2017. augusztus 2., szerda

A lázadás teszi az életet nehézzé


"Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. " (Ézs. 53:6)

Lázadás. Amikor emberek azt kérdezik, hogy miért ilyen nehéz az élet, a választ összefoglalhatjuk ebben az egy szóban. Ádám és Éva Isten elleni lázadása az Édenkertben mindent elrontott.

Miért tették? Isten a Paradicsomot adta, hogy ott éljenek, és mindent megadott nekik, amire szükségük volt. Ádám és Éva mégis úgy gondolták, hogy jobban tudják Istennél, mi a jó. Úgy döntöttek, a saját fejük után mennek. Így megtették azt az egy dolgot, amiről Isten azt mondta, hogy ne tegyék.

A Római levélben olvashatjuk ennek az eredményét: "...egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál..." (Róm.5:12)

Mi sem különbözünk Ádámtól és Évától. Mindannyian lázadunk Isten ellen, és a saját fejünk után megyünk. "Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem?"(Péld.20:9)

Az Isten elleni lázadásunk három kategóriába esik:

Bűn. A "bűn" szó egy íjászati kifejezés, mely céltévesztést vagy elégtelen célzást jelent. "...mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének." (Róm.3:23)
Bűnről akkor beszélhetünk, ha nem ütjük meg Isten mércéjét. A bűn egy nem szándékos lázadás.

Vétek (áthágás, megszegés). A "valaminek áthágása" épp az "eltévesztés" ellentéte. Azt jelenti, hogy a kijelölt ponton vagy határon túl megy az ember, illetve szándékosan engedetlen. Vétkezünk, ha úgy döntünk, hogy megszegjük Isten törvényét. A vétek szándékos lázadás.

Gonoszság. A gonoszság szándékos engedetlenség, melynek célja az, hogy másoknak ártson valaki. Kiválthatja harag, neheztelés, irigység, gyűlölet, büszkeség vagy keserűség, mely bosszúra vagy sértésre sarkall. A gonoszság egy rosszindulatú lázadás.

Dávid ezeket a különböző kifejezéseket használta a 32. zsoltárban, amikor így vallott Istennek: "Megvallottam előtted bűnömet,gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam: Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak" (Zsolt.32:5- Káldi ford.)

Ahogy Dávid, úgy mi is megszegtük Isten törvényét mind a három módon, ez teszi az életet ilyen nehézzé.
De a reményt a következőben találhatod meg: Nem számít, melyikről is van szó, hogy nem ütöd meg Isten mércéjét, vagy szándékosan megkerülöd az ő törvényét, vagy szándékosan megsértesz valakit, Isten mégis megbocsát, ha megvallod neki. És ez jó hír!
Igazodj Isten menetrendjéhez


„Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.” (János 7:8)


Napjaink gyorsan elrepülnek, és az internetes alkalmazások, a mobiltelefon-hívások, a PDA folyamatos csipogása között épp csak annyi időnk marad, hogy lélegzetet vegyünk.

Még a gyülekezeti programtervünk is túlzsúfolt a különböző összejövetelekkel, szolgálatokkal és szeretetvendégségekkel. Bár arra törekszünk, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk, kifejlesztettünk egy, a jézusival homlokegyenest ellentétes tulajdonságot: túl elfoglaltak lettünk.

Sosem gondolsz Jézusra úgy, hogy Ő egy sietős személy. Sosem stresszelt azon, hogy még több dolgot végezzen el.

Hallod a hatékonysági szakértőket?
„Jézus, sokkal többet meg tudnál tenni, ha több segítőd lenne, mint éppen 12.”
„Ha előbbre akarsz jutni a farizeusokkal, el kellene járnod a kapernaumi tanácsülésre.”
„Miért vagy még itt Galileában? A szolgálatod sokkal nagyobb lehetne, ha felmennél Jeruzsálembe. Kár lenne elvesztegetni ilyen tehetséget.”

Jézus testvérei is azt mondták: „Menj el innen, és eredj Júdeába…. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt.” (János 7:3-4)

Jézus erre egyszerűen csak annyit mondott, hogy nem ez a megfelelő időpont, mert ő az Atya menetrendjével összhangban tesz mindent.

Aztán Jézus is követte őket, szinte közvetlenül a testvérei sarkában járt. De ezt visszafogottan tette, mert nem akarta, hogy az események sodra eltérítse a céljától vagy Isten menetrendjétől.

Végig az evangéliumokban időről időre halljuk, hogy Jézus az Atya akaratára hivatkozik. Tudta, hogy Őt Isten küldte, hogy meghatározott céllal küldte, és Ő pontosan azt a célt akarta elérni.

Hogyan tudod a legjobban beosztani az időd? Lásd magad annak, akinek Isten teremtett, tudd, hogy mit akar, hogy megtegyél, aztán elszántan váltsd valóra ezt a célt. (Lukács 9:51)

Beszéljünk róla

* Gondold végig egy tipikus napodat, és írd le, amit csináltál. Ezek közül a tevékenységek közül melyek voltak összhangban Isten rád vonatkozó céljával?
* Milyen lépéseket tehetsz azért, hogy ne legyél mindig nagyon elfoglalt?
Szeress másokat azáltal, hogy érzelmileg feltöltődsz


A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.( I Kor. 13,7-8.)

Nem szeretheted az embereket, úgy, ahogy Isten szeret, anélkül, hogy ne lenne meg Isten ereje az életedben, hiszen az emberi szeretet véges.

Ha úgy érzed, semmi sem éri meg a plusz befektetést, vagy ha az életed haszontalannak és hiábavalónak tűnik, vagy, ha Istent okolod a problémáidért a következőt hajtogatva: "miért engedted Istenem, hogy ez vagy az megtörténjen velem?" Mindezek intő jelek, arra, hogy lelkileg kiégétél.

Az I.Timóteus 4:8 egyik fordítása (Phillips ford.) arra int, hogy "Szánj időt, és vedd a fáradságot, hogy lelkileg karban tartsd magad." Hogyan maradsz lelkileg fitt, hogy szeretni tudd az embereket? Csak is úgy, ha szokássá válik az életedben, hogy időről-időre lelkileg megújulsz.

Napi csendes idő Istennel- "Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra." (2.Kor 4.16.) Külsőleg, a testünk megromlik, de belülről, lelkileg-szellemileg megújulhatunk minden nap, azáltal, hogy időt töltünk Istennel.

Nem tudom, hogy mi segíthetne az életeden jobban, mint az, ha napi rendszerességgel időt töltesz Istennel. Kezdj napi tízperccel. Találj egy olyan helyet, ahol magad lehetsz- lehet ez az autóban, a hálószobában, a nappaliban, a kertben, vagy éppen az irodában. Válassz egy könyvet a Bibliából, s olvass naponta egy-egy fejezetet. Olvass el egy részt, elmélkedj azon, mit is olvastál, majd készíts jegyzetet. Ennek a szokásnak a rendszeressé tételével megváltozhat az életed, és naponta megújulhatsz a lelkedben.

Házi csoport- egy keresztény házi csoport nélkül egy árva. Szükséged van a házi csoportra. "Buzdítsátok egymást minden egyes napon." (Zsidók 3:13.) Szükséged van arra, hogy legalább hetente találkozz lelki testvérekkel, akikkel megoszthatjátok a problémáitokat, elmondhatjátok, egymásnak a szükségeiteket, ahol törődtök és imádkoztok egymásért.

Dicsőítés- Isten magasztalása és dicsőítése megújít és megfiatalít. Zsoltárok 59:17 azt mondja "Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok." Szükséged van arra az érzelmi kiengedésre és feltöltődésre, ami az éneklésből árad. Tegyél be egy keresztény kazettát vagy CD-t, énekelj vele, és figyeld meg, hogyan gyógyítja Isten mindeközben a lelkedet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése