2017. április 9., vasárnap

Élni a két lépés között

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt…” (Zsoltárok 118:24)
Van egy beépített veszély a célkitűzésekben. Micsoda? Az, hogy azt hisszük, csak akkor leszünk boldogok, ha elérjük azt a célt. Azt mondjuk magunknak: „Ha majd lediplomázom, ha megházasodom, ha gyermekeim lesznek, ha majd lesz saját otthonom” és így tovább, egyre csak halogatjuk életünket.
Egy egyetemi professzor elmondja, hogy meghívták, mondjon beszédet egy katonai bázison. A repülőtéren egy Ralph nevű katonával kellett találkoznia. Miután bemutatkoztak egymásnak, elindultak a csomagokért. Ahogy elhaladtak a várakozó emberek mellett, Ralph folyton eltünedezett, egyszer, hogy segítsen egy idősebb hölgynek, aki elejtette bőröndjét úgy, hogy az kinyílt; egyszer, hogy felemeljen két kisgyermeket, hogy azok láthassák a Télapót; aztán ismét, hogy útba igazítson valakit, aki eltévedt. Minden alkalommal széles mosollyal az arcán tért vissza. „Hol tanult meg így élni?” – kérdezte tőle a professzor. „Ó – mondta Ralph – a háborúban, azt hiszem.” Aztán elmondta a professzornak, hogy amikor utoljára bevetésen volt, az volt a feladata, hogy aknákat derítsen fel, és látta, ahogy a barátai felrobbannak, egyik a másik után. „Akkor tanultam meg két lépés között élni” – mondta. Sohasem tudhattam, hogy a következő lépésem nem az utolsó lesz-e, ezért megtanultam, hogy mindent, amit csak tudok, hozzak ki abból a pillanatból, amíg felemelem a lábam, majd újra leteszem. Minden lépés, amit megtettem, egy egész új világ volt, és azt hiszem, azóta mindig így élek.” Ralph-nak igaza volt! Ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni az életből, úgy kell élnünk, ahogy a Szentírás mondja: „Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsoltárok 118:24)


Emeld fel őket!


„…Jézus pedig lehajolt…” (János 8:6)
Emlékszel az asszonyra, „akit házasságtörésen értek”? A farizeusok azért hajoltak le, hogy köveket vegyenek fel, Jézus azért hajolt le, hogy az asszonyt felemelje. Te melyik csoportba tartozol? Nem lehetsz személyválogató abban, hogy kinek segítesz. Vannak, akik azt gondolják, hogy csak azoknak kell segítenünk, akik ugyanúgy hívők, mint mi. Nem! „…karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez” (1Thesszalonika 5:14). Van egy történet egy srácról, aki gödörbe esett, és nem tudott kijönni. Arra jött egy szubjektív ember, és ezt mondta: „Igazán együtt érzek veled ott lenn”. Egy objektív személyiség is arra jött, és azt mondta: „Nos, végül is logikus, hogy valaki leesik oda”. A farizeus ezt mondta: „Csak a rossz emberek esnek gödörbe”. Egy törvényeskedő keresztyén így szólt: „Megérdemled a gödröt”. A realista ezt mondta: „Nos, ez egy gödör”. Egy geológus azt mondta a srácnak, hogy elemezze a kőzeteket odalenn. Egy adóellenőr megkérdezte, hogy kifizette-e a gödörre vonatkozó adókat. Egy önsajnálatban leledző ember megjegyezte: „Ez mind semmi az én gödrömhöz képest!”. Az optimista ezt mondta: „Lehetne rosszabb is”. A pesszimista ezt mondta: „Lesz ez még rosszabb is”. Jézus pedig, amikor meglátta a srácot a gödörben, lehajolt, kézen fogta, és kiemelte a gödörből.

Felfigyeltél már arra, hogyan fejezi be Jézus az irgalmas samaritánusról szóló híres példázatát? „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” (Lukács 10:37). Hatalmadban áll, hogy hatást gyakorolj a körülötted lévők életére. A biztatásod meghatározhatja valakinek a napját, hetét vagy akár az egész életét, és új utat mutathat. Persze nehéz bátorítani az embereket, ha nem tudod, hogy mire van szükségük. Ezért tanulmányozd az embereket! Tanuld meg, hogy mi motiválja őket, tudd, hogy mi emeli fel őket!


Gyökerek és szárnyak


„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját…” (1Mózes 2:24)
Abból tudod meg, hogy jó szülő voltál, ha a gyermekeid már el tudnak szakadni tőled, és egyedül is sikeres életet tudnak felépíteni maguknak. Soha nem fogsz teljesen elszakadni tőlük, de eljön az az idő, amikor el kell vágnod a lelki köldökzsinórt, és engedned kell, hogy megálljanak a saját lábukon. Ne feledd, a gyermek, akit nevelsz, nem a tulajdonod – már azelőtt Istené volt, mielőtt a tied lett! „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók” (Zsoltárok 24:1). Tanítómester vagy, nem tulajdonos – és csak rövid ideig van lehetőséged arra, hogy tanítsd őket. A gyermekek arra születtek, hogy elhagyjanak, nem arra, hogy maradjanak. Nem irányíthatod biológiai órájukat. A te dolgod az, hogy felkészítsd őket a távozásra. A következő néhány napban arról fogunk beszélgetni, hogyan adj gyermekeidnek gyökereket és szárnyakat. Gyökerek. Ahhoz, hogy gyümölcs teremhessen, először a gyökérzetnek kell kifejlődnie. Az egészséges gyökérzethez egészséges és tápanyagokban dús talaj szükséges. Sőt, a gyökérzet nem csupán a tápanyagfelvételhez kell, a növény biztonságát is erős gyökérzete adja. Két fajta család létezik. Az egyik „bizonytalan kötődést” ad. A szülő-gyermek kapcsolat félreérthető, zavaros, közömbös vagy éppen elhanyagoló. A gyerekek emiatt érzelmileg bizonytalanok, nem érzik, hogy akarják és szeretik őket, pedig éppen erre a két dologra van kétségbeesetten szükségük. Az ilyen gyerekekből hiányzik az önbizalom, alacsony az önértékelésük, érzelmileg gyengék, és nincs bátorságuk kockázatokat vállalni. A másik fajta család „biztos kötődést” ad. A szülő-gyermek kapcsolat világosan kifejezésre jut és folyamatosan erősödik. A gyermekek még az elkerülhetetlen távollétek alatt is érzik, hogy biztonságban vannak. Az ilyen családban felnövő gyermekek lelkileg és érzelmileg éretté válnak, képesek lesznek kapcsolatokat kialakítani másokkal, egészséges önértékelésük lesz, és elegendő bátorságuk, hogy szembenézzenek az élet kihívásaival.A kamaszkortól a felnőttségig tartó úton gyermekeid bizonytalannak fogják érezni magukat, következetlenül fognak viselkedni, és hirtelen hangulatváltozásaik lesznek. Egymásnak ellentmondó jeleket sugároznak feléd: szükségét érzik a közelségnek, de távolságot akarnak tartani; kötődést szeretnének, de ugyanakkor függetlenedni is akarnak – és mindezt egyszerre, egy időben. Egyik kezükkel közel vonnak, a másikkal ellöknek maguktól. Meg kell értened, hogy gyermekeidnek továbbra is szükségük van arra, hogy érezzék a biztonságos kötődést, még ha távolodnak is tőled. Amikor eltaszítanak, éretten kell viselkedned, nem feledve, hogy ez nem ellened szól, hanem csak így teszik próbára saját magukat, hogy képesek-e független felnőtté válni. Néhány perccel, órával vagy nappal később újra gyermekeid lesznek, akik közelségedre vágynak. Ez a serdülő korú gyermekek nevelésének nagy kötélhúzása, de ne aggódj, magától megoldódik, ha megértően kezeled. Különösen is vigyázz arra, hogy fájdalmadat és haragodat féken tartsd! „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket…” (Efezus 6:4). Az előbbi ige az édesanyákra ugyanúgy vonatkozik; a „ne ingereljétek” pedig azt jelenti: ne veszekedjetek velük, ne dühítsétek fel, ne keserítsétek el őket. A gyakori összeütközések legrosszabb hozadéka, hogy gyermeked hosszú távon elcsügged, elkedvetlenedik. A „fejmosás” talán rövid ideig tart, de a bátorságot vesztett szív, az összetört lélek sokkal tovább. Néhány esetben teljesen fel is adják a próbálkozást. Egy másik helyen így figyelmeztet az apostol: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek” (Kolossé 3:21). A nyugati kultúrában a lányok tovább kapaszkodnak a szülő-gyermek „kötélbe”, mint a fiúk, általában később távolodnak el, és kevésbé véglegesen. A fiúk hajlamosak hamarabb elszakadni, és az ő esetükben a távolság hosszabb ideig tart. Ha megtagadod gyermekedtől a fokozatos eltávolodás Istentől rendelt szükségét, akkor hamarabb hagynak el, és messzebbre mennek. Légy bölcs, engedj a kötélen fokozatosan, akkor érett felnőtté válnak, és közelebbi kapcsolatban maradnak veled.A másik ajándék, amit gyermekeidnek adhatsz, a „szárnyak”. Repülésre születtek, nem arra, hogy egész életüket a fészekben töltsék. Ha túlságosan véded őket, és a felelősségteljes nevelés nevében szinte megfojtod őket, végül biztosan elveszíted őket. Jézus azt mondta, hogy a gyermekek arra lettek tervezve, hogy egy napon elhagyják szüleiket, és saját otthont építsenek maguknak. Szabadságvágyukat Istentől kapták, ez nem a hálátlanság, tiszteletlenség vagy lázadás jele. A jó ács szálirányban dolgozik a fával, nem pedig arra merőlegesen. Mit kell hát tenned? Mielőtt még gyermeked nyíltan követelné függetlenségét, tanítsd meg, hogyan kezelje azt bölcsen! Adj neki lehetőséget, hogy bizonyítsa felkészültségét, és ha megbízhatónak bizonyul, növeld önrendelkezési szabadságát – fordított esetben pedig korlátozd függetlenségét. Add tudtukra, hogy az életben a boldogságot nem örökségül kapjuk, hanem megdolgozunk érte. Légy rugalmas, de vállald a felelősséget! Fontos megtanulniuk, hogy nem követelhetnek ki olyan előjogokat, mint az autóvezetés, randevúzás vagy pénzköltés – először bizonyítaniuk kell, hogy méltók rá. Segíts nekik, hogy meglássák, mivel érdemelhetik ki a növekvő függetlenséget, mivel veszíthetik el, és hogyan szerezhetik vissza. Tedd őket felelőssé saját szabadságukért, megtanítva nekik, hogy ez nem jog vagy ajándék, hanem jutalom, ha érettnek bizonyulnak. Az anyamadár nem löki ki fiókáját a fészekből, amíg nem tudja róla, hogy már készen áll a repülésre. Ha egy felkészületlen gyermeknek adjuk a szabadság ajándékát, akkor nem szárnyakat adunk neki, hanem meghívót a katasztrófára! Ne egyezz bele függetlenségükbe, amíg nem bizonyították, hogy képesek azt felelősséggel kezelni.


Nem mindig tudjuk megóvni gyermekeinket attól, hogy fájdalom érje őket. „E világon nyomorúságtok lészen…” (János 16:33 Károli). Vagy hagyjuk, hogy fájdalom érje őket, és megtanulják kezelni a valóságot, vagy megfojtjuk őket védőpólyáinkkal, és sosem válnak éretté – ezzel pedig sokkal többet ártunk, sokkal nagyobb fájdalmat okozunk és teljesen legyengítjük őket. Mit jelent szárnyakat adni gyermekeinknek? 1) Fel kell ismernünk, hogy bizonyos mértékű függetlenség és önrendelkezési jog nélkül sosem fognak egészséges felnőtté válni. Ehhez meg kell tanulniuk világosan gondolkodni, felelősséget vállalni döntéseikért, tanulni hibáikból, hogy legközelebb jobban döntsenek; hagyni kell őket hibázni és aztán megfizetni a tanulópénzt, hogy megtapasztalják, mit jelent felnőni. 2) Függetlenségvágyukat nem szabad úgy tekinteni, mintha az nevelési kudarcunkat bizonyítaná! Sőt, inkább akkor kell megkérdőjelezni nevelési stílusodat, ha nem képesek eltávolodni! Ha önállókká neveljük őket, akkor neveltünk biblikus és hasznos módon. 3) Ne tévesszük össze távolodásukat az elutasítással! Ez nem azt jelenti, hogy téged cserbenhagytak, hanem hogy ők fejlődtek, és előreléptek az életben. Nem a hálátlanság, önzés vagy lázadás bizonyítéka, hanem lehetőség arra, hogy bemutassák: jó szülőjük voltál, jól nevelted őket. Ha nem akarnak eljönni Berci bácsi családi találkozójára, ne erőltesd őket azért, hogy „megmentsd a családot a széthullástól”. Egy családban elszakadásoknak is kell lenni, mint ahogy a sejtek is osztódással szaporodnak. A Biblia azt mondja: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!” (1Mózes 9:1). Ha örökre a fészekben maradnak, nem tudják betölteni rendeltetésüket. Engedd el őket, és legyen saját életed! Ez a feladatod, nem az örökké tartó nevelés. Engedd el a kötelet, bízz Istenben, és meglátod, gyermekeid vissza fognak jönni meglátogatni „jó fej” szüleiket!Az egészséges neveléshez az kell, hogy mindegyik gyermekünknél felismerjük az önállóság megfelelő mértékét. Vannak gyermekek, akik hamarabb eltávolodnak, mások később; vannak, akik csak apró lépésekkel próbálkoznak, mások bátran ugranak a szakadékba. Ilyen értelemben nincsenek „jó” vagy „rossz” gyerekek, egyszerűen csak nem egyforma kihívást jelentenek számunkra. Szülőként csak úgy tudsz rájönni, hogy mi jó gyermeked számára, ha próbálkozol – és esetleg hibázol is. A kritizálás, parancsolgatás, bezárással fenyegetés, prédikálás, megszégyenítés hiábavaló, haszontalan, annak a jele, hogy elvesztetted a fogást rajtuk. Ezzel csupán repülhetnékjüket növeled, vagy bizonytalanságérzetet keltesz bennük, mintha senki sem lenne igazán a kormánykeréknél. Annak tettetése, hogy szülőként „mindent kézben tartasz” talán jó szándékból ered, de drága árat kell fizetni érte. Ne félj attól, hogy őszinte és átlátható légy gyermekeid számára. Ez mindkettőtökön csökkenti a nyomást, és nevelésed így sokkal hatékonyabb. A gyerekek tudják magukról, hogy nem tökéletesek – és azt is tudják, hogy te sem vagy az. Ezért ne félj kimondani: „Most tanulok gyereket nevelni, épp úgy, ahogy ti most tanultok gyereknek lenni. Szükségem van a segítségetekre ahhoz, hogy jól tudjam csinálni, hogy rájöjjek, mi az, ami mindkettőnk számára működik, és segíteni tudjak abban, hogy ti is a legjobb formátokat tudjátok hozni. Akartok egy csapatban lenni velem, hogy együtt tanuljunk?” Az ilyen őszinte hozzáállás pozitív választ fog hozni. Egyúttal jó példát is állít a gyermekek elé, alázatra és együttműködésre tanítja őket. Mint amikor edző és játékos együtt küzdenek a győzelemért, fejlődni akarnak, nem pedig versengeni vagy uralkodni a másikon. Családként a siker vagy a kudarc azon múlik, hajlandó vagy-e tanulni és növekedni!

Kezeld a be nem gyógyult sebeket!

„…Orvos, gyógyítsd meg magadat!...” (Lukács 4:23)


Tudtad, hogy az Ószövetségben egy pap nem szolgálhatott Isten házában, ha sömöre volt, ami nem más, mint egy be nem gyógyult seb vagy vérző fekély? (3Mózes 21:20) Miért? Mert ha sömöröd vagy fekélyed van, akkor nem vagy megfelelő színvonalon. Nem kerülhetsz közel másokhoz, mert előfordulhat, hogy neked mennek, beléd ütköznek, és így sérül a védőréteg a seben. Ilyenkor nem vagy a legjobb formádban, mert a fájdalom elszívja az erődet. Félsz beszélni a sebedről, nehogy az emberek elutasítsanak, ezért álarcot viselsz, kettős életet élsz, bizonytalanná és bírálgatóvá válsz. A legrosszabb pedig az, hogy annyira el vagy foglalva azzal, hogy Istenért munkálkodj, és másokról gondoskodj, hogy nem is szánsz időt arra, hogy megállj és önmagaddal törődj. A Biblia az mondja: „…Orvos, gyógyítsd meg magadat!...” Azt jelenti ez, hogy azok az emberek, akiknek problémái vannak, nem dolgozhatnak Istennek? Nem, épp ellenkezőleg! Éppen a megtört emberek azok, akik a javítás mestereivé válnak. De előbb időt kell fordítani a gyógyulásra. Jézus azt mondta, hogy ha vak vezet világtalant, akkor mindketten gödörbe esnek (Máté 15:14). Nehéz győzelemről mesélni másoknak, amikor te magad épp vereségben élsz. Nehéz érzelmi gyógyulást hozni másoknak, amikor te még mindig a múltad megoldatlan ügyeivel küzdesz. Ha még mindig vérző sebeid vannak, nem tudod mások problémáit olyan erős hittel kezelni, mint amilyen hited akkor lenne, ha már túljutottál volna a problémáidon. Baj az, ha sebzett a szíved? Nem, de az baj, ha nem kezeled. Ezért tölts időt Istennel, és engedd, hogy meggyógyítson, hogy aztán sokkal hatékonyabban használhasson mások szolgálatára.

Igazság...


A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy egy igazságot ismerjek igazán: a Te szereteted igazságát! Ámen
Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.
Kol 2,8

Pál apostol - az apostoli levelek leghangsúlyosabb képviselője az Újszövetségben; az ÚSZ 27 könyvéből 13-at neki tulajdoníthatunk(!) - világlátásával, magyarázataival a legnagyobb hatású gondolkodó a kereszténységben. Aki Pál kardját (megigazulástanát) kicsalogatja hüvelyéből (ószövetség), annak általában beletörik a (szellemi)bicskája ennek a gondolati rendszernek a gyors megértésébe. Arról van ugyanis szó, hogy Pál nem hajlandó még Isten Fiát sem másképpen látni, mint áldozati bárányt, s szinte belekényszeríti leveleinek olvasóit is abba a kerékvágásba, amit ő helyesnek tart, jelesül: ahogyan Ábrahám (sok nép atyja) kész volt feláldozni fiát, Izsákot (valaki nevet) ugyanúgy "Istennek sincs más útja", mint belesimulni az áldozatkultuszba.

Nos, ezen érdemes elgondolkodni! Már csak azért is, mert Saul-Pál az emberi hagyományok ellen szól, ugyanakkor ő az, aki soha semmilyen más hagyományt nem említ írásaiban, csakis a sajátját... Bármilyen támadás éri őt, leveleiben soha nem említ egyetlen korabeli bölcset sem, egyetlen "régi" szellemi autoritást, kivétel nélkül, csakis kizárólagosan az ószövetségi idézetekkel, képekkel próbálja alátámasztani igazát. Ez önmagában persze nem baj, ha valaki csak a saját kultúrkörében él és gondolkodik... a probléma azonban az, hogy 2013-at írunk, s ugyan a Világteremtő Isten nem, de a világ bizony megváltozott!

Ami "működött" évezredeken keresztül, (áthagyományozódva a kereszténységben is!) - "Irtsd ki, öld meg, áldozd fel" a cél érdekében a másikat, a másképpen gondolkodót! - az nem lehet a huszadik század utáni ember perspektívája! Ha mégis ezt az utat választja a világ, akkor menthetetlenül elpusztul... (Ennek a reális veszélyét azonban csak nagyon kevesen látják, s őket inkább a vészmadarak kategóriájába süllyesztik, s periférikus jelenségként kezelik őket.) Ettől még a tények tények maradnak, s a belőlük levonható igazságok sem változnak. Tény, hogy a keresztények tábora is egyre polarizálódik: az egyik szélen az ultra-konzervatívak, ultrapietisták ismételgetik a maguk "mantra-igazságát", a másik oldalon pedig az ultraliberálisok "relativizálják el" gumiszabályaikkal a régi értékrendet... A középen elhelyezkedő mondjuk így: "normálisak"-at, akik a közösségmegtartó krisztusi életvezetést igyekeznek megvalósítani - pedig, lassan alig lehet megtalálni!

Az elmúlt hosszú évszázadok történelméből ideje lenni végre levonni a tanulságot: az Isten nem egyenlő az isten-képpel, egy adott (világ)vallás/felekezet Isten-felfogásával, tanításaival, az Isten Igazsága nem mindig azonos az emberek igazság-látásával! A feladat, ami előtt áll nem csak a kereszténység, hanem az egész embervilág, hogy végre észrevegyük már kicsinységünket a Világegyetemben, s felfedezzük az Isten nagyságát, hogy végre felülemelkedhessünk önmagunkon, s végre valóban elkezdjen minden ember istenképű életet élni, hiszen Isten, Aki minden élő URa, szeretetből, szeretetre teremtette a világot, az embervilágot is...


Mindennapink...A mai nap imádsága:
Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,
Ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,
Hugy engümet méltass halálomnak ideín éltetni.
Ó életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,
Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd. (Ámen)


Laskai Demeter Úrfelmutatási imádsága 1433

     

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
Mt 6,11

Amióta ember az ember, életének két dolga mindig Isten-kérdés volt: egészsége, s mindennapi kenyere. A huszadik század - mely az intellektuális szörnyek évszázada volt - pontosan ezen a két fronton törte meg az emberek Isten-hitét. Aki beteg, az bekap egy-néhány pirulát - s meggyógyul. (Legalábbis a reklámok szerint.) S míg korábban a kenyérnekvaló mennyisége attól függött, hogy a JóIsten mennyire volt kegyes az időjárásban, az elmúlt 60 évben ez műtrágya, s génkezelt vetőmag kérdésévé vált. Az egy másik nagy kérdés, hogy mennyire illeszkedik bele az ÚRISten teremtői akaratába az, hogy a génkezelt növényekbe tulajdonképpen állati géneket "micsurinoznak" bele... (Micsurin: Szovjethatalom úttörő biogenetikusa volt.) Azonban az a nagy helyzet állt elő a mezőgazdaságban is - a huszadik század intellektuális szörnyeinek (ők logikusan gondolkodó, de szívtelen emberek voltak) rabló-gazdálkodása okán, hogy ha nincs műtrágya, ha nincs génmanipulált vetőmag, akkor a termőerejétől megfosztott föld nem képes megtermelni kb. 2 milliárd ember számára a mindennapi kenyérhez valót. (2 milliárd ember! Az pontosan annyi, mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok összlakosságának a négyszerese!!!)

"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" - tanít minket Jézus Urunk... A mindennapi, a kenyér nem csak egyszerűen alapvető élelmiszer, mely elengedhetetlen a testi megújulásunkhoz, sokkal több annál: az élet szimbóluma. A kenyér magát az életet jelenti sok helyen, hiszen több nemzet szótárában a munkás neve: kenyérkereső. A kenyér a legtermészetesebb eledel számunkra egy életen át.

A mindennapi kenyér régóta táplál minket! A fennmaradt leletek szerint először a régi Babilóniában és Egyiptomban készítettek kenyeret. Egyiptomban 2-3000 évvel ezelőtt már használták a kovászt és az agyagból készült kemencékben körülbelül 50 különböző fajta kenyeret sütöttek. 1936-ban egy múzeumi expedíció több 3500 éves kenyeret talált Egyiptomban, és a kutatók legnagyobb meglepetésére ezek a kenyerek majdnem olyanok voltak mint napjainkban a rozskenyerek. Amikor Mózes kivezette a népét Egyiptomból, akkor magukkal vitték a kenyérsütés titkát, és a kovásztalan kenyeret. Krisztus előtt 600 évvel a görögök már 72 fajta kenyeret sütöttek, és Jézus idejében már léteztek kereskedelmi sütödék is - római légiók ellátására is szakosodva.

Elgondolkodunk rajta vagy sem: A kenyér Isten egyik legnagyobb ajándéka. Az ember számára erőforrás (Zsolt 104,4), a létfenntartásának annyira lényeges eszköze, hogy aki híjával van a kenyérnek, az mindennek híjával van (Ámósz 4,6). Éppen ezért választja Jézus rámutató misztikus jelként a kenyeret. A mindennapi kenyér. Jelképe átszövi egész életünket. Aki szenved, az könnyek között eszi kenyerét, a bűnösről azt mondjuk, hogy a hazugság kenyerét eszi, a lusta ember pedig a tétlenség kenyerét majszolja. A kenyér nemcsak a létfenntartás eszköze, hanem a közösség fenntartására szolgál, azaz arra van, hogy megosszuk. Az étkezés közösséget feltételez, modern társadalmunk egyes emberre lebontott, "szeparált" kalória-felvétellé silányította.

A kenyér az életet jelképező búzából készül, mely nemcsak a testi, de a szellemi tápláléknak is a jele . A kenyér megtörése nemcsak Krisztus keresztáldozatára mutató jel, de a keresztény álhatatosság szimbólumává is vált. Amikor Jézus azt mondja a Kísértőnek, hogy "Nemcsak kenyérrel él az ember..." akkor megerősíti, hogy a test szükségleténél is van fontosabb: a lélek, az Ige, a Szó kenyere. Éhes világban élünk. Igaz ez az anyagi világra, s a lélek világára egyaránt. Soha ennyire "nagy falatokban" nem csillapíthattuk informácóéhségünket, mint manapság, és soha még ennyire nem voltunk kiéhezve a végső igazságra.

A mindennapi kenyér előteremtése épp elég gondot jelent mindenki számára, éppen ezért ha megvan, akkor nem lehet az ember eléggé hálás érte. Az emberek többnyire mégis úgy esznek és isznak, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne ez, s az "csak úgy", munka nélkül is járna nekik... "Aki nem dolgozik, az ne is egyék!" - tartották a régiek, azaz a közösségi javak fogyasztásáért cserébe mindenkinek kötelessége lenne valamit tenni, dolgozni - a közösségért.

A kenyér becsülete az ember becsülete is egyben. Ennek az alapvető élelmiszerünknek a szimbólikus jelentései pedig messze mutatnak: a megőrölt búzaszemek, az egybesült liszt az egység jelképe. A kenyérben minden morzsa a kenyér része. Ugyanazt a minőséget képviseli vagy kell, hogy képviselje... Biztosan találkoztunk már olyan kenyérrel, melynek a széle megégett vagy a belsejében csomókra csodálkozhattunk rá - nos, az élet nem tökéletes... de minél többet látunk, tanulunk, s teljesség-közelit tapasztalunk, annál inkább megértjük, miért van nekünk szükségünk az Istenre...

XIII. Leó pápának a XIX. század végén volt egy látomása. Az Úr Jézus megjelent neki a magánkápolnájában egy szentmisén. Azt mondta neki, hogy a sátánnak százéves uralmat adott a földön. A XX. század a sátán hatalma alatt fog állni... Letelt a 20. század - túléltük, 10 évvel biztosan. Épp itt az ideje, hogy valami katartikus kisülése történjen, egy olyan katartikus-morális élmény, amelyből igaz képet alkothatunk a 20. századról, a 21.-ről, önmagunkról, s a JóIstenről is. Legalábbis ezt remélem... Krisztusban reménységünk van erre is...

Példaképek...

A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy helyesen válasszak, s erőt ahhoz, hogy önzéseimet legyőzhessem, s akaratod szerint élhessem meg emberségemet! Ámen

   

Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.
1 Pt 5,2-3

"Popsztár kerestetik!". Ehhez vagy ehhez hasonló jelmondatokkal keresik a szórakozató-ipar eljövendő csillagocskáit - gyakorlatilag mindenütt a világon. Idolokra minden kor minden emberének szüksége volt/van. Kevesen tudják, hogy az "idol" szó, amit az ideálból (idea=eszme, eszménykép) gondolnak levezetni, nem ebből a szótőből származik, hanem az idolumból - ami árnyképet, kísértetet, képzetet, bálványt jelent. Feltehetjük akkor a kérdést: Egy-egy mega-, giga-, hiper-, szuper-, énekes/színész idol milyen értékeket is közvetít? A választ korunk megadja.

Példaképekre, másképpen fogalmazva "magatartási mintákra" szüksége van az embereknek, mindenekelőtt a gyermekeknek. Ezért nem mindegy, hogy "mit lát" a gyerek otthon. Amit a primitív ember agresszivitásával produkál az utcán vagy a társadalmi státuszának bársonyszékében, amikor is "lop, csal, hazudik" - az nem más, mint egyszerű lélektani "Ctrl+C" "Ctrl+V" parancs: Új környezetben a régi tartalom... Ugye azt senki nem gondolja, hogy az a átlag magyar gyerek, aki 18 éves korára a TV előtt eltölt mintegy 13-14 ezer(!) órát eltöltött - egy idegen nyelv középszintű elsajátításához mintegy 1200 órára van szükség - az ennyi idő alatt ne szívta volna magába "felsőfokon" azt a kultúrát, amit a televízió közvetít... Ezt nagyon jól tudják azok is, akik irányítani kívánják a nem gondolkodó embereket. Súlyosak a statisztika számai, de háromnegyed része a társdalomnak nem gondolkodik, nem érti meg a körülötte lévő világot... (Lásd a Magvető példázatát!)

Ahogyan meghatározó a családban a szülő magatartása - Luther a szülőket az Isten "helytartóinak" mondja - ugyanúgy meghatározza a nagyobb közösségeket is az, hogy ki áll az élen az iskolában, a templomban, az ország élén, s folytathatnám a felsorolást. A régi egyszerű népi bölcsesség ezt így mondja: "Fejétől bűzlik a hal." Péter apostol, ez az egyszerű halászember arra hívja fel a figyelmet, hogy akik "legeltetnek", azok példaképei legyenek a nyájnak... A kérdés tehát így hangzik: én magam mit közvetítek a családban, a kisközösségben, a társdalomban felebarátaim felé? Én kinek a helytartója vagyok? Én kit képviselek?
A remény visszatér, ha emlékszünk Isten töretlen szeretetére


"De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom." (Jeremiás siralmai 3:21-24)


A fájdalom az élet természetes velejárója. Nem tudsz megmenekülni tőle. Megszakadt kapcsolatok, kihagyott lehetőségek és kemény időszakok az életben mindig lesznek. Mikor jönnek, választhatsz, hogy keserű vagy reményteljes leszel.

A választás a tiéd.

Jeremiás szembenézett a döntéssel. Mikor összedőlt a világ számára, miután Jeruzsálemet Kr.e. 586-ban kifosztották (megj.: Kr.e.598-ban Nebukadnezár Jeruzsálemet ostrom alá fogta, 586-ban a Templomot is leromboltatta.), a próféta megírta a "Jeremiás siralmai" c. könyvet, hogy megossza Istennel az őszinte csalódottságát. De nem telepedett le a keserűségében és nem maradt ott.

A Jeremiás siralmai 3:21-24-ben, miután megosztotta a keserűségét, azt írta, "De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom."

Egy szörnyű helyzet közepén Jeremiás nézőpontot váltott. Egészséges és jó dolog őszintének lennünk Istennel az érzéseinkről, de végül neked kell nézőpontot váltanod. Mindaddig míg a gondolataink központjában a fájdalom áll, nem oldunk meg semmit.

Ehelyett, mint Jeremiás, fel kell ismernünk Isten nagyszerű szeretetét felénk. Jeremiás megváltoztatta a nézőpontját és felismerte Isten örökkétartó kegyelmét. Nem számít, hogy mi a probléma, nem számít, mennyire dühös vagy Istenre, Ő akkor is szeret. Ez egy olyan állandó, amire támaszkodhatsz - nem számít mi történik.

Minél tovább fókuszálsz arra, ami lehangol, annál tovább fog tartani a depressziód. A keserűség a fájdalomban tart. A Jeremiás siralmai 3-ban Jeremiás egy egyszerű gyógyírt szolgáltat a keserűségre: változtasd meg a gondolkodásod!

Egy lehangoló szóáradat közepén Jeremiás azt mondja "Reménykedni kezdek".

Hogyan tudsz reménykedni a legsötétebb napjaidon? Emlékezz, "Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul".

Erre biztosan számíthatsz! Kegyelme olyan friss, mint a reggel és olyan biztos, mint, hogy a Nap süt.

Beszéljetek róla

* Mi teszi a reményt választás kérdésévé mikor bajban vagy?
* Milyen gyakorlatokat ültethetnél az életedbe a nehéz időkben, amik a reményt tartják a fókuszban?A szentség egy reális elvárás

„…hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” /1Péter 1,15-16/Péter azt mondja, hogy mi magunk is szentek lehetünk, ahogy Mennyei Atyánk is szent.

Nem tűnik ez lehetetlennek? Hiszen tudjuk, hogy bármilyen keményen próbálunk is szentek lenni, még mindig nagyon messzire vagyunk Isten dicsőségétől.

Ézsaiás mennyei látomása segít nekem kicsit jobban megérteni, hogyan is működik ez:

Egy angyal-szeráf így énekel: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet” /Ézsaiás 6, 3/

Ézsaiás így válaszol: „Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” /Ézsaiás 6, 5/

És fontos, hogy itt Ézsaiás, a nagy próféta mondja, hogy „Jaj nekem!”. Sőt ahogy Isten szent fényéhez közeledik, annál inkább meglátja, hogy leghelyesebb cselekedetei sem többek a szennyes ruhánál… /Ézsaiás 64,5/
Valójában ezt mondja: „Bármit is cselekedtem, az nem képes elfedni a gyalázatomat és bűnömet. Uram, még csak közelébe se jöhetek a Te szentségednek.”

Ezután a szeráf-angyalok egyike odarepül Ézsaiáshoz egy égő parázzsal, amit az oltárról vett le. Odaérinti Ézsaiás ajkaihoz, és ezt mondja: „Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.” /Ézsaiás 6,7/

A legfontosabb, amire emlékeznünk kell ma és mindörökké tehát, hogy Isten az, aki megtisztít minket. Ő maga lesz az, aki teljessé teszi megtisztulásod, ahogy aláveted magad a Szent Lélek munkájának az életedben.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez…” /Efézus 2,8/


Honnan tudhatom, hogy üdvözülök?


"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2:8-9)A Lukács 23:42-ben, az egyik bűnöző, aki Jézus mellett függött a kereszten így imádkozott: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”

Figyeljük meg, hogy nem kérte Jézust, hogy vessen véget a fájdalmának, pedig elviselhetetlen fájdalmai lehettek a kereszten. Jézus ekkor már rég híres volt arról, hogy csodákat tesz, mégis a mellette lévő ember nem kérte, hogy mentse meg a haláltól.

Azt kérte, hogy "Jézus, emlékezz meg rólam". Miért? Mert tudta, hogy a elsősorban a bűnből való megszabadulásra volt szüksége - nem arra, hogy a megszabadulásán keresztül a mennybe kerüljön. Hitt Jézusban.

A Biblia azt mondja az Apostolok cselekedetei 16:31-ben, hogy "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz".

Tehát honnan tudhatod biztosan, hogy üdvözülsz? Honnan tudod, hogy a mennybe fogsz kerülni, amikor meghalsz? Hogyan lehetsz bizonyos? Hogyan tudod a kétségeidet megszüntetni?

Az üdvösségedben való megbizonyosulás, nem a saját erőfeszítésed eredménye lesz, mert a megváltásért nem lehet megdolgozni. Az üdvösségedben való megbizonyosulás nem is az érzelmeiden alapul, mert az érzelmek jönnek és mennek.

Akkor mi adja az üdvbizonyosságot? Isten igéjének ígérete. Ha Isten ezt mondja, akkor az úgy is van, mert Isten nem hazudik. Isten ígéretében megbízhatsz. Megnyugodhatsz abban.

Jézus azt mondta a kereszten mellette függő bűnözőnek: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43). A te megváltásod is így van biztosítva: Isten ígérete által, ha hiszel Őbenne, egy nap a mennyben vele leszel.

Beszéljetek róla:

* Honnan tudod, hogy megbízhatsz a Bibliában és Isten ígéreteiben?
* Mik azok a dolgok, amiket az emberek megpróbálnak a megváltáshoz hozzáadni, ahelyett hogy elfogadnák Isten egyszerű ígéretét?
* Milyen változásban mutatkozhat meg az életedben az, hogy Krisztuson keresztül üdvbizonyosságod van?Nincs kárhoztatás, ha Jézushoz tartozol


"Nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézushoz tartoznak." (Róma 8:1 NLT fordítás)


A Biblia szerint attól még nem leszel tökéletes, hogy kereszténnyé válsz. Ha valaki ezt állítja, az nem mond igazat. Úgyis elrontod. Sokszor el fogsz bukni. És több mint valószínű, hogy majd hibáztatod is magad (vagy mások fognak hibáztatni) emiatt.

Ha viszont Jézus követője vagy, akkor ebben biztos lehetsz: az Úr sosem vádol téged! Túl sok hívő él félelemben, keserűségben és bizonytalanságban. Bár üdvösségük van, az életüket nézve ez nem látszik. Túlstresszelik magukat azon, hogy Isten majd elítéli őket azokért a rossz dolgokért, amiket elkövettek. Ahelyett, hogy leszámolnának a saját bűntudatukkal, másokra zúdítják az egészet.

A Biblia viszont azt mondja, hogy erre nincs szükség: "Nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézushoz tartoznak." (Róma 8:1 NLT fordítás) Más szóval, Isten nem fog elítélni a rossz döntéseidért, ha Krisztusban bízol. Jézus magára vette ezt az ítéletet a kereszten. Isten nem kell megítéljen, mert már megítélte Jézust. Magára vette a bűneid következményét.

Ez fantasztikus hír! Ez jó hír - A Jó Hír! Egy kereszténynek nincs oka szégyellnie magát. Nincs oka elkeseredettnek lennie. Még mielőtt megszülettél volna, tudta, hogy milyen bűnöket fogsz elkövetni, és kifizette azok árát.
Nem érdekel, hogy mit tettél a múltban. Nem érdekel, hogy kiket bántottál meg. Nem érdekel, hogy mások mit mondanak neked. Ha Krisztusnak adod az életed, akkor megbocsát.


Beszéljünk róla:

* Követtél el a múltban olyan hibát, amiért még mindig nehezen bocsátasz meg magadnak? Mit tudsz tenni ma ezért?
* Szerinted miért fogadjuk el olyan nehezen azt, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket?

Saját magunkat próbáljuk megelégíteni


"Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet." (Jeremiás 2:13.)


Eddig az örömnek öt hamis forrását azonosítottuk. Ezek valójában nem is igazi forrásai, csak annak tűnnek. Tehát ha hamisak, akkor mért követjük őket még mindig?

A Jeremiás 2:13. azt mondja: "Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet."

Azok, akik közülünk nem farmon, vagy tanyán nőttek fel, lehet nem tudják, hogy a víztartók (víztárolók) föld alatti tartályok, amik begyűjtik és megtartják a vizet. Ebben a versben Isten két dolgot említ, amiben Izrael népe csalódást okozott neki. Azt mondja, hogy elhagyták őt, az igaz Istent, és próbálták saját magukat megelégíteni, ahelyett, hogy benne bíztak volna.

Ez olyan, mintha reménytelenül elvesztünk volna a sivatagban, a szomjhalál kerülget, kutatunk bármi után, ami csillapítaná a szomjunkat. Meglátunk egy pavilont nagy, világító neon fényekkel és Isten a kezében tart egy táblát, amin az áll: "Éltető víz itt kapható". Erre mi azt mondjuk: "Kösz, nem, Isten! Értékelem az ajánlatod, de láttam ott egy lapátot. Inkább kiásom a saját víztárolóm."

Sietve nekiállunk ásni a mi saját víztárolónkat. Elhagyjuk Istent - akinél nem csak víz van, hanem a víz forrása, ami sosem szárad ki - és úgy döntünk, hogy majd magunk kitaláljuk, mi a problémánk.

A probléma az, hogy a mi víztartályunk mindig eltörik. A víz kifolyik, mi szomjasak maradunk, képtelenek vagyunk szomjunkat oltani.

Íme, hogyan is játszódik ez le az én életemben.

Rossz napom van. Minden rosszul sikerül, és lehangolt vagyok. Amit Isten akar, az az, hogy először vele beszéljek. Azt akarja, hogy olvassam az ő Igéjét és emlékeztessem magam, hogy ő képes csillapítani a lelkem fájdalmát. Azt akarja, hogy újra hozzá igazítsam a napom és rátaláljak az Élő Víz Forrására.

Ehelyett, gyakran érzem az ürességet és a fájdalmat lelkemben és úgy döntök, hogy felhívom a férjem vagy egy barátom annak reményében, hogy majd felvidítanak. Nem sokkal ezután viszont rájövök, hogy a jó érzések elszállnak és megint magányos vagyok, félek, vagy feldúlt vagyok. Aztán úgy döntök, hogy majd jobban leszek, ha bekapcsolom a TV-t egy időre és keresek valamit, ami szórakoztat.

Még mindig ott vannak a rossz érzések. Ahogy végigmegyek a konyhán, a hűtő a nevemen szólít, és azt gondolom az étel majd jobbá teszi a kedvem, úgy hogy elfogyasztok egy csomó csipszet. De még mindig üres vagyok. Beszéltem egy barátommal, elvontam a figyelmem az aggodalmaim felől, túl sokat ettem, és legbelül még mindig szomorú vagyok.

Kiásni a saját víztárolónkat sosem kielégítő. A törött víztartályok nem tudják megtartani a vizet. És mi tetőzi ezt be? Isten sosem segít neked kiásni a saját víztartályodat. Mérgesek leszünk, mert úgy tűnik, hogy nem segít nekünk. Ez gyakran azért van, mert olyan gyorsan lapátolunk, ahogy csak tudunk. Sosem segít nekünk abban, hogy rajta kívül keressük az örömöt.

Beszéljetek róla


* Kihez, vagy mihez fordulsz, ha rossz napod van?
* Írd le, mikor fordultál Istenhez, hogy töltse be az űrt az életedben, ami lehetetlennek tűnt?