2017. február 13., hétfő

Győzelmi ünnep, ugyanakkor szomjhalál

„…szomjan halok…” (Bírák 15:18 NKJV)

A Bibliában ezt olvassuk: „…megszállta az Úr lelke, és … a béklyók lemállottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár-állcsontot, utánanyúlt, felkapta és agyonvert vele ezer embert… és így kiáltott az Úrhoz: Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom! (Bírák 15:14-15,18). Figyelj meg három dolgot ebben a történetben:

1) Sámson megengedte az ellenségnek, hogy megkötözze. Téged mi köt gúzsba? Mi tart vissza? A tanácsadók, a különféle programok és önsegítő kézikönyvek hasznosak, de Isten Lelkére volt szükség Sámson szabadulásához. És te is csak így válhatsz szabaddá. Gyerünk, épp eleget beszéltél a problémáidról, már a barátaid sem akarnak többet hallani róluk. A jó tanácsok ideje véget ért – itt az ideje Istenhez kiáltani, és hagyni, hogy Lelke, aki minden szokást meg tud törni, megszabadítson (Ézsaiás 10:27).

2) Sámsonnak meg kellett látnia, hogy mi az, amivel rendelkezik. Csak egy szamár állkapcsa, de Isten segítségével elég volt ahhoz, hogy azon a napon győzelmet szerezzen. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mid van, használd azt, és Ő sikert fog adni. Ne keress tovább távoli helyeken, a válasz ott van az orrod előtt. Ismerd fel, mit kaptál Istentől, és használd!

3) Sámson győzelmet ünnepelt, de majd’ szomjan halt. Ez előfordul, különösen azokkal, akik Isten munkájában fáradoznak, de nem töltenek elég időt Vele. Pál apostol így figyelmeztet: „…rá ne szedjen minket a Sátán” (2Korinthus 2:10). Amikor adsz magadból, de nem töltődsz fel, a Sátán kihasználja ezt, és Delila ölében kötsz ki. Tehát tölts több időt Istennel! Az, aki győzelmet ad neked, a szomjadat is csillapítani tudja.


KÉSZÜLJ FEL A LEGNAGYOBB PRÓBATÉTELRE!


„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot..." (1Mózes 22:1)

Ábrahám élete sok dolgot tanít nekünk. Először: járhatsz úgy Istennel, hogy nem tudod sorsod részleteit: „...És elindult, nem tudva, hova megy." (Zsidók 11:8). Másodszor: ha Isten ígéretet tesz, az időzítés rajta múlik. Ábrahám húsz évet várt arra, hogy Izsák megszülessen, és ezzel beteljesedjen az ígéret: „Nagy néppé teszlek..." (1Mózes 12:2). Harmadszor: néha előfordul, hogy félreérted a dolgokat, mielőtt igazán megértenéd. Ábrahám a várakozásba belefáradva nemzette Izmaelt. Csak várnia kellett volna, és Izsák megszületik Isten időzítése szerint. Legnagyobb hibáink gyakran a türelmetlenség következményei. Végül: arra tanít, hogy előfordulhat, hogy egy dologban hiszel, míg más területen félelmet érzel. Amikor Ábrahám Gerárba ment, Abímelek királynak megtetszett Sára. Ábrahám csak magára gon­dolt, ezért: „azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát." (1Mózes 20:2). Mindannyiunknak vannak „gerári pillana­tai", olyan idők, amikor a félelem, az önérdek vagy más emberek elvárásainak csapdájába esünk. Ha nem lenne Isten kegyelme, mindannyiunkat kizárnának a versenyből! Később ezt olvassuk: „Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot... ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz... és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, ame­lyet majd megmondok neked!" (1Mózes 22:1-2). Figyeld csak meg ezeket a szavakat: „Ezek után történt". A próba, amin átmentél, akkor nyeri el igazán értelmét, amikor még nagyobb próbával szembesülsz. Amikor azon is túljutsz, akkor, mint Ábrahám, te is nevezheted Istent „Jahve Jire"-nek, ami azt jelenti: „a Úr gondot visel" (Id. 1Mózes 22:14). Akkor fogja Isten ezt mondani: „Most már elérkeztél oda, ahol használni tudlak!"

Magányos vagy?

„…tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:25)
A Teremtés könyve első fejezeteiben azt olvassuk: „és látta Isten, hogy ez jó.” Legalábbis Ádám teremtéséig. Akkor ezt mondta Isten: „Nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Mózes 2:18). Ádámnak nagyszerű kapcsolata volt Istennel, de nem volt emberi társa, és erre Isten azt mondta, hogy ez nem jó. Isten úgy tervezett minket, hogy van bennünk két űr. Az egyik űrt csakis ő tudja betölteni. A másikat pedig egy megfelelő ember. Egyik űrt sem lehet betölteni más dolgokkal, munkával, pénzzel, szép házzal, új autóval. „Akkor hát mit tegyek?” – kérdezed.
1) Tartsd nyitva a szemed! Manapság öt kapcsolatból egy az interneten kezdődik. Csakhogy ebben veszély rejlik: a virtuális világban bárki lehetsz, aki csak szeretnél lenni, de akkor nem úgy fognak ismerni, és nem azért fognak szeretni, aki vagy. Sőt, a magányosság vakká tesz, így nem fogod meglátni, mi az, amire igazán szükséged van, és nem fogod meglátni a másik ember jellemhibáit sem. 2) Imádkozz érte! Amikor Eliézer, Ábrahám szolgája azt a megbízatást kapta urától, hogy keressen feleséget Izsáknak, ő imádkozott, hogy sikerrel járjon: „Uram… Adj eredményt még ma…” (1Mózes 24:12). Isten pedig megadta neki. Izsák és Rebeka története az egyik legnagyszerűbb szerelmi történet a Bibliában. 3) Nyiss mások felé! Ez talán azt jelenti, hogy le kell bontanod a falat, ami mögé eddig rejtőztél, és hidakat kell építened. A Biblia azt mondja: „Ne csak a saját életed érdekeljen, hanem másoké is” (Filippi 2:4 NCV). Nincsenek tökéletes, kockázatmentes kapcsolatok. A magányosságot úgy tudod legyőzni, ha felfedezel valamilyen betöltetlen szükséget, és beleadod magad. Ezzel egy új örömet fedezel fel az életben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése