2017. október 25., szerda

Ami „eladható”


„Más Jézust hirdet… más lelket… más evangéliumot.” (2Korinthus 11:4)

Egy régi képregényben az új tanév kezdetén a diákok azt a feladatot kapták, hogy írjanak fogalmazást arról, mit jelent számukra visszatérni az iskolába. Lucy ezt írta: „A vakáció szép dolog, de jó visszatérni az iskolába. Nincs semmi más, ami olyan elégedettséggel tölt el, és olyan nagyszerű kihívások elé állít, mint a tanulás. Alig várom, hogy ebben az évben is gyarapítsam tudásomat.” A tanár teljesen meghatódott, és nagyon megdicsérte Lucyt a fogalmazásáért. Az képregény utolsó képkockájában Lucy áthajol a padtársához, Charlie Brownhoz, és ezt suttogja neki: „Egy idő után megtanulod, hogy mi eladható”. Mindig fennáll a kísértés, hogy azt prédikáljuk, „ami eladható”. Pál figyelmezteti a korinthusi gyülekezetet, hogy őrizkedjen az olyan tanítóktól, akik „más Jézust… más lelket… más evangéliumot” hirdetnek. Jónáshoz hasonlóan mi is arra kaptunk elhívást, hogy olyan embereknek prédikáljunk, akik valami mást szeretnének hallani. A megfutamodás azonban nem segített Jónáson, és rajtunk sem fog. „Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek” (Jónás 1:4). Ha kell, Isten zátonyra futtatja terveinket azért, hogy eljuttasson oda, ahová mennünk kell, és azt mondjuk, amit ránk bízott. Egy lelkipásztor nemrég felismerte, hogy üzenete nagy tömegeket vonzott, de nem formálta az embereket tanítványokká, ezért irányt változtatott. Isten azt mondta Jónásnak, hogy ha Ninivébe ér, elsőként ezt mondja: „Bánjátok meg a bűneiteket!” Az evangélium két dolgot tesz: vigasztalja a szenvedőket és felzaklatja az elkényelmesedetteket. A felszabadító igazságtól először rosszul érezzük magunkat, csak aztán éri el bennünk, hogy jól legyünk. Istennek nem az a célja, hogy kényelemben éljünk, hanem az, hogy kifejlődjön bennünk Krisztus jelleme, és ezáltal Hozzá vonzzuk az egész világot.


Dolgozd ki!


„…annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (János 7:38)

Ha arra törekszünk, hogy betöltsön a Szentlélek, az magában rejti azt a veszélyt, hogy lealacsonyítjuk egy „élménnyé”, ahelyett, hogy teret adva neki nagy tetteket vinnénk véghez az Úrért. Ha van betöltekezés, akkor lennie kell kiáradásnak is! Amikor az Újszövetségben valakit betöltött a Szentlélek, akkor mindig történt valami. Csodálatos gyógyulások történtek. Könyveket égettek el a főtéren. Bálványkészítők és pornósok hagyták abba üzelmeiket. Nem csupán a gyülekezetben ünnepeltek; kivitték az utcákra is. Lennie kell kiáradásnak!

Az első kép, amit Istenről a Bibliában látunk, teremtői mivoltában ábrázolja. A képmására alkot bennünket, életet lehel belénk, majd azt mondja: „Menjetek el, és legyetek termékenyek!” (ld. 1Mózes 1:28).

Abban reménykedsz, hogy az életed „csak úgy jobb lesz”? Azért imádkozol, hogy jöjjön valaki, akinél megvan mindenre a válasz, és tegye jobbá a körülményeidet? Nem! Ami benned van, az fogja megváltoztatni azt, ami körülötted van, ha munkába állítod! Ez nem valami üres „meg tudod csinálni”-jellegű önsegítő érzés. „Isten az, aki munkálkodik bennetek” (Filippi 2:13 NIV) Lehet, hogy az életedben éppen zajló küzdelem fölébe tornyosul annak, amit Isten véghez akar vinni általad. Viszont ami benned van, az nagyobb, mint a bajok, amiken keresztülmentél, nagyobb, mint az a helyzet, amiben vagy, és nagyobb, mint az akadályok, amelyek utadban állnak. Amikor körülötted minden azt mondja, hogy „nem”, de mélyen belül valami azt mondja, hogy „igen”, az az Istentől rendelt sorsod. Fogadd el, horgonyozd hozzá az életed, és kezdd el kidolgozni! Ha ezt teszed, Isten veled együtt fog munkálkodni.

ÉPP CSAK ELKEZDTED?

„…akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján…” (Zakariás 4:10)
Minden nagy dolog valami kicsivel kezdődik, és a kezdeti hozzáállás gyakran meghatározza a végén elért sikert. A Biblia beszél olyanokról, akik a kis kezdetet megvetették. Örülj annak, amit Isten kezdésnek adott, mert az neki is tetszik! Köszönd meg neki a kicsiny kezdeteidet! Mielőtt a szárazság véget ért volna, és az eső megjött volna, Illés csak egy tenyérnyi kis felhőt látott (1Királyok 18:44). Ez eléggé kicsi, de ő örült neki, mert tudta, hogy valami nagyobb dolognak a jele. Ne pusztítsd el a vetőmagodat azért, mert kételkedsz a benne rejlő lehetőségekben! Isten adta neked a reménység vetőmagját, valami kicsit – de valami jobb, mint a semmi. Fogd ezt a magot, és vesd el, imádkozz érte, és higgy Istenben, aki a növekedést adja. Sokan eldobják a vetőmagot. Amikor megvetünk valamit, akkor lekicsinyeljük a benne rejlő lehetőségeket; nem vesszük figyelembe, nem törődünk vele. Ha nem törődünk azzal, amit Istentől kaptunk, el fogjuk veszíteni. És ha elveszítjük a vetőmagot, sohasem örülhetünk aratásnak. A Zsidók 13:5 azt mondja, hogy legyünk elégedettek azzal, amink van, majd így folytatja: „mert ő [Isten] mondta: »Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.«” Ezért lehetsz elégedett a kis kezdetekben is. Tudod, hogy amit Isten elkezdett, azt be is fejezi. Légy tehát türelmes, bizakodj, és folytasd a dolgod, menj tovább! „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret” (Zsidók 10:35-36).

FRISS OLAJ

„…Megkened fejemet olajjal…” (Zsoltárok 23:5)


A pásztor két okból keni meg olajjal juhait. Először is védelemül a rovarok ellen. Ha nem védekeznének ellenük, leraknák petéiket a juh orrának nyálkahártyájába, és ettől a juhok megőrülnének; az anyajuhok nem adnának tejet, a bárányok növekedése leállna. Ezért a pásztor bekeni juhait egy rovarriasztó olajos anyaggal, ami az ellenséget távol tartja,. a nyájnak pedig nyugalmat szerez. Másodszor olajat használ a sebek gyógyítására is. A legtöbb sérülés egyszerűen a nyáj többi tagjával való együttélésből ered. Ezért a pásztor rendszeresen megvizsgálja juhait, mert nem akarja, hogy a friss sérülések idővel elfertőződjenek. Akár a körülmények őrjítenek meg, akár a nyáj többi tagja között sérültél meg, mindig fordulj a Pásztorhoz! Mielőtt bárki máshoz fordulnál, menj Istenhez, mert Ő „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsoltárok 147:3). Aztán hajolj le előtte! Ahhoz, hogy a juhot megkenjék, lejjebb kell hajtania fejét, és engednie kell, hogy a pásztor rákenje az olajat. Alázd meg magad, nézz fel az Úrra! „Isten mindig igazságot szolgáltat választottainak, akik hozzá kiáltanak…nem várakoztatja őket” (Lukács 18:7 NCV). Dávid azt írja: „…friss olajjal kentél meg engem” (Zsoltárok 92:10). A tegnapi olajat hamar beszennyezi az út pora és sok más piszok, ezért minden nap Istenhez kell menned, és kérned, hogy erősítsen meg Lelkével. A juh nem érti az olaj hatásmechanizmusát, de nem is kell értenie. Elég, ha tudja, hogy pásztora jelenlétében valami olyan történik, ami sehol máshol.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése