2011. február 1., kedd

Február 1.

Ne bízzatok hazug szavakban!

"4Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az ÚR temploma, az ÚR temploma, az ÚR temploma van itt!" (Jeremiás 7,4)
"Isten ezt nem teheti meg!" Ez az a mondat, ami sosem igaz. Ő megtehet bármit. Még saját törvényeinek se rabja (lásd a csodákat). Kizárólag az ő döntése, hogy következetes, igazságos és szerető. De nem kiszámítható. Épp ezért a helyes magatartás felé az, ha bízunk benne. Nem a hozzá kapcsolódó tárgyakban, nem mások vele kapcsolatos tapasztalataiban, nem a logikusnak tűnő válaszokban és végkimenetelekben, hanem benne: tegyen velem, amit akar, mert csak az válik hasznomra! Bízom abban, hogy jót akar nekem, és hogy ő az egyetlen, aki ezt tévedés nélkül meg is tudja tenni. Ha büntet? Csak akkor teszi, ha az szolgálja leginkább a javamat. Nem érdemes előle menekülnöm. Amikor ítél, még akkor is hozzá kell futnom. Nem véd meg tőle semmilyen szent hely, semmilyen gyakorlat, semmilyen szolgálat, semmilyen áldozat, semmilyen rokonság, semmilyen rang, semmilyen egyház. Haragját csak a bűnbánat szüntetheti meg. Nincs módszer, nincs séma, nincs tuti tipp vele szemben. Ezért sokkal jobb mellette élni, mint ellene. Sokkal jobb őszintén megalázkodni előtte, mint hazugságokban reménykedni. /SzH/
Szommer Hajnalka


Kiket hívott el Isten?

"26Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: 28és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; 29hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 30Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, 31hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék." " (1Korinthus 1,26-31)
Egy hívő ember nem lehet bölcs, hatalmas és előkelő? Avagy egy bölcs, hatalmas és előkelő ember nem lehet hívő? Mindkét kérdésre "De!" a válasz, és Pál nem is ezen a témán lovagol. Nem azt akarja mondani, hogy szégyen az egy hívőre nézve, ha tanult, vagy ha van valami tisztsége. Az a szégyen, ha ez határozza meg őt, ha ezért érzi magát valakinek, nem pedig Krisztus megkegyelmezettjének. Hogy miért lehettek kevesen a korinthusi gyülekezetben az emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok és előkelők, annak ugyanaz az oka, mint ma a mi gyülekezetünkben: az ilyen emberek szemében butaság ez az egész keresztyénesdi, nem kell komolyan venni, nem függ tőle semmi. Szerintük a tudománytól, a pénztől meg a hatalomtól függnek a dolgok, ezért ezeket kell megszerezni. Aki egy kicsit is gazdag vagy rangos vagy okos, csak az számít a társadalomban. A Biblia csak azoknak kell, akik nem számíthatnak magukra.
Isten meg lenéz a magasból a fönt hordott orrukra, és megíratja Pállal: "Hogy ez mekkora ostobaság!"
Ha magadra gondolsz, minek látod magad leginkább? Helyesen dicsekszel? Mert lehet úgy is. /SzH/
Szommer Hajnalka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése