2011. február 17., csütörtök

2011. február 17. - Csütörtök

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő
   falvakba. Útközben megkérdezte őket: ?Kinek tartanak engem az emberek??
   A tanítványok azt felelték: ?Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások
   Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.? Ő tovább kérdezte őket:
   ?Hát ti kinek tartotok engem?? Erre Péter így válaszolt: ?Te vagy a
   Messiás.? Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se
   mondják el róla.
   Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell
   szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de
   harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor
   félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult,
   tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: ?Távozz tőlem, sátán,
   mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!?
   Mk 8,27-33


   Elmélkedés:
   Az emberek nagyon különbözőképpen és bizony elég furcsán gondolkoznak
   Jézusról. A mi számunkra legalábbis szokatlannak tűnik, hogy azt
   képzelték róla, hogy az ószövetségi idők valamelyik nagy lakja támadt
   fel Jézus személyében. Ehhez képest Péter egészen okosnak tűnik, amikor
   Jézust Messiásnak nevezi. Ezt követően azonban hamar kiderül, hogy
   Péter apostol sincs egészen tisztában azzal, hogy mit jelent Jézus
   messiási címe. Amikor ugyanis a Mester arról kezd el beszélni, hogy az
   o messiási sorsához hozzátartozik a szenvedés és a halál, az apostol
   nem érti e szavakat és elutasítja Jézus kijelentéseit.
   Nem elég nekünk sem Jézust szép szavakkal illetnünk. Nem elég emberi
   módon gondolkoznunk Jézus személyéről. Tanuljunk meg Isten tervei
   szerint gondolkozni és élni!
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
   hogy tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
   vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
   szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
   küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése