2017. július 28., péntek

Akarsz változni?


„Engedd, hogy Isten átformáljon!” (Róma 12:2 GNT)

Változás csak akkor történik, ha:

1) Eldöntöd, hogy megváltozol. A The Daily Mail újság egyszer feltette olvasóinak a kérdést: „Mi a baj a világgal?” G. K. Chesterton állítólag a következő választ küldte: „Tisztelt Uram, én vagyok.” Valld be: ha belerúghatnál abba, aki a legtöbb bajodért felelős, akkor nem tudnál leállni egy hétig! A tanítványság – az a folyamat, melynek során Krisztushoz hasonlóvá válunk – egy döntéssel kezdődik. Jézus hív minket, és mi válaszolunk. „’Kövess engem, és légy a tanítványom!’ – mondta Máténak Jézus. Ő pedig felkelt, és követte őt” (Máté 9:9 NLT). És nézd csak, még a tollát is magával vitte! Ez minden, amire szükséged van ahhoz, hogy elindulj: egy döntés!

2) Változtasd meg a gondolkodásmódodat! „Engedjétek, hogy Isten új emberré formáljon az által, hogy megváltoztatja a gondolkodásmódotokat!” (Róma 12:2 NLT). A változás az elmédben kezdődik. A gondolkodásmódod meghatározza, hogy hogyan érzel; az érzéseid pedig kihatnak arra, hogy hogyan cselekszel. Tehát mosd át az elmédet, tápláld az elmédet, és programozd át Isten Igéjével!

3) Minden nap tegyél meg egy kis lépést! A legtöbben szeretnénk egyik napról a másikra megváltozni. De ez nem így működik; a változás lassan következik be. Ha sikerre vágyunk, akkor kis dolgokkal kell kezdenünk, és meg kell tennünk azokat minden nap. Szalézi Szent Ferenc mondta: „Legyen türelmed mindenhez, de legfőképpen önmagadhoz! Ne csüggesszenek el a hiányosságaid, de kezdd el őket rögtön orvosolni! Minden nap kezdd újra ezt a feladatot!” Azt mondod: „De én annyira gyarló vagyok.” Mind azok vagyunk. Ne csüggedj: „Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, mindig segíteni fog nektek növekedni az ő kegyelmében, amíg az ő munkája bennetek be nem fejeződik.” (Filippi 1:6 TLB)

AMIKOR VIHARBAN VAGY

„A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott…” (Máté 14:24)

Milyen is viharban lenni? Jeremiás tudna beszélni a toronymagas hullámokról vagy a szélvihar erejéről. Belátta, hogy milyen gyorsan süllyed, ezért változtatott tekintete irányát. „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban -, ezért benne bízom.” (Jeremi8ás siralmai 3:21-24). Amikor Jeremiás a hullámok helyett Istenre fordította tekintetét, akkor elkezdte az ígéretek sorozatát megénekelni: 1) „Az Úr állhatatos szeretete soha meg nem szűnik.” 2) „Irgalma nem fogy el.” 3) „Minden reggel megújul.” 4) „Nagy a te hűséged!” 5) „Az Úr az én osztályrészem.” A vihar nem csillapult ugyan, de Jeremiás elcsüggedése elmúlt. Pál azt írja: „mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak” (Efezus 5:29). Az énekek nagyszerű segítségek. Segítenek odafordítani tekintetedet őrá, aki jár a vízen és lecsendesíti a vihart. „Hűséged végtelen Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál, az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Minden nap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram hozzám!”


Bízz Istenben! Bízz Istenben! Bízz Istenben!


„Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén.” (Zsoltárok 142:6)
Vannak, akiket a nehéz idők energiával töltenek fel, másokat lebénítanak. Nézd meg Dávidot! Amihez hozzáért, arannyá változott: Sámuel királlyá kente, legyőzte Góliátot, Saul udvari zenészévé és harcosává fogadta, a sereg szerette őt, és dalt írtak róla. Aztán az élete darabokra hullott: elvesztette az állását, a házassága tönkrement, idős pártfogója, Sámuel meghalt, a legjobb barátja, Jonatán nem segíthetett rajta, Saul katonái vadásztak rá, végül egy barlangban kellett bujkálnia. Mindannyiunk életében vannak olyan helyzetek, amikor ilyen barlangban kell időznünk! Ez az a hely, ahová akkor jutsz, amikor már nincs semmilyen földi segítséged. Ez az a hely, ahol olyan fontos dolgokat tanulhatsz meg magadról, amiket sehol máshol nem tudnál megtanulni. Ez az a hely, ahol Isten legjobban el tudja végezni munkáját, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáljon. Ez az a hely, ahol legrosszabb fogyatékosságaid felszínre kerülnek és megmutatják, hogy magadtól semmire sem vagy képes. Itt küldi azonban Isten az Ő erejét, hogy erőtlenségünkben érjen célhoz. Amikor Dávid így imádkozott: „Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén”, még nem tudhatta, hogy a jövőben korona vár-e rá, vagy meghal a bujdosásában. Csak annyit tudott, hogy ez a barlang, ahol épp most van, valószínűleg a legtöbb, amire számíthat. Amikor olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz helyrehozni, sem megváltoztatni, még csak kimenekülni sem tudsz belőle, bízz Istenben! Bízz Istenben! Bízz Istenben! Amíg a biztonságérzeted egyedül a saját sikeredben gyökerezik, mindig törékeny lesz. De ha tudod, hogy Isten veled van, még ha te mélyponton is vagy, meg tudsz birkózni a barlanggal, és megerősödve fogsz kijönni belőle!

Ne veszítsd el a nyugalmad!


„…megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézsaiás 26:3)

Az egyik legnagyobb ígéret a Bibliában ez: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik” (Ézsaiás 26:3 Károli). Kiben bízol, ha meg kell oldani a gondokat, Istenben vagy magadban? Ezen alapelv szerint kell élned: „Tedd meg a tőled telhető legtöbbet, a többit pedig bízd Istenre!”. Túl sokan gondolják úgy, hogy nem helyes, ha jól érezzük magunkat, amikor gondjaink vannak. Úgy növünk fel, hogy azt hisszük, ha már semmi mást nem tehetünk, a legkevesebb, hogy aggódunk, idegeskedünk, és nyomorultul érezzük magunkat. A Biblia így fogalmaz: „ha semmiképpen meg nem rémültök [egy pillanatra sem]… ez [a szilárdság és bátorság] egyértelmű jel lesz Istentől” (Filippi 1:28 AMP). Ez az ige arra tanít minket, hogy amikor a nehézségek jönnek (és jönni fognak!), nyugodtnak kell maradnunk. A Sátán nem tud mit kezdeni velünk, ha nem tud rávenni minket, hogy idegeskedjünk; ezzel kivettünk kezéből egy nagyon hatékony fegyvert. „Mert ez [a szilárdság és bátorság] egyértelmű jel lesz Istentől.” A békességed megőrzése nem szabadít meg az élet nehézségeitől, de lehetővé teszi, hogy Istené legyen az utolsó szó. Ha teljesen Őbenne bízol, nem vagy többé kitéve a körülmények, más emberek vagy saját érzéseid és korlátaid kénye-kedvének. Valaki megjegyezte: „Ilyen időkben nagy segítség, ha eszünkbe jut, hogy mindig is voltak ilyen idők.” A kérdés nem az, hogy fog-e jönni gond, hanem az, hogy hogyan fogod kezelni? A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja: „Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba…” (Zsidók 4:3). Amikor a dolgok rosszra fordulnak, tedd, amit Isten mond, aztán nyugodj meg Őbenne, és figyeld, hogyan munkálkodik az érdekedben!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése