2011. január 12., szerda

2011. január 12. szerda

Isteni összefüggésben beszélnek róla.

 A Fiú az Atyával és a Szentlélekkel egy szövetségi kapcsolatban van, mind az örökkévalóságban, mind az időben. Ez nem lehetséges, csak akkor, ha a Fiú is isteni személy, egyenlő az Istennel.

1. A bemerítés a hármas Isten nevében történt, ahol a Fiú központi szerepet játszott.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak  és a Szentléleknek nevében,.....
Máté 28:19,

 Az apostoli áldás az örökkévaló Isten létét igényli.

 Az Úr Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!
2 Korinthus 13:13,

Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, ezért kent föl téged társaid közül Istened öröm olajával.
Zsoltárok 45:7-8,

Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne állt fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő az első.
Kolosse 1:15-19,

Ezeknek az igéknek a fényében lehetetlen tagadni vagy elutasítani az Isten Fia isteni mivoltának az igazságát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése