2017. november 9., csütörtök

A legjobb anyagi befektetésed ami lehet


"A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet." 1Timóteus 6,18-19

Isten igéje beszél arról, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket magunknak (Máté 6,20-21).

Hogy tegyünk így? Jézus egyik legjobban félreértett kijelentésében ezt mondja: "Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba." (Lukács 16,9)

Jézus nem úgy értette, hogy pénzen "vegyél" barátokat magadnak. Úgy értette, hogy azt a pénzt amit Isten ad neked, arra kéne használnod, hogy embereket vigyél Krisztushoz. Így ők az örökkévalóságban is barátaid lesznek, akik köszönteni fognak téged, amikor belépsz a mennybe! Ez a legjobb anyagi befektetés amit tehetsz.

Már valószínűleg hallottad a kifejezést "Semmit sem vihetsz magaddal," de a Biblia elmondja hogy előre küldheted azzal ha emberekbe fektetsz akik oda mennek: "gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet - ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És így egy gyümölcsöző keresztény életet fognak élni itt lent is." (1 Timóteus 6,19)

Milyen módokon tudod más emberekbe fektetni a pénzed? Milyen módokon tudod a pénzed abba fektetni hogy emberek közelebb kerüljenek Jézushoz? Imádkozz ezért és meglátjuk, hogy Isten kit vagy mit juttat eszedbe. Nem számít milyen apróság, tégy egy apró befektetést az örökkévalóságba ezen a héten.

A cselekedeteid megerősítik a hited.

Isten receptje a jó egészségre


„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!” (Péld. 3: 1-2 MBT)

Ha lenne egy olyan gyógyszerem, ami évekkel meghosszabbítaná az életedet, valószínűleg hajlandó lennél sokat fizetni érte. De mi van akkor, ha azt mondom: Hívő keresztényként már a birtokodban van a hosszú élet kulcsa teljesen ingyen?

Isten az Ő írott Igéjében már minden alapelvet megadott arra nézve, hogy hogyan törődjünk az egészségünkkel. A Biblia a tested Használati Útmutatója. Ahogyan Dávid mondja a Zsoltárokban : Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat (Zsolt. 119:73 MBT). Mózes 5. könyvében pedig ezt olvashatjuk: „Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek. Általa éltek hosszú ideig azon a földön, amelyre most átkeltek… (5 Móz. 32: 47 MBT).
Isten azt mondja tehát: „Ha úgy törődsz az egészségeddel, ahogy én tanácsolom neked, akkor egy örömteli, hosszú életben lesz részed.”

A mai központi igeversünk:
Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!(Péld. 3:1-2 MBT)
Mik ezek a parancsolatok?

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és must árad sajtóidból.” (Péld. 3: 5-10 MBT).


Ezek a versek néhány olyan tényezőt emelnek ki, melyekre talán nem is gondolsz, de ezek őrzik meg a te egészségedet: Nyugalom, Bizalom Istenben, becsületesség, alázat, nagylelkűség. Ezek a dolgok egészségesebbé tesznek, mert a te fizikai egészségedet befolyásolja a szellemi állapotod.
A következő néhány napon át 4 dolgot fogunk megfigyelni, amit neked a Biblia szerint az egészségedért érdemes megtenned. Ma egy kis ideig elmélkedj a Példabeszédek 3:1-10 szavain és kérd Istent, mutassa meg az útját annak, hogyan növekedhetsz nyugalomban, bizalomban, becsületességben, alázatban és nagylelkűségben.


Légy tanítható


"Pál így válaszolt: "Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap." Mert meg van írva: "Néped fejedelmét ne átkozd!" (Apcsel 23,5)

Akkor tanulékony a lelkünk, ha gyorsan tudunk reagálni az igazságra, ha hitünket, gondolatainkat és viselkedésünket az igazsághoz igazítjuk.

A taníthatóság kiváló példája az, amikor Pál apostol a Szanhedrin nagytanács előtt áll, vérző szájjal. Valaki épp az előbb parancsolta, hogy üssék arcon.

Pál azonnal rendreutasítja azt a férfit, aki a parancsot kiadta: "Megver téged az Isten, te meszelt fal! Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek?" (Ap. Csel. 23:3)

De Pált is azonnal rendreutasítja a férfi, aki mellette áll. Elárulja, hogy az a férfi, aki parancsot adott a pofonra, "Isten főpapja", és még ha Pál nem is ért egyet vele, akkor és ott tisztelnie kell benne az Úr által felkent vezetőt (Ap. Csel. 23:4).

Pál rögtön helyesbít, és még érezve a vér ízét, így szól: "Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap." Mert meg van írva: "Néped fejedelmét ne átkozd!" (Ap csel 23:5)

A Biblia azt tanítja, hogy a bölcs ember nyitott a tanításra, még ha az feddés is. "Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged! Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását!" (Péld 9:8-9)

Beszéljetek róla

* Kik azok a vezetők az életedben, akik felé Isten akarata szerint tiszteletet kell mutatnod?
* Hogyan értékelnéd magad: milyen mértékben vagy nyitott a tanításra, még ha az feddés is?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése