2017. április 5., szerda

A gyász fájdalmának gyógyulása

„Meggyógyítja a megtört szívűeket…” (Zsoltárok 147:3)
A Szentírásban az egyik legmegindítóbb jelenet, amikor Jézus sír Lázár sírjánál. Nem arról van szó, mintha nem lett volna hatalma megoldani a helyzetet, hiszen van, hanem, hogy együtt érez velünk veszteségeinkben. „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsoltárok 147:3). Az Úr nem azt ígérte, hogy megvéd minket a fájdalomtól és a veszteségtől, hanem azt, hogy átsegít rajtuk. Ez a néhány javaslat talán segíthet: 1) Ne szigetelődj el! Ne csak a szűk családban gondolkodj! „Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél” (Példabeszédek 27:10). Ha nincs a közeledben egyetlen családtag sem, kérj segítséget olyan emberektől, akik közel vannak, és szívesen segítenek. Egy csoport tagjaként felfedezheted, hogy nem vagy egyedül, hogy a gyász nem betegség vagy önsajnálat, és arra is rájöhetsz, hogy ha beszélsz róla másokkal, az gyógyulást hoz. 2) Ne tagadd le veszteségedet! „Az igaznak az emlékezete áldott…” (Példabeszédek 10:7). Ne félj a veszteségedről beszélni, ha baráti közegben vagy. Azzal, hogy beszélsz szerettedről, kifejezed, hogy nem zavar, ha ők is felidézik vele kapcsolatos emlékeiket. A megosztott teher könnyebb. 3) Ne erőltesd túl magad! „Megvan az ideje a sírásnak…” (Prédikátor 3:4). A gyász elszívja az ember erejét, ezért ilyenkor több pihenésre van szükség, mint máskor. Mivel tehát csökkent kapacitással működsz, engedd, hogy amíg erősebbnek nem érzed magad, mások segítsenek olyan mindennapos teendőkben, mint a főzés, takarítás vagy bevásárlás. 4) Ne hanyagold el személyes szükségleteidet! Tiszteld a saját testedet azzal, hogy megadod neki jogos szükségeit: ételt, italt, mozgást, pihenést. Ez segít összeszedett életet élni, és egészséges határokat felállítani. Senki sem tudja nálad jobban, hogyan érzel, ezért engedd meg magadnak, hogy nemet mondj bizonyos dolgokra! Bűntudat nélkül mondd ki bátran: „Köszönöm, nem” vagy „Talán majd máskor.”

Lásd meg Istent a helyzetedben!


„…és kérem, hogy… világosítsa meg lelki szemeteket…” (Efézus 1:17-18)

Krízishelyzetben könnyen elveszítjük a perspektívát. Ez történt Jézus tanítványaival az emmausi úton. Jézus halála miatt csüggedten, újra és újra végigmentek magukban a történteken. Tűnődésük és kétségeik közepette feltűnt Jézus és csatlakozott hozzájuk az útjukon. De ők nem tudták felismerni, hogy Ő az. (ld. Lukács 24:15-16). Ha levesszük tekintetünket Jézusról, akkor kétségbeesünk dolgok miatt. Dr. Michael Youssef mondja: „Ha nagy krízisekkel kell szembenéznem… hajlamos vagyok arra, hogy olyan valakivé legyek, akinek a látása elhomályosul… az érzékelésem bezárul… a gondolkodásom egyoldalú… és gyakran még azt az embert is kirekesztem, aki segíteni tudna… éppen úgy, mint az a két tanítvány… látásuk éppen afelé a személy felé homályosult el, aki velük sétált és velük beszélgetett. Akinek a halálát gyászolták, élt… de ők nem vették észre, mert nem a helyes dologra összpontosítottak.” De minden megváltozott abban a pillanatban, amikor felismerték. „Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.” (Lukács 24:33-35). Figyeld meg ezeket a szavakat: „még abban az órában”! A félelemből rögtön bátorság, a fájdalomból öröm és a kétségbeesésből reménység lett. Ez a Húsvét története. Nem számít, hogy milyen rossz dolgok történnek, amikor tekinteted Jézusra szegezed, Ő reménnyel fog megtölteni. Ezért írja Pál: „és kérem, hogy… világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket” (Efézus 1:17-18).
Légy erős és bátor!

"Légy erős és bátor!" (Józsué 1:6)

Bátorság nélkül nem élsz, csak bujkálsz! A bátorság az, ami előbbre visz: ez az izom, amely eléri, hogy a hited működjön. A hit magában nem több, mint meggyőződések halmaza. A bátorság az, ami aktíválja ezeket a meggyőződéseket.
Minden Ígéret Földjének vannak óriás méretű problémái, amikkel szembe kell nézned, és amiket le kell győznöd, mielőtt beköltözöl és letelepszel. Figyelj meg három dolgot Mózes ötödik könyve 7. részében, amit Isten mondott Izraelnek az Ígéret Földje elfoglalásáról:

1)" közötted van Istened, az Úr, a nagy és félelmetes Isten" (21.v.) A te Istened nagyobb, mint bármilyen ellenfél, amivel szembe kell nézned.

2)" Kiűzi előled azokat a népeket." (22.v.) Isten előtted fog járni. Megteszi érted azt, amit te nem tudnál megtenni magadért, de neked is meg kell jelenned a csatában.

3)" Apránként" Akár az Ígéret Földje meghódításáról, akár jellemhibáid legyőzéséről van szó, nem tudsz mindennel egyszerre foglalkozni, Isten egyik terület után a másikon dolgozik majd benned. Az élet nem egyetlen nagy csata, amely után majd felvonulsz a győzelmi parádén.
Nem! Apró napi győzelmek sorozata, amelyek ahhoz szükségesek, hogy legyőzd lelki fejlődésed ellenségeit.

Huszonhárom fejezettel később Isten még mindig azt mondja Izraelnek, hogy legyenek bátrak. (5Mózes 31:6). Azért teszi, mert a bátorság olyan, mint az oxigén, nem tudsz életben maradni nélküle. a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a félelem legyőzése. A bátorság azt jelenti, hogy félve teszed? addig, míg többé már nem félsz. Azt jelenti, hogy a remegésen át vezet az utad a magabiztossághoz. Ísten megígérte, hogy velünk lesz, és előttünk jár. Kivel jár együtt és kivel munkálkodik együtt Isten? Ki előtt jár, ki előtt rendezi el a dolgokat? A bátrak előtt!
Amikor valamit először próbálsz, vagy olyasmit teszel, amivel korábban kudarcot vallottál, bátorságra van szükséged. Emlékszel arra amikor járni tanultál? Először megpróbáltál állva maradni remegő lábaidon, diadalmasan mosolyogtál egy röpke pillanatig, újra meg újra elestél, sírtál csalódottságodban, majd újra felkeltél, amíg el nem sajátítottad az állás művészetét. Valami ott belül azt mondta neked, hogy többre vagy hivatva annál, hogy csak a kiságyban feküdj. Aztán jött a következő szakasz: a járás. És ez a különbség a felnőttek és a gyerekek között. Gyermekként nem adtál a megjelenésedre. Egyszerűen csak láttad a feléd kitárt karokat, és hallottad a szeretetteljes hangot:"Gyere, meg tudod csinálni!". És azóta jársz! Ezért mondja Isten mindenkinek, aki ismeretlen területre lép: "légy erős és bátor!". Valójában az a szó, hogy "legyél", azt jelenti: "válj azzá"!
A bátorság egy olyan tulajdonság amibe belenősz, mint egy nagyobb cipőbe. Minél többet jársz benne, annál kényelmesebbé válik. Nem olyan mint egy számítógépes program, amibe csak beütöd a jelszót, és "hipp-hopp", bátor is vagy! A bátorság az Istennel töltött időből fakad, amikor látod a feléd kitárt karjait, és hallod, ahogy mondja: "Gyere, meg tudod csinálni, én veled vagyok!"
Egy szilveszter estén a néhai György király ezeket a csodálatos szavakat olvasta fel a brit népnek: "Azt mondtam annak az embernek, aki az év kapujában állt: 'adj nekem lámpást, hogy biztonságban lépjek az ismeretlenbe', de ő így felelt: ' lépj ki a sötétbe, és tedd kezed Isten kezébe! Ez jobb lesz számodra, mint bármilyen lámpás, és biztonságosabb, mint az ismert út!"NE ADD MEG MAGAD A KESERŰSÉGNEK!


„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Efezus 4:31)
A keserűséggel kapcsolatban két dolgot kell észben tartanod: 1) a keserűség fertőző. Mindannyian Krisztus testének tagjai vagyunk, ezért ami velünk és bennünk történik, hatással van mindazokra, akik hozzánk kötődnek, ez a hatás lehet pozitív, de lehet negatív is. A Biblia azt mondja: „És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi” (1Korinthus 12:26). A kígyómarás a testnek nem csupán arra a részére van hatással, ahol a harapás érte; a méreg szétterjed az egész szervezetben. „Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.” (Zsidók 12:15). Ne engedd, hogy az indulataid felülkerekedjenek, és emiatt elhagyd a gyülekezetet, ahová Isten helyezett. Szükséged van rájuk, és nekik is szükségük van rád. Ha legyőzöd a keserűséget, Isten áldását tudod árasztani másokra. 2) A keserűség legyőzhető, mégpedig így: a) Ismerd el, és ismerd be! b) Ne ismételgesd magadban, és ne mondogasd másoknak! c) Bánd meg, és hagyj fel minden olyan viselkedéssel, ami nem krisztusi! d) Kérd Istent, hogy adjon neked önuralmat, és rendeld alá magad az Ő vezetésének. e) Ne fertőzz meg másokat, és ne hagyd, hogy mások megfertőzzenek téged! f) Ne várj beismerésre vagy bocsánatkérésre, mondd ki magadnak, Istennek és egy megbízható barátnak, hogy úgy döntöttél, megbocsátasz minden ellened elkövetett vétket. „…bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4:32). Ez felszabadít arra, hogy élvezhesd az Istennel, önmagaddal és másokkal való kapcsolatot. g) Keress gyakorlati módot az ige betöltésére: „…legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak…” (Efezus 4:32)
Ne szeress bele!

„…az élet… átmeneti tartózkodás a földön…” (1Péter 1:17 GWT)

Az a tény, hogy ez a világ nem végleges otthonunk, megmagyarázza, hogy miért tapasztalunk nehézségeket, csalódásokat és elutasítást. Azt is megmagyarázza, hogy miért tűnik némely ígéret beteljesületlennek, ima megválaszolatlannak, és helyzet igazságtalannak. Ez az élet nem a történet vége! Isten azért engedte meg, hogy bizonyos mértékű elégedetlenséget érezzünk, hogy megvédjen attól, nehogy túlságosan kötődjünk ehhez a világhoz – ezért adott olyan vágyakat, amelyek soha nem fognak beteljesülni a mennynek ezen az oldalán. Nem vagyunk itt teljesen boldogok, mert nem is kell, hogy azok legyünk! Sőt, amikor a mennybe érünk, két másodperc sem telik el, ezt fogjuk kérdezni: „Miért tulajdonítottam akkora fontosságot földi dolgoknak?” Az igazság az, hogy a halállal nem elhagyod az otthonod, hanem hazatérsz! Képzeld el, hogy nagykövet vagy egy ellenséges országban. Meg kell tanulnod a nyelvüket, és alkalmazkodnod kell szokásaikhoz. Nem szigetelheted el magad. Ahhoz, hogy be tudd tölteni küldetésed, meg kell értened az ottani történéseket, és tudnod kell, hogyan viszonyulj a körülötted élőkhöz. De mi történik akkor, ha beleszeretsz abba az országba, és többre tartod, mint a sajátodat? Hűséged és elkötelezettséged veszélybe kerül. Ahelyett, hogy saját országodat képviselnéd, elkezdesz árulóként viselkedni.
A Biblia azt mondja: „Krisztus nagykövetei vagyunk…” (2Korinthus 5:20 NLT). Ne kötődj tehát túlságosan ahhoz, ami körülötted van, mert mindez csak átmeneti, ideiglenes. „és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik” (1Korinthus 7:31). Használd, hozd ki belőle a legtöbbet, hogy Isten céljait beteljesítsd, de ne szeress bele!
Kétségeink...

A mai nap imádsága:
URam! Adj távlatot, s derűt! Ámen

    

Napjaim gyorsabbak a futárnál, elszaladnak, nem látnak semmi jót.
Jób 9,25

Aki nyitott szemmel jár a világban, az hamar észreveszi az élet fonákságait, s ha valaki ezt ráadásul "hivatalból" teszi ezt - mert segítő foglalkozása/hivatása van: orvos, pap, pszichológus, szociális munkás stb. -, akkor könnyen maga is a borúlátás kísértésébe eshet. Sokan úgy gondolják, normalitást keresni egy abnormális világban - amikor diadalmaskodik a gonoszság és az önzés, amikor csak egy biztos, hogy minden bizonytalan, mert azt sem tudja az emberfia és az emberlánya, hogy holnap lesz-e munkája, amikor nem számíthat senkire, csak egyre fáradó önmagára -, akkor nem sok értelme van annak, ha az élet szépségéről filozofálgatunk. De még mielőtt mi is beleesnénk az önsajnálat gödrébe, jó leszögeznünk: nemcsak a mai, de a "régi világ" is abnormális volt.

A régi világ embere is óriási feszültségek között élt, hiszen mindennapjaikat háborúk, járványok, despota uralkodók, igazságtalan társadalmi berendezkedés keserítette. Ennek ellenére élték az életüket, küszködtek és küzdöttek. Hordozták személyes nyomorúságukat, de ha úgy hozta a Sors, akkor készek voltak meghalni is a hazáért, családért, a jövőért...

A "mában" a "most" bűvöletében élő modern ember, elszakadván saját gyökereitől nem törődik a jövőjével sem. Élvezni akarja a "mát", akár olyan áron is, hogy a jövőt terheli vele. Kölcsönből él az ország egynegyede, segélyből a másik, s aki termel, dolgozik, azt ellenőrzi-szabályozza-bünteti/adóztatja további egynegyed... Csoda-e, ha nem látjuk a jót vagy talán nincs is?

Ha csak múlandó létünk keretei között gondolkodunk, s nem fogadjuk el a halálon is átívelő isteni valóságot, akkor bizony kevés jót veszünk észre az életben, sőt, amiről azt gondoljuk, hogy jól tudjuk micsoda is valójában (pl. az élet értelme), idővel kiderül: ez a tudásunk is félreismerésen alapszik... Idő és tér fogságában nincs más menekvésünk, csakis az Isten. Ő az, Aki kiemel minket életünk hullámvölgyeiből, s távlatot ad, amikor reménytvesztett helyzetbe kerülünk, s gondviselő szeretetével átölel, amikor úgy érezzük: már szeretni sem vagyunk képesek. Isten számunkra a korrekció, a megbékélés lehetősége, az átalakulás, növekedésünk, emelődésünk titokzatos garanciája: a Legfőbb Jó, Aki még a rosszat is képes jóra fordítani...Megbékélés...

A mai nap imádsága:

Uram! Mindenki a maga igazát keresi, s érvényesítéséhez a legborzasztóbb eszközöktől sem riad vissza... Istenem, érvényesítsd a Te igazságodat, mégha büntetésedből azok is részesülnek, akik azt kevésbé érdemlik meg! Adj nekünk kegyelmed szerint való megoldásokat, hogy a bűn rombolása helyett a szeretet építő ereje nyilvánuljon meg életünk minden területén! Add nekünk a Te békédet, hogy parancsod szerint végre szeretni tudjuk egymást! Ámen


Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.
1 Móz 8,21

Az Úr tehát megígéri: nem átkozza meg a földet az ember miatt. De az ember miatt átkozottá válhat ez a föld... Sajnos Noé óta a bűn szennyes hullámai újra és újra felcsaptak, de mára az ön- és környezetpusztítás olyan fokára jutottunk, amely meghalad minden korábbi mértéket. Fel kell tennünk egy egyszerű kérdést: Normálisak vagyunk? Olyan vadul öljük a világot és önmagunkat, ami elgondolkodásra kellene hogy késztesse "vezetőinket" - akik persze már rég nem a közösség, hanem az egyéni érdekeikkel vannak elfoglalva, s csak titulusukban elöljárók. Ha megnézzük a statisztikákat, megdöbbentő adatokat találhatunk. Az Amerikai Védelmi Minisztérium pl. kiszámolta, hogy a civilizációnkban eleddig jegyzett háborúk és pusztításaik "mibe kerültek". Aranyra átszámítva is iszonyatos mennyiség! Ebből Földünk az egyenlítőn egy 10 kilóméter széles, s 1 kilométer vastag aranygyűrűt kaphatott volna...

Milyen esztelen az ember! Csak Magyarországon az elmúlt ötven esztendőben több magzatot öltek meg, mint ahány embert magyarságunk létezése óta az összes csatában és háborúban elveszített! A kérdés több mint releváns: Normálisak vagyunk? Nem, nem vagyunk, nem lehetünk azok... Jól mondja a Szentírás: Az ember szívének szándéka ifjúságától fogva gonosz. Jézus "statisztikája" - gondoljunk a magvető példázatára - szerint is háromnegyed része az embervilágnak önző kívánságainak, gonosz indulatának a foglya...

Az özönvízet csak Noé és családja élte túl. Fiaival: Sém, Hám, Jáfet és feleségeikkel és Noé feleségévek együtt, összesen: nyolc ember... A nyolcas szám itt is szimbólikus. A nyolc, a Krisztus száma, hiszen Ő a hét "nyolcadik napján" támadt fel. Élete tehát azoknak van, akik vállalják a szeretet halálig menő elkötelezettségét... Amíg a kényelem, s a jobb megélhetés ígérete dönt a megfogant életek felett, addig az ember semmit nem tanult meg "leckéjéből". A lélek halhatatlanságát mérlegre tenni a múlandó "anyagért": bűn. Bűn az élet ellen, s bűn az Isten ellen. Éppen ezért, bocsánatot is csak az Élet Istene adhat rá...
Mindazokért, akik az ünnepek alatt is dolgoznak, szolgálatban vannak, hogy ünneplésünk zavartalan lehessen.
A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk! Gyakran elesünk, porosak és sárosak leszünk. Kívánjuk a tisztaságot, de tudjuk azt is, hogy vannak foltjaink életünkben, melyeket csak Te tudsz eltávolítani... Mosd lelkünket fehérré, mint a hó, hogy tudjunk dicsérni Téged mindenhol, s mindenben, mindenkor! Ámen


   

"...felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótála, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve."
János 13,4-5

A Mester, az elmeknek Parancsoló, félbeszakítja az ünnepi, az utolsó vacsorát, s elkezdi mosni a tanítványok koszos lábát -, melyet azidőtájt rabszolga-munkának tartottak a gazdag házakban. Természetesen nincsen csúnya vagy szép munka, csak jó szívvel végzett áldozatos vagy hányaveti felületes. A tanítványok megdöbbennek Jézus cselekedetén olyannyira, hogy torkukon akad a szó. A kínos csendet a Péter lelkéből felszakadó őszinte hang töri meg: "Mester! Az én lábamat meg nem mosod soha!"

A Mester ezzel a cselekedetével többet és mélyebbet tanít övéinek, mint minden más szépívű igazsággal. Dicsőségmondásokon túli, az istenes lét kvintesszenciáját (lényegét) magába foglaló cselekedet ez. Első akkordja is egyben az Úrvacsora szerzésének! Alaphang. Erre épül, s épülhet minden az egyház, s a mi életünkben is. Ha nincs biztos alap, összedől a ház. Ha nincs feltétel nélküli bizalom, akkor nem terhelhetőek az alapvető emberi kapcsolatok. Felemás szívvel nem lehet örök hűséget fogadni a kedvesnek, fél lélekkel nem lehet az ÚRnak és másik felével a Mammonnak szolgálni. A másikért szeretetből végzett "teljesszívű" munkának nemcsak a gyümölcs édes, de már maga az elvégzett feladatt is a jutalom része. Értelmet, tartalmad, sőt erőt ad a nehezségek leküzdéséhez.

Korunk nagy baja, hogy munkánknak nem vagy csak alig látjuk az értelmét. Tudnunk kell, az izzadságcseppek nem a fizetésért formálódnak homlokunkon, hanem azért, hogy általa közelebb jussunk önmagunk és ezáltal Isten megértéséhez. Fontos, hogy az elvégzett feladatainak mindig lássuk a célját is. Ha ezt nem lebeg előttünk, akkor nem alkotás az, amit csinálunk, hanem testet lelket felőrlő keserves meló...

A Mester a munkát alaposan és teljességgel végzi. Nemcsak odalöttyinti a vizet a tanítványok lábára, hanem rendesen megmossa, gondosan megtörli... Fárasztó napjaink után a lábmosással-törléssel mi is "megköszönjük" lábunknak, hogy egész nap hűséggel hordozott minket... Mindezek után ágybabújni fáradt tagjainkkal oly kellemes...

Ahogyan szüksége van a testnek a tisztálkodásra, ugyanúgy a léleknek is. A Mester a lábmosás példaadásában ezt is tanítja. Naponként szükséges a lélek mosakodása, és persze nem "kimosdatása- felmentése", hogy a vétek a pora, a bűn piszka az nem is annyira fekete... Nagycsütörtök van, ünnepes napok elsője. Engedjük magunkat megmosdatni a Lélek által, hogy örömmel fogadhassuk Isten ajándékait!
Engedd el az önbecsapó hazugságaidat

"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg,


és nincs meg bennünk az igazság." 1 János 1:8

Egyfolytában hazudunk önmagunknak: "Nem is híztam semmit. Nem bántok én senkit. Úgysem vette észre senki."

De van egy hazugság, ami sokkal veszélyesebb, mint bármelyik más: "Ez nem is igazán gond." Azt mondod magadnak, hogy a pénzügyeiddel igazából nincs is gond, a házasságoddal nincs probléma, és, hogy a természeted nem irányíthatatlan.

A magunknak való hazugság a legelső módja annak, hogy tönkre tegyük az életünket. A Biblia azt mondja, "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság." (1 János 1:8). A bűn hozzásegít önmagunk becsapásához, a becsapás következménye pedig bűn lesz.

Minden önmagunkat becsapó cselekedet mögött egy hazugság áll, amit elhittünk. Lehet önmagunknak hazudtunk vagy elhittünk egyet a Sátán hazugságai közül. A Biblia szerint "csalárdabb a szív mindennél"(Jeremiás 17:9). Neked és nekem fantasztikus képességünk van arra, hogy hazudjunk önmagunknak. Úgyhogy hagyd abba! Fejezd be az ésszerűsítést! Fejezd be a viselkedésed lekicsinylését! Ne keress kifogásokat! Ne toleráld!

Annak érdekében, hogy ne csapd be magad - mindenféle olyan önbecsapó dolgokat téve, melyek megbénítanak abban, hogy Jézust hűségesen kövesd - abba kell hagynod önmagad megcsalását. Jézus azt mondta, "Ha ismered az igazságot, az szabaddá tesz". De először az igazság nyomorulttá, szánalmassá tesz! Nem lehetsz szabad olyasmitől, aminek a létezéséről nem veszel tudomást.

Nem tudod a problémát legyőzni, ha tagadod a létezését.

Beszéljünk róla:

* Milyen önromboló viselkedéssel kapcsolatban teszel úgy, mintha nem is lenne ott az életedben?Melyek azok a cselekedetek, amelyekről tudod, hogy nem egészségesek?
* Mit gondolsz, mik azok a hazugságok, melyek megakadályozzák a tartós változásokat az életedben?

Hol van Isten, amikor küzdök?

"Akkor hirtelen megnyílt a szemük és felismerték Őt. És abban a pillanatban eltűnt a szemük elől." (Lukács 24:31, NLT fordítás)


Érezted már valaha úgy, hogy Isten nagyon távol van tőled? Az igazság az, hogy Ő soha sincs távol. Bármilyen küzdelmen mész is keresztül, abban a tudatban biztosan megpihenhetsz, hogy nem vagy egyedül. Ott tudhatod Istent a te oldaladon.

Azonban nem te vagy az egyetlen, aki valaha azon tűnődött, hogy hol volt Isten a küzdelme során. A legelső húsvét reggelén, közvetlenül Jézus keresztre feszítése után a tanítványok ugyanezen tűnődtek. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből tudhatunk egy olyan tanítványpárosról, akik éppen Emmaus felé bandukoltak, miközben az elmúlt néhány napban történt eseményekről beszéltek – Jézus elfogatásáról, megveretéséről és a keresztre feszítéséről – és megpróbálták megérteni mindezeket. Azt gondolták, hogy Jézus volt a Messiás, és az álmaik szertefoszlottak. Hallottak híreket arról, miszerint Jézus sírja üres volt. Össze voltak zavarodva.

Hirtelen maga Jézus tűnt fel a tanítványok mellett és csatlakozott hozzájuk. Még mindig annyira bánatosak voltak, hogy nem ismerték fel őt. Jézus megkérdezte őket, hogy miről beszélgetnek, s így a tanítványok bevonták őt is a párbeszédbe. Jézus az Ószövetséget idézve magyarázta el nekik az előző néhány nap eseményeit.

Azon az éjszakán, amikor Jézussal vacsoráztak, a Biblia azt mondja, hogy "Akkor hirtelen megnyílt a szemük és felismerték Őt. És abban a pillanatban eltűnt a szemük elől." (Lukács 24:31 NLT)

Képzeld csak el, hogy ez a felismerés milyen lehetett ezeknek a tanítványoknak! Az embert, akiről azt hitték, hogy Isten, keresztre feszítették és meghalt. Aztán hallottak arról is, hogy feltámadt, de nem hitték el. Végül egy idegen csatlakozik hozzájuk az úton, velük vacsorázik, és akkor hirtelen felismerik, hogy ez maga Isten! És aztán eltűnik.

A tanítványok nem tudták megismerni Jézust a bánatukban. Arra volt szükségük, hogy Isten mutassa meg magát nekik.

Neked is erre van szükséged! Nem tudom, mit veszítettél el ebben az évben – akár egy szerettedet, az egészségedet, az állásodat, egy kapcsolatot, vagy valami igazán nagy dolgot. Ha volt is egy ilyen veszteséged, lehet, hogy nem vetted észre, de Isten ebben az egész helyzetben melletted volt.

Soha, de soha nem voltál egyedül ebben az időszakban! Nem láttad Őt, de Ő ott volt veled!

Kérd Istent, hogy mutassa meg magát neked! Ő azt szeretné, ha látnád. Azt szeretné, ha tudnád, hogy soha sem voltál egyedül!Beszéljetek róla:

- Hogyan mutatja meg neked Isten a jelenlétét?

- Mit gondolsz, a bánat hogyan tudja eltakarni előlünk azokat az utakat, amiket Isten készített számunkra?
Nincs kárhoztatás Jézusban


"Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy (Jézus) asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel." (Lukács 7: 37-38)

Ezen a héten egy ismerős történetet fogunk megnézni remélhetőleg egy új megvilágításból, amint arra használjuk, hogy megértsük a dicsőítés átformáló erejét.

A Lukács 7, két ember történetét meséli el; egy farizeusét és egy bűnös nőét, akik ugyanakkor találkoznak Jézussal. Mind a ketten érinthetetlenek.

Az asszony nem érinthető a vallásos emberek által, bűnének természete és nagysága miatt. A másik oldalon pedig ott van a farizeus, aki saját magát tette érinthetetlenné, mivel nem engedte, hogy megérintse őt más emberek törékenysége.

Egyikőjük át fog formálódni a Jézussal való találkozása során.

Tudjuk, hogy a farizeusok voltak a rossz fiúk Jézus életében. Ők voltak a vallásos rend zsarnokai Jézus idejében. Mindenkinek megmondták, hogy hogyan éljenek, ők azonban hírhedtek voltak képmutatásukról. Nem szerették Jézust, egyikük sem hívta meg házába őt.

Nem tudunk sokat a történetben szereplő asszonyról, csupán annyit, hogy bűnös életet élt. A Biblia nem részletezi a bűnét, ami Isten irántunk való szeretetének szépségét tükrözi.

Amikor bűnünkkel az Úrhoz jövünk, amikor megnyitjuk magunkat előtte, és elfogadjuk a megbocsátását, Ő nem hozza fel a bűnt nekünk újra és nem is írja le, hogy mindenki lássa azt. Megbocsátja, és így az megszűnik.

Ez az első lecke, amit szeretnék, hogy megérts ebből a történetből. Ha most éppen valamiféle bűntudattal vagy kárhoztatással küszködsz egy múltban történt dolog miatt amit már odavittél az Úr elé, mondom neked, hogy a kárhoztatás nem Istentől van! "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak" (Róma 8:1). Isten nem fogja eszedbe juttatni és az orrod alá dörgölni a múltad bűneit.

Ha elfogadtad Jézus Krisztust mint Megváltódat és Uradat, akkor a bűneid meg vannak bocsátva és Isten többé nem emlékezik meg azokról. Ez az örömhír! És ez az alapja is a dicsőítés átformáló erejének.


Örömmel éld meg!


"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül." (Jakab 1:2-4)

Ez az áhítat Kay Warren új könyve -Choose Joy: Because Happiness Isn't Enough ("Válaszd Az Örömöt, Mert A Boldogság Nem Elég"- magyar nyelven még nem jelent meg)- alapján készült.

Nem lesz lehetőségünk rejtegetni vagy tettetni dolgokat, ha az életünk "bilije" kiborul.

Ha rossz hírt kapunk, vagy az egészségünkkel történik valami, ha valaki meghal, vagy anyagilag omlunk össze, minden nagy szavunk a hitről értéktelen.

Az számít, mit teszünk ilyen körülmények közt.

A Biblia azt írja Jakab levelének 1. részében, hogy a "hitünk próbája állhatatosságot eredményez" a nehéz körülményekben. Nem számít, hogy én mit mondok az örömmel és hittel telt életről. Amit tényleg hiszek, az mindenkinek nyilvánvaló - főleg nekem -, mikor nehéz idők jönnek.

Tehát mit tegyünk azokban a pillanatokban?

A Jakab 1-ben azt olvassuk: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek". Egy másik fordításban így olvashatjuk: "Mindig örömnek tartsátok, testvéreim...". Ha őszinte akarok lenni: elég ritkán van, hogy ez az első reakcióm! Valószínűleg egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor sikerült elsőre ajándéknak, vagy örömnek felfognom a nehéz helyzeteket.

Nem, olyan vagyok, mint te. Az első reakcióm általában düh, harag, csalódás vagy keserűség - nem öröm vagy hála a nehézségek "ajándékáért". Mikor így reagálok, csalódottá válok, belegondolva, hogy milyen messze kell még mennem, hogy érett nő lehessek Isten előtt.

De Jakab pontosan erről beszél. Utáljuk a folyamatokat, amik Krisztushoz hasonlóvá tesznek minket, mert van benne fájdalom, szomorúság, stressz és forrongás. Mégis, mindannyian szeretnénk a végkimenetelhez eljutni: lelkileg éretté válni. Jakab arról ír, hogy ne próbáljunk túl hamar kijutni a nehézségekből. Ha megtesszük, rövidre zárjuk a folyamatot és éretlen kisbabák maradunk.

Én nem akarok egy szellemi vagy érzelmi kisbaba lenni. És te? Azt akarom, hogy a hitéletem erős legyen, érett, fejlett. Hajlandó vagyok hagyni a megpróbáltatásoknak és bajoknak, hogy feltárják a hitéletem, hogy megtudjam hogyan maradhatok az ösvényen, amíg Isten nem végzi el a munkáját bennem végleg.

Szeretném, ha állhatatossá válhatnék, tökéletessé, minden fogyatkozás nélkül.

Beszéljetek róla

* Hogy engedted Istennek, hogy formáljon a próbák által mostanában?
* Szerinted mit jelent "teljes örömnek tartani" a próbákat?