2017. szeptember 29., péntek

Három válasz Isten szavára


Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Jakab 1:23-24

Isten igéje olyan, mint egy tükör. A tükör arra való, hogy megfigyeljük benne önmagunkat. Tükörbe nézünk, hogy felmérjük milyen nyomokat hagyott az előző éjszaka. Aztán valahogyan megpróbáljuk eltüntetni azokat. Mire jó egy tükör, hogyha semmit nem kezdünk azzal, amit meglátunk benne? Isten arról beszél, hogy a tükör megmutatja, milyenek vagyunk kívülről, az ő igéje pedig azt, hogy milyenek vagyunk belülről.

Jakab három gyakorlati lehetőséget mutat be arra nézve, hogy miként foglalkozhatsz Isten igéjével.

1. Olvasd! „De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele…” (Jakab 1:25). A görögben az a szó, hogy beletekint, azt jelenti, hogy „lehajol és belebámul valamibe.” Jakab azt tanácsolja, hogy összpontosítsd a figyelmedet Isten szavára. Tekintsd át alaposan, részletesen.

Kilenc dolgot keress:
Bűn - amit meg kell vallanod.
Ígéret – amit elkérhetsz.
Hozzáállás – amin változtatnod kell.
Parancsolat – aminek engedelmeskedni kellene.
Példa – ami követhető.
Imádság – amit elmondhatsz.
Hiba – amit elkerülhetnél.
Igazság – amiben hinned kell.
Bármi – amiért hálát adhatsz Istennek.

2. Tanulmányozd! „… és megmarad mellette…” (Jakab 1:25) Vagyis ez azt jelenti, hogy újra és újra előveszi. A Biblia ezt elmélkedésnek nevezi. Olvasd és tanulmányozd folyamatosan. Maradj mellette és legyél hűséges ehhez a könyvhöz. Ismerek olyanokat, akik sokkal hűebbek a Facebook-hoz vagy a sport oldalakhoz, mint Isten szavához.

3. Jegyezd meg! „… úgyhogy nem feledékeny hallgatója…” (Jakab 1:25) Semmi sincs, ami annyira jót tehet a lelki életednek, mint ha bevezeted azt a szokást, hogy memorizálod a Szentírást. „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:11)

Hidd, hogy Isten a segítségedre siet!

"Láthatjátok, hogy pont a megfelelő időben, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus meghalt az istentelenekért." (Róma 5:6 - Angolból szabadon fordítva)


Úgy tanulod meg, hogy bízz Istenben, ha kis dolgokban engedelmeskedsz neki.

Valószínűleg egyetértesz azzal, hogy Isten a teljes körű uralkodója az univerzumnak, elég hatalmas ahhoz, hogy minden problémán felülkerekedjen, vagy bármilyen ellenséget legyőzzön, hogy "minden tőle jön; minden rajta keresztül történik; minden benne végződik." (Róma 11:36 - Angolból szabadon)

És, ha ez igaz, akkor a küzdelem, hogy mindent átadj Istennek, nem függ attól, hogy teljesíti-e az ígéreteit vagy sem - nyilván meg tudja tenni.

Talán az ellenállás, amit mutatunk, amikor a bizalommal kell szembe néznünk, azért van, mert kételkedünk afelől, hogy Isten a mi javunkra cselekszik: "Igen, hiszem, hogy Isten meg tudná ezt oldani, de meg is fogja?"

Vagy, "Én tudom, hogy meg tudnám ezt oldani, de afelől nem vagyok biztos, hogy Isten megtenné - legalábbis nem tudom, hogy úgy tudná-e megtenni, ahogyan szerintem történnie kellene."

Isten türelmes, megért téged, ha habozol. Ő tette meg az első lépést, hogy létrejöjjön veled egy szerető, bizalmas kapcsolat. Nem várt addig, míg megbízhatóvá lettél, hogy elfogadd a szeretetét, nem ragaszkodik hozzá, hogy méltó légy a bizalmára, mielőtt Ő maga rád bízná a drága ajándékait (Róma 5:6-8).

Isten támogatja az apró hitbeli lépéseinket. Amikor engedelmeskedünk Istennek, akárcsak a legkisebb dolgokban is, "ott találjuk magunkat, ahova reményeink szerint mindig is el akartunk jutni - Isten kegyelmének és dicsőségének tágas terén, egyenesen állhatunk, dícsőítve Őt (Róma 5:2- Angolból szabadon).

Beszéljünk Róla!

* Hogyan mutatod be a bizalmadat Isten ígéretében, miszerint a te javadra munkálkodik?
* Milyen látszólag apró hitbeli lépéseket kell ma megtenned azért, hogy a bizalmad növekedjen Isten iránt?Kockáztass, és szerezz többet, mint amiről álmodtál

„De ő így válaszolt: Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van.” (Lukács 19:26)

Jézus egyszer mondott egy történetet egy gazdáról, aki három szolgájának adott egy-egy bizonyos pénzösszeget, hogy kezeljék, amíg ő távol van. Mikor visszatért, az első szolga azt mondta az urának, hogy befektetésekkel megduplázta a pénzt. A második szolga pedig 50 % profitot szerzett a gazdájának.

A harmadik szolga azonban lényegében azt mondta, hogy mivel félt, hogy a gazdája meg fogja büntetni ha hibázik, ezért elrejtette a pénzt egy pincébe, míg a gazda megérkezik.

A gazda megjutalmazta az első két szolgát: aki a kis dolgokat jól kezeli, az nagyobb felelősséget kap később. A harmadik szolgát azonban megrótta: „Kockáztasd az életed, és szerezz többet, mint valaha is álmodtál. Játsz biztonságosan, és üres lesz az erszényed.” (Lukács 19:26 – MSG fordítás)

Ahhoz, hogy hit által éljünk, kockáztatnunk kell. Nem kell vállalnunk mindenféle kockázatot, csak azokat, amelyekre Isten kifejezetten irányít. Ezek az Istentől jövő szelíd oldalba bökések tolnak át a határon a „Függetlenség Országából”, ahol látás által élünk a „Kegyelem Országába”, ahol hit által élünk.

Ahogy Rick pásztor gyakran mondja, ha nem hit által élünk, akkor hitetlenül élünk. Minden Istentől független döntésünk hitetlen döntés. Jézus hív, hogy kockáztasd az életed Istenért, de biztosít róla, hogy Isten mindig vár téged minden hitben megtett lépésed másik végén.

Isten segít neked. Ö mondja, „Kockáztasd az életed, és szerezz többet, mint amiről álmodtál.”

Milyen hitbeli lépést kér ma Isten tőled?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése