2017. június 13., kedd

Két család egyesítése


„Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül.” (Zsoltárok 101:2)
Ha férjként vagy feleségként egyesíteni próbálod (előző házasságból hozott) gyermekeiteket egy nagy boldog családdá, a házassági tanácsadó ad néhány hasznos tanácsot, amit jól teszel, ha megfogadsz. Amit mi romantikus boldogságnak nevezünk, gyermekeink az otthonuk feldúlásának látják. Ezért értsd meg, meg kell dolgoznod azért, hogy megoldhasd a problémákat, és bensőséges légkört alakíthass ki. Olvasd gyakran az első korinthusi levél 13. Részét, mert az erős családhoz a kulcs a szeretet! Gyakorolnod kell miden nap. Gyermekeid hangulatukat a tiedről mintázzák, ezért megterhelő és feszültséggel teli időszakokban is őrizd meg a szeretetteljes magatartást! Ne feledd, neked volt választásod, a gyerekeidnek nem. Ők nem kérték, hogy belekerüljenek ebbe a helyzetbe, ezért légy megértő, és erősítsd bennük a biztonságérzetet ebben a változásokkal teli időszakban. Ne várj azonnali megoldást! Légy realista azokat a kihívásokat illetően, melyek a két család egyesítésével járnak. Nincs olyan, hogy azonnali családias összetartozás és egyetértés. Időt vesz igénybe, míg az erős kötelék kialakul, és összetartja a családot, szóval: „Csak türelem!” Adj időt a múlt veszteségeinek meggyászolására! Jézus azt mondja: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Máté 5:4). Szüleik második házasságának idejére gyermekeik már a harmadik családban élnek: saját biológiai családjukban, egyszülős családban, és most az egyesített családban.
Továbbá, ha a te saját gyermekeid nem élnek veled, te magad is veszteséget és hiányt élsz meg. Ha ezt nem vagy hajlandó tudomásul venni, az haragot és elidegenedést szül, ezért rendezd le a múltat, mielőtt a jövőt kezdenéd építeni!Napjainkban a kétszülős háztartások csaknem fele egyesített család. Ha te is ilyen családban élsz, van néhány dolog, amit fontolóra kell venned. Először is, miden gyermek egyedi. A kisgyermekek könnyebben elfogadják a mostoha szülőt, mint a tizenévesek. A tekintély egy kamasznál már nem bír akkora súllyal. Hozzájuk bölcsen és nagylelkűen kell közeledni, míg egy totyogónak elsősorban táplálékra, gondoskodásra és biztonságérzetre van szüksége. Másodszor: alakíts ki új családi rendet! Minden családnak megvan a maga szokása: „a mi házunkban az a szokás, hogy…”. Ettől érzik a családtagok úgy, hogy egy bizalmi csoport részei. Az olyan dolgok, mint a gyülekezetbe járás, közös étkezések, közös játékok, vagy jóízű nevetések segítenek megalapozni a kötődés és összetartozás fontos érzését. Harmadszor: ne tiltsd meg a gyerekeidnek, hogy kapcsolatot ápoljanak biológiai szüleikkel!
A Biblia azt mondja: „Boldogok, akik békét teremtenek…” (Máté 5:9). Ezért ne szóld le volt házastársadat a gyerekek előtt, és ne használd a gyerekeket üzengetésre! A kutatások megerősítik, hogy azok a gyerekek, akik mindkét szülőjükkel töltenek időt, könnyebben beilleszkednek. Ez annak a lehetőségét is csökkenti, hogy kereszttűzbe kerülnek, és megsérülnek. Végül: mindig munkálkodj a gyermekek javán! Mindig lesznek olyan ünnepek és események, amikor találkoznod vagy beszélned kell volt házastársaddal, szokj hozzá ehhez, a gyermekeid érdekében!
Szükségük van szeretetedre és megértésedre, különösen akkor, amikor az érzelmek felkavarodnak, és mindenki alkalmazkodni próbál. Légy tekintettel arra, ami korábban történt! Ne akard ráerőltetni senkire az idealizált elképzelésedet arról, milyennek kellene lennie egy családnak! Akár biológiailag, akár házasság által lettél szülő, ez érettséget kíván – nem is keveset. Utóirat: Ha eddig még nem imádkoztál, itt az ideje elkezdeni!
MEGVÁLTÁS


„Amire ugyanis képtelen volt a törvény… azt tette meg Isten, amikor… tulajdon Fiát küldte el…” (Róma 8:3)
A Biblia azt mondja: „Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: »Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?« …Jézus …így szólt hozzá: »…add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.« Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt” (Lukács 18:18-23). Ez az ember már elérte a siker három nagy fokozatát: hatalom, gazdagság és tekintély. Rögtön a lényegre tért: „Mit kell még tennem?” Ahogy felteszi a kérdést, arra utal, hogy azt gondolta, az örök életet is elérheti úgy, ahogy eddig minden mást: saját erőfeszítéséből. Tévesen azt feltételezte, hogy a menny valamilyen fizetség, pedig nem az. Csak egy hidegszívű isten adná a megváltást csupán azoknak, akik meg tudják fizetni. Ezt ugyan nehéz felfognunk, mivel általában azért kapunk jutalmat, amit a teljesítményünkkel elértünk. Csakhogy éppúgy, ahogy nem tudnád lenyűgözni Picassót a zsírkréta-rajzoddal, éppúgy nem jogosítanak fel jellemed és jótetteid a mennyországra. Az örök élet több kerül, mint amennyit meg tudsz fizetni. Nem jó önéletrajzra, hanem megváltóra van szükséged! Ennél az embernél nem a pénz volt az igazi probléma, hanem az önelégültség. Nem a vagyona tartotta távol Isten országától, hanem az egója. Nem csupán a gazdagok tudnak eljutni erre; éppígy nehéz az iskolázottaknak, az erőseknek, a jó külsővel rendelkezőknek, a népszerűeknek, sőt a vallásosoknak. Ahhoz, hogy a megváltást el tudd fogadni, először el kell ismerned, hogy lelkileg csődbe jutottál, üresek a polcaid és hírneved semmit sem ér. Nem közelíthetsz Istenhez igazságot követelve, csak irgalomért könyörögve. Ha megteszed már ma, meg is kapod azt!


Mi a te kifogásod?

„De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek…” (Lukács 14:18)

Annyiféle kifogást tudunk felhozni. Mintha könyvből olvasnánk őket! Lukács evangéliumának 14. részében Jézus három emberről beszél, akik meghívást kaptak egy menyegzőre. A bibliai időkben az első meghívást általában hónapokkal az esemény előtt elküldték, aztán később még küldtek egy emlékeztetőt is. Egy esküvő sokba került, ezért nagy megtiszteltetésnek számított, ha meghívtak rá valakit, a meghívás elutasítása pedig sértés volt. Hozzánk hasonlóan a történetben szereplők is elfoglalt emberek voltak. Ám tény az, hogy egyszer már elfogadták a meghívást. Aztán az utolsó percben az egyikük ezt mondta: „…épp most vettem földet, ki kell mennem, hogy megnézzem…” (18. vers NLT). Abban az időben a birtokvásárlás összetett, időigényes ügylet volt, és a vásárlónak jellemzően bőséges lehetősége volt megtekinteni a birtokot az adásvétel véglegesítése előtt. Ez az ember hagyta, hogy vagyona visszatartsa. A következő ezt mondta: „…Öt iga ökröt vettem, és ki akarom próbálni őket…” (19. vers NLT). Ez az ember bérszántásból élt, így kipróbálatlan ökröket venni olyan volt számára, mintha mi autót vennénk anélkül, hogy elvinnénk egy tesztkörre. Ő engedte, hogy a karrierje visszatartsa. A harmadik ezt mondta: „…Most nősültem, azért nem mehetek” (20. vers); más szavakkal: „Megházasodtam, megállapodtam... részemről ennyi a történet!” Ezt az embert a személyes kapcsolatai tartották vissza. Jézus itt a farizeusokhoz beszélt, és mondandójának lényege ez volt: „Ti Istentől személyre szóló meghívót kaptatok, és semmibe vettétek!”
Ez nem azt jelenti, mintha vádolnánk a karriert, a vagyont vagy a kapcsolatokat – a lényeg, hogy a jó ne tegyen minket vakká arra, ami a legjobb! Összegzésül: „Mind mentegetőzni kezdtek”, de mindegyiküknél kiderült, hogy milyen dolgok vagy vonzalmak voltak a kifogások valódi okai. Ezért mondja Isten: „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kolossé 3:2)Amikor Isten megkérdezte Ádámtól: „Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?”, ő így felelt: „Az asszony, akit mellém adtál…” (1Mózes 3:11-12). Ádám kapásból áthárította a felelősséget – és mi is pontosan így teszünk. Marybeth Whalen írja: „A futásról azt mondtam magamnak, hogy képtelen lennék rá. Egy egész listányi indokom volt. Ha lenne egy pár jó futócipőm! Ha úgy tudnék elmenni futni, hogy nem jönnek utánam a gyerekek! Ha lenne egy jó mp3 lejátszóm, hogy közben zenét hallgathassak! … mindezek az „érvek” csupán rosszul álcázott kifogások voltak… egyszerűen nem akartam kilépni a biztonsági zónámból… nem akartam megdolgoztatni minden izmomat… vagy időt szakítani elfoglalt napjaimból. Szerettem beszélni a futásról, de igazából nem akartam csinálni is. Lehet, hogy a kifogásaid miatt van az… hogy nem tudsz szabadulni egy rossz szokástól, nem tudsz megbocsátani valakinek, vagy, hogy továbbra is vétkezel. Isten megítél téged… de te hagyod, hogy a kifogásaid védőgátként szolgáljanak… ma válassz ki egyet, és kezdd el lerombolni! Bonts le egy téglát a falból! Később egyszerre többet is választhatsz, amíg… már nem áll semmi közted és aközött az ijesztőnek tűnő dolog között, amiről tudod, hogy meg kell tenned… Megtanultam, hogy mind futásra születtünk, ha fogjuk Atyánk kezét, és nem hagyjuk, hogy a kifogások visszatartsanak attól, hogy megtegyük az első lépést.” Az a helyzet, amiben éppen vagy, valaki más felelőssége vagy a tiéd? Amíg őszintén nem válaszolsz erre a kérdésre, addig nem fogsz tudni semennyit sem fejlődni.
Pál azt mondja: „…[Isten] örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük” (Róma 1:20). Légy őszinte! Mondd Istennek: „Velem van a gond. Javíts meg!”
Tedd a dolgod és érdemelj ki előléptetést!

„Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut…” (Példabeszédek 28:19)

Bár ma nagy a munkanélküliség és sok az elbocsátás, még most is igaz, hogy jó munkaerőt nehéz találni. Ezért ha a munkáltatók találnak ilyet, akkor mindent megtesznek azért, hogy megtartsák. Még a gazdasági válság idején is érvényesek azok a gyakorlati szabályok, amik növelik annak esélyét, hogy meg tudd tartani állásodat, sőt akár előléptetést szerezz.  
Ezek a szabályok összhangban vannak azzal, amit Isten Igéje tanít: 1) Értsd meg, hogy a kemény munka áldás. Isten megteremtette az Édent, aztán megteremtett minket. Aztán munkát bízott az emberre ezt mondva: „Arcod verejtékével eszed a kenyeret” (1Mózes 3:19). Isten megjutalmazza a „verejtékes munkát” (ld. Példabeszédek 28:19). Ha minden tőled telhetőt beleadsz a munkádba, még ha az alantas munka is, az tetszik Istennek. Végső soron pedig ő az, és nem a főnököd, aki kezében tartja jövődet. 2) Fogadd el a valóságot! Ha azt kívánod, bárcsak tűnnének el a mostani körülmények, mert úgy érzed, neked ennél többre van jogod, attól csak még rosszabbul fogod érezni magad, és sehová sem jutsz. A mi Istenünk áldásra tudja fordítani az átkot (ld. 5Mózes 23:5). Ő a „hamu helyett ékességet” ad (ld. Ézsaiás 61:3 Károli). A nehéz időkben Isten felemeli az embereket új ötleteket adva nekik, amelyekkel a jövőt jobbá tehetik, mint amilyen a múlt volt – nem csupán a maguk, de mások számára is. Te is lehetsz ilyen emberré.3) Legyen Isten a forrásod! „Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17). Legyen Isten az életvezetési tanácsadód! Végezd el a kemény munkát, add meg a főnöködnek, amit megérdemel, de egyedül Istenben bízz, aki megígérte, hogy: „… be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel” (Filippi 4:19).


„Szerezz bölcsességet… szerezz értelmet!” (Példabeszédek 4:7)
Dr. Daniel Goleman pszichológus Érzelmi Intelligencia című könyvében arról beszél, hogy a siker elérésében az IQ csupán 20%-ban számít. Ahhoz, hogy meg tudd tartani az állásodat és előléptetést érdemelj ki, többre van szükség az intelligenciánál. Goleman több dolgot ajánl, ami segíthet sikeresnek lenni munkádban:
1) Önbizalom. A magabiztos dolgozók bíznak Istentől kapott képességeikben. Honnan szerezhetsz ilyen biztonságérzetet? Istentől! „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni” (Zsoltárok 118:8 Károli). Az Istenbe vetett bizalom megadja azt a bizonyosságot, hogy: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).
2) Kíváncsiság. „Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Példabeszédek 4:7). A kíváncsiság az ellenállhatatlan tudásvágy, mely mind több dolgot szeretne megtanulni és megérteni. A kíváncsi dolgozókat érdekli az, ami nem nyilvánvaló. A többiek feltételezik, hogy a megoldás nem létezik vagy túl nehéz, ezért feladják azon a ponton, ahol elkezdeniük kellene. Ám amikor mások azt mondják: „Ez messze meghaladja az én képességeimet”, a kíváncsi dolgozó azt mondja: „Létezik válasz. Van jobb módszer. Csak még rá kell jönnünk valamire.” Minden főnök ilyen kíváncsi alkalmazottakat szeretne.
3) Döntésképesség. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Timóteus 1:7). A félelem egy „lélek”, egy olyan hozzáállás, ami visszatart, lefagyaszt, rávesz, hogy feladd. Ez a lélek nem Istentől származik, tehát állj neki ellen! Ne félj kockázatot vállalni! Ha imádságban választ kaptál a kérdésre, merd elfogadni a következményekkel járó felelősséget!„Öltsetek tehát magatokra… könyörületes szívet, jóságot, szelídséget, türelmet.” (Kolossé 3:12)

A munkahelyi sikerhez a következők kellenek: 1) Empátia. Mindig vedd tekintetbe mások helyzetét, szükségeit, érzéseit és meglátásait. Próbáld megérteni, milyen lehet az ő cipőjében járni. Ezzel növeled motiváltságukat, javítod a munkahelyi környezetet, és emeld a termelékenységet. „Öltsetek tehát magatokra… könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.” Minden nap ilyen munkaruhát kellene viselned. 2) Rugalmasság. Az alkalmazkodási képesség egyben előrejutási képesség is. A gazdasági nehézségekkel küzdő környezetben általában a rugalmatlan és haladásellenes alkalmazottak válnak először fölöslegessé, vagyis őket bocsátják el először. Tanulj meg alkalmazkodni! Pál is így tett. „… én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:11-13). Amikor a változás szelei fújnak, a rugalmas emberek meghajolnak, de nem törnek ki. Újra felállnak, és csak még erősebbek lesznek. 3) Humor. Kezdj el magadra és a körülötted lévő világra örömmel nézni. Ne vedd magad túl komolyan! Keresd a rejtett humort az élet komoly pillanataiban is, és megtalálod! Azok az emberek, akik nyomorúságukat adják tovább, mindenkit lehúznak. Isten Igéje ezt mondja: „A vidám szív a legjobb orvosság…” (Példabeszédek 17:22). A jó humorérzék javít a dolgokon, és a munkahelyet mindenki számára jobbá teszi.
„… ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.” (Kolossé 3:22)

Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani állásunkat, sőt akár előléptetése is kiérdemeljünk, több dolog kell: 1) Kezdeményezőkészség. Próbálj a dobozon kívül gondolkozni! Még jobb, ha eldobod a régi dobozt, és újat kérsz Istentől. Az intelligencia több a puszta IQ-nál. Az átlagos alkalmazott, ha jó kezdeményező, mindig felül fog emelkedni a jobban képzetteknél, ha belőlük hiányzik a kezdeményezőkészség. Ha nem hiszed el, nézd meg a történelmet! A műveltség önmagában nem tesz eredményessé, de Isten Lelke és Isten Igéje igen. Pál azt írja: „Engedjétek, hogy a Lélek megújítsa gondolataitokat és hozzáállásotokat” (Efezus 4:23 NLT). Péternél ezt olvassuk: „… szeretteim… hozzátok írok… ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat” (2Péter 3:1). Engedd, hogy Isten serkentse gondolataidat olyan ötletekkel, melyek nélkülözhetetlen munkatárssá tesznek. 2) Állhatatosság. Mi ez? Az eredmény eléréséhez kellő energia és akarat. Motiváció, eltökéltség, elkötelezettség, hűség, türelem, rugalmasság a nehézségekkel szemben és a kemény munka felvállalása. Azok, akik kerülik a sokat követelő utakat, és a könnyebbik utat választják, sokba kerülnek munkáltatóiknak, rontják a munkamorált, gyengítik a minőséget, és csökkentik a vállalat termelékenységet. Pál arra szólítja olvasóit, hogy tartsanak ki megbízatásukban. „Tanácsot is adok ebben az ügyben… a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van!” (2Korinthus 8:10-11). 3) Tisztelet. Mindig vedd tekintetbe mások jogait és szükségeit! Bánj velük tapintatosan, kedvesen, udvariasan, betartva a törvény, lelkiismereted és a Szentírás határait! „… engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.” (Kolossé 3:22). Ha ilyen dolgozó leszel, Isten garantálja anyagi biztonságodat és szakmai sikeredet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése