2017. október 29., vasárnap

Áldd Istent, aki már születésed előtt is ismert!

"Születésem óta te gondoskodtál rólam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem" (Zsoltárok 22:10).

Hisszük, hogy ez igaz:

Isten beszélt hozzám anyám méhében, és felkent engem, hogy az Ő útjaira tanítsak másokat.

Mielőtt formálódtam volna a méhben, Isten ismert engem (Jeremiás 1:5). Ő alkotta a legbelső énemet; Ő formált engem anyám méhében (Zsoltárok 139:13).

Születésemtől fogva, vagy amíg még a méhben voltam, Isten szerető kezei gondoskodtak rólam. Ő az én Istenem, anyám méhétől fogva (Zsoltárok 22:10). Születésemtől fogva benne bíztam; Ő hozott ki engem anyám méhéből. Mindig dicsérni fogom Őt, az én Istenemet, Mennyei Atyámat (Zsoltárok 71:6).

Az a célom Jézusban, hogy egy Isten által meghatározott életet éljek, ne az érzéseim vagy gondolataim vagy a csoportnyomás szerint. Isten alkotása vagyok, Krisztusban teremtve, hogy jó dolgokat tegyek, melyeket Isten a fejlődésemre készített elő (Efézus 2:10).

Teljes szívemből bízni fogok Istenben, és nem a magam eszére támaszkodom; Minden utamon gondolok Rád, Istenem, tudva, hogy anyám méhétől fogva te készítettél előttem egyenes ösvényt (Példabeszédek 3:5-6).

Beszéljünk róla!

* Isten milyen jó munkát készített el számodra?
* Az, hogy Isten ismert már születésed előtt, mennyire segít abban, hogy teljes szíveddel bízz benne?

Éppen ilyen időre kaptad az ajándékod

„Ki tudja, vajon nem éppen ilyen időre jutottál-e királyi méltósághoz?” (Eszter 4:14 – Szent István Társulat)

Ez a harmadik lépés, hogy betöltsd a küldetésed: szánj időt rá, hogy meghalld Istennek az életedre szóló elhívását.

Isten nem verbuvál csak úgy elhívás nélkül. Isten hív mindenkit, hogy használja az ajándékait és képességeit, de nem mindenki veszi fel a telefont.

Az egyetlen mód arra, hogy meghalld Őt az, ha figyelsz rá. Csendben, egyedül kell lenned, és időt kell töltened Istennel.

Amikor Mordokáj üzenetet küldött Eszternek a zsidók megsemmisítéséről, alapjában véve ezt mondta Eszternek a 4:13-14-ben: „Ne gondold, hogy te elkerülheted a pusztulást. Igen, én tudom, bár keményen hangzik, de ez a te sorsod, ez a küldetésed. Isten helyezett ide téged, nem véletlen, hogy egy zsidó lány Perzsia királynője!”

Fontos elolvasnunk és meglátnunk Eszter válaszát Mordokáj számára a 4:16-ban: „Menj, és gyűjtsd össze a Szuzában található összes zsidót, s böjtöljetek értem! Három nap és három éjjel semmit se egyetek és ne is igyatok! Magam is ugyanígy böjtölök szolgálólányaimmal. Akkor aztán nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, s ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok.”

Eszter tudja, a királlyal szembeszegülni valószínűleg a biztos halált jelenti. Használnia kell majd az ajándékait, a szépségét, bölcsességét, egész személyiségének báját, hogy meggyőzze a királyt. Mielőtt azonban bemenne hozzá, három napot visszavonultan tölt, hogy böjtöljön, és imádkozzon Isten előtt.

Amikor keresed Isten elhívását az életedre, Eszter példáját kell követned.
Először is keress embereket, akiknek a támogatását kérheted. Eszter kérte, szinte kényszerítette Mordokájt és a zsidókat, hogy imádkozzanak érte. Neked is szükséged van a házi csoportod imatámogatására. Ha nincs ilyen kis csoportod, itt az ideje, hogy keress egyet.
Másodszor pedig szükséged van rá, hogy több időt tölts egyedül Istennel. Bátorítalak rá, a ütemezz be időt, amikor visszavonulsz Istennel. Lehet ez egy éjszaka, egy hétvége, vagy hosszabb idő, ha megteheted. Fontos azonban, hogy nem fogod meghallani Isten elhívását az életedre, ha nem töltesz csendes időt Vele.Jézus felhatalmaz, hogy beszélj másoknak róla

"Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mt 9,12-13)Egy barátom valamikor egy szekta tagja volt, és azt mesélte, hogy soha egyszer sem érzett félelmet, mikor másoknak beszélt a hitéről. De mióta keresztény lett, azt mondja, félelem tölti el, valahányszor meg akarja osztani hitét másokkal.

Nagyon hatásos, ha emlékezetünkbe véssük, hogy "a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6,12)

Az ellen nem akarja, hogy megosszuk hitünket másokkal, s ezért félelmet ültet el szívünkben. De Istentől nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy a félelem rabszolgái legyünk. Azért tölt meg minket szentlelkével, hogy kimutathassuk, az Ő gyermekei vagyunk, és ő "Abbá, Atya". (Róm 8,15)

Sam Rainer, a Rainer Kutatóintézetből (www.rainerresearch.com) érdekes kutatási eredményre jutott. Azt állítja, a nem hívő amerikaiaknak csak öt százaléka utasítja el teljes mértékben az evangéliumot, ellenséges érzelmű a keresztényekkel szemben, vagy támadóan beszél velük és róluk. Ezek a "keményvonalas hitetlenek" 8 millió embert tesznek ki Sam becslése szerint. A többi 152 millió hitetlen sokkal nyitottabb az evangélium meghallására.

Ha tényleg ez a helyzet, akkor valószínű, hogy az evangéliumra nyitott emberrel találkozunk össze, és mindazok a dolgok, amiktől gyakran félünk, csak a nem hívők nagyon kis hányadával találkozva fognak bekövetkezni - ha egyáltalán bekövetkeznek.

Ha arra kerül a sor, hogy az erősen ellenálló hitetlenekhez kell szólnunk, Sam Rainer szerint fel kell készülnünk rá, hogy meg tudjuk védeni hitünket és válaszolni tudjunk a keresztényekről kialakult téveszmékre. Ugyanakkor arra is készen kell állnunk, hogy megértéssel kezeljük a másokban, a kereszténységgel szemben kialakult sérelmeket és dühöt.

Legelsősorban - és ez igaz mindenkire, akivel Jézusról beszélni akarunk - valamilyen kapcsolatot kell kialakítanunk azokkal, akik nem hívőnek tartják magukat. Mikor vallási vezetők aggodalmukat fejezték ki, hogy Jézus a nem hívőkkel barátkozik, ő így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek...nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mt 9,12-13)

Mai imádban:
- Kérd Istent, hogy fedje fel, ki az a két ember, akivel akarja, hogy beszélj Jézusról.
- Kérd, hogy készítse fel szívüket, hogy meghallhassák az evangéliumot.
- Kérd, hogy készítse fel a te szívedet is, hogy szólhass hozzájuk.

Majd, hittel telve, lépj túl félelmeiden és hidd el, Jézus már elkészítette az "isteni találkozót", amikor beszélhetsz velük Jézusról. Most pedig figyelj az imádra kapott válaszokra.

Legyen veled az Isten mikor megosztod hitedet másokkal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése