2017. július 28., péntek

A megbocsátás egy teljesebb élethez vezet

"Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?" Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. " (Máté evangéliuma 18:21-22 Új fordítás)

Jób könyve elmeséli nekünk, hogy Jóbot milyen rettenetesen bántották a barátai.Elárulták, kritizálták, félreértették. Semmi nem fáj jobban, mint amikor félreértenek, vagy igazságtalanul vádolnak.

És még csak nem is a Jób hibája volt. Minden oka megvolt, hogy bosszús legyen. De Isten 180 fokkal megfordította Jób életét-nem akkor amikor bosszút állt, vagy még jobban bosszús lett. Akkor, amikor elengedte az ellenségeit megbocsátott nekik. Sőt a Biblia szerint nem is csak elengedte, hanem imádkozott is értük. (Jób 42:10)


Miért fontos az, hogy elengedjük a támadóinkat? Mert azzá leszünk amire koncentrálunk."Nem leszek bosszús!" Mire koncentrálunk? A bosszúságra. "Én soha nem leszek olyan mint az édesanyám." Ha nem engeded el ezeket, akkor elkezdesz bosszús lenni azok miatt, akik megbántottak. Ez az igazság.

A szívbeli megkeseredés nagyon furcsa dolgokat tud csinálni a személyiségeddel. Nem azért vagyunk, hogy ellenszenvvel terhelve járkáljunk. Ez olyan mint egy teher az életünkön.

Hányszor kell megbocsátanunk valakinek? Kérdezi Péter Jézustól, aki így felel. " hetvenszer hétszer" ( MSG fordítás ) ami 490 alkalmat jelent!

A házasságodban egy egész lőszerkészleted van? A szeretet nem szokott feljegyzéseket készíteni. A megbocsátásnak folyamatosnak kell lennie. Minden egyes alkalommal, amikor valaki ellened irányuló bűne eszedbe jut bocsáss meg neki, egészen addig, amíg el nem engeded.

Honnan tudod, hogy már teljesen elengedted az illetőt? Már nem bánt többé a dolog. Tudsz imádkozni a sikereiért. Felszabadult tudsz lenni a jelenlétében. Már empatikus is tudsz vele lenni.

Nem tudom, hogy valaha is volt-e olyan, amikor nagyon jóleső érzés volt a megbocsátás. De megteszem, és nem azért mert jó érzés, hanem mert Isten erre kér, és mert a megbocsátás révén olyan szabad és teljes életet élhetek, amilyet Isten nekem szánt.

Beszéljünk róla

Kinek van több oka az elengedésre? Neked, vagy Istennek? Ki tud jobb munkát végezni az esti dolgok kitakarításában? Te vagy Isten? Mialatt arra vársz, hogy Isten neked adja a pontot és igazságot szolgáltasson, addig neked meg kell bocsátanod, hogy kibékülj az élettel.

Kinek kell megbocsátanod?

Isten azt mondja, hogy megbocsájt nekünk!

„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem." Ézs 43:25


Amikor valami elromik az életünkben, rögtön arra gondolunk, hogy „Isten haragszik rám, ez biztos. Elkövettem azt a dolgot tegnap, (vagy tavaly, vagy húsz évvel ezelőtt) és most Isten visszaadja nekem."

Vajon Isten így bánik a gyermekeivel? Egyáltalán nem. Ézsaiás azt írja, hogy vétkeinkre többé nem emlékezik. Ha megvallottuk neki, Ő megbocsájtotta, elfeledte és nem hozza elő újra őket.

Ha megtért keresztények vagyunk, jól jegyezzük meg az Efezus 1:4-5-öt: " Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint..."

Észrevesszük azt, hogy ha Isten ránk tekint akkor Jézus Krisztuson keresztül szemlél minket? Jézus kifizette a keresztfán az összes bűnünket, azért, hogy bocsánatot nyerjünk és vétkeink feledésbe merüljenek.

Ezért igazi ÖRÖMHÍR kereszténynek lenni. Átadjuk Jézusnak egész életünket - a jót, a rosszat, a kellemetlent - Ő elveszi tőlünk, megbocsájtja és új esélyt ad. Ezt mondja: "Most hibátlannak látlak. Szeretetembe öltözve állhatsz előttem."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése