2017. november 8., szerda

Az adakozás megerősíti a hitünket


"Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen." Malakiás 3:10. (Károli fordítás)

Isten arra használja az anyagiakat, hogy tesztelje a hitedet. Kellett már valaha döntened aközött, hogy befizesd a számlát vagy tizedet adj? Olyan sok pénzed van - hová fogod elkölteni? Ez egy próba. Isten ezt kérdezi: "Tényleg elhiszed, hogy gondot viselek a számláidról? Vagy azt gondolod, hogy saját magadnak kell gondoskodni róluk?"

Ő mondja: "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőven." Malakiás 3:10 (Károli fordítás)

Valójában ezt mondja Isten: "Vedd a bátorságot és lásd meg, hogy mit fogok tenni, ha egy adakozó, nagylelkű személlyé válsz! Add be a tizedet és nézd meg mi történik az életeddel!"

Tudtad, hogy az adakozással kapcsolatban több ígéret van a Bibliában bármi másnál? Jézus többet beszélt az adakozásról, mint a Mennyről vagy a Pokolról. Hiszem, hogy ez azért van, mert az adakozás a Krisztusivá válás lényege.

A Biblia azt mondja, hogy Isten adakozó: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy ... adta". Amikor adunk az azt mutatja Istennek, hogy bízunk benne és hiszünk az ígéreteiben, hogy gondoskodik rólunk. Az adakozás megerősíti, kiterjeszti és próbára teszi a hitünket.

Igazán elhiszed, hogy Isten gondot fog viselni a számláidról? Ha nehézségeid vannak ezen a területen, kérd Istent, hogy segítsen a hitetlenségeden. Ő segíteni akar neked, hogy megtaláld a szabadságot az anyagiakban, ami egyedül az Őbenne való bizalom által érhető el.

Amikor az anyagi szükségeidért imádkozol, írd le azokat, aztán figyeld meg hogyan gondoskodik Isten. A feljegyzések készítése által azon találod magad, hogy a hited egyre mélyül, mert meglátod Isten hűségét és az Ő kreativitását abba, ahogyan a szükségeidet betölti.


Legyen a becsületesség napi döntés!


"Jobb szegénynek, de becsületesnek lenni, mint gazdagnak, de becstelennek." (Példabeszédek 19:1 LB fordítás)

Isten nem áldja meg, ha nem vagy tisztességes. A Példabeszédek 16:11 ezt írja: "Az Úr tisztességet vár el minden üzleti ügyben." (LB fordítás) Ez magában foglalja a béreket, az eladást és az adófizetést is. Ha Isten áldását szeretnéd a pénzügyeidre, becsületesnek kell lenned. Nem csaphatod be az embereket.

Hogy miért? Mert Jézus ezt mondta: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?" (Máté 16:26)

"Az Úr áldása jólétet hoz, és nem hoz magával gondokat." (Példabeszédek 10:22 NIV fordítás) Ismersz olyan embert, aki sok pénzt keres, de ez csak gondokat hozott az életébe? A tisztességtelenül szerzett nyereség mindig együtt jár a gondokkal – mindig.

Ha nem vagy tisztességes másokkal, vissza fogod kapni. Talán azt hiszed, hogy még nem kaptak el, de az óra ketyeg. A játék még nem ért véget, az ítélet még mindig ott lóg a levegőben. Ha gúnyt űzöl Istenből, azt nem fogod megúszni. Amit vetsz, szükségszerűen azt is fogod aratni.

Néha a nyomás, hogy előbbre jusson az ember vagy egyszerűen csak boldoguljon olyan erős, hogy még mi hívők is kísértésbe esünk, hogy megalkudjunk erkölcsi dolgokban. Esetleg egy kicsit megmásítjuk az igazságot, hogy kicsit több pénzhez jussunk. Esetleg magasabb árat mondunk valakinek, vagy egyszerűen nem mondjuk el a vevőnek, hogy mi a baj azzal, amit eladunk neki.

Lehet, hogy levonunk az adónkból valamit, ami nem lenne jogos. Vagy csak nem mondjuk el az igazat egy helyzetben. Miért? Mert a vágyunk, hogy többet keressünk olyan erős, hogy sokszor el is feledkezünk róla, mi lenne a helyes.

Azt a döntést, hogy tisztességesen cselekszünk és bízunk Istenben nem csak egyszer kell meghozni az életünkben. Minden nap és a nap minden percében így kell döntenünk. Ne felejtsd el, Isten azt ígérte, hogy ha tisztességes maradsz, ő gondoskodni fog rólad minden területen.

Beszéljünk róla:

* Az életünk apró részleteiből derül ki, hogy milyen területen nem vagyunk feddhetetlenek még. Készíts ma egy leltárt az életedről - például a pénzügyeidről-, és légy őszinte magadhoz és Istenhez, amikor felméred, hogy mennyire vagy feddhetetlen.
* Teszel valami olyan dolgot a munkahelyed vagy az otthonod csöndjében és sötétjében, amiről nem szeretnéd, hogy mások is tudjanak és fény derüljön rá?


Vigyázz a testedre!


"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;" (Róm 12,1)

Tudtad, hogy Amerika minden államában a lakosság húsz százaléka elhízott? Ebben az évben pedig 50 millió ember világszerte meghal különböző krónikus betegségekben, melyek oka a túlsúlyosság?

A testi egészséged egy nagyon értékes része az életednek. Szeretném, ha megnéznénk a helyes motivációkat, hogy miért éljünk egészségesen - mit mond Isten a tested fontosságáról az 1 Kor 6,12-20-ban:

1. Isten elvárja, hogy irányítsam a testem. "Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává" (12. vers) A tested Isten ajándéka. Ő kölcsönadta neked és a te felelősséged jól bánni vele. Mit teszel azzal, amit Isten neked adott?

2. A testem Isten tulajdona. "A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért" (13.vers). Kultúránk azt tanítja, hogy bármit megtehetünk a testünkkel. Azonban testünket Isten alkotta, ezért nincs jogunk megosztani azt bárkivel.

3. A testem halálom után feltámad. "Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani" (14.vers). Isten soha semmit nem tékozol el. Egy nap új formában fogja feltámasztani testünket.

4. A testem összekapcsolódik Krisztus testével. "Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja?" (15. vers). A testünk elleni bűnöket Isten egy különleges csoportba sorolja, mivel a testünk össze van kapcsolódva Krisztus testével.

5. A Szentlélek a testemben él. "Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma...?" ( 16. vers). A tested Isten temploma. Hogyha az utcán sétálva meglátnál egy bandát amint éppen egy templomot rongál, tennél valamit, ugye? Amikor nem törődünk a saját testünkkel, tulajdonképpen Isten templomát romboljuk.

6. Jézus megvásárolta a testem a kereszten. "Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi" (20.vers). Ha tudni szeretnéd mennyire vagy értékes, csak nézz a keresztre. Jézus széttárt karjaival azt mondja: "Ennyire értékes vagy nekem. Megéri meghalnom érted." Végtelenül értékes vagy.

Testünket formában tartani felér egy lelkigyakorlattal. Nem csupán arról van szó, hogy leadunk néhány kilót, hogy tovább élünk, vagy hogy jobban nézünk ki. Isten alkotta a tested, Jézus meghalt érte, a Szentlélek benne él, össze van kapcsolódva Krisztussal és egy nap fel lesz támasztva. Amikor eljön az ideje, Isten számon fogja kérni, hogy mindazon, amit neked adott, mennyire gazdálkodtál jól.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése