2011. február 25., péntek

2011. február 24. ? Csütörtök, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: ?Amint engem szeret az Atya, úgy
   szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
   megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
   megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
   azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
   ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,
   amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
   mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha
   megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé
   szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
   mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul
   adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
   titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok:
   maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
   nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!?
   Jn 15,9-17


   Elmélkedés:
   Az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv beszámol arról, hogy Jézus
   mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi eljövetele
   előtt a tizenegy apostol gyűlést tart, amelyen a Jézust eláruló Júdás
   helyett Mátyás választják meg a testület tizenkettedik tagjává (ApCsel
   1,15-26).
   Mátyás tehát eredetileg nem tartozott a Jézus által választott
   tizenkettő közé, de ő is a tanítványok nagyobb csoportja közé
   tartozott, akik mindig Jézussal és az apostolokkal voltak (ApCsel
   1,21). A leírás a választás céljaként megemlíti, hogy a megválasztott
   személy feladata, hogy a többi apostollal együtt tanúskodjon Jézus
   feltámadásáról. Az apostolok küldetése tehát az, hogy elmenjenek az
   egész világra és hirdették Krisztus feltámadását és Evangéliumát. E
   küldetés végzéséhez kapnak megerősítést az apostolok pár nap múlva,
   Pünkösdkor, amikor kiárad rájuk a Szentlélek. Ettől kezdve Krisztus
   barátaiként és szeretetétől indítva, s immár a Szentlélek által is
   megerősítve, elindulnak, hogy hirdessék azt a szeretetet, amelyet
   Mesterüktől tanultak, s amelynek véső nagy jele az Úr kereszthalála és
   a feltámadása. Jézus bennünket is kiválaszt, meghív, hogy róla
   tanúskodjunk a világban.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Himnusz Szent Mátyás apostol ünnepén
   Mátyás, téged külön csoda
   emelt a szent apostolok
   áldott karába, isteni
   útmutatás és rendelés.
   Eltávozott az áruló,
   kötélen, ágon lelt halált,
   szent rangját nem becsülte meg,
   sem Krisztus szent szeretetét.
   Krisztus kegyelme rád maradt,
   a méltatlan helyébe lépsz,
   Péter szól, ám a Lélek az,
   ki intéz szót és sorsvetést.
   Te vállalod a küldetést,
   pogányoknak hogy vidd a fényt,
   Jézust hűséggel hirdeted,
   majd érte ontod véred is.
   Boldog tanítvány, légy velünk,
   hogy mindig szíves-örömest
   járjunk a Lélek útjain,
   kövessük, bárhová vezet
   A Háromság áldott legyen,
   és adja meg, hogy általad
   az égbe jussunk; boldogan
   zengjük majd ott dicséretét. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése