2017. október 12., csütörtök

Isten nem lepődik meg a hibáidon

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11)



Úgy teszel, mintha Isten egyáltalán nem tudna a hibáidról?

Az az igazság, hogy Isten pontosan ismeri a hibáidat, elrontott dolgaidat, Ő mégis feltétel nélkül szeret.

Isten ismeri az érzéseidet, csalódottságodat, és látja a sebeidet, jobban, mint bárki más. Isten ismeri a jövődet, így Ő meg tudja mondani, mire van szükséged, mit kell megtanulnod. Isten ismeri a félelmeidet, és azt akarja, hogy add át Neki az aggodalmaidat. Isten ismeri a hűségedet, mert ő lát mindent, amit teszel.

Az a tény, hogy Isten mindent tud, azt jelenti, hogy amivel én szembenézek, az Őt nem gátolja abban, hogy segítsen nekem. Semmi olyan dolog nem jöhet, ami őt meglepné. Semmi, amitől félek, nem lehet túl nagy Isten erejének. Amit az Ő nevében teszek, soha nem hiábavaló.

Isten azt mondja: „Tudom, mit teszek. Mindent elterveztem: Gondot viselek rólad, nem hagylak magadra, olyan jövőt adok, amely remény számodra.” (Jeremiás 29:11 – MSG fordítás)

Beszéljünk róla:

* Az a tény, hogy Isten látja a hibáidat, mégis szeret, hogyan kellene, hogy megváltoztassa a hozzá való viszonyulásodat?

* Add Istennek a félelmeidet, és bízz benne, hogy Ő kézben tartja a jövődet.



Isten személyes ígérete neked

Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! - Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget. (MBT 1Móz 24:7)


Nem elég tudnod, hogy éppen hol állsz, vagy, hogy hová tartasz. Ahhoz, hogy hűségesen és kitartóan tudj előre haladni a célod felé, szükséged van egy ígéretre az Úrtól!
A Bibliában Istennek több mint 7000 ígérete szól neked – siker, bizonyosság egészség, jólét, erő, bölcsesség ígéretei, sőt sok más ígéret is.
Miért ígéri meg ezeket Isten? Mert azt szeretné, hogy megtanulj bízni Benne.
– Tegnap azt tanultuk meg, hogy ahhoz, hogy ott legyünk ahol Isten látni szeretne, három lépést kell megtennünk.


1. lépés – Határozd meg a jelen helyzetedet!
2. lépés – Légy konkrét azzal kapcsolatban, amit el akarsz érni!
3. lépés – Keresd Isten ígéretét!

Amikor célt tűzöl ki magad elé, ne a problémákkal legyél elfoglalva, összpontosíts az ígéretekre. Keress egy ígéretet Isten Igéjéből, ami a célon tartja a szemedet.
Így tett Ábrahám is, amikor az ő szolgája, Eliézer aggodalmaskodni kezdett a kapott feladat miatt. A mai Igében Ábrahám beszél Eliézernek az ígéretről is, amit Istentől kapott: "Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget."
Neked valójában nincs szűkséged angyalra ehhez, hiszen a SzentÍrás számtalanszor említi:


Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy” (1 Móz.28:15).


Isten mindig veled van, függetlenül attól, hogy érzed-e, vagy sem. Egyszerűen rákapcsolódhatsz az Erőforrásra.
Még 1980 ban, az első évben, amikor megalapítottam a Saddleback Gyülekezetet, egy riporter így kérdezett:
Mit gondol, mekkorára fog nőni ez a gyülekezet?" "20.000 főre, 2020–ra"- válaszoltam. A riporter rám nézett és azt kérdezte: "Mit képzel magáról? Kicsoda maga, hogy így beszél?" Én így feleltem: "Nem az a kérdés, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy: Kicsoda Isten?"

Az Istenképed nagysága meghatározza a céljaid nagyságát is. Az, hogy kinek látod Istent, meg fogja határozni a céljaid nagyságát. Az Isten szerinti célpont kitűzése mindig egy ígérettel kezdődik. Ezért sose a saját határaidat nézd! Tekints az Úr ígéreteire!
Kérdezd meg magadtól: „Melyik ígéretbe tudok belekapaszkodni?”

Légy elégedett a körülményeiddel



„Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.” (Filippi 4 11)


A Biblia azt tanítja, hogy megelégedettek lehetünk, „függetlenül a körülményeinktől”, ha Jézushoz közel maradunk. (Filippi 411)

Az a megelégedettség, amit Jézusban fedezhetünk fel, az nagyszerűbb, mint bármi, amit a világ nyújthat.
Ez a Jézusban nyert elégedettség egy olyan kincs, ami minden elképzelésünket felülmúlja. Ha Jézusra nézünk, akitől a megelégedettségünk is van, akkor nem kell, hogy nyugtalanok legyünk, vagy féljünk. (János 14 27; Timoteus 66).

Akkor érhetjük el a megelégedettséget, ha hallgatunk a Szentlélek szavára, tanuljuk azt, hogy az „Isten királyságában nem egy számottevő dolog az evés és az ivás, de az igazság a békesség és az öröm nagyon is lényegesek.” (Róma 14 17)

Tudjuk, hogy ezek a dolgok igazak, mivel Jézus megmondta ezt nekünk. Azt akarta, hogy ezt megismerjük és így az Ő békessége legyen bennünk. (János 16:33)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése