2017. március 28., kedd

Az átadott életnek ereje van


„Hagyd abba az Istennel valót vitatkozást! Juss vele egyetértésre és örökre békességed lesz! Jókedve körülvesz, ha belátod, hogy tévedtél” (Jób 22:21, LB fordítás)

A Biblia nagyon világosan leírja, hogy milyen jó az nekünk, ha Istent úgy dicsőítjük, hogy átadjuk neki magunkat: Juss vele egyetértésre és örökre békességed lesz! Jókedve körülvesz, ha belátod, hogy tévedtél” (Jób 22:21, LB fordítás).

Ha lemondasz önmagadról, elkezdődik az az élet, amelyet Isten valójában neked szánt: „Csak azok fogják megtudni, mit jelent igazán élni, akik eldobják az életüket értem és az evangéliumért.” (Mk 8:35, LB fordítás)

Szabad vagy, felszabadítva minden én-központúságodból: „Ajánljátok fel magatokat Isten útjára és szabadságotok soha nem ér véget. Eddigi életetekben a bűn mondta meg, hogy mit tegyetek. De hála Istennek, elkezdtetek hallgatni egy új mesterre, akinek a parancsai szabaddá tesznek, hogy az ő szabadságában éljetek!" (Róma 6,16-18).

Isten csodálatos módon képes felhasználni egy átadott életet.

Az összes asszony közül, miért pont Máriát választotta az Isten, hogy Jézus anyja legyen? Azért, mert Mária mindenét átadta az Úrnak. Amikor az angyal elmagyarázta neki Isten hihetetlen tervét, ő alázatosan így válaszolt: „Az Úr szolgája vagyok! Történjen minden úgy, ahogy mondtad!” (Lk 1,38, CEV fordítást)

Semmiben nincs nagyobb hatalom, mint egy Isten kezébe helyezett, átadott életben!

Beszéljünk róla:

– Milyen területeken lenne gazdagabb az életed, ha teljesen átadnád magad Istennek?

– Ne várj még egy napot! Még ma imádkozz, hogy át tudd adni az életed Istennek, hagyj fel az önzéssel és az irányítással.


Hogyan kaphatok kegyelmet?

“Háromszor is kértem az Urat, hogy vegye el tőlem. De Ő azt felelte, hogy ‘Az én kegyelmem elég neked, hisz az én erőm a gyengeségben tökéletesedik ki.’” (2Kor 12:8-9a NIV fordítás)

Mit csinálsz ha nem tudsz megoldani egy megoldhatatlan problémát? Mit csinálsz ha nem tudsz megfejteni egy megfejthetetlen talányt? Mit csinálsz ha nem tudod megváltoztatni a körülményeket? Mit csinálsz ha nem tudsz valami olyat irányítani ami fájdalmat okoz az életedben?

Isten megtartó kegyelmére bízod magadat.

De hogyan lehet részed olyan kegyelemben ami segít átjutni a kísértések, a próbák, a feszültség, a fáradtság és a gondok hadán? Négy dolgot kell tenned érte:

1. Hívd segítségül. Kiálts Isten segítségéért. Amíg úgy csinálsz mintha önellátó lennél akkor addig rövidrezárod az Istentől jövő energiát. Be kell vallanod, hogy nem vagy képes rá és mond azt, hogy “Istenem, nem bírok ezzel!” A Biblia így szól: “Isten a büszkéknek ellenszegül de kegyelmet ad az alázatosoknak. Adjátok hát át magatokat teljesen Istennek… Gyertek közel Istenhez és Isten is közelíteni fog hozzátok!” (Jakab 4:6-8a NCV fordítás).

2. Töltsd meg az elmédet Isten Igéjével. Hagyd, hogy Isten Igéje bátorítson, erősítsen, töltsön be, nyugtasson meg és adjon erőt, hogy tovább menj. Ásd magad bele az életed minden napján. Dávid így imádkozott: “Porban fekszem, újítsd meg erőmet igéd által” (Zsoltár 119:25 NLT fordítás). Ha a választ magadban találnád akkor már rég megváltozhattál volna. Istenben kell keresd a választ! Ő az egyedüli aki fenn tudja tartan az erődet.

3. Fogadd el a segítséget Isten embereitől. A Biblia azt mondja, hogy amikor másokat kisegítünk a problémáikban akkor Krisztus törvényének engedelmeskedünk, ami az, hogy “Szeresd felebarátodat mint magadat.” Isten sosem akarta azt, hogy egyedül menj végig az életen. Azért ad gyengeségeket az életünkbe, hogy rájöjjünk, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Fogadd el a támogatást amit Isten embereitől kapsz!

4. Kapaszkodj bele Isten igéreteibe. Több mint 7000 igéret van a Bibliában és csak arra várnak, hogy igényeld őket. Íme egy: “ Erőt ad a megfáradtaknak és a gyengeség erejét megnöveli. Még a fiatalok is elfáradnak… de azok akik az ÚRban reménykednek, azoknak megújul az erejük. Sasszárnyra kelnek, futnak és nem fáradnak el, sétálnak és nem gyengülnek el” (Ézsaiás 40:29-31 NIV fordítás). Reménykedj az Úrban és koncentrálj a Mennyre és ne csak a jelenlegi helyzetedre.
A Biblia azt mondja: “Háromszor is kértem az Urat, hogy vegye el tőlem. De Ő azt felelte, hogy ‘Az én kegyelmem elég neked, hisz az én erőm a gyengeségben tökéletesedik ki.’” (2Kor 12:8-9a NIV fordítás)
Amikor olyan nehézséggel küzdesz, amit nem tudsz megoldani, akkor ne add fel, hanem nézz fel!

Beszéljetek róla:

* Milyen helyzetekben van szükséged Isten kegyelmére?
* Isten melyik igéretére van szükséged abban a helyzetben?
* Kik azok az Istenfélő emberek akiknek a támogatására számíthatsz az életedben?


Isten miért nem utasítja el a bűnösöket?


"Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk....Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsolt 103,9-10.13)A Biblia szerint nincs kárhoztatásunk a bűneink miatt, de azt nem mondja, hogy nincsenek következményei. Minden alkalommal, amikor engedetlen vagy Istennel szemben, fájdalmat okozol a saját magad és mások számára. Továbbá elveszíted a közösséget Jézussal. Megtörik a hatékonyságod és az örömöd a Földön, és végül elveszíted a mennybéli jutalmadat.

De nem veszíted el az üdvösséged. Miért? Miért nem rúg ki bennünket Isten, amikor elszúrjuk? Miért nem utasítja el a hívő embert, amikor vétkezik?

Mert feltétel nélkül szeret.

Isten nem azt mondja nekünk: "Szeretlek, ha..." vagy "Szeretlek, mert..." - csak azt mondja: "Szeretlek...továbbra is." Isten soha nem fog felhagyni azzal, hogy szeressen, mert te elfogadtad az Ő kegyelmét. Jeremiás Siralmaiban az áll: "Isten irgalma soha nem ér véget. Csak az Isten könyörülete óv meg minket a teljes pusztulástól." (LB ford.)

Az üdvösséged nem a teljesítményeden múlik.

A Biblia így ír erről: "(Megmentett minket), de nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített," (NLT ford.) Nem veheted meg a mennybe vivő útra a jegyet, de nem is dolgozhatsz meg érte, vagy blöffölhetsz róla. Az egyetlen lehetőség a mennybe jutásnak a reménye: Isten kegyelme.

Jézus már elvette a büntetésed.

A kettős veszély törvénye szerint nem fizethetsz ugyanazért a bűnért kétszer. Ez Isten törvényére is igaz. Nem bünteti meg az embereket kétszer ugyanazért a vétekért. Kétezer éve Jézus kinyújtotta karjait a kereszten és elvette a bűneidért járó büntetést, neked szolgálva ezzel. Az ár már ki van fizetve.

Jézus megérti a te emberi gyengeséged.

Isten megértő és együttérző. Ismeri a gyengeségeid, a hibáid és azt, hogy mennyire esendő is vagy. Ő türelmes veled.

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsid 4,15). Jézus emberi testben élt 33 éven át, tehát ismeri a gyengeségeidet.

És végül: Isten nem haragtartó.

A Szentírás így szól erről: "Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk....Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsolt 103, 9-10.13). Ha hiszel Istenben, Isten nem tartja meg haragját rajtad. Miért? Mert minden büntetést elszenvedett Jézus a kereszten.

Talán ezen gondolkodsz: "Nem is tudod, milyen mélyre süllyedtem. Nem tudod mit tettem." Nem, valóban nem tudom. De Isten tudja. Ha azt gondolod, hogy túl távol kerültél Istentől, ez az, amit Ő most el akar mondani neked: "Gyere vissza hozzám, Te hűtlen gyermek, és megbocsátom hűtlenségedet." (Jer 3,22a NCV ford.)

Beszéljetek róla:

* Mit tanulhatsz abból a szeretetből, ahogyan Isten szereti az embereket?
* Miért gondolod, hogy elrejtheted a bűneidet Isten elől, aki amúgy is mindent lát és mindenről tud?
* Mit jelent az istenfélelem?Isten veled van a küzdelmedben


"Erre megnyilt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük." Lukács 24:31

Érezted valaha, hogy Isten millió mérföldnyire van tőled? Az az igazság, hogy ez nem igy van. Bármilyen küzdelmen mész keresztül, biztos lehetsz abban, hogy nem vagy egyedül. Isten ott van veled.

Nem te vagy az egyetlen, aki valaha is azon gondolkodott, hogy hol volt Isten a harcai közepette. A legelső húsvéti reggelen, közvetlenül Jézus keresztre feszitése után, a tanitványok ugyanezt tették. Lukács 24. fejezetében két tanitványról tanulunk, akik az emmausi úton sétáltak és az elmúlt napok történéseiről beszélgettek - Jézus letartóztatásáról, bántalmazásáról és megfesztéséről - és megpróbálták megtalálni mindennek az értelmét. Azt gondolták, hogy Jézus volt a Messiás; az álmuk szertefoszlott. Hireket hallottak arról, hogy Jézus sirja üres. Teljesen összezavarodtak.

Hirtelen maga Jézus szegődött a tanitványok mellé és velük tartott az úton. Még annyira szomorúak voltak, hogy nem vették észre őt. Jézus megkérdezte, hogy miről beszélgetnek, igy a tanitványok bevonták a beszélgetésbe. Jézus megosztotta velük az Ószövetség azon részeit, amelyek megmagyarázzák az elmúlt néhány nap történéseit.

Azon az estén, amint Jézussal vacsoráztak, az Biblia ezt irja "Erre megnyilt a szemük, és felismerték, ő azonban elűnt előlük." Lukács 24:31

Képzeld el, micsoda tapasztalat lehetett ez a tanitványoknak! A férfit, akiről azt hitték, hogy Isten, megfeszitették és meghalt. Aztán azt hallották róla, hogy feltámadt, de nem hitték el. Majd egy idegen csatlakozik hozzájuk az úton, együtt vacsoráznak és hirtelen megértik, hogy Ő maga az Isten. És ezután eltűnik.

A tanitványok a szomorúság miatt nem voltak képesek meglátni Jézust. Szükségük volt arra, hogy Isten megmutassa önmagát nekik.

Te is igy vagy ezzel. Nem tudom milyen veszteség ért ebben az évben - talán egy számodra fontos emberrel történt valami, az egészségeddel, a munkáddal - de ha ez a helyzet, lehet, hogy nem vetted észre a tényt, hogy Isten veled tartott az egész küzdelem alatt. Sohasem hagyott egyedül ez idő alatt. Nem láthattad Őt, de Ő ott volt.

Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked magát. Ő azt akarja, hogy meglásd Őt. Azt akarja, hogy tudd sohasem vagy egyedül.

Beszéljünk róla:

* Hogyan mutatja meg Isten neked magát?
* Mit gondolsz hogyan vakit meg bennünket a szomorúság attól, hogy lássuk Isten gondoskodását?


Jézus az Igazság


Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." Ján.14,6

Az ellenség legnagyobb hazugsága, hogy maradjunk távol az Atyától. A Sátán a bűn tudat hamis képével akar minket becsapni és elhitetni velünk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy Isten gyermekei legyünk, vagy épp meg akar győzni minket arról, hogy Istentől függetlenül cselekedjünk.

Az ő megtévesztése elválaszt minket a Jézushoz való tartozás valóságától, arra akar minket rávezetni, hogy úgy gondolkozzunk és döntsünk, mintha valójában el lennénk választva az Úrtól és egymástól is.

Jézus képes megszabadítani minket az ellenség hazugságaitól, de ez azt jelenti, hogy hinnünk kell az Úr Igéjében, Jézusban, magában az Igazságban. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy az Igazság egy személy, tehát az igazsággal való kapcsolatunk az maga a kapcsolat az Úr Igazságával, az egyszülött Fiúval, a hitünk szerzőjével és tökéletesítőjével.

Igy imádkozz: "Jézus, elfogadom, hogy az igazság nem azon múlik, hogy képes vagyok-e megérteni a Te terveidet, vagy mindazt, ami Te vagy; az igazság nem az én gondolataimtól és nem az én véleményemtől függ. Amit Te mondasz, az az igazság; amit Te gondolsz, az az igazság és amit Te teszel, az az igazság.

Te vagy az Igazság és arra hívsz engem, hogy úgy éljek, hogy kapcsolatban legyek Veled, az Igazsággal és hogy e szerint cselekedjek és gondolkodjak. Segíts, hogy bízzak Benned, az Igazságban, és hogy megszabaduljak azoktól a hazugságoktól, amelyek elválasztanak Tőled, hogy követni tudjalak Téged az elkövetkező években. Tied minden dicsőség és magasztalás, mindörökké, Ámen."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése