2017. november 1., szerda

A pillangóhatás


„Ne vessétek meg a kicsiny kezdetet, mert az Úr örül, ha látja, hogy elkezdődik a munka…” (Zakariás 4:10 NLT)
Hallottál már a pillangóhatásról? Ez a fizikában használatos kifejezés arra vonatkozik, hogy egészen kicsi változások a kezdeti feltételekben (például egy pillangó szárnycsapása) befolyással lehetnek az időjárásra több ezer kilométer távolságban. Képzeld csak el – egy törékeny kis pillangó megváltoztathatja egy másik kontinens időjárását! Ha nem rezdítette volna meg a szárnyát, akkor az időjárási rendszer egészen másként alakult volna. Mit tanulhatunk meg ebből? Lehet, hogy időnként teljesen jelentéktelennek érzed magad, törékenynek, mint egy pillangó. Úgy tűnik, hogy csak csapkodsz a szárnyaddal, és közben egyedül vagy, aki kiáll az igazságért és a becsületért a munkahelyeden vagy otthon. Azt kérded: „Mihez kezdhetnék én egy ilyen nagy problémával?” Sokkal többet, mint gondolnád! A hited, a szavaid, a tetteid, az imáid, a példád, a kedvességed és a kitartásod által Isten ereje kiárad és a mennyei erők dolgozni kezdenek a helyzeten. Isten szeret olyan dolgokat használni, amiket mi jelentékteleneknek tartunk, például Mózes botját, amivel kettéválasztotta a Vörös-tengert, vagy Dávid parittyáját, amivel legyőzött egy óriást, vagy egy fiú uzsonnáját, amivel ezreket táplált. Csapkodó szárnyaid olyan változásokat indíthatnak el, amelyek örökre hatással lesznek a körülötted lévők életére. Jézus azt mondta: „Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen” (Máté 17:20). Nem a mag méretén múlik a dolog, hanem Istenen, aki a növekedést adja. Nem az ima a lényeg, hanem Annak hatalma, aki az imákra válaszol.

Amikor Isten elhatároz valamit

„Mert ha én, az Úr, szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül.” (Ezékiel 12:25)

Két lehetséges magyarázata van annak, ami az észak-karolinai Swan Quarter-ben történt 1876-ban. Vagy a legelképesztőbb véletlen egybeesés, vagy szó szerint isteni beavatkozás volt. A helyi metodista gyülekezet új templomot akart építeni, így amikor valaki felajánlott nekik egy telket az Oyster Creek úton, elfogadták. Mivel alacsonyan fekvő terület volt, a kis erős, fehér vázas templomot magas tégla alapra építették. Néhány nappal később vihar csapott le a kisvárosra, és azok, akik látták az Oyster Creek utat, valami csodálatos dolognak lettek szemtanúi. A templomépület sértetlenül úszott a vízen! Az áradás felemelte a talapzatáról, és lefelé úsztatta az úton. Megpróbálták valahogy kikötni, de a templom tovább úszott. A városka közepén, miközben tucatnyi ember nézte tehetetlenül, váratlanul élesen jobbra kanyarodott, és így folytatta útját. Végül hasonló határozottsággal letért az útról, és egyenesen egy üres telek felé vette az irányt, majd a közepén megállt. Az ár végül levonult, de az épület még most is ott van. Már 130 év is eltelt azóta, hogy a templomépület, mely ma a Gondviselés Metodista Templom (Providence Methodist Church) néven ismert, elhajózott a város legkedvezőbb fekvésű telkére. Ami ebben igazán csodálatos, az a következő: az a telek, ahol a templom megállapodott, éppen az a telek volt, amit a gyülekezet korábban kiválasztott az építkezésre, de a telek tulajdonosa, Sam Sadler, visszautasította vételi ajánlatukat. Az árvizet követő reggelen odaajándékozta a birtoklevelet a lelkésznek.

„Mert én vagyok az Úr. Én szólok, és amit kimondok, valóra válik” (Ezékiel 12:25 NKJV). Nem férhet hozzá kétség: ha Isten elhatározza magát, semmi sem állhat az útjába!

JÉZUS NYOMÁBAN

„Krisztus… nyomdokait kövessétek” (1Péter 2:21)

Ha Jézus lábnyomát akarod követni, figyeld meg a következő dolgokat vele kapcsolatban: 1) Ő sohasem cselekedett elhamarkodottan. Döntéseit nem a környezet nyomására hozta meg. A gyakorlott tárgyalók tudják, hogy a várakozás fegyver; aki nagyon siet, általában rosszul jár az egészségben. A várakozás felfedi a tervek gyengeségeit és a körülötted élők indítékait. A legnagyobb hibák a türelmetlenségből adódnak, tehát gondolkodj hosszú távra! 2) Tudta, mikor kell dolgoznia és mikor pihennie. Amikor viharba kerültek a Genezáreti tavon, a tanítványok küszködtek, de Jézus aludt. A Gecsemáné kertben a tanítványok aludtak, de Jézus küzdött. Azért, mert tudta, hogy mikor dolgozzon és mikor pihenjen. Ahhoz, hogy Isten akaratát tudd tenni, és ne égj ki, meg kell tanulnod annak a titkát, hogy mikor kell cselekedni, és mikor kell bízni, mire kell figyelmet szentelni, és mit kell Isten kezében hagyni. Senkinek sem volt több dolga, mint Jézusnak. Mindenki akart tőle valamit. Minél sikeresebb vagy, annál több ember próbál meg elérni. Jézus időnként magányosan elvonult, hogy feltöltekezzen. Megértette, hogy nem tud adni, ha nincs miből. A munka adást jelent, a pihenés elfogadást. Jézus értette az egyensúly fontosságát, ezért tudott olyan sok mindent véghezvinni három rövid év alatt. Ha kipihent vagy, tisztábban tudsz gondolkodni, jobb döntéseket hozol, biztos szemmel nézed az életet, több mindent tudsz véghezvinni kevesebb idő alatt, és amit építesz, az fennmarad. Hagyj fel hát az őrült rohanással! Kövesd Jézus lábnyomát – ami azt jelenti, hogy vezetnek, nem pedig hajszolnak!


Jézus tudta, hogy nem kell bizonyítania, nem kell igazolnia magát. A keresztnél a kételkedők ezt mondták: „… ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről”! (Máté 27:40 Károli). Mi volt erre a válasz? Nem engedte, hogy az emberek véleménye megfélemlítse, vagy változtasson tervein. Nem volt szüksége az emberek elismerésére, hiszen már az övé volt Atyjáé: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” (Máté 3:17). Jézus nem vesztegette az idejét arra, hogy válaszoljon bírálóinak. „Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott” (Máté 27:14). Jézus válaszolt az éhségre, a szükségekre, válaszolt a keresőknek, de nem válaszolt azoknak, akik csapdába akarták csalni. Semmivel sem tartozol azoknak, akik bírálnak. „Az ostoba füle hallatára ne beszélj, mert csak megveti okos szavaidat” (Példabeszédek 23:9). Tudod, miért nem építettek soha emlékművet a kritikusoknak? Mert ők csak nézők, nem aktív szereplők! Jézus nem a múltra figyelt, hanem a jövőre összpontosított. Az édesanyja várandós volt vele, amikor még nem volt férjnél. Az igazságot csupán néhány ember ismerte. Jézus így nőtt fel, mégsem érezte szükségét annak, hogy magyarázkodnia kellene. Hagyd abba a panaszkodást amiatt, hogy szegény családban nőttél fel, vagy hogy nem tanulhattál tovább, ne ismételgesd az arról szóló történeteket, hogy hányan hagytak cserben, ne reklámozd fájdalmaidat, és ne töprengj hibáidon! Mindannyiunknak vannak hiányosságai. „Nem a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!

Mert én újat cselekszem…” (Ézsaiás 43:18-19). A Sátán foglalkozik a múlttal – úgy tűnik, egyedül ilyen információja van rólunk. Jézus a jövőnkről beszél. Tehát, ha az Ő nyomát akarod követni, koncentrálj arra, ami előtted van!Ne csak mondd, érvényesítsd is!

„…mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti…” (Zsidók 12:6)

A Biblia megkérdezi: „Milyen apa az, aki nem igazítja helyre a fiát?” A válasz: „Nem valami jó apa!” Nem tudjuk, hogyan kezdte Éli főpap két fiának, Hofninak és Fineásnak nevelését. Egyszerűen csak ennyit olvasunk: „…fiai… átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket” (1Sámuel 3:13). Lehet, hogy Éli hallott azokról a szörnyű dolgokról, amiket fiai tettek, és ezt mondta: „Ejnye fiúk, ezt azért nem kellett volna!” A fiúk pedig így válaszoltak: „Igen, apa”, és aztán folytatták tovább a templomi istentiszteletre érkezők megkárosítását, és az asszonyok elcsábítását. A gond nem az volt, hogy Éli nem mondta el a gyermekeinek, mi a helyes; hanem az, hogy nem tette számukra kötelezővé azt, amit mondott nekik. Nyilván nem ismersz egyetlen olyan szülőt sem, aki azt mondja a gyermekének: „Menj, rabolj bankot, 10-20 év börtön jót fog tenni neked!”. Nem, ezek a szülők valószínűleg helyes dolgokat mondtak a gyermekeiknek. Sok börtönlakó szülője szintén jó dolgokat mondott. Az érvényesítés azonban hiányzott ezekből az annyira jó szándékú szülőkből. Éli nem érvényesítette az igazságot, csak állította. Nem mozdította ki fiait pozíciójukból, és nem fosztotta meg őket papi kiváltságaiktól. Hagyta, hogy tovább folytassák azt, amit addig tettek, miközben azt mondta, hogy nem kellene. Szülők, ne csak mondjatok valamit, hanem tegyetek is! Ha gyermeked rossz útra téved, és te hallgatsz, akkor magadat kíméled, őt pedig feláldozod. Szülőként a legjobb módja a gondoskodásnak, ha szeretettel fegyelmezed a gyermeked.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése