2017. február 20., hétfő

A Biblia tudományosan pontos


"Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el." (Zsolt. 148:4-6)


Lehet, hogy valaki egyszer, valamikor azt mondta neked, hogy a Biblia a tudomány szempontjából nem pontos. Annak az embernek, aki ezt mondta, nincs igaza. Soha nem tanulmányozta a Bibliát, vagy soha nem foglalkozott a tudományokkal.

Isten állította fel a tudomány alapjait; Ő biztosította magát arról, hogy az Ő Igéje ne mondjon ellent a tudomány szabályainak.

Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász egyszer ezt mondta: "A tudomány egyszerűen csak követi Isten gondolatait." Más szóval, Isten létrehozta a fizika szabályait, mi pedig felfedezzük őket.

A Bibliát nem tudományos szöveggyűjteménynek szánták. Nem a Bibliát kell tanulmányozni ahhoz, hogy építhess egy rakétát. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet. De a Biblia sosem sugall hamis tudományt! Még az alatt az 1600 év alatt sem adott alapot hamis tudományra, amikor a Bibliát írták. Valójában mindig a tudomány előtt jár.

Néhány példa:

* Több ezer éven keresztül az emberek úgy hitték, hogy a föld lapos. Isten azonban megmondta 2600 évvel ezelőtt az Ézsaiás 40:22-ben, hogy Isten trónja a föld pereme fölött van (angolul a Földgömb fölött - a fordító megjegyzése).* Több ezer éven keresztül az emberek úgy hitték, hogy valami tartja a földet. A hinduk úgy hitték, hogy egy óriási elefánt. A görögök úgy hitték, hogy Atlasz az, aki tartja a földet. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy öt oszlop tartja a földet. A Biblia soha nem mondta sehol, hogy bármi is tartaná a bolygót.* Több ezer éven keresztül az emberek úgy hitték, hogy a csillagok száma véges. Jeremiás 33:22-ben azt olvassuk, hogy a csillagokat nem lehet megszámolni.


1861-ben megjelent egy híres könyv, melynek címe: 51 vitathatatlan bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a Biblia tudományosan pontatlan. Ma nem találsz egyetlen tudóst a földön, aki egyetértene a vitathatatlan tények közül akár eggyel is. A tudomány mindegyiket megcáfolta.

A Biblia ezt mondja: "Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el." (Zsolt. 148:4-6)

A termodinamika második törvénye nem ma és nem holnap működik. Mindig is működött, mert igaz volt és Isten hozta létre.

Az igazság nem változik.

Beszéljünk róla

*Keress ma a Bibliában olyan igazságokat, amelyek megerősítik azt, amit látsz magad körül, a természetben
*Hogyan válaszolsz valakinek, aki azt mondja, hogy a Biblia tudományosan pontatlan? Mit gondolsz, Isten mit szeretne, hogyan válaszolnál?
A harag ára

A balgának, aki a saját családját ingerli haragra és neheztelésre, semmi maradandó értéke nem marad. Példabeszédek 11:29 (LB)

Ha észben tartod, hogy mivel is jár a kontrollálatlan harag, motiváltabb leszel, hogy elrendezd azt. Kevésbé leszel hajlamos dühbe gurulni, ha rájössz: a haragnak mindig ára van.

Hány igevers van az alábbiak közül, ami valamilyen emléket ébreszt benned?

"Az indulatos ember viszályt szít..." (Péld 15:18a)

"... a türelmetlen pedig nagy bolondságot követ el." (Péld 14:29b)

"A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követ el." (Péld 29:22)

És mi a helyzet ezzel?

"A balgának, aki a saját családját ingerli haragra és neheztelésre, semmi maradandó értéke nem marad. (Péld 11:29)

Valahányszor elveszíted a türelmedet, vesztettél. Elveszítheted a hírneved, mások megbecsülését, a munkádat, a családod szeretetét. Még az egészségedet is elveszítheted. A tested nem úgy lett megtervezve, hogy kezelni tudja a haragot. Isten nem akarja, hogy haragot hordozz magadban. Ha ezt teszed, beteg leszel. Nagyon sok ember elhagyhatná a kórházat, ha a szívükben nem hordoznának bűntudatot, neheztelést, haragot.

Mindig van ára a haragnak.

Sokszor használjuk a haragot, hogy másokkal elvégeztessünk feladatokat. Miért? Mert működik - rövid távon. A szülők különösen nagyon gyorsan megtanulják, hogyan félemlítsenek meg gyerekeket, annak érdekében, hogy azt tegyék, amit mondanak a haragon keresztül. De a hosszútávú hatás nagyon romboló. Hosszútávon három következménye van a haragnak: mégtöbb harag, apátia és elidegenedés.

Sokunk gyerekeivel ez történt, főleg a tinédzserekkel. Úgy gondolják, "Nem tudok a szüleim kedvére tenni, mindig mérgesek", így hát teljesen befásultak lesznek, közönyösek.

És ha folytatod, hogy állandón haragszol valamiért, akkor elkezdenek elidegenedni, hogy megvédjék magukat. Ekkor a kapcsolatotok megtörik.

A haragnál gyorsabban semmi sem teszi tönkre a kapcsolatokat. Döntened kell, hogy mérges leszel-e valakivel, vagy sem. Mielőtt döntesz, gondold végig az árát. Megéri?

Beszéljétek át:

* Mit gondolsz, mit akarnak az emberek a haraggal elérni?
* Hogyan hatott a harag a kapcsolataidra? Milyen árat fizettél?
* Hogyan hatott a harag az egészségedre? Hogyan hat rád a neheztelés, a fel nem oldott harag mentálisan, érzelmileg és fizikailag?Az Ő parancsolatai nem nehezek

"...az ő parancsolatai pedig nem nehezek." (1János 5:3)

"Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik." (Máté 13:20-21)

2020-ban járunk.

A mai napon a gyülekezetben hálát adtunk Istennek azokért a dolgokért, amelyeket az elmúlt évtizedben végzett el az egyes embereken és a kis csoportokon keresztül. Olyan sok történet hangzott el a megváltozott életekről, és arról, ahogy az emberek betöltötték a küldetésüket, hogy a végére minden kétséget kizáróan meg voltam győződve arról, hogy Isten valódi, hatalmas, és aktívan munkálkodik az életünkben.

A legtöbben arról beszéltek, mennyire fontos, hogy végig kövessük azokat a célokat, amiket Isten adott nekünk. Majd kristálytisztán magam előtt láttam az én saját elmúlt tíz évemet, ahogy az egyik dologtól a másik felé bukdácsolva, valójában soha nem összpontosítottam Isten tervére az életemben.

Emlékszem, amikor 2011 januárjában kitűztem néhány célt. Nagy örömmel töltött el, amikor arra gondoltam, hogy egészségesebben élek majd. Azt mondtam, hogy engedelmeskedni fogok Istennek, szembenézek azzal, hogy milyen is a hitem a valóságban, és megtanulom Jézustól, hogyan kell úgy látnom és gondolkodnom, ahogyan Ő teszi.

De később, februárban már a lelkesedésem alábbhagyott. Visszacsúsztam a megszokott mintákba, nem cselekedtem a jó elhatározásaim szerint. És hirtelen azon vettem észre magam, hogy a következő évtized anélkül telt el, hogy egy lépéssel is közelebb kerültem volna a küldetésem betöltéséhez.

A mai nap: a döntés ideje

Azt már láthattad, Isten hogyan változtatja meg az életedet és vezet a céljaid felé. Lehet, hogy hitben élsz, és naponta tűkön ülve kérdezed: "Mi a következő lépés, Jézus? Ma mit akarsz tenni rajtam keresztül?"

Ám jónéhányan vagyunk olyanok, akik nagy lelkesedéssel indultunk el, de azután kizökkentünk, és elkezdtünk visszasüllyedni a régi életmódunkba. Ha nem hagyjuk abba ezt a visszacsúszást most rögtön, akkor az a veszély leselkedik ránk, hogy a következő évtizedünkön egyszerűen csak áttántorgunk. Azt mondogatjuk, hogy lesz még időnk a céljaink elérésére, és közben szép lassan a hónap összeállnak évekké, az évek pedig egy évtizeddé.

Isten azt akarja, hogy győztes légy, és betöltsd a küldetésedet, amelyet ő gondolt ki a számodra. Kitűzted már a céljaidat? Kitartóan követed őket? Továbbra is komolyan akarod, hogy Isten változtassa meg az életedet?

Ha nem, térj vissza a kitűzött útvonaladra még ma. Nem holnap, nem a következő héten. Jézus azt akarja, hogy különleges életed legyen, tele kegyelemmel és igazsággal. "És az ő parancsolatai pedig nem nehezek." (1János 5:3)


Isten áldásának négy törvénye

"Megáldalak...és áldás leszel" (1Móz 12,2)1. A kapott áldás másra is kell, hogy áramoljon.

A Biblia arra tanít, hogy áldottak vagyunk nem csak azért, hogy jól érezzük magunkat, nem csak azért, hogy boldogok legyünk és kényelmesen érezzük magunkat, de azért, hogy mi is áldássá legyünk mások számára. Isten így szólt Ábrahámhoz: "Megáldalak...és áldás leszel." (1Móz 12,2) Ez az áldás első törvénye. Mások felé is kell, hogy áramoljon.

Hogy válhatsz áldássá mások számára? Úgy, hogy segíted a rászorulókat akár fizikai, akár lelki támogatással, anyagi segítséggel vagy gyakorlati tanáccsal. "Feledkezz el magadról, hogy segítő kezet nyújthass." (Fil 2,4 MSG fordítás)

2. Mikor áldással vagyunk mások számára, Istennek gondja van a mi szükségleteinkre is.

Isten megígéri, hogy ha arra koncentrálunk, hogy áldássá váljunk mások számára, akkor gondja lesz a mi szükségleteinkre is. Szinte semmi nincs, amit Isten ne tenne meg azért, aki igazán akar másoknak segíteni. Isten garantálja ezt az áldást. Lukács evangéliumának 18. fejezetében Jézus így szól: "Senki sincs, aki elhagyta [mindenét] az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet." (Lk 18, 29-30)

Ha törődsz mások megsegítésével, Isten felelősséget vállal a gondjaidért. És ez igazán áldás, mivel Ő sokkal jobb a nehézségek kezelésében.

3. Áldásunk mások számára visszaszáll ránk.

Minél inkább áldással vagy mások számára, minél jobban segítesz másokon, annál jobban áldja meg Isten életedet. Lukács 6,38 írja: "Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok!" (Lk 6,38 Egyszerű fordítás) Istenen nem lehet túltenni az adakozásban. Minél többször próbálsz áldássá válni a körülötted levők számára, annál többször mondja Isten: "Áldásomat öntöm rád. Egy kis játékot játszunk most. Lássuk, ki győz. Lássuk, ki tud többet adni. Minél inkább áldással vagy mások számára, annál inkább áldalak meg téged cserébe."

4. Minél több áldást kapunk Istentől, annál inkább elvárja tőlünk, hogy segítsünk másoknak.

Jézus így szól: "Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Lk 12,48b) Áldást kaptunk, hogy mások számára áldássá váljunk.

Beszéljetek róla

* Életed során kapott áldásokat tekintve, mit mondanál, mit vár el tőled Isten?
* Milyen hiányosság van körülötted, amiben áldássá válhatsz, kapott ajándékaidat felhasználva?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése