2011. február 17., csütörtök

2011. február 17. csütörtök

AZ ÚR NAPJA:

  A feltámadás másik bizonyítéka az Úr napja, amelyet a korai egyház óta a feltámadás napjaként ünnepelünk.

A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.
ApCsel 20:7

A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.
1Korinthus, 16:2,

Egyetlen zsidó sem változtatná meg a szombat napot, és tenné a hét első napját különlegessé  Istentiszteleti nappá. Krisztus feltámadása változtatta meg a naptárt az egész világ számára.
Igyekezzünk az ünnepet az embereknek úgy magyarázni, hogy a locsoláson és a nyuszik világánál sokkal nagyobb és bensőségesebb ünnep az.  A mi megváltásunké,  Krisztus Jézus feltámadásának csodálatos ünnepe az.

Lélekben elragadtam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, emely ezt mondta: '"Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába".
Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót : hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve: feje és haja fehér volt, mint a tűz lángja,lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez: hangja olyan mint a nagy vizek zúgása: jobb kezében, hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
Jelenések 1:10-16,

Jánost, kedvenc tanítványát  nemcsak hosszú élettel elégítette meg az Úr, hanem még életében megmutatta mi vár rá, és ránk. János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek írta le mit is látott, de nekünk a ma emberének is szól az üzenet.

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.
Jelenések 1:3,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése