2017. július 7., péntek

A dicsőítés fontossága


„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150:6)
Az amerikai Kansas Cityben egy nő bement egy cukrászdába, hogy vegyen egy tölcsér fagylaltot. Miután megkapta a fagyiját, megfordult, és szembe találta magát Paul Newmannel, aki éppen a Mr. és Mrs. Bridge című film forgatásán tartózkodott a városban. „Hello” – köszönt rá a férfi. Sugárzó kék szemétől a nő térde reszketni kezdett. Nagy nehezen ki tudta fizetni a fagylaltot, majd dobogó szívvel elhagyta a boltot. Miután kissé megnyugodott, észrevette, hogy nincs meg a fagyija. Visszaindult a boltba, és az ajtóban újból összetalálkozott Newmannel. „A fagylaltját keresi?” – kérdezte a színész. Az asszony bólintott, mivel képtelen volt megszólalni. „Betette a táskájába a visszajáróval együtt” – felelte a férfi mosolyogva. Mikor volt legutóbb, hogy Isten dicsőítése közben a térded elgyengült, a pulzusod megugrott, és a szívedet mintha elöntötte volna valami? Ha nem emlékszel rá, akkor az önérdek, a sokféle elfoglaltság, vagy a lelki gőg, az önteltség arra csábított, hogy kisebb dolgokban keress megelégedést. Az egyik énekíró így határozza meg a dicsőítés fogalmát: „Amikor elveszünk, elmerülünk a csodálatban, a szeretetben és a dicséretben”. A zsoltáríró az emberi érzelmek teljes skáláját leírja, de mindenek felett egy dologra összpontosít: a dicsőítésre. Utolsó zsoltárában így ír: „Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150:1-6)„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!” (Zsoltárok 95:6)
Bob Green, a Chicago Tribune rovatvezetője kislányának első évét írja le a Jó reggelt, Napsugár! című könyvében. Amikor a kis Amanda mászni kezdett, ezt jegyezte fel róla: „Ehhez nagyon nehezen tudok hozzászokni. Mondjuk, az ágyban fekszem, és olvasok, vagy tévézek. Hirtelen lenézek, és az ágy lábánál ott van a kis Amanda feje, és engem bámul. Úgy tűnik, olyan tárgy lettem, ami egészen lenyűgözi őt… Miután hónapokig én mentem hozzá, most úgy döntött, hogy ő jön hozzám. Nem igazán tudom, hogy reagáljak. Csak arra gondolhatok, hogy tetszik neki az ötlet, hogy idejöjjön, és engem nézzen. Nem vár érte semmilyen viszonzást. Tekintetünk találkozik, aztán pár perc múlva úgy dönt, hogy visszatér a nappaliba, megfordul és elmászik.” Elég csak ránéznünk arra, akit szeretünk, és már ez élvezettel tölt el bennünket. Ugyanez az érzés örvendeztet meg minket, amikor Istent dicsőítjük, és jelenlétének napfényében sütkérezünk. Ez olyan dolog, amire időt kell szakítanunk, másként nem fogjuk megtenni. Veszélyes minden olyan tanítás vagy dogma, ami csak arra koncentrál, hogy mi mit akarunk kapni Istentől, és figyelmen kívül hagyja azt, hogy Ő mire teremtett és miért váltott meg minket: hogy Őt dicsőítsük (Jelenések 4:11). Hogyan közeledhetünk Istenhez? „Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!...” (Zsoltárok 100:4). Milyen gyakran kell dicsőítenünk Őt? „Naponta hétszer dicsérlek téged…” (Zsoltárok 119:164). Miért kell dicsőítenünk Istent? „…hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Péter 2:9).

Amikor az érzések és a hit összeütköznek


„Szomorú az én lelkem mindhalálig…” (Márk 14:34)

Hallottad már valaha ezeket a szavakat: „Nem kellene így érezned. Ha jobban bíztál volna Istenben, akkor most nem lennél ennyire letörve érzelmileg, és nem éreznéd úgy, hogy fel akarod adni. Egy jó nagy adag hitre és imádságra van szükséged!” Amikor az életben minden összedől, a jó szándékú barátok azt hiszik, hogy az ilyen szavak segítenek azonnal összeszedni magad. De ez nem így van; sőt megtörténhet, hogy ettől csak még rosszabbul érezzük magunkat. Emlékszel Jób barátaira? Akkor hát mit kell tennünk, ha ilyen gyötrő, aggasztó, csüggesztő érzések lesznek úrrá rajtunk? 1) Értsd meg, hogy az érzések sem nem jók, sem nem rosszak. Attól, hogy ilyesmit érzel, nem leszel kevésbé lelki, és nem leszel hívőbb attól, ha nem érzel ilyet. Ezek csak emberi érzések, melyek mindannyiunkban megvannak. Senki sem élt át nagyobb érzelmi fájdalmat, mint Jézus: „Szomorú az én lelkem mindhalálig”. Úgy érezte, hogy mindjárt belehal. Ilyen mély érzések fenyegették életét! Ő azonban nem rejtegette vagy tagadta érzéseit, és nem kárhoztatta magát azért, mert így érez. A tagadás csak erősíti az érzelmet. Jézus nyíltan megvallotta érzéseit, a megfelelő módon kezelve őket. Gyötrődésében kétszer is így imádkozott: „Atyám… Kérlek, vedd el tőlem… ezt a szenvedést…” (Márk 14:36 NLT). Az Atya nem tett szemrehányást, nem dorgálta meg azért a kéréséért, hogy szerette volna elkerülni ezt a helyzetet; nem szidta le érzéseiért, és téged sem fog leszidni érte. 2) Értsd meg, hogy nem az érzéseid diktálják a lehetőségeidet, és nem érvénytelenítik választásaidat. Lehetnek rossz érzéseid, és mégis tudsz jó döntéseket hozni! Fájdalomtól összetörten Jézus ezt mondta: „…mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te” (Márk 14:36). Válaszd Isten akaratát, bárhogy is érzel, és Ő meg fog erősíteni, hogy kezelni tudd a nehéz időket.


LÉGY KEGYELMES!


„... bűneink bocsánata... kegyelme gazdagságából" (Efezus 1.7)
Észrevetted már valaha, hogy milyen könnyen elítéljük mások hibáit, míg magunknak mindenféle engedményeket teszünk? Pál arról beszél, hogy Isten „kegyelme gazdag­ságából" bőkezűen adott nekünk. Ám mi eltorzítjuk ezt a kegyelmet, amikor nem adjuk tovább másoknak. Jézus azt mondta: „...amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket" (Márk 11:25). Nem rajtad áll, hogy eldöntsd, melyik sértést bocsátod meg, és melyiket nem, hogy folytonosan Damoklész kardjaként tarthasd valaki feje fölött. Azt a parancsot kaptuk: „...szeressed az irgalmasságot..." (Mikeás 6:8 Károli). Ez azt jelenti, hogy erre kell törekednünk, ezt kell célul kitűznünk. Ne mondd: „Megbocsátok, ha majd bizonyítja, hogy megérdemli". A bibliai megbocsátás nincs feltételekhez kötve, nem le­het megfizetni, nem lehet kiérdemelni, nem lehet kialkudni. Jézus azt mondta: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" (Máté 10:8). „De ha megbocsátok neki, megússza." Ez nem így van, attól, hogy te megbocsátottál az ellened vétőnek, attól még vár rá bűnének következménye, valamilyen büntetés, amit meg kell fizetnie - de nem a te dolgod, hogy ezt behajtsd rajta. „Ha megbocsátok neki, megint bántani fog." A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a kapcsolat mindig ugyanolyan marad, mint volt. A bizalom újjáépítéséhez idő kell, és ahhoz is, hogy megtudjunk győződni arról, hogy a megbánás valóban őszinte. Ha valaki bántalmaz vagy veszélyeztet, bocsáss meg neki, de tarts biztonságos távol­ságot. „De ha megbocsátok neki, akkor azt hiszi, hogy újra megbánthat." Az igazság az, hogy így is, úgy is megteheti; mint ahogy te is megbocsáthatsz, akkor is, ha nem kéri az, aki megbántott, vagy nem mutatja a megbánás semmi jelét.
MÁSOK HIBÁZTATÁSA

„Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!” (Máté 27:24)

Egyre inkább felelősség-áthárító társadalomban élünk. Nehézségeinkért mindig valaki mást hibáztatunk. „Miattuk vagyok a helyzetben. Ők tették ezt velem.” Ez nem most kezdődött. Már Ádám is azt mondta az Édenkertben Istennek: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem” (1Mózes 3:12). Bele van kódolva a génjeinkbe! Azt mondjuk, hogy a házasságunk a másik miatt ment tönkre, hogy mások hajszolnak bele minket az ivásba, hogy az étkezési szokásainkra visszavezethető betegségeinkről nem mi tehetünk, hanem a gyorséttermek. Nosza, pereljük be őket! A felelősség-áthárítás pillanatnyilag talán csökkenti a bűntudatot, de ez a játék hosszú távon halálos, és nincsenek nyertesei. Amikor Pilátus halálra ítélte Krisztust, azt mondta: „Én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől… ti vagytok a felelősek!” Azt hitte, ha a zsidókat hibáztatja, elkerülheti, hogy magára haragítsa feleségét vagy a politikai bírálóit, és bizonyítja ártatlanságát. Mégsem tudta lerázni magáról az ügyet. Értsd meg ezt: döntéseidért és tetteidért Isten téged tart felelősnek. „Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni!” (Róma 2:6). Ugyanígy a mulasztásokra is – ha nem hoztad meg a jó döntést, vagy nem tetted meg a helyes dolgot – kimondja az ítéletet: bűnös. Pál azt írja: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Galata 6:7). Ha mások neked ártottak, abban ők a bűnösök, és le fogják aratni ennek következményét, de a te aratásod a te reakcióidon múlik. Az csökkenti a bűntudatot, csüggedést és stresszt, ha elismered felelősséged Isten előtt.  „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem” (1Mózes 3:12)

A felelősségáthárítás olyan természetesen jött elő Ádámból és Évából, az emberiség ősszüleiből. Ugyan ki is hibáztathatná őket? Isten megtette! A bűn ennyire megváltoztatta őket. Önmagukkal való viszonyuk, egymással, a környezetükkel, sőt Istennel való kapcsolatuk gyökeresen megváltozott felelőtlenségük miatt. Mivel pedig Isten nem tud mit kezdeni azokkal, akik nem vállalják a felelősséget, kiűzte őket az Édenkertből. Mekkora árat kellett fizetniük!

Íme, két érv, hogy miért szállj ki a felelősség áthárításának játékából: 1) Mert ez áldozat szerepbe kényszerít. Amikor valaki mást tartasz felelősnek körülményeidért, azzal a változás lehetőségét az ő kezükbe teszed. Ez azt jelenti, hogy semmi sem fog változni, amíg ők nem változtatnak rajta. Ezzel a sorsod irányítását nekik adod. A körülményeiden való változtatáshoz az erőt csak akkor tudod visszaszerezni, ha elfogadod személyes felelősségedet. 2) Mert nyomorúságosan fogod érezni magad tőle. „De megbántottak!” – mondod. Igaz, de ha őrizgeted magadban a neheztelést, azzal csak magadnak okozol fájdalmat újra meg újra. a Biblia azt mondja: „Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre… Ügyeljetek arra, hogy… a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.” (Zsidók 12:14-15). Olyan gyorsan szaporodik, hogy mielőtt észrevennéd, már egész kinézeted eltorzult miatta. „Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.” (Zsidók 12:16-17). Bocsáss meg, vedd újra saját kezedbe az életedet, és szállj ki a felelősségáthárítás játékából!„Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket,” (Máté 6:15)

Mások hibáztatása ellenségeket teremt. Az, akit hibáztatsz, elutasítja a vádakat, számtalan bizonyítékot hoz fel ártatlansága mellett, és neheztelni fog rád. A barátai védeni fogják, és ők is az ellenségeiddé válnak. Még a saját barátaidnak is elege lesz a panaszkodásodból, és eltávolodnak tőled. A „keserűség gyökere” (ld. Zsidók 12:15). egyre csak terjed, sokakat megfertőz, és minden még rosszabb lesz. Mások hibáztatása ragályos. A kárhoztatás kárhozatást szül. Belerángatod a családodat is, így aztán ők is szenvednek. „Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!” (Példabeszédek 22:24-25).  Állítsd meg! Ne ragaszd rá gyötrődésedet és hibás működésedet azokra, akik szeretnek! Mások hibáztatása függőséget okoz. Rákapunk arra az érzésre, amit akkor kell éreznünk, amikor másokat hibáztatunk, magunknak pedig mentséget találunk. Ez befolyásolja haragunkat, rávesz arra, hogy a felelősség áthárításában ne lássunk semmi rosszat. A panaszkodás egyre könnyebben fog menni, a probléma megoldása pedig egyre csak távolodik. Mint minden más függőségre, erre is igaz, hogy egyre több és több kell belőle a kívánt hatás eléréséhez. Rászoksz, hamarabb, mint gondolnád, és gyakorlott, sőt megrögzött „hibáztatás-alkoholista” leszel. A hibáztatás szabotálja a bocsánatot. Nem tudsz megbocsátani valakinek, ha közben elítéled őt és neheztelsz rá. Miközben pedig idődet és energiádat arra pazarolod, hogy a másikat hibáztasd, elveszíted jogosultságodat Isten bocsánatának elnyerésére. „Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket” (Máté 6:15). Itt az ideje kiszállni a hibáztatás játékából, felvállalni a felelősséget, és visszavenni az Istentől kapott erőt arra, hogy a dolgokra Ige szerinti módon tudj reagálni!
Veszélyes pontok!


„Ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana…” (Máté 24:43)

Van három veszélyes pont, ahol az ellenség támadni fog téged: 1) fáradtság. Az ószövetségi időkben az elsőszülöttségi jog azt jelentette, hogy az illető kétszeres részt kapott az atyai örökségből. Normális esetben Ézsau fontolóra sem vette volna, hogy eladja a születési jogát, de mégis megtette kimerült állapotban. A fáradtság eredményezheti azt, hogy elveszíted a távlatot, és inkább az alapján hozol döntéseket, hogy mi kényelmes, ahelyett, hogy azt néznéd, mi lenne jó számodra hosszú távon. Figyelj a jelekre: ha éhes, haragos, magányos vagy fáradt vagy, akkor sebezhető vagy, és valószínűleg rossz döntéseket fogsz hozni. 2) izgalom. Heródes királyt elbűvölte egy táncoló lány, ezért minden óvatosságot sutba dobva ezt mondta: „Bármit kérsz, megadom neked” (Márk 6:23). Ő erre Keresztelő János fejét kérte. Heródes pedig, mivel király volt, nem vonhatta vissza a szavát. Ez a pillanatnyi gyengeség Heródesnek a királyságába és az életébe került. Vigyázz, hogy hol keresel izgalmat, és hogy hogyan reagálsz, amikor megtalálod. Sokba kerülhet az neked! 3) csüggedés. Péter egy csüggedt pillanatában olyat tett, amire nézve megesküdött, hogy soha nem fogja megtenni: megtagadta Urát. A csüggedés rávehet, hogy olyasmit mondj, amit nem is gondolsz komolyan, és olyasmit tégy, ami nem illik hozzád. Júdás azt írja: „épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében” (Júdás 20-21). Ézsau fáradtsága, Heródes izgatottsága és Péter csüggedése volt az, amire Jézus gondolt, amikor azt mondta: „Ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana.”
Közösség...

A mai nap imádsága:

Uram! Te közösségbe és közösségért teremtettél mindannyiónkat - szenvedünk is emiatt eleget... Kérünk Téged, gondviselő jóságoddal ölellj át minket, hogy a Te jóságodban megízleljük eljövendő országod örömét, s ez a mindennapi öröm segítségünkre legyen méltósággal megélni embervoltunkat! Ámen


Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
Lk 12,32

A nyájban mindig akadnak ügyeletes bégető barikák... folyamatosan, s persze meglehetősen fájdalmasan bégetnek, mert meggyőződésük, hogy a távolabbi legelő az zöldebb, s hogy a másik báránykának jutott már megint a nagyobb fűcsomó. Ne is allegorizáljuk tovább, ilyen az egyházi közélet! Nyugodtan megállapíthatjuk, ezen a területen már megvalósult a tökéletes egység, itt teljes az ökumené! Mindegy, hogy nagyegyház vagy kisközösség, ahol emberek csoportot alkotnak, ott megtalálhatóak ezek a viselkedésformák.

Jézus nyája, a választottak mindig kevesen voltak, s kevesen is lesznek. A "Tegyetek tanítvánnyá minden népet!" -, az ún. missziói parancsot nem lehet úgy értelmezni, hogy "Most akkor az egész világ legyen keresztény!" Egyrészt "kiontatott sokakért" - tehát nem mindenkiért -, másrészt hagyjunk egy kis esélyt a JóIstennek is, hogyan is akarja végbevinni teremtői akaratát! Egy bizonyos: Isten országa nem olyan lesz, amilyennek mi itt és most gondoljuk, s nem is úgy jön el, ahogyan azt mi szeretnénk... Az üdvterv forgatókönyvét nem mi írtuk, s nem mi vagyunk a rendezők, sőt, a főszerepet sem mi kaptuk...

Amiben bizakodhatunk, hogy ez a "film" - a teremttet világ - egy nagyon jó film... Csodálatos díszletek vannak benne, meglepő fordulatok, lelki magasságok és mélységek teszik izgalmassá, s ami a legfontosabb: a Jó győz, azaz végül mindenhol uralomra jut az Isten szeretete.

Isten az ő országát már most odadja az övéinek. Nem trónust, s dicsőséget osztogat, hanem mindenekelőtt hitet. Akik hitben élnek, azok Isten országát élik, már itt és most. Igaz még "tükör által, s homályosan", de már megtapasztalhatóan. Tulajdonképpen mindannyiunk számára a legnagyobb teher önmagunk magánya; ezért keresünk magunknak társat, s közösséget. Istennél pedig feloldódik bennünk minden görcs, s megszűnik minden hiányérzetünk, egyszerűen azért, mert végre(!) otthon vagyunk... Valóban otthon, ahol a szeretnek minket, s mi is szerethetünk...
Mindennapi örömeinkért...


A mai nap imádsága:

Uram! Sok dolgom van ebben a világban, s olykor elfelejtem melyik a legfontosabb. Kérlek emlékeztess parancsolataidra, hogy meg-megláthassam mindazt, amit Te mindig látsz! Ámen

   

Az ÚR látja az ember útjait, s figyeli minden lépését.
Példabeszédek 5,21

"Isten szeme mindent lát." - olyan bölcsesség ez, amely manapság hiányzik a gyermeknevelés eszköztárából. Nem "modern", különben is "Mit ijesztgessük gyermekeinket ilyesmivel? - gondolják sokan. A szülő, ha nem tanítja meg gyermekét indirekt módon sem az Isten komolyan vételére, akkor nemcsak meglopja saját gyermekét, de az élet egyik legfontosabbját, a nemlátható dolgok iránti érzékenységet sorvasztja el emberpalántájának lelkében. Amikor felnő az a "mindenki-szemefénye-aranyos" gyermek, akkor kiderül, hogy mivé lett: emberré vagy (gaz)emberré... Ha nem kapálták(nevelték), akkor személyiségének ez utóbbi öntörvényű része veszi át az uralmat élete felett.

Ha Isten minden lépésünket figyeli - és erről beszél a Mester is, amikor azt mondja, Isten még a "verebekről is gondoskodik" ...hát akkor mennyivel inkább az emberről! -, akkor ennek következményei vannak. Először is, nem "csak úgy" lógunk bele a világmindenségbe biokémiai véletlenszerűségek folyományaként, hanem Isten akaratából élünk, mozgunk és vagyunk. Másodszor a Teremtőnknek célja van velünk... ha ezt nem látjuk be, akkor céltalanná válik az életünk. Harmadszor - s talán ez a leghangsúlyosabb - személyes, jelentéktelennek tűnő történéseink, a Nagy Egész részei, mely nem csak szavaink és cselekedeteink átgondolására (bűn és bűnhődés törvényszerűsége!) kell hogy késztessen minket, hanem annak belátására, hogy az áldozathozatalunknak, a jóért és szépért felvállalt küzdelmeinknek értelme van, mert átnyúlik egyik generációból a másikba: "De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat."

Minden lépésünket figyeli az Isten... az ember bármennyire is figyeli a másikat (térfigyelő kamerarendszerek gombamód szaporodása!), azért nem válik istenné, legfeljebb a hatalom mámorában azt hiszi magáról, hogy azzá vált. Az emberek a történelem folyamán nem egyszer szenvedték el a legkülönfélébb totalitárius rendszereket, de Isten nagyítója alatt élni nem azt jelenti, hogy "megfigyeltek" vagyunk, hanem azt, hogy Isten figyel ránk, nehogy olyat tegyünk, amit később nagyon megbánnánk...
Szavaink, életünk...


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy ajkamon hitelesen csengjen a szó, s életemet akaratod szerint éljem! Ámen


Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.
Jak 2,12

Érdekes felvetése volt a nagyszerű gondolkodónak, Hamvas Bélának - aki egyébként "evangélikus papgyerek" - , amikor 1960-as évek végén tanulmányaiban azt kutatta, vajon a válság vagy a válság-tudat volt-e előbb? Mert az ember válságban (krízisben) van nemcsak az elmúlt években, hanem az elmúlt néhány ezer év óta... Gyakorlatilag az Isten nélkül élő, az Őt tagadó és törvényeit elvető ember - biblikus műveltségből fakadóan azt mondhatjuk a bűneset óta -, válságban van. Ha nem így lenne, akkor nem ölte volna halomra egymást/magát világrengető háborúkban, birodalmakat szétzúzó gigantikus csatákban. Sajnos, az emberiség történelme egyben a haditechnika, a háborúzás történelme is.

Aki odafigyel a gazdaság híreire, az hamar észreveszi, hogy a mostani válság is - mint a korábbiak - nem ténylegesen gazdasági, hanem pénzügyi/bank-rendszer-i válság. A bankok vezérigazgatói székében pedig nem lelketlen computerek, hanem hús-vér emberek ülnek. Ők döntenek, azokkal a hús-vér embertársaikkal együtt, akik meg a politika magas hivatalainak bársonyszékeit koptatják! A válság pedig mindig attól volt válság, hogy nem lokális, hanem globális! Azaz, nemcsak a magyarhoni emberekre jellemző, hanem a világon mindenkire kiterjedő, s ezt így mondhatjuk: "az Ember" van válságban.

Az ok igen egyszerű: a hit hiánya... Persze mindjárt jobban értjük, ha nem vallásos terminológiát használunk, hanem azt mondjuk: a világméretű problémák mindig a bizalom hiányában gyökereznek. Ha egyik ember bizalmatlan a másikkal, akkor a másikban nem partnert, hanem legyőzendő ellenfelet fog látni, s akkor szerződéseit nem a kölcsönös előnyök, hanem az istenített haszon-elv szerint alakítgatják/csűrik-csavarják, s akkor soha nem a mások javát szolgáló együttmunkálkodás lesz a cél, hanem a másik ember kihasználása, kizsákmányolása...

A bizalmatlanság mindig abból fakad, hogy nem ismerjük a másikat, no meg magunkat se! Tetézi a bajt, hogy velünk együtt szavaink is "válságban" vannak, hiszen az "Ősbűn" óta hajlamosak vagyunk a bűnre azt mondani, hogy az jó, s az isten-adta jót pedig haszontalannak véljük. "Nem értünk a szóból", mert ugyan kommunikálunk, de mégsem vagyunk egységben. (Maga a szó communio, egységet jelent.) Nemcsak az "ÚR testvére" Jakab apostol, de maga Jézus URunk is arra tanít minket, hogy kommunikációnk legyen tiszta, s egyértelmű: "A ti igenetek legyen igen, s a nem, nem"... Ez csak egyféleképpen érhető el: ha a szeretet szabadságában élünk...Színről színre látás...

A mai nap imádsága:

Istenem! Szeretnélek úgy ismerni Téged, ahogyan Te ismersz engem. Tükör által homályos látásomat élesítsd a hit által, hogy tudjalak hirdetni Téged szóval és cselekedettel! Ámen.Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod - mondta -, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az ÚR: Van itt hely nálam, állj a kősziklára! És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg.
2 Móz 33,18-23

Kíváncsiak vagyunk, különösen vonz minket az ismeretlen. Nemcsak a világ, önmagunk folyamatos megismerése is adja az erőt a hétköznapokhoz. A legnagyobb feladvány az életünkben, a kérdések kérdése bizonyos szempontból mindvégig megválaszolatlan marad: Miért is élünk ezen a világon? Sokféle szép válasz közül egy kiemelkedik: Azért vagyunk, mert Isten így akarta. A végső, felfoghatatlan Valóság "vonzáskörzetében" születhet meg a legkompetensebb válasz - természetesen a hit által.

Istent soha senki nem látta... és mégis! Látni ugyanis nemcsak szemekkel lehet. Bármennyire is csal a szem, valahogyan mégis erre van szükségünk: látni. Látni, hogy aztán mégis azt mondjuk: Láttam, de mégsem hiszem! Istent színről-színre látni azonban mindenre megoldást jelentene - de ez azok számára, akik még testben léteznek ez lehetetlen. Mózesnek és Illésnek megadatott, hogy hátulról láthassák az Örökkévalót, nemhiába ők lettek/voltak Izráel legnagyobb prófétái, Jézus "színeváltozásakor" is ők jelentek meg a "megdicsőülés hegyén".

Miért ez a távolság Teremtő és teremtmény között? Vagy talán az is lehetséges, hogy azért nem látjuk Istent, mert mindenütt ott van? Térben és időben véges ésszel gondolkodva nehéz nekünk átfogni, hogy az egész világmindenségben, a végtelenben mindenütt jelen van a Teremtő. Talán olyannyira nyilvánvaló az Ő léte, hogy nem is merünk a legalapvetőbbre gondolni: Isten bennünk és közöttünk van. János ezt így fogalmazza meg: "Aki szeret, az Istenben van, s Isten is őbenne."

Meglátni valamit hátulról, azaz utólag (is): nagy felismerés. Sokan ezt sem mondhatják el: "Visszatekintettem, megláttam, belátom hibáimat, megpróbálom másképpen alakítani az életemet!" Összhangba kerülni önmagunkkal, a világgal és mindenekelőtt a JóIstennel csak akkor tudunk, ha meg vagyunk győződve a helyes irányról! Aki tudja, hogy merre van az "előre", az nem fordít hátat az Istennek, hiszen jól tudja, hogy akkor megy jó irányba, ha "látja az Istent hátulról" - azaz követi Őt...
Tanítványság...

A mai nap imádsága:

Uram! Tanítsd meg nekem újra és újra, hogy Te vagy az út az igazság és az élet! Add Uram, hogy alázattal, életem példájával is, taníthassak másokat felebarátaink szeretetére. Adj nekem látást, hogy a bűn gerendáját mindig ki tudjam venni szememből, s ne keressem mások szemében a szálkát! Ámen


Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!
Ezékiel 2,6-7

Sok keresztény téveszti össze az Ószövetséget az Újszövetséggel, a prófétaságot a tanítványsággal, az apostoli kort a maival. Volt, van, s gyaníthatóan lesz is ebből gond elég! Míg az ószövetségi próféták kemény igazmondása nélkül, a józanságot gyakran vesztett jáveisten-népe elpusztult volna, a minden nép történelmében - az övékben különös gyakorisággal is - fel-felbukkanó önszeretet sodrásában, eladdig Jézus tanításának finomsága, szelídsége, kereszthalálig menő szeretet-példaadása egy alapvetően más utat mutat az istenkereső embernek. Aki Istennél/Istenben van, aki Általa akarja élni mindennapjait, az felebarátjában nem az ellenséget, a megtestesült gonoszt, hanem a szenvedő Krisztus arcát fedezi fel. Ez ad aztán erőt neki ahhoz, hogy elmenjen a börtönökbe, s enni adjon az éhezőnek, pohár vizet a szomjazónak..

Ha megfigyeljük - az egyháztörténelem erről tanúskodik -, a nagy krízisek, háborúk, gazdasági válságok, birodalmak széthullása körüli időkben mindig felerősödtek azok a hangok, melyek a rettenetes világvégét vizionálták. Ilyenkor a személyes egzisztenciális megszorítottság, az értékek általános válsága olyan feszültségeket szül ember és ember között, melyek mélységükkel/magasságukkal/intenzitásukkal messze meghaladják a hétköznapok valóságát, s valóban végidőket sejtetőek. Bármennyire is jogos ilyenkor a kritika, a destruktív ítélet soha nem vitt előbbre, de kiváló táptalajt adott az anarchiának. Még az ószövetségi próféták is, a meglehetősen kemény feddéseiket 'evangéliummal' zárják, felcsillantván mindig a reménységet, hogy az ÚRnál azért ott a mindenkori megoldás, csak hát vissza kell(ene) térni Őhozzá.

Karl Rahner, neves katolikus teológus válaszolta egyszer újságírói kérdésre (Melyik vallás lesz a 'befutó' a harmadik évezredben?): "Természetesen a kereszténység... Ha élni akar a világ, akkor nincs más alternatívája." Nyilvánvaló, hogy Rahner nem a kiszorítósdi teológiákra gondolt, hanem a jézusi integratív etikára, mely az elesettet segíti, a gyöngét támogatja, közösségbe hívja a magányost, mely magatartás, keresztény életvitel építi és szépíti nemcsak az egyházi, de az egész emberi közösséget. Sajnos sok mai keresztény gondolja magát prófétának vagy éppen evangélistának. Még az egyház által hivatalosan kiküldött papok, lelkészek, lelkipásztorok, prédikátorok is gyakran elfelejtik, hogy elhívatásuk tanítványságra szól, azaz ők elsősorban tanítók, s nem azt kell tenniük, amit Péter is tett - elő a karddal, aztán odavágni...

Azok a pásztorok, akik csak korbáccsal és acsarkodó kutyákkal képesek fegyelmezni a nyájukat, bizonyára csak béresek, mert nem szeretik a nyájukat. Azok a tanítók, akik csak pálcával és hangos szóval tudnak rendet tartani, azok nem pedagógusok, hanem idomárok. Azok a tanítók, akikben csak az elszántság buzog, de nincs meg bennük a türelem, a szelídség, azok csak nevükben lehetnek tanítók, a valóságban sohasem. Azok a keresztények, akik egyházi személyként nem felkészültek, s híjával vannak a felülről jövő tudásnak, vagyis az Isten Országa, azaz az Élet (értsd dzóé, mely a görög újszövetség azon szava az életre, melyben az örökélet is benne foglaltatik), azok ugyan szólíttathatják magukat "Atyámnak", de Isten fiainak sosem fognak neveztetni, márpedig a kereszténység, azaz a Krisztus követése erről szól(na)...
Teremtés...

A mai nap imádsága:
URam! Végtelen világodat csak próbálom megérteni, de nem sikerül. Túlságosan nagy az, s én pedig nagyon kicsi vagyok benne... Istenem, Te a lehetetlen is megvalósítod, ezért könyörgök Hozzád, légy jelen szívemben-lelkemben, hogy elmém ne azt tegye, amit jónak gondol, hanem azt, ami Előtted is érték, s teremtői akaratod megvalósulását szolgálja! Ámen

    

Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek?
Ézs 51,13a

Ahány kultúra, annyiféle magyarázat, elképzelés, teória kering az emberek fejében, hogyan is alakult ki vagy teremtődött meg ez az egész világmindenség. Egyben minden vallásos világnézetű ember megegyezik - s a vallásszociológiai felmérések szerint a Föld lakosságának 95-97%-a valamilyen formában hisz egy isteni intelligenciában, tehát nyugodtan kijelenthetjük: az ember vallásos lény -, hogy ez a világ nem véletlenül jött létre, hanem céllal, s a kezdő okot ez a "Legfelsőbb Lény" - Aki nem Teremtetett, hanem öröktől fogva van - szolgáltatta hozzá. Ő az Isten, Akire még nevünk sincs, legfeljebb csak próbáljuk körülírni: Mindenható, Örökkévaló vagy a hétköznapok érthetőségében egyszerűen csak azt mondjuk: Isten.

Embervoltunk lényegi része, hogy hasonlítani akarunk Istenhez. Istenképűnek tartjuk magunkat - hiszen Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk a Szentírás szerint -, de ebbéli törekvésünk többnyire abban nyilvánul meg, hogy Istent nagyon is emberként képzeljük el, emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel: haragszik, örül, sír, bánkódik, büntet és jutalmaz...

Az emberiség legnagyobb kihívása mára az lett, hogyan élje túl önmagát. Tudományos-technikai lehetőségeinkkel, ha nem is váltunk Istenné, de félistennek képzel(het)jük magunkat, s mostmár csak az istenképűségünk második felét kellene teljesítenünk: etikussá kell(ene) válnunk! S ki az "etikus"? Aki szeretetből cselekszik, aki tudja, hogy a törvény betöltése a szeretet...

Aki tehát elfelejti az Alkotóját, aki nemcsak őt teremtette meg - de az egész, számunkra felfoghatatlanul nagy, "végtelen" univerzumot is -, az azt felejti el, hogy mivégre is van ezen a világon! Nem gyűlölködésre és rombolásra, hanem szeretetre és építésre és alkotásra teremtett meg minket az Isten! Megszámolhatatlanul sok lehetőséget adott számunkra, hogy könnyítsük önmagunk és mások élettét, s ha meglenne bennünk az a jószándék, amit eleve belénkplántált a JóIsten, akkor itt a Földön már 90%-os-mennyországot alakíthatnánk ki mindannyiunk számára...

Az Isten nélkül, az Ő szeretete nélkül azonban lehetőségeinkkel csak visszaélünk, önző érdekeinknek rendeljük alá őket, s építés helyett többnyire csak rombolunk, és emelés, emelődés helyett csak süllyesztünk és süllyedünk! A nagy etikai mélyzuhanásunkban csakis egyetlen lehetőségünk van, hogy elkerüljük a becsapódást: emlékeznünk kell Teremtőnkre! Újra fel kell szívünkben lelkünkben idézni Őt, hogy felfedezhessük jelenvalóságát, s kegyelme által Benne életet és üdvösséget is nyerjünk!

Jézus imádkozik érted

"Ki az, aki elítél bennünket? Senki. Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadt,  az Isten jobbján van, és közbenjár értünk." Róma 8:34, NIV ford.
Isten mindent tud, tudja, mi fog történni. Ő mindentudó. Egyszerre ismeri a múltat, a jelent és a jövőt is. Ő már tudja azt is, hogy mi fog történni veled ma délután. Tudja, hogy mi fog történni az életedben a jövő héten, a jövő hónapban, a jövő évben és az életed hátralévő összes napján. Ez azt is jelenti, hogy imádkozni is tud értünk, mielőtt azok a dolgok megtörténnének velünk.
Várjunk csak egy kicsit! Isten imádkozik? Úgy értsük, Isten magához beszél?
Te is folyamatosan beszélsz magadhoz. Amikor Isten teszi ugyanezt, az imádság. Apaként gyakran beszélek magamnak a gyerekeimről, és Isten is folyamatosan beszél magához veled kapcsolatban.
A keresztre feszítése előtti éjszakán Jézus a tanítványaival volt. Péter valamelyest kérkedve azt mondta: "Uram, én meghalnék érted!" Jézus szerette Pétert, de tudta, hogy egy kicsit lobbanékony természet. Azt is tudta, hogy Péter háromszor fogja megtagadni a következő reggelig. Jézus azt mondta a Lukács 22:32-ben: "Imádkoztam érted, hogy ne veszítsd el a hitedet! Segíts a testvéreidnek megerősödni, amikor visszatérsz hozzám." (NCV fordítás) Jézus már imádkozott Péterért azelőtt, hogy ezen a viharon átment volna.
Jézus már érted is imádkozott azokkal a helyzetekkel kapcsolatban, amiken ebben az évben kell majd keresztül menned. Valójában Jézus a mennyben most is a gyermekeiért imádkozik. Közbenjár érted, ami annyit tesz, hogy Istennel beszél a te érdekedben.
A Róma 8:34 ezt mondja: "Ki az, aki elítél bennünket? Senki. Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadt,  az Isten jobbján van, és közbenjár értünk."  Ezt teszi Jézus. Imádkozik érted, hogy át tudj menni a saját viharaidon.
Nagyszerű, amikor emberek imádkoznak értünk. Én szeretem, amikor imádkoznak értem! És érzem is. Azt is tudom, amikor nem imádkoznak értem.  Már az is jó dolog, amikor emberek imádkoznak érted, hát még ha Isten Fia imádkozik érted!
A Biblia azt mondja, hogy mindegy, min mész keresztül a mai napon, a jövő héten vagy a jövő évben, Jézus imádkozik érted. Ő a te oldaladon áll. Ha Őrá bíztad az életedet mint Megmentődre, közbenjár érted.
Beszéljetek róla
  • Jézus milyen tulajdonságai válnak nyilvánvalóvá számodra, amikor arra a tényre gondolsz, hogy Ő imádkozik érted?
  • Hogyan változik az önbizalmad vagy a hozzáállásod, ha elgondolkozol azon, hogy maga Isten Fia imádkozik érted?
  • Milyen viharon mész keresztül jelenleg? Kérd Istent, hogy segítsen neked hinni abban, hogy Jézus már imádkozott érted ezzel a helyzettel kapcsolatban.
Küzdelmeid vannak?


"A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz.Én nyomorult!" Róm 7,23-24a (SZIT)Feltetted-e valaha magadnak azt a kérdést, hogy valóban keresztény vagy-e? Elfogadtad Krisztust, minden rendben ment, aztán azt kezdted érezni, hogy állandó küzdelem a jót tenni és ez nem is mindig sikerül. Mi történhetett?

Pál apostol is küzdött ezzel. A Róma 7,15-23-ban megosztja személyes küzdelmeit. Kifejti, hogy jelen vannak azok a régi természete szerinti küzdelmek, mielőtt még keresztény lett volna és ez konfliktusban áll új természetével, amit Jézus Krisztus kegyelme által kapott.

Neked is hasonló küzdelmeid és kísértéseid lesznek mindaddig a napig, amíg be nem lépsz a menybe. Pál azt állítja, hogy el fogod veszíteni a két természeted közötti csatát, ha a saját akaraterődre támaszkodsz. Nem mondhatod egyszerűen azt: "Többé nem fogok vétkezni". Nem fog működni. Csupán frusztrációhoz vezet.

Az elkövetkező napokban szeretnék bemutatni néhány olyan frusztrációt amikkel a Biblia szerint találkozni fogsz, ha egymagad akarod megnyerni a csatát. Majd szeretném kifejteni azt a három dolgot, amikről Pál azt állította, hogy segítenek megnyerni a csatát. Szóval, tarts ki mellettem!

Kérd Istent, hogy segítsen tisztán látni döntéseid meghozatalában és kérd, hogy megérthesd vezetését, amiről a Szentlélek által gondoskodik számodra.

Igazság vezeti lépteimet


„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16:13)

Hit által tudom, hogy a következők igazak:

Az igazság Lelke dolgozik bennem, és egyre mélyebbre vezet az Isten igazságába. Az igazság Lelke vezet engem, hogy megtaláljam az igazságot mindenhol, ahol megtalálható, mert minden igazság Isten igazsága (János 16:13).

Az igazság Lelkének „nincs határidőnaplója”, nem foglalkozik mással, kivéve, hogy az igazságot mondja, és kijelenti az eljövendő dolgokat(János 16:13).

Az igazság Lelke arra bátorít, hogy hitben tegyek lépéseket. Tudom, hogy ez igaz, és eszerint élek. „Hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9:24) Az igazság lelke vezet engem azokra a helyekre, ahol szembesülni fogok a félelmeimmel, azonban amint Isten erejével nézek szembe velük, úgy eltűnnek, elfonnyadnak, mint mikor a perzselő napfény elárasztja az indákat.

Az igazság Lelke vezet keresztül a pusztaságon, hogy „gyomláljon és irtson, pusztítson és romboljon, építsen és plántáljon” az életemben(Jeremiás 1:10).

Többé nem félek emberektől, mert az Úrban bízom, aki oltalmaz engem, és megtart engem az igazságban(Példabeszédek 29:25).

Beszéljetek róla

* Milyen igazságot jelentet ki neked Isten legutóbb?
* Küzdesz a hitetlenséggel? Mikor úgy érzed, hogy nincs hited, kérd Istent, segítsen a hitetlenségeden, és ma jelentse ki neked az Ő igazságát.
Van szociális hálód?


Legyetek pedig mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. 1. Péter 3,8.

Lelkipásztorként naponta látok olyan helyzeteket, amelyeken egyetlen embernek sem szabadna egyedül keresztülmennie. Nem szabadna, hogy valaki egyedül ücsörögjön a kórházban, mialatt egy szeretett családtagja élet-halált eldöntő műtéten esik át. Egyetlen nőnek sem lenne szabad egyedül várnia problémás terhességének laborleleteire. Senkinek sem szabadna egyedül várnia a harctérről érkező hírekre. Senkinek sem kellene egyedül állnia egyetlen temetésen sem. És senkinek sem lenne szabad egyedül tölteni az első éjszakát, miután elhagyta házastársa.

Az élet nehéz időszakai vagy tragédiái elkerülhetetlenek - előbb vagy utóbb mindannyiunknak szembe kell néznie valamilyen nehézséggel. Azonban nem kell egyedül keresztülmennünk ezeken. Szükségünk van Isten 'szociális hálójára', hogy ne csüggedjünk el ezekben a nehéz időkben sem.

Mi Isten szociális hálója? A hívők egy csoportja - egy maroknyi ember, akik valóban hűek hozzád. Az ilyen csoportot hívjuk közösségnek. A következő módon tervezte Isten a közösséget: "És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi." (I. Kor 12: 26.) A közösség Isten válasza a bánatra.

A Róma 12:15-ben egy hasónló gondolat jelenik meg: "Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal."

A vers első felét könnyű megvalósítani. Ha valami jó történik valakivel, könnyű csatlakozni az ő jókedvéhez.

De ha valakinek nehéz időszakon kell átmennie, akkor ez sokkal nehezebbnek tűnik. Pedig ez egyszerű. Amikor ugyanis nehézségen mész át, nincs szükséged jó tanácsokra; egyedül arra van szükséged, hogy valaki ott legyen melletted. Valaki, aki melletted áll, aki fogja a kezed, aki átölel, vagy éppen együtt sír veled.

Ahogy Pál is mondja: "Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat."(I. Thessz 5.11.) Másokat bátorítani nem mindig azt jelenti, hogy buzdító beszédet tartasz valakinek, vagy, hogy bölcselkedsz. Néha a legbátorítóbb dolog az, ha csak csendben ülsz- vársz és együtt sírsz a bátorításra szoruló baráttal.

Neked van ilyen szociális hálód? Vannak keresztény barátaid, akikre bizton számíthatsz az élet legnehezebb időszakaiban is? Ha nincs, indulj el, és kezdj el felépíteni ilyen barátságokat. Az élet nehéz időszakai elkerülhetetlenek, és csak a bolond vár felkészületlenül ezekre az időkre.