2017. március 11., szombat

A Biblia tudományosan megalapozott


"Dicsérjétek őt magasságos mennyek és ti vizek az ég felett. Hadd dicsérjék az Úr nevét mert a szavával alkotta meg őket. Örök helyre helyezte őket. Törvénybe foglalta, melyet senki meg nem szeghet." (Zsolt 148:4-6 GW fordítás)


Lehet, hogy már találkoztál olyan emberrel aki azt mondta, hogy a Biblia nem tudományosan megalapozott. Na neki nem volt igaza. Vagy a Bibliát nem tanulmányozták, vagy a tudományokat.

Isten alkotta meg a fizikai törvényeket. Azt is Ő rendezte úgy, hogy ezek a törvények és az Ő igéje ne mondjanak ellent egymásnak.

Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász egyszer azt mondta, hogy "a tudomány nem más mint végiggondolni Isten gondolatait Ő utánna." Más szóval Isten megalkotta a fizikai törvényeket, mi pedig felfedeztük őket.

A Bibliai nem tudományos kézikönyvnek készült. Nem azért olvassátok a Bibliát, hogy rakétát tudjatok építeni. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet. Viszont ennek ellenére a Biblia nem mutatja be hamisan a tudományokat. Az 1600 év alatt, amíg a Biblia íródott, egyszer sem mutatta be helytelenül a tudományokat. Sőt, mindig is a tudományok előtt járt.

Például:

- Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a Föld lapos. Isten viszont 2600 évvel ezelőtt, az Ézsaiás 40:22-ben azt írta, hogy Isten a Föld kereksége fölött trónol.

- Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a Föld valamin áll. A hinduk szerint a Föld óriási elefántokon állt. A görögök szerint Atlas tartotta. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy 5 oszlop tartja a Földet. A Biblia viszont nem írja, hogy a Földet bármi is tartaná.

- Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a csillagok száma véges. Jeremiás 33:22 viszont azt írja, hogy a csillagokat meg sem lehet számlálni.

1861-ben kiadtak egy nagyon híressé vált könyvet, amelynek az volt a címe, hogy "51 vitathatatlan tény arról, hogy a Biblia tudományosan pontatlan". Ma viszont egy olyan tudóst sem találsz a Földön aki egyetértene ezekkel a vitathatatlan tényekkel. A tudomány ugyanis mindet megcáfolta. 0

A Biblia azt mondja, hogy "Dicsérjétek őt magasságos mennyek és ti vizek az ég felett. Hadd dicsérjék az Úr nevét mert a szavával alkotta meg őket. Örök helyre helyezte őket. Törvénybe foglalta, melyet senki meg nem szeghet." (Zsolt 148:4-6 GW fordítás)

A termodinamika második törvényére nem lehet igaz, hogy ma nem működik, holnap meg igen. Mindig működik mert így igaz és mert Isten alkotta.

Az igazság sosem változik meg.

Beszéljetek róla

- Keressetek a Bibliában olyan igazságokat amelyek bebizonyítják azt amit látsz magad körül a természetben.

- Hogy válaszolsz az olyanoknak akik azt mondják, hogy a Biblia tudományosan nem megalapozott. Szerinted Isten mit szeretne, hogy válaszolj?


Építsd Isten szavára az életedet!


„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát” (Máté 7,24).

Már az alapozásnál sejthetők az épülő ház méretei. Nagy épületet nem húzhatsz fel egy pirinyó és gyengécske alapra. Össze fog dőlni, akárhányszor is próbálod.

Így van ez az élettel is. Rossz alapokról indulva nem lehetsz azzá, akivé Isten szerint lehetnél. Hadd említsek meg néhányat az élet alapjául kínálkozó lehetőségek közül, melyekkel vigyáznunk kell:

Kultúránk elvárásai. Minek teketóriázni? – gondolják egyesek; amit mások tesznek, az nekik is jó lesz. Amit a többség elfogad, az neki is megfelel. Pedig, ami ma divatos, holnap már nem lesz az. Ha a kultúra elvárásaihoz szabod az életedet, az olyan, mintha már eleve laza alapra építkeznél. Ez nem fog működni!

A hagyományok. Mások időt állóbb példákhoz szabnák inkább az életüket – például ahhoz, amit a szüleiktől eltanultak. Ebben már van valami. A tradíció nem válna tradícióvá, ha nem működne. Viszont egy kialakult szokás sem tart örökké. Idővel elkopik, érthetetlenné válik és elveszíti a jelentőségét. A farizeusokat figyelmeztetve jegyezte meg Jézus (Mk 7,8), hogy még az Isten parancsolatánál is inkább ragaszkodtak a hagyományokhoz. Ezt a veszélyt mi is tartsuk szem előtt!

Az értelem. Isten adta képességünk ez; használjuk hát, de kellő körültekintéssel! A gondolkodásunk, ugyanis, megejthető. A Példabeszédekben olvassuk: „Némely utat az ember egyenesnek nézne, a vége mégis a halálba visz” (16,24 – Kat.ford) . Még a legbölcsebb ember is melléfog néha – és ezen nincs mit meglepődni. Egyedül Istenben lehet tökéletesen megbízni.

Az érzések. Vannak emberek, akik a hangulatuknak élnek. Azt teszik, ami éppen jólesik nekik. Az érzések azonban hazudnak - mindig hazudnak. Többet hazudsz magadnak, mint bárki más neked. Ha az érzéseid uralkodnak az életedben, az egész életed a hangulati változások függvényében telik.

Mire építsük hát az életünket, ha nem megfelelő alap a kultúrához való alkalmazkodás, a hagyományok követése, a racionalitás és az érzéseinkhez való igazodás sem? Isten Szavára.

Jézus mondja: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát” (Máté 7,24).

Ha Isten Szavára, „a kősziklára” építed az életedet, nem kell amiatt aggódnod, hogy rosszul döntöttél. A ma még divatos eszmei áramlatok megváltoznak, a szokások jelentőségüket vesztik, az értelem cserbenhagyhat, és az érzések félrevezethetnek.

Isten Szava azonban örökérvényű.

Előfordulhat, hogy nem mindig érted az Ő Szavát. Lehet, hogy nem mindig tetszik. A politikai korrektség szabályaihoz sem alkalmazkodik mindig.

Mégis, ez az egyetlen biztos alap, amire az egész életedet felépítheted.

Beszéljetek róla

Milyen alapra építettél eddig? Hogy áll az életed? Melyek azok a zavaró tényezők, melyek a legtöbb gondot okozzák, amikor bibliai alapra helyeznéd az életed „építményét”?

Halld meg Isten hangját : távolítsd el a zavaró tényezőket


"Némelyik (mag) a tövisek közé esett, és amikor vele együtt fölnőttek a tövisek is, megfojtották." Lukács 8:7

Nem hallhatod Istent, amikor zsúfolásig tele van a fejed gondolatokkal, aggodalmakkal, félelemmel vagy tervek szövögetésével, de még akkor sem, ha állandóan rádiót hallgatsz vagy TV-t nézel. Ha állandóan a telefonon lógsz, amikor az Úr hívna téged, foglaltat jelez a telefon.

Ezek azok a tényezők, amelyekről Jézus a Lukács 8:7-ben beszél, amikor azt mondja, hogy a magok a tövisek közé estek. A mai igeversben az áll, hogy a tövis együtt nőtt a magokkal, majd megfojtotta azokat.

Gondolhatjuk azt is, hogy ez még mindig valamivel jobb, mint amikor a magok sziklás talajra hulltak, hiszen itt legalább kihajtanak és növekednek. De ezeket viszont megfojtják, tehát ezek sem fognak gyümölcsöt teremni. Valamennyi ember hallja Isten beszédét, de elfoglaltságaik, mint például az élet aggodalmain vagy a gazdagságon való merengés és az élvezetek hajszolása elfojtják Isten szelíd hangját, így aztán sosem válnak érettebbé.

Ha te is folyton rohansz, nem fogod meghallani Istent, és akkor beleütközöl az elfoglaltság korlátjába. Gyakran összetévesztjük az elfoglaltságot a produktivitással, a termékeny élettel, pedig ez a kettő távolról sem ugyanazt jelenti. Ha mindig elfoglaltságot keresel, és nem újulsz meg lelkileg, akkor te sokkal inkább elfoglalt ember vagy, mint produktív és termékeny.

Jézus azt mondja, hogy ezek a zavaró tényezők olyanok, akár a tövisek, amelyek az elménkben és a szívünkben is gyökeret vernek, pont úgy, ahogyan a kertünkben a gyomok.

Háromféle tövis van, amelyek távol tartják Isten hangját tőled:

Aggodalmak - A görög szóhasználat a "merinma" szót használja az aggodalomra, melynek jelentése "különböző irányba rángat". Ha téged több irányba kényszerítenének az események, akkor aggódás kerít hatalmába. Amikor pedig aggódsz, nem hallhatod Istent.

Pénz - Ha azzal vagy elfoglalva, hogy mindig pénzt keresel a számlák kifizetéséhez, vagy azért, hogy kitörj egy adóssággödörből, sokszor nem tudod meghallani Istent.


Élvezetek - Isten ad az életünkben különböző dolgokat, amiket élvezhetünk, és amelyek jók. De könnyen elfoglalttá válhatsz az élvezetek és a szórakozás hajszolása miatt, és Isten követéséről ekkor megfeledkezel.

Mennyi erőfeszítés kell ahhoz, hogy a tövisek felnőjenek? Semennyi. Ezek a gyomok az elhanyagoltság jelei. Amikor elhanyagolod Istent, és nem töltesz vele időt, tövisek kezdenek növekedni az életedben. Ahhoz, hogy kiirtsd ezeket, először meg kell tanulnod úrrá lenni az elméden, amit lefoglalnak a különféle gondolatok.

A Királyok 1. könyve 19:12-ben, amikor Isten Illéssel beszélt, az Úr nem volt a szélben, sem a földrengésben, sem pedig a tűzben, hanem egy szelíd hang hallatszott.
Ha megakarod hallani az Úr halk szavát, csendben kell figyelned.

Ne gyűjtögesd a fájdalmadat, beszélj róla Istennek

"Kelj föl, kiálts éjjel, még akkor is, ha az éjszaka elkezdődött. Öntsd ki szíved, mint a vizet - az Úrhoz, imádságban!" (Jer. Sir. 2:19 - NCV fordítás)


Úgy érzed, rossz napod volt? A Bibliából ismert Jóbnak már doktori fokozata volt a fájdalom és a veszteség területén. Jób könyvének legelső részében, miután minden darabjaira hullott az életében, Jób "felállt, megszaggatta a ruháit, leborotválta a haját, és nagy gyászában sírva a földre borult." (Jób 1:20, EFO ford.)

Jób ki tudta fejezni fájdalmát Isten felé. Amikor nagy veszteség ér az életben, az első dolog, amit meg kell tenned az, hogy pontosan elmondod Istennek, hogyan érzel.

Lehet, hogy ez meglep téged, de Isten tudja kezelni a dühödet és a csalódottságodat. Tudja kezelni érzelmeidet. Miért? Mert Ő adta azokat neked. Isten képmására teremtettél, ő pedig egy érzelmekben gazdag Isten.

Amikor a kétéves gyermekednek hisztirohama van és ütögeti a térdeidet, te is tudod ezt kezelni. Ugyanígy, Isten nagyobb a te érzelmeidnél, és teljesen helyénvaló az, ha elmondod neki pontosan, hogyan érzel. Amikor előléptetésért imádkoztál, és nem történt meg, amikor valaki, akit szerettél kisétál az életedből, amikor megkapod a rettegett hívást: "Ez rák!", akkor elmondhatod Istennek: "Megőrülök. Dühös vagyok. Beteg vagyok. Csalódott vagyok. Megszidtak. Kételyeim vannak." Isten tudja kezelni a panaszaidat, kérdéseidet, félelmeidet, gyászodat. Isten irántad való szeretete nagyobb a te összes érzelmednél.

Az én gyermekeim tudják, hogy szeretem őket. Tudják, hogy régebb óta vagyok ezen a bolygón, mint ők, és hogy több a tapasztalatom, mint nekik. Gyermekeim időnként mégis megkérdőjelezik a véleményemet. El tudod ezt hinni?

Inkább szeretnék őszinte és igazi mély beszélgetést folytatni velük, mint elnyomni belső csalódottságukat. Isten ugyanígy van ezzel! Inkább szeretné, hogy dühösen birkózz vele, mint hogy fásult közönyösséggel elsétálj.

A helyes válasz egy megmagyarázhatatlan tragédiára nem az, hogy "tűrj mosolyogva." Jeremiás Siralmai 2:19-ben ezt olvassuk: "Kelj föl, kiálts éjjel, még akkor is, ha az éjszaka elkezdődött. Öntsd ki szíved, mint a vizet - az Úrhoz, imádságban!" (Jer. Sir. 2:19 - NCV fordítás). Mikor volt utoljára az, hogy felkeltél és éjjel kiáltottál? Mikor volt utoljára az, hogy kiöntötted a szíved, mint a vizet Istennek?

Beszéljünk róla:

* Ki az a személy, akivel általában elsőként beszélsz a gondjaidról? Miért bízol meg abban a személyben?
* Mi a fizikai és érzelmi következménye annak, ha a dühödet megtartod magadnak?
* Mivel kapcsolatban kell ma Istennel birkóznod?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése