűséget esküdtek! ÁmenHa szívem asszony után bolondult, és leselkedtem felebarátom ajtajánál, másnak őröljön a feleségem, és mások hajoljanak rá. Mert gyalázatos dolog ez, és bírák elé való bűn. Olyan tűz ez, amely a pusztulás helyéig emészt, és minden jövedelmemet gyökerestül irtja ki.
Jób 31,9-12

A hűség egyidős az emberrel, no meg a hűtlenség is... Jóllehet mindenki előtt ismert egy szövetség megtörésének súlyos következményeit - mégis újra és újra megtörténik, hogy jónéhányan kilépnek a biztonságot nyújtó kapcsolatból. Így van ez a politikai és gazdasági érdekszövetségekben, így van a párkapcsolatokban, nemkülönben az Istennel való kapcsolatunkban is... Többek között emiatt ennyire bonyolult, s gyakran fájdalmas az élet.

A példázatbeli Jób ebben a fejezetben - felsorolás-szerűen -, nemcsak házassági hűségére hivatkozik, hanem az élet minden területén megmutatkozó hűségére. Olyan ugyanis gyakorlatilag nincs, hogy valaki csak a "Ne paráználkodj!" parancsolat ellen vétene, hiszen, aki házasságot tör, az egyben lop (elveszi a másét), de öl is, hiszen felebarátainak életét rövidíti meg az okozott keserűségekkel. A "járulékos törvényszegések" pedig automatikusan megtörténnek, hiszen aki hűtlenné vált az már beleesett a kívánság vermébe, hűtlenségét pedig bizonyára palástolni akarja - tehát már hazudik is. Magyarul: aki szövetséget tör, az belerondít rendesen az élet szentségét/szépségét védő törvények közé...

Jól mondja Jób, hogy pusztító tűz ez, s minden vagyont felemészt. Ha ennyire nyilvánvaló, akkor mégis miért hűtlen az ember Istenhez, felebarátjához, társához? Nem látja, hogy a hűtlenség milyen károkat okoz, hogy az elvtelenség hová vezet? A bűn hatalma abban nyilvánul meg, hogy az eredendő józanságát az embernek kikapcsolja, a látását elhomályosítja, s a kívánság beteljesülésének ígéretét nagyobbnak, többnek, értékesebbnek hiteti el, mint a valóság maga.

A hűtlenség éppen ezért a legfájdalmasabb érzések egyike. Emberségében sebződik meg nem csak az, akihez hűtlenné váltak, de az is, aki elköveti a hűtlenséget. Az emberi kapcsolatok nagyon sérülékenyek, s ami egyszer eltörött azt összeragasztani gyakorlatilag lehetetlen. Visszaállítani az elveszett bizalmat, hasonlóan emberfeletti vállalkozás. A megbocsájtás útján járni rettenetesen nehéz, egyedül nem is lehet rajta haladni, csakis Istennel...

Jó lelkiismeretért.A mai nap imádsága:
Uram! Ítéld meg az emberlelkeket, hogy Hozzád találjanak, s békességet nyerjenek maguknak. Ámen.Nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne,
és semmi titok, ami napfényre ne jutna.
Mk 4,22

A Deák Ferenc-i vezérelv a politikában, "hazudni nem szabad" igencsak erejét veszítette a 20. században, nemkülönben a 21-ikben itthon és külföldön egyaránt. Helyette a Niklas Luhmann-i "politikai értékduál" dominál, azaz: "mindent megtenni, hogy hatalmon maradjak (ne kerüljek ellenzékbe), s mindent megtenni, hogy hatalomra kerüljek (azaz ne maradjak ellenzékben)". Így aztán naponta hallom és látom bizonyosságát az igének: "nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne"... Titkosítani az igazságot, hasonló ahhoz, amikor viaszpecséttel zárják le Jézus sírját... ami Istentől jön, annak isteni ereje van, ami embertől, az pedig idővel elmúlik - jól tudta ezt már kétezer évvel ezelőtt Nikodémus is, mint egyik vezető embere a főtanácsnak.

Mosolygunk vagy bosszankodunk az ötlettelen, banális és rövidzárlatos hazugságokon úgy a politikában, mint a hétköznapjainkban, amikor valaki valamit nem csinál meg vagy magyarázkodik, mert megcsinált olyat, amit nem kellett volna. Emberi kapcsolatok milliói terhelődnek mocskos kis hazugságokkal és vérlázító disznóságokkal. Azt még csak érti az ember, hogy aki Istentől távol él, annak nincsenek erkölcsi dillemái, hazudjon-e vagy sem... De annak, aki vasárnapról vasárnapra Isten közelében tudja magát és eljár az adott felekezet, adott templomába, miért "sikerül" ugyanúgy hazudnia, mint az istentelen embernek, ez már komoly teológiai gondolatokat is felvethet.

Gyaníthatóan a félelem áll a háttérben. Aki fél, az emberként fél. Pulzusa, vérnyomása, hormonszintjeinek kilengései függetlenek hitétől, meggyőződésétől vagy éppen világképétől - ha nagyon fél, akkor emberként rettegi a most pillanatát, s közeljövő perceit. Aki fél, az a sötétségben van, s tudjuk, hogy a lelki sötétség sokkal félelmetesebb, mint fizikai. Akinek az Isten fényessége helyett a félhomály adja a biztonságot, annak szavai is felemásak, s az az igazság, aminek a fele hazugság, az összességében nem lehet az igazság, csakis hazugság. Nagyon sok a lusta és az irígy ember. (Nem véletlenül, az irigység a hét főbűn egyike!) Ők még nem tapasztalták meg, hogy mit jelent Isten közelében élni. Ők a legnyomorultabbjai a teremttetségnek, mert számukra a materiális szürkeség fokozatai jelintik életük "szivárványát" de, még soha nem élték át a Fény tisztaságát, mely ha rávetítődik életünkre, szerteárad belőle az Isten szövetségének szivárványhídja fölfelé és mindenki felé.

Vélemény...A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy először az eszem járjon, s csak utána a szám! Add, hogy ne indulatból szóljak, hanem szeretetből! Istenem, óvj meg engem a hiábavaló gondolatoktól, az önigazolás kísértéseiből ments ki engem! Ámen"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!" Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.
Mt 7,1

Könnyen mondunk ítéletet. Ha csak egyszerű véleménynyilvánításról lenne szó... sajnos ettől sokkal rosszab a helyzet! Ítélkezünk, s ez töbnyire előítéleteken alapul. Pedig a dolgok soha nem feketék vagy fehérek, s hogy milyen színű az igazság, azt sem lehet kideríteni, ha valaki piros vagy éppen rózsaszínű szemüveget hord. Megbomlott erkölcsű, megélhetési - nem újságírók, hanem megélhetési firkászok vagy ahogyan egy politikus fogalmazott a kilencvenes évek elején: bértollnokok - igyekeznek formálni az olvasó véleményét, jóllehet a korrekt információközlés lenne a feladatuk. Ők segítenek sztárokat csinálni, a névtelen senkikből, akiket ketrecbe zárnak, hogy bámulja őket a világ... mutogatják őket, mint a középkori piacok mutatványosai tették azt egy-egy egzotikus állattal - egy-egy majommal. Az a szomorú, hogy a médiának aztán mégis sikerül olyan bálványt csinálni ezekből az emberekből, hogy szavukra sokan odafigyelnek. Ők lesznek a véleményformálók, a megmondóemberek, s címlapokon nyilatkoznak arról, hogy melyik a legjobb alsónadrág másnap pedig arról szólnak környezetvédelmi szakértőként, hogy mi legyen az energiapolitikai álláspont.

Szomorú, hogy keresztény emberek között is akadnak bőven olyanok, akik nem a maguk álláspontját, hanem mások ítéleteit, előítéleteit ismételgetik. Ha elfogadjuk azt, hogy minden ember egy külön világ a teremtettségeben - s az is -, akkor kiderül az is, hogy mindenki egy kicsit másképpen látja ugyanazt, azaz, mindenkinek kötelessége, hogy maga alkosson véleményt mindenről. Mindenkinek magának kell kialakítani a készséget, a helyes döntésre, megfogalmaznia, mi a jó, s mi a rossz. Ez nem megy máról holnapra, ez lassú folyamat. Sokat kell hozzá látni és olvasni. Kedves professzorom, akivel együtt éveken át egy teológiai szakfolyóiratot szerkeszthettem, tanította nekünk a teológián: "Az evangélikus lelkész minden elolvashat, megnézhet, sőt el is kell olvasnia, meg is kell néznie, hogy maga tudjon véleményt mondani a világ dolgairól." Egy másik professzorom pedig azt mondta: "Az a fiatal, aki gondolkodás nélkül vesz át véleményt másoktól - legyenek azok, szülők, tanárok papok vagy politikusok - az nem is fiatal. A fiatalok feladata minden korban az, hogy mindent átgondoljanak. Sajnos sokszor nem gondolkodnak, hanem inkább kipróbálják... cigaretta, ital, kábítószer.

Helyes véleményt, ítéletet hozni csak akkor tudunk, ha van mérték az életünkben. A mértéktelen ember mindig viszonyít - "realtivizál". "Bajnak baj, de mihez képest?" - s bagatelizál súlyos kérdéseket. Korunk szellemi pestise ez... Ha nincs mérték, ha nincs irány, akkor a kellemetlenséget tragédiának élik meg, s a bajt kellemetlenségnek, s így aztán nem tesznek ellene semmit. Aki azonban mértéket ad gondolatainak, az értéket teremt. Az egyetlen hiteles, minden korban és helyzetben érvényes mérték Jézus Krisztus. Az Ő szeretete nem viszonylagos, nem áltató, nem hamis, hanem önfeláldozó. Őt kell minden helyzetbe belehívni, odaképzelni: Ő itt és most mit mondana? Ő mit tenne? - s a helyes válasz nyilvánvalóvá válik. Az ilyen, azaz krisztusi ember nem ítélkezik, mert tudja, hogy ez nem az ő dolga, hanem az Istené.
Aki Isten szerint gazdag


„…Isten szerint gazdag” (Lukács 12:21)

Fel kell ajánlanunk Istennek szolgálatunkat, de az ajándék, amire Ő legjobban vágyik, mi magunk vagyunk. Gondoljunk csak Jézus utolsó beszélgetésére barátjával, Péterrel. Péter annyira emberi volt: követte Jézust, tanult tőle, szolgálta őt, kételkedett benne, félreértette, dicsőítette és megtagadta. Mégis, Jézus utolsó barátjához intézett kérdése nem mindezekre, hanem a kapcsolatukra vonatkozott: „Péter, szeretsz-e engem?” Háromszor tette fel Péternek ezt a kérdést. Szent Ágoston szerint az egész etikát össze lehet foglalni egyetlen mondatban: „Szeresd Istent, és tégy, amit akarsz”, mert, ha szereted Istent, akkor olyan dolgokat fogsz akarni, amit Isten szeret. Habár nem vagy tökéletes, a zsoltáríróval együtt te is mondhatod: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…” (Zsoltárok 40:9). Isten arra teremtett minket, hogy így velünk lehessen. Az Édenkertben eljött, és együtt sétált az emberrel és az asszonnyal, akiket alkotott, csak azért, hogy velük legyen. Amikor Izráel népét formálta, ezt mondta: „Köztetek járok, és Istenetek leszek…” (3Mózes 26:12). A Menny így hirdette ki Jézus születését: „…akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Máté 1:23). Olyan ez, mintha Isten minden reggel ezt mondaná: „Szeretném veled tölteni ezt a napot”. Egy író ezt írta: „Magamtól nem tudom elérni, hogy jobban szeressem Istent, de meg tudom őt jobban ismerni. És mivel Isten a szeretet, minél jobban ismerem Őt, annál jobban növekszik iránta való szeretetem. A szeretet az ismeret mellékterméke. Ezért eltölthetem a mai napomat azzal, hogy szeretem Istent. És holnap igyekezhetek még egy kicsit jobban szeretni Őt.” Ezt jelenti Isten szerint gazdagnak lenni.

IMÁDSÁGODNAK SÚLYA VAN ISTENNÉL


„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16)

Az Ószövetségben Ábrahám délre utazott. Amikor Gerár földjére ért, azt olvassuk, hogy: „Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát” (1Mózes 20:2). El tudod képzelni, mit érzett Sára csapdába esve és magányosan a palotában, arra gondolva, mi vár rá fogva tartójának keze között? Ami pedig még ennél is rosszabb: a férje, akire az életét rábízta, hagyta, hogy ez megtörténjen! Nem tudjuk, hogyan imádkozott Sára azon az éjszakán, de biztosan megérintette Isten szívét, mert „Isten… eljött Abímelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvittél, mert férjes asszony… Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét… Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod.” (1Mózes 20:3-7). Isten utasításai mindig világosak, soha nincs kétértelműség bennük. „Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.” (Példabeszédek 21:1). Ez azt jelenti, hogy a hatalmon lévő személyek, akik nem is tudnak arról, hogy te egyáltalán létezel, meg kell hogy álljanak, és meg kell hogy hallgassák, amit Isten mond, mert „Isten nem személyválogató” (Róma 2_11). Mit tehetsz hát, ha teljesen tehetetlen vagy egy helyzetben, amelybe nem a magad hibájából kerültél? Vagy akkor, ha valaki, aki szerettél, és akiben bíztál, cserbenhagyott? Imádkozz! Ahelyett, hogy megadnád magad a keserűségnek vagy a félelemnek, kiálts Istenhez! Ő meghallgat, mint ahogy Sárát is meghallgatta. Hogyan lehetsz ebben biztos? Mert Igéje ezt mondja: „Az igaz ember buzgó imádságának nagy ereje van, és csodálatos eredményt hoz” (Jakab 5:16 NLT). Nem számít, milyen rosszul festenek a dolgok, elég rossznak tűntek Sárának is azon az éjszakán, imád számít Istennél.


Kelj fel, és fuss!


„Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel…” (Példabeszédek 24:16)

Carole Mayhall írja: „Valamelyik este Jack-kel egy televíziós drámát néztünk, amelynek ez volt a címe: „Nézd, hogyan fut!” Arról szólt, hogy egy negyvenéves elvált tanárnő elhatározta, hogy futni kezd, és végül benevezett a 26 mérföldes Boston Maratonra. Ez a szív, a szellem és a test kimerítő próbája. Az lett a célja, hogy végigfutja a versenyt, és annak ellenére, hogy kigúnyolták és bántalmazták, mégsem tévesztette szem elől ezt a célt. Amikor eljött a verseny napja, végső próbájával nézett szembe. Futás közben nagy vízhólyagok keletkeztek a lábán. Elütötte egy kerékpáros, és megsérült. Néhány mérföldnyire a célvonaltól már teljesen kimerültnek érezte magát, de tovább futott. Aztán késő éjszaka, pár száz méternyire a céltól – amikor a többi futó már célba ért vagy kiesett a versenyből – elesett, és arccal lefelé feküdt, túl fáradtan ahhoz, hogy felkeljen. De barátai egy rikító színű szalagot kötöttek a célvonalhoz, és elkezdték biztatni. Amikor felemelte a fejét, meglátta a szalagot, és felismerte, hogy célja már látható közelségben van. Végső erejét megfeszítve újra felkelt, és megtelve energiával, mely a bensője legmélyéről tört fel, lefutotta az utolsó néhány métert.”

A győzelem azoké, akik nem veszik le szemüket a célról. Akik nem az utat, nem a folyamatot, hanem a díjat nézik; akik nem a próbát látják, hanem a kincset, amelyet azoknak ígértek, akik kitartanak. A kereszténység egyik kettős témája ez, hogy újra felkelünk, és végigfutjuk a versenyt. De nem győzhetsz, ha nem futsz, és nem vállalod fel az elesés kockázatát. Mindegy, hogy mi miatt estél el, a mai ige számodra ez: „Fogd meg Isten kezét, kelj fel, és fuss!”
Isten nem egy "Megvagy!" Isten


"Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid" Péld 16:3

Isten az életcéljaid mellett áll; céllal teremtett téged és azt akarja, hogy elérd ezeket a célokat. Ez Isten, a te alkotód, ő adhat sikereket neked, senki más.

Tudni azt, hogy Isten a te oldaladon áll, megváltoztatja az egész világképedet. Nem gondolsz már többé úgy Istenre, mint valakire, aki csak néz le a mennyből arra várva, melyik pillanatban ordíthat rád, hogy "Megvagy!", mikor elrontasz valamit.

Ez hihetetlenül jó hír!

Ez azt jelenti, hogy nem kell félned Istentől, mert Isten veled van. Mégis vannak emberek, akik annyira félnek Istentől, hogy már attól is idegesek lesznek, ha beszélni kell róla. Tudod, miért? Bűnösnek érzik magukat, és aztán arra gondolnak, "Ha közelebb kerülök Istenhez, akkor csak ki fog oktatni. Emlékeztet majd mindenre, amit valaha rosszul tettem és aztán még rosszabbul érezhetem magam!"

Kevés dolog állhat ennél távolabb az igazságtól. Jézus azt mondta: "Nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem, hogy megmentsem". Valójában Jézus azt mondja: "Nem azért jöttem, hogy megszidjalak; azért jöttem, hogy megmentselek."

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Öt jellemvonás, amelyre a kiemelkedő munkához szükséged van


"Bármit tesztek, teljes szívvel végezzétek, úgy, mintha az Úrnak végeznétek és nem embereknek." Kol 3:23, TEV fordítás

A Biblia öt tulajdonságot emel ki azoknál az embereknél, akik kitűnnek a munkájukban.

1. Azok az emberek, akik munkájukban kiemelkedőek, lelkesedéssel dolgoznak. Attól függetlenül, hogy a munka kicsi vagy nagy, adj bele mindent. A nagyszerű előadók mindig a lehető legjobban teljesítenek attól függetlenül, hogy mekkora a közönség: "Bármit tesztek, teljes szívvel végezzétek, úgy, mintha az Úrnak végeznétek és nem embereknek." (Kol 3:23, TEV fordítás)

2. A kiemelkedő emberek fejlesztik szakértelmüket. Soha nem állnak meg a fejlődésben, a növekedésben, a tanulásban és hozzáértésük fejlesztésében. "Ha életlen a balta és nem élezik meg, akkor több erőt kell kifejteni. Jobb előre tervezni" (Préd 10:10, TEV fordítás) Több kell a kiemelkedésre való vágyakozásnál - szakértelem kell! Emlékezz: Soha nem idővesztegetés, amikor élesíted a "baltádat".

3. A kiemelkedő emberek betartják az ígéretüket. Megbízhatóak, és biztosak lehetünk abban, hogy amit mondanak, azt meg fogják tenni. Azért emelkednek ki, mert jellemes emberekből kevés van manapság: "Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?" (Péld 20:6)

4. A kiemelkedő emberek pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz. Akkor is, amikor nyomás alatt vannak, ha változás éri őket, vagy megvalósíthatatlan elvárásokkal néznek szembe, nem engedik meg maguknak a negatív és rossz hozzáállást. "Panaszkodás és vitatkozás nélkül tegyetek mindent, hogy hibátlanok és tiszták legyetek, Isten hibátlan gyermekei egy tisztességtelen és romlott nemzedékben, amelyben ragyogtok, mint csillagok a világegyetemben, amint az élet Igéjére figyeltek." (Fil 2:14-16 NIV fordítás). És ne feledd: "Ha a felettesed haragra lobban ellened, ne mondj fel, mert a higgadtság még nagy hibákat is legyőz!" (Préd. 10:4, NLT fordítás)

5. A kiemelkedő emberek többet csinálnak, mint amennyit elvárnak tőlük. Ez egy olyan titok, amit minden sikeres ember felfedezett már. Soha nem leszel kiemelkedő, ha csak azt teszed, amit elvárnak tőled. Jézus ezt mondta: "Ha valaki ki akar használni téged, használd fel az alkalmat arra, hogy gyakorold a szolgai életet. Nem érvényesül többé az igazságosság elve. Élj nagyvonalúan." (Mt 5:40-42, MSG fordítás).

A Broadway költő, Oscar Hammerstein egyszer elmondott egy történetet arról, amikor a Szabadságszobor tetejét látta egy helikopterből. A látvány nagy hatással volt rá, mert a művész azokat a részeket is aprólékosan kidolgozta, amikről úgy gondolta, hogy senki se fogja látni. Valójában a Szabadságszobor úgy készült el, hogy senki se gondolta, hogy egy nap majd az ember képes lesz fölé repülni.

Beszéljünk róla:

* Amikor kísértést érzel arra, hogy kicsit elnagyolj bizonyos feladatokat, mert úgy gondolod, hogy "úgysem tudja meg soha senki", ne felejtsd el, hogy Isten néz és mindent lát, amit teszel. Add neki a tőled telhető legjobb teljesítményt ezen a héten!