2017. november 17., péntek

HASZNÁLD AZ AJÁNDÉKOD!

„…ajándékaink vannak… használjuk őket…” (Róma 12:6 NKJV)

A Biblia azt mondja: „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk…” (Róma 12:6-7). Isten megadta neked kegyelmét arra, hogy bizonyos dolgokat jól tudsz csinálni. Nos, ez nem jelenti azt, hogy az ajtók automatikusan megnyílnak, és te azonnal felkerülsz a csúcsra. Vigyázz, amit egyik napról a másikra szerzel meg, azt egyik napról a másikra el is vesztheted! Először is fel kell ismerned az ajándékodat, aztán ki kell használnod minden lehetőséget a csiszolgatására, tanulnod kell a hibáidból, és kitartónak kell lenned abban, amire Isten elhívott. A középiskolában Sparky megbukott latinból, matematikából, irodalomból és fizikából. Bejutott a golfcsapatba, de rögtön elvesztette a szezon első fontos meccsét, aztán pedig a vigaszversenyt is. Társaságban nagyon gyámoltalan volt. Nem mondhatnánk, hogy nem kedvelték, de túlságosan szégyenlős volt. Középiskolás korában egyszer sem hívott el egy lányt sem randira. Volt azonban egy dolog, ami fontos volt Sparky számára – a rajzolás. Büszke volt munkájára, még akkor is, ha senki más nem értékelte. Képregényeket küldött a középiskolai évkönyv szerkesztőinek leközlésre, de elutasították. Ennek ellenére sem adta fel, hogy művész legyen. A középiskola után mintát küldött rajzaiból a Walt Disney Stúdiónak. Itt is elutasították. De Sparky nem adta fel! Úgy döntött, hogy megírja önéletrajzát képregény formájában. Képregényeinek népszerűsége végül számtalan könyv kiadásához és televíziós műsorokhoz vezetett. Sparky, azaz Charles Schulz, a Peanuts képregény szülőatyja, valószínűleg minden idők egyik leghíresebb képregényrajzolója volt. Főszereplőjéhez, Charlie Brownhoz hasonlóan Schulz is olyannak tűnt, mint aki nem sokra viszi, de istenadta tehetségéből kihozta a legjobbat, nem volt hajlandó feladni, és végül a csúcsra jutott! Tehát, használd az ajándékodat!„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” (1Korinthus 12:7)

Ha felfedezed és betöltöd élethivatásodat, annak az egyik legnagyobb haszna az, hogy végre eldől, mit értesz igazi siker alatt. Sokan tévesen határozzák meg a sikert. Az a képzetük támad, hogy a sikert azzal lehet mérni, milyen jól teljesítünk – másokhoz képest. Ez tökéletes recept a csalódottságra! Nem számít, mit csinálsz, mindig lesz valaki, aki jobban tudja. Ha azonban a siker fogalmát úgy határozod meg, hogy betöltötted-e Isten célját az életedben, akkor a mérce teljesen megváltozik. Az igazi siker nem az, hogy mit vittél véghez azzal összehasonlítva, amit mások véghezvittek, hanem, hogy mit tettél meg abból, amivel Isten megbízott. „Isten mindenkit megajándékozott valamivel, amivel bemutathatja Istent: mindenkinek jut belőle, mindenki hasznára” (1Korinthus 2:4 TM). Jézus azt mondta, hogy sikeres volt, mert elvégezte azt a munkát, amire Atyja elküldte (ld János 17:4). Pál ezt mondhatta élete végén: „… futásomat elvégeztem…” (2Timóteus 4:7). Ezzel a mércével mérve a siker akár azt is jelenti, hogy otthagysz egy jól jövedelmező állást azért, hogy Isten hívását kövesd. Jelentheti azt, hogy különleges tehetségedet az Ő dicsőségére használod, és nem arra, hogy azzal hírnevet és vagyont szerezz. Bármi is az, ha egyszer tudod, hogy mi a hivatásod, felhagyhatsz azzal, hogy másokhoz hasonlítgasd magad, vagy azt kívánd, bárcsak valaki más lennél. A Biblia azt mondja, hogy mindannyian azért kaptunk ajándékokat, hogy használjunk vele a közösségnek (ld. 1Korinthus 12:7). Csak akkor fogsz igazi beteljesülést érezni, ha arra használod ajándékodat, hogy mások számára áldás légy. A fizetés és az előléptetés jó dolog, de nem foglalhatják el az isteni célkitűzés helyét. Csak az elhivatásod betöltése ad tartós örömet.


ISTEN IMÁDATA


„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
Valaki azt mondta, hogy mi nem emberi lények vagyunk, akik próbálunk szellemi tapasztalatokat szerezni, hanem szellemi lények, akik próbálunk emberi tapasztalatokat szerezni. A benned lévő életerő Istentől származik, Aki Lélek. Amikor Őt imádod, ez olyan, mint visszatérni az eredethez és újra összekapcsolódni Vele. Van egy történet egy kisfiúról, aki újszülött húga bölcsője mellett ült, és ezt suttogta neki: „Meséld el, hogy milyen Isten, mert én már elfelejtettem.” Jézus azt mondta: „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Amikor Michael Jordant megkérdezték, hogyan tudott egyetlen mérkőzés alatt több mint nyolcvan pontot szerezni csapatának, a kosárlabda-sztár így válaszolt: „Mert jó helyen voltam.” Bizonyos értelemben a teljes szívű dicsőítés, imádat bevisz Isten jelenlétébe! Dávid, a zsoltáríró így élt. „Naponta hétszer dicsérlek téged…” (Zsoltárok 119:164). „Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét!” (Zsoltárok 113:3 NKJV). „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsoltárok 42:2). Micsoda kép! Isten jelenlétének folyamában legmélyebb szomjúságunk kielégül, sebeink meggyógyulnak, erőnk megújul, és az ellenség hatótávolságán kívül kerülünk. Henry Blackaby mondta: „Soha nem leszel elégedett azzal, ha csak tudsz Istenről. Isten igazi megismerése olyan tapasztalatok által történik, amikor Ő jelenti ki magát neked.” Ez történik meg olyankor, amikor imádod, dicsőíted Őt.


Szerelmeslevél Jézustól

„Ti Krisztus… levele vagytok.” (2Korinthus 3:3)


A János 3:16 a legnagyszerűbb üzenet, amit valaha is embernek küldtek. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” Isten azért küldte Jézust, hogy szeretetét megmutassa; minket pedig azért küld, hogy kihirdessük! „Ti Krisztusnak… levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva” egy elveszett, kizsigerelt világ számára, amely válaszokat keres. Nos, amikor egy levél érkezik, bizonyos kérdések vetődnek fel:

1) Kinek van címezve? Ez a levél annak szól, „aki hisz”. Bárkivel is találkozol, van valamid, amire szüksége van, valami, ami sokkal fontosabb, mint az adócsökkentés, a fizetésemelés, egy megoldás a globális felmelegedésre, vagy a rák egyik gyógymódja. Barátoknak, ellenségeknek, rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak és idegeneknek egyaránt szükségük van az üzenetedre és a reményre, amit viszel.

2) Kitől érkezett? A feladó személye meghatározza a címzett érdeklődésének szintjét. Te Krisztustól jövő levél vagy, és Krisztusról szólsz. „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat…” (2Korinthus 4:5). A mi üzenetünk nem saját magunkról szól, hanem Jézusról. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6). A vallásos emberek a vallásukat reklámozzák. Mi Krisztust képviseljük. „De az embereket tényleg érdekli Jézus?” – kérdezed. Igen! Életében tömegeket vonzott. Halála és feltámadása óta megszámlálhatatlan milliókat vonz mindkét nemből, minden társadalmi rétegből és a föld összes nemzetéből. „Én pedig, ha felemeltetem… magamhoz vonzok mindeneket” (János 12:32). Manapság semmire sincs olyan nagy szükség, mint Jézus Krisztus eleven képmására, kézbesítsd hát a szerelmes levelet mindenkinek, aki keresztezi az utadat!
A Biblia azt mondja, hogy az életed egy szerelmeslevél Jézustól, „amelyet ismer és olvas mindenki”. De egy levél csak akkor hatékony, ha könnyű elolvasni és megérteni. Egy idősebb barátom mondta romló kézírásáról: „még mindig el tudom olvasni az írást, de nem tudom leírni az olvasást!” Az olvashatatlan írás torzítja az üzenetet, és elcsüggeszti az olvasót. Elvész az a cél, hogy átadja az író gondolatait, és az olvasó vagy felhagy az olvasással, vagy nem jut el hozzá az üzenet.

Annak érdekében, hogy a Jézustól jött szerelmesleveled valóban eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek küldte, hadd álljon itt néhány általános torzulás, amit el kell kerülnöd: a) becstelenség: mint például feltupírozni a költségszámládat, lopni a vállalat idejét vagy hazavinni dolgokat, amikről úgy gondolod, úgysem fognak hiányozni senkinek. b) vonakodó, sértődött hozzáállás, ha egy barát, egy munkatárs vagy a főnök arra kér, hogy tedd meg a második mérföldet is, és segíts egy alkalmatlan időpontban. c) hanyag munkavégzés, ami minőségen aluli termékben vagy szolgáltatásban mutatkozik meg. d) megbízhatatlanság és állhatatlanság – például nem lehet rád számítani, hogy ott legyél, ahol lenned kellene, vagy hogy eleget tegyél a kötelességeidnek. e) ünneprontás. Azok a keresztények, akikből hiányzik a humorérzék és a rugalmasság, akik úgy viselkednek, mintha öröm-károsultak lennének, ártanak Krisztus ügyének. f) sértődékenység: ha folyton az érzéseidről beszélsz, könnyen felzaklatnak a dolgok, és túlreagálod az akaratlan sértéseket is. g) hisztizés – ha morgós és zsémbes vagy, mert a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy te szeretnéd. h) „szentjózsef-kór” ami arra késztet, hogy önigazult és fölényes stílusban beszélj. Mivel „ismer és olvas mindenki”, őrizkedj ezektől a viselkedésformáktól, amelyek eltorzítják azt az életadó üzenetet, amelyet Isten rajtad keresztül akar elküldeni másoknak!
Ha már tudod, hogy egy levél neked szól, a következő kérdés ez: mi áll benne? A 2. Korinthusi levélből kitűnik néhány kulcskifejezés: „átformálódik”, „elvet” és „újjá lesz!” „Ugyanarra a képre formálódunk át” (2Korinthus 3:18). „Elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket…” (2Korinthus 4:2). „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Korinthus 5:17). A levelünkben az üzenetnek világossá kell tennie, hogy mi már nem azok vagyunk, akik valaha voltunk, mert:

1) Krisztus megváltoztatta a gondolkodásunkat. Mivel megváltoztunk „értelmünk megújulásával” (ld. Róma 12:2) mostmár az életet, magunkat, másokat, a kihívásokat és a lehetőségeket Isten gondolatainak fényében látjuk, nem a magunkéban. Lehetőségeket látunk ott, ahol csak akadályokat láttunk, és esélyt látunk ott, ahol csak problémákat láttunk. Elménk, melyet kikészített az aggodalom, most telve van bizakodással és békességgel.

2) Krisztus megváltoztatott minket erkölcsileg. Az 1Korinthus 6:9-10-ben szereplő bűnlajstrom olyan életvitelről beszél, amit egykor jól ismertünk. Megemlíti az erkölcstelen életvitelt folytatókat, a tolvajokat, nyerészkedőket, részegeseket, rágalmazókat, csalókat stb. És aztán jön a nagyszerű 11. vers: „Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében…” Ő átformálta a jellemünket.

3) Krisztus megváltoztatott minket szellemileg. Valaha képtelenek voltunk arra, hogy élvezzük Igéjét, az Ő imádatát és az Ő dolgait. Most, az Ő bennünk lakó lelke által életre kelve, örömünkre szolgálnak ezek (1Korinthus 2:14)! A levelednek így kellene hangoznia: „Jézus megváltoztatta az életemet, és ha hagyod, akkor a tiédet is meg fogja változtatni!” Ma tehát kézbesítsd a szerelmesleveledet mindenkinek, akivel találkozol!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése