2017. augusztus 9., szerda

A hit értéke egy hitetlen világban


„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lukács 18:8)

A világ, melyben élünk egyre hitetlenebb. Egy olyan világi világ, amelynek értékei eltolódtak, az egocentrizmus növekszik benne. Ha Jézus ma jönne vissza, hány olyan embert találna, akik a hit emberei? És te köztük lennél?

A Biblia nagyon egyértelművé teszi, hogy Isten hittel teli, hűséges embereket keres. A 2 Krónikák 16:9 ezt mondja: „Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.”

Isten keresi a hűséges embereket, mert meg akarja áldani őket. Szeretné megmutatni rajtuk a szeretetét az Ő hatalmas erején keresztül. A mi hűségünk a kulcs Isten áldásaihoz az életünkben.

Jézus ezt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint.”(Máté 9:29b) Isten szeretné az áldásait kiárasztani életed minden egyes területére – a családodra, a karrieredre, az anyagi életedre, az egészségedre, a kapcsolataidra- de ezt csak a hited mértéke szerint fogja megtenni. Ha nagy a hited, nagy áldásban lesz részed. Ha kicsi a hited, kis áldást fogsz kapni. Ha pedig nincsen hited, Isten áldása egyáltalán nem lesz az életeden.

Sajnos nehéz olyan hűséges embereket találni, akik tényleg bíznak Istenben és nap mint nap Krisztusért élnek. A Biblia ezt mondja: „Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?” (Péld 20:6)

A Zsoltárok 53-ban ezt olvashatjuk: „Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.” (Zsoltárok 53:3-4)

Amikor a bűn Ádámmal és Évával belépett a világba, mindannyian romlottá váltunk. Semelyikünk sem teszi a jót folyamatosan. De a hit a kulcs a győzelemhez. Minél nagyobb a hitünk, annál nagyobb győzelmet fogunk megtapasztalni az életünkben. „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”(1János 5:4-5)


Bizalom: Isten törődik a számláiddal


"A te Mennyei Atyád már tökéletesen tudja, mire van szükséged és megadja majd neked, ha Őt teszed életedben az első helyre és úgy élsz, ahogyan azt Ő szeretné."

(Máté 6:33 LB fordítás)


Amikor gyerek voltam, bármire volt szükségem, csak apukámhoz futottam és egyszerűen kértem tőle. Egyetlen egyszer sem tűnődtem vagy aggódtam azon, vajon honnan szerez rá pénzt. Ez volt a dolga; ő volt az édesapám, és én voltam a gyermek.

Sokszor lelki árvákként viselkedünk. Elfeledkezünk arról, hogy van egy Mennyei Atyánk, aki már tudja, mire van szükségünk. Isten gondot visel a kismadarakra? Ők nem aggodalmaskodnak. Az egész teremtett világban egyedül az emberi lények aggódnak. Minden más teremtmény bízik a Mennyei Atyában és Alkotóban, és rábízza szükségei betöltését.

Bízol-e Istenben annyira, hogy ne aggódj a körülményeid miatt? Az aggódás valójában az ateizmus egyik formája, mert valahányszor aggodalmaskodsz, azt mondod: "Mindez tőlem függ."

Istenre kell bíznod az életed. Amíg bármi mást jobban szeretsz Istennél, az a dolog vagy személy vagy tárgy a szorongás forrását jelenti majd számodra.

"Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk." (1. Tim. 6:17) Nem számít, mennyit keresel, az egészet elveszítheted. Mindig emlékezned kell arra, hogy nem a bankszámlád ad biztonságot; az Úrban van a biztonságod. Ha Isten elzár egy csapot, megnyithat egy másikat. Ha lezár egy munkahelyet, megnyithat egy másikat.

A Rómaiakhoz írt levél azt mondja, Isten elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon érted a kereszten, hogy kifizesse az üdvösséged árát. Ha Isten annyira szeretett téged, hogy a saját Fiát küldte azért, hogy meghaljon érted, nem gondolod, hogy eléggé szeret ahhoz, hogy törődjön a számláiddal? Nem érted, hogy minden más probléma ehhez képest jelentéktelen? Ő megoldotta a legnagyobb problémád, amikor megváltott téged.

A lényeg a következő: Bízni fogsz-e Istenben, hogy ő meg fogja tenni, amit mondott? Hited bizonyítékaként fogsz-e annyira bízni Benne, hogy megtedd, amit Ő kér tőled?

Beszéljünk róla:

* Milyen gondok miatt aggódsz mostanában? Imádkozz ma valakivel és add át a gondokat Istennek, hogy a jövődet Rá tudd bízni.
* Van bármilyen dolog, amit Istennél is jobban szeretsz? Hogyan tükröződik a kérdésre adott válaszod az életedben?


Jézus a nagyságot a szolgálat, és nem a státusz által méri


„...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok...” (Márk 10,43)

A világ a nagyságot a hatalom, a javak, a presztízs és a pozíció által méri. Ha másoktól szolgáltatásokat kérhetsz, akkor sikeresnek számítasz. A mi kiszolgáló kultúránkban, ahol az „én-először” mentalitás dívik, nem túl népszerű elképzelés szolgaként cselekedni.

Ezzel ellentétben Jézus a nagyságot a szolgálat, és nem a státusz által méri. Isten úgy nézi a nagyságodat, hogy hány embert szolgálsz, nem úgy, hogy hányan szolgálnak neked.

Ez annyira ellentétes a világi nagysággal, hogy nehezünkre esik megérteni, pláne gyakorolni. A tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikük érdemli a legelőkelőbb pozíciót, és 2000 évvel később még mindig sok keresztény vezető küzd gyülekezeti, egyházi és egyházközi pozíciókért és előkelőségért.

Könyvek ezreit írták már a vezetésről, de alig néhányat a szolgálatról. Mindenki vezetni akar, senki sem akar szolga lenni. Inkább lennénk tábornokok, mint közlegények. Még a keresztények is egyfajta „szolga-vezetők” akarnak lenni, nem csak sima szolgák. De Jézushoz hasonlónak lenni azt jelenti, hogy szolgák vagyunk. Ő is így nevezte magát.

Fontos ismerned a képességeidet ahhoz, hogy Istent szolgáld, de még fontosabb, hogy szolgai szíved legyen hozzá. Ne feledd, hogy Isten szolgálatra formált, nem pedig ön-központúságra. Szolgai szív nélkül kísértések fognak érni, hogy a képességeidet a saját céljaidra használd, és hogy kifogásokat keress a másoknak segítés alól.

Isten sokszor úgy teszi próbára a szívünket, hogy olyan szolgálatra kér, amire nem vagyunk felkészítve. Ha látsz egy embert, aki beleesett egy árokba, akkor Isten azt várja, hogy segíts rajta, és ne mondd, hogy „Nekem nincs meg a kegyelem és a szolgálat ajándéka”.

Lehet, hogy egy bizonyos feladathoz nincs ajándékod, mégis Neked kell megtenned, ha nincs senki a közelben, akinek ajándéka lenne hozzá. Az elsődleges szolgálatod legyen az, amihez megvannak az adottságaid, de a másodlagos szolgálatod az legyen, amire éppen szükség van.

A képességeid alapján derül ki a szolgálatod, de a szolgai szívedből derül ki az érettséged. Semmilyen különleges tálentum vagy ajándék nem kell ahhoz, hogy egy alkalom után ott maradj, és összeszedd a szemetet meg elrendezd a székeket. Bárki lehet szolga – csak jellem kell hozzá.

Lehetséges egy gyülekezetben egy életen át szolgálni úgy, hogy igazából nem vagy szolga, nincsen szolgai szíved.

Honnan tudhatod, hogy szolgai szíved van-e?

Jézus azt mondta, „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Máté 7,16)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése