2017. július 23., vasárnap

Hitben járni

„Hitben járunk, nem látásban.” (2Korinthus 5:7)


Miután Sadrak, Mésak és Abédnegó megtagadták, hogy a bálványszobrot imádják, bedobták őket egy tüzes kemencébe. Eléggé reménytelenül hangzik, nem? De nem Isten számára, aki arra szakosodott, hogy véghezvigye a lehetetlent; Őt nem „a szokásos” jellemzi. Amikor az emberek valami látványos dolgot tesznek, tetten érhetjük az emberi logikát mögötte. De, ahogy az egyik író fogalmaz: „Isten nem épít felhőkarcolókat; az emberek viszont igen… és magukon viselik az emberi zsenialitás nyomát. De nem találsz olyan embert, aki csillagot tudna alkotni. Amikor Isten cselekszik, az olyan, mint a felhőkarcoló és a csillag közti különbség.” Isten megjutalmazta a héber ifjak hitét azzal, hogy biztonságban kihozta őket a tűzből. A király maga jelentette ki: „Áldott legyen… Isten, aki kiszabadította szolgáit, akik benne bíznak… nincs más isten, aki így meg tud szabadítani!” (Dániel 3:28-29 NASB)

Sok embernek, aki gondtalannak tűnik, olyan aggodalmai vannak, melyeket egyedül Isten ért meg: pénzügyi, munkahelyi, egészségügyi vagy házassági problémák. Isten azt mondja: „Adjátok át nekem minden gondotokat!” (1Péter 5:7) Ha hitben jársz, olyan válaszokat kapsz imádságaidra, amelyek próbára teszik az emberi logikádat. Visszatekintve azonban rájössz, hogy magad sem tudtál volna jobb megoldással előállni. Patrick Overton, a költő mondta: „Ha az összes fényednek a határára érsz, és ott tartasz, hogy lezuhansz az ismeretlen sötétségbe, a hit azt jelenti, hogy tudod, a kettő közül valamelyik be fog következni: vagy lesz ott valami szilárd, amin megállhatsz, vagy megtanulsz repülni.” Emlékezz: „Hitben járunk, nem látásban”! És amikor már úgy gondolod, hogy megtanultad, hogyan kell ezt csinálni, pontosan akkor kerülsz olyan helyzetbe, ami megköveteli, hogy elölről kezdd az egészet!

Isten átvisz rajta

„…minden vigasztalás Istene.” (2Korinthus 1:3)

Isten át tud vinni olyan helyzeteken, melyekről azt gondolod, hogy nem éled túl, vagy amelyekről úgy érzed, örökre ott ragadsz. Ő el tudja érni, hogy jól érezd magad a legbarátságtalanabb helyeken is, és nyugalmat ad a bajok között is. Mielőtt életed véget ér, élni és szeretni fogsz, de megtapasztalod a veszteséget is. Egyes dolgok elvesztése valójában segíthet abban, hogy értékelni tudd azokat a dolgokat, amikkel még mindig rendelkezel. A kudarc íze teszi édessé a sikert. Minden napodat úgy fogod élni, hogy nem tudod, mit tartogat a holnap, de bízva abban, hogy Isten már minden holnapodat eltervezte. A holnapod nem a főnököd, a bankárod, a házastársad vagy bárki más kezében van. És ők sincsenek a te kezedben, hogy manipuláld vagy irányítsd őket. Nem, minden holnapod Isten kezében van. Az, hogy te nem ismered fel az ösvényt, amin haladsz, nem jelenti azt, hogy Isten nem vezet téged. Ő azt ígéri: „Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el” (Ézsaiás 42:16). Tehát ismerkedj meg Istennel – szükséged lesz Rá! És Ő mindig ott lesz számodra. Ott lesz, amikor mindenki és minden cserbenhagy téged. Ott lesz számodra a sötét helyeken. „…Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6). Bármilyen hosszú az éjszaka, a reggel mindig eljön, és vele eljön az Istentől való öröm is. Visszanézve felismered, hogy az Ő kegyelme védett, gondoskodott rólad, óvott, megnyugtatott, vigasztalt és átvitt mindenen. Az idők változnak, de Isten nem változik. Ő mindig a „minden vigasztalás Istene”.


ISTEN GONDOSKODIK RÓLAD

„…az Úr… nyugalmat adott népének…” (1Királyok 8:56)

Élj ma, és tedd a holnapot Isten kezébe! Töröld ki a szótáradból a „Mi lesz ha…?” mondatokat. Isten mindig egy lépéssel előtted jár. „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31:8). Isten azért nevezi a Szentírást úgy, hogy „Alfa és Ómega”, mert ő nem csupán elindít a lelki életben, hanem az utad minden lépését előre elrendezte akaratának megfelelően. Ő azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden népem közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az Úr -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.” (Jeremiás 29:11-14). Ha félsz a jövőtől, nézd csak meg a múltat! „Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének… egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit megígért” (1Királyok 8:56). Soha nem fogod tudni teljesen legyőzni az aggodalmat, mert az aggodalmaid, csakúgy, mint gyengeségeid és jellemhibáid közelebb visznek Istenhez, hogy életed továbbra is tőle függjön. Az izraeliták a pusztában negyven éven át mindvégig elegendő élelmet kaptak, egyszer sem maradt ki egyetlen étkezésük sem. Isten minden nap elküldte az ajtajuk elé. Ő rólad is gondoskodni fog. „Ne kapkodj, hát, ne aggódj, szívem! Bízzál Istenben, és várj rá; ha várakoztat is, soha nem késik el.”*

*A Not so in haste, my heart kezdetű éneket Bradford Torrey (1843-1912) írta. Magyar műfordítása nem ismert.  

Naámán


„…tekintélyes ember volt… de leprás…” (2Királyok 5:1 NKJV)
Naámán történetének vizsgálatát a betegségével kezdjük. „Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes… de bélpoklos lett” (2Királyok 5:1). Korábbi győzelmei és jelenlegi tiszteletreméltó helyzete ellenére volt egy rejtett problémája, melyet már nem sokáig rejtegethetett. Egy olyan probléma, amit ha nem kezelnek, végül a halálát okozza. Át tudod ezt érezni? Lehet, hogy ma úgy tűnik, minden neked kedvez: a legjobb egyetemen végeztél, jó családod van, felépítettél egy gyülekezetet vagy egy céget, vagy elértél a karriered csúcsára. Mégis, mielőtt alkalmasnak bizonyulnál arra, hogy Isten nagyobb áldásokkal árasszon el, kénytelen leszel a páncélzatod alatt rejtőző állapotoddal foglalkozni. A kiváló emberek, bármi legyen is a foglalkozásuk, de főleg azok, akik a lelki életben munkálkodnak, mind átmennek ezen. Ez az, ami megkülönbözteti őket. Ez vezeti át őket azon a hídon, ami elválasztja a középszerűt a kivételestől. Akadályok nélkül mindig átlagosak maradnánk! Itt most nem apró kis gondokról beszélünk. Olyan problémákról van szó, amelyek annyira elborítanak, hogy aludni sem tudsz; olyan idegőrlő dolgokról, amelyek miatt a szívverésed is kihagy, és attól kezdesz félni: „most aztán biztosan végem!”. Ez az, amiről titokban mondott imáid szólnak. Az, amit nem akarsz, hogy az emberek meglássanak. Tehát Naámánhoz hasonlóan te is viseled a páncélt, és hazatérve gyötrődsz az állapotod miatt. Értsd meg ezt: Isten a legnagyobb leckéket az élet mélypontjain tanítja. Itt tanulod meg, hogy porba sújtottan Előtte feküdj, sírva és összetörten. Itt imádkozol így: „Isten, ne hagyd, hogy ez a dolog elpusztítson engem! Bánj el vele Lelked erejével!” És íme a jó hír: az ilyen ima szabadulást hoz!Naámánnak egy különleges problémája volt, amiről Jézus így beszél: „Sok leprás volt Izráelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán” (Lukács 4:27). Könnyebb hinni Istenben, ha korábban már megtapasztaltad keze munkáját. De Naámán nem csak hogy leprás volt, nem is ismert senkit, aki ebből valaha is meggyógyult volna. Ma talán egy teljesen egyedi helyzet teszi próbára az életedet, a házasságodat, vagy a karrieredet? Félsz beszélni róla, mert nem ismersz senkit, akire valaha is ugyanez a probléma sújtott volna? Ha ez így van, akkor ne a problémára koncentrálj, figyelj inkább Istenre! Neki nincs szüksége semmilyen előzményre ahhoz, hogy meg tudja oldani a problémádat. Ne feledd, a teremtéskor a semmibe függesztette fel a Földet, amely még azóta is ott kering és forog minden áldott nap! A Biblia azt mondja, hogy Naámán „nagy ember” (NKJV) volt, de Isten azt akarta, hogy még nagyszerűbb legyen. Valahányszor erre készül, engedi, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amire nincs emberi megoldás. Ha azt akarja, hogy az életünk nagy hatással legyen másokra, gyakran megengedi, hogy nagy kihívásokkal kerüljünk szembe. Így mozdít el bennünket onnan, hogy ne csak nagy befolyásunk legyen, hanem valóban kivételesek legyünk. De vigyázz, amikor Isten így cselekszik! Az emberek először ezt fogják kérdezni: „Hogy csináltad?”. Elkezdik csodálni a rangodat és a fegyvereidet, miközben éppen a megpróbáltatásod volt az, ami térdre kényszerített, és lehetővé tette, hogy Isten azzá az emberré formáljon, aki most vagy. Mielőtt kiválóvá válhatnál, ki kell fejlesztened magadban a hitet, amely hiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és bízik mindabban, amit Isten mond, bármik is a kilátások.


Amikor Isten választ ad, ne kezdj el vitatkozni vagy észérveket keresni. Csak tedd, amit Ő mond – és megtisztulsz. Naámán büszkesége majdnem az életébe került. Amikor eltávozott Elizeus házától, haragos volt, mert Elizeus nem jött ki, hogy személyesen beszéljen vele. Ehelyett csak egy követet küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy fürödjön meg hétszer a Jordán folyó zavaros, iszapos vizében. „De hisz vannak tisztább folyók is!” – vitatkozott Naámán sértetten. Ekkor Naámán szolgái ezt mondták: „Ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Nem érné meg tehát engedelmeskedni neki azért, hogy élj?” (2Királyok 5:13 NKJV). Isten ma ugyanezt a kérdés teszi fel neked is. Nem érné meg megalázni magad azért, hogy megtisztulj? Megbánni a bűnöd, elmondani, mi történt veled, és segítséget kérni? Nem érné meg kockáztatni azok nemtetszését, akik úgysem számítanak, mert egyébként sem részesei Isten rád vonatkozó tervének? Ne engedd, hogy a hírneved a megoldás útjába álljon! Ne engedd, hogy a Sátán más folyókhoz csalogasson, melyeknek nincs megmentő erejük! Csak hitre van szükséged, olyan hitre, amellyel néha együtt jár az, hogy egy ideig bolondnak néznek; olyan hitre, amely az Istentől való függésben tart, akkor is, amikor úgy tűnik, mindenki másnak jobban megy minden, mint neked. Rajta, merülj bele Isten kegyelmének folyójába, merülj bele újra és újra! Lehet, hogy megsértettek; lehet, hogy fájdalmas érzések kínoznak; lehet, hogy úgy tűnik, ennek az egésznek semmi értelme; lehet, hogy már a tűrőképességed végére értél, és szeretnéd feladni, mégis merülj bele újra! Cselekedj az Istentől kapott Ige szerint! Csodák az engedelmesekkel történnek meg, nem azokkal, akik csupán áhítoznak rá.Mielőtt elbúcsúznánk Naámán történetétől, figyeljünk meg még két dolgot: 1) Mindenkinek szüksége van segítségre. Nemcsak azoknak, akiket lesújtott az élet, hanem azoknak is, akik magas beosztásban vannak. Nem jelent semmit az, hogy valaki tábornok, és öt csillag van a vállapján, ha közben leprától haldoklik. „De az emberek nem hallgatnának olyan valakire, mint én” – mondod. Lehet, hogy ma még nem, de amikor a dolgok eléggé rosszra fordulnak majd, meg fogsz lepődni, hogy nagyon is oda fognak figyelni. Csak végezd jól a szolgálatodat, törekedj kiváló munkára, és állj készen, hogy választ tudj adni, amikor eljön az ideje. 2) Isten keze segíteni fog téged ott, ahová Ő helyezett. Naámán számára a gyógyulást olyan valaki bátorítása hozta el, aki elég közel kerülhetett hozzá, hogy lássa valódi problémáját, és megismertesse őt Istennel. Amikor Isten közel helyez valakihez, és megadja neked a lehetőséget, hogy megtudj bizonyos információkat, ezt azért teszi, hogy így tudd „erősíteni a megfáradtat beszéddel” (Ézsaiás 50:4 Károli). Isten egy kis takarító rabszolgalányt használt fel arra, hogy elérje Naámánt. Mi lett volna, ha a lány fellázad, és nem hajlandó bevetni az ágyat vagy elmosogatni az edényt? Vagy akkor, ha segítségnyújtás helyett elmegy, és mindenkinek elpletykálja Naámán betegségét? Ma neked is szereped van Isten tervében. Azt a szolgát sem nevezi néven a Szentírás, aki rávette Naámánt, hogy megalázza magát, és merítkezzen meg hétszer a Jordánban, de ő is nélkülözhetetlen volt a folyamatban. Te is az vagy. Kevés sportolónak van több rajongója, mint a híres kosaras Michael Jordannek. Mégis, amikor egy riporter megkérdezte tőle, hogy miért szereti, ha édesapja ott van a meccsein, ő így felelt: „Ha ott van, tudom, hogy van legalább egy szurkolóm!” Mindenkinek szüksége van a bátorításra. Egyetlen szavad megváltoztathatja valakinek az életét.


SZÜKSÉGED VAN ISTEN IRÁNYMUTATÁSÁRA?


„… ismeri az Úr az igazak útját..." (Zsoltárok 1:6)
Isten szólni fog hozzád kapcsolataidon keresztül. Néha közvetlen kijelentést ad, de gyakrabban szól az emberi kapcsolatokon keresztül. Igéje ezt mondja: „Ne feledkez­zetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek..." (Zsidók 13:7). Kinek van beleszólása az életedbe? Kinek vagy alávetve? Megfelelő bemenő információk nélkül az életedből hiányozni fog a védelem és az útmutatás. Isten szól hozzád az ajándékaid által is. „Az ajándék tág teret nyit az ember előtt..." (Példabeszédek 18:16). Amikor Isten irányítja lépteidet, nem kell betörnöd az ajtókat, nem lesz szükséged erőszakra, hogy bejuss valahová. Ajándékod megoldást nyújt, betölti a szükségeket, éppen ezért öröm­mel fognak fogadni, értékelnek és jutalmaznak. Isten szólni fog hozzád gondolataidon keresztül is. „Bennünk pedig Krisztus értelme van" (lKorinthus 2:16). Amikor értelmün­ket megújítja Isten Igéje, gondolataink összhangba kerülnek az Ó akaratával, igazából Isten gondolkodik rajtunk keresztül. Gondold csak végig, mekkora előny ez! Isten szólni fog nyitott ajtók által. Pál azt írta: „mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok" (lKorinthus 16:9). Isten ajtókat fog nyitni neked, de ne feledd, hogy min­den általa kínált lehetőség egyben kihívás is. Ez az, ami építi hitedet, és megerősít téged a jövőre. Szólni fog hozzád megerősítő igéken keresztül is. „Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok..." (Ézsaiás 30:21). Figyeld meg, azt írja: „mögötted hangzó szó". Ez a szó akkor érkezik, miután engedelmeskedtél Istennek, ez­zel adja tudtodra, hogyjól döntöttél, jó úton vagy. Igen, valóban lehetséges Isten vezetése szerint járni. Igéje azt mondja: „Mert tudja az Ur az igazak útját" (Zsoltárok 1:6 Károli).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése