2017. szeptember 6., szerda

4 mód, ahogy imádkozhatsz a barátaidért és a családodért


"...azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért." (Fil.1:27)

Itt van 4 mód, hogyan imádkozhatsz a barátaidért és a családodért:

1. Imádkozz, hogy nyíljon alkalom rá, mikor beszélhetsz nekik Jézusról (Kol.4:3). Kérd Istent, hogy adjon neked lehetőséget rá, hogy beszélhess másoknak Krisztusról és hívd meg őket egy kiscsoportba. Isten komolyan fog venni és megválaszolja az imádat!

2. Imádkozz, hogy Isten készítse a szíveket. Rick pásztor azt szokta mondani: "Tudjátok hogy Isten hogy puhítja a szíveket néha? Esőt küld!" Minden alkalommal, mikor látsz valakit, akinek épp viharos az élete, tudd, hogy Isten most puhítja a szívét.

3. Imádkozz, hogy Isten terhelje a szívedet. Kérd Istent, hogy lágyítsa meg a szívedet kifejezetten egy ember vagy egy csoport által. Terhelje rád a felelősséget irántuk.

4. Imádkozz, hogy Isten Igéje egyszerűen szálljon fel. Imádkozz, "hogy terjedjen az Úr igéje, és dicsőítsék" (2 Thessz. 3:1). Ahogy a korai keresztények tették.
Isten befejezi, amit elkezdett


"Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára." (Filippi 1:6.)


A Filippi 1:6. ezt mondja "Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára." Amit Isten elkezd, azt be is fejezi. Amerre Isten vezet, arról Ő gondoskodik. És ahová Isten vezet, ott Ő betölti szükségeinket. Először azonban próbára tesz, mivel próbatétel nélkül nincsen bizonyságtétel.

A kérdés tehát ez: teljes mértékben bízni akarsz Istenben?

Isten azt mondja, ne felejtsünk el emlékezni. Gyakran szerepel a Bibliában, hogy Isten emberei emléket állítanak, hogy sose felejtsék el, amit tanított nekik. Az ötlet, hogy egy sziklával állítsanak emléket, Józsué könyvéből származik. Rögtön azután, hogy a zsidók áthaladtak a Jordán folyón és bementek az ígéret földjére, Isten mondta nekik, hogy állítsanak emlékhelyet, hogy sose felejtsék el, mit tett értük. Minden ember felvett egy követ és arra használta, hogy emlékművet építsenek belőle. A jövőben, mikor gyermekeik megkérdezték, mit jelentenek a kövek, a zsidók el tudták magyarázni, hogy ezek a kövek emlékeztetik Isten jóságára Izráel gyermekeit.

Ha építenél egy emlékművet, mire akarnál emlékezni? Miért állítanád? Mit szeretnél bebiztosítani, hogy ne felejtsd el? Nem olyan dolgok számítanak, mint a munkád, a házad, a fizetésed vagy a képességeid. Te Isten öröksége vagy, és a te örökséged olyan pillanatokból áll, amikor tettél valamit Isten országáért, olyan kapcsolatokból, amelyek jelentősek az örökkévalóság szempontjából és olyan alkalmakból, amikor dícsőítetted Megmentődet.

Arra hívlak, hogy imádkozd el az emlékezés imáját, most azonnal. Mondd ezeket a szavakat teljes szívedből Istennek: "Atyám, emlékszem Jézus szeretetére. Köszönöm a csodákat, amiket az életemben véghezvittél. Istenem, segíts emlékezni a kegyelmedre és segíts, hogy én is kegyelmet gyakoroljak mások felé. Emlékszem nagylelkűségedre irántam. Erőt kérek ahhoz, hogy én is nagylelkű tudja lenni mások felé. Hiszem, hogy te velem leszel, és hiszem, hogy te befejezed, amit elkezdtél. Jézus nevében. Ámen."

Beszéljetek róla!

* Milyen csodákat vitt véghez Isten a te életedben?
* Milyen lehetőség van arra, hogy te és családod együtt emlékezettek, mit tett Isten értetek?


Ne hagyd, hogy a keserűség elgyengítse az életedet


"Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti." (Példabeszédek 29:11.)

Sámsonnak, a Biblia erőművészének egyetlen különösebb gyengesége volt, hogy a legfőbb motivációja a megtorlás volt egész életében. Telve volt nehezteléssel és haraggal, így mindig agresszíven reagált az emberekre.

A Bírák 15. részében ezt sokszor észrevehetjük. A 3. versben Sámson ezt mondja: "Teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nékik." * Aztán a 7. versben: "Ha ti így tettetek, én meg bosszút állok rajtatok, és csak azután nyugszom meg!" És végül a 11. versben olyan ürügyet talál, amely tipikusan a gyenge emberekre jellemző: "De ő így felelt nekik: Ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük."

Ez volt Sámson modus operandi-ja (tipikus módszere): mindig reagált.

Ha az egész életedet azzal töltöd, hogy csak mások döntéseire reagálsz, ahelyett, hogy saját döntéseket hoznál, az el fogja gyengíteni az életedet.

"Ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük." Használtad valaha ezt ürügyként? Ha jobban belegondolsz, rájössz, hogy a neheztelés, a leszámolás igazából pazarlás.

- Időpocsékolás. Amikor dühös vagy valakire, a személy, aki ellen ez irányul, egyáltalán nem foglalkozik vele. A neheztelés sokkal jobban fáj neked, mint neki.

- Energiapazarlás. Energiát ölsz abba, hogy folyamatosan dühös legyél, amitől aztán letargiába süllyedsz, fáradt leszel, gyenge, és kimerült. De ami a legrosszabb…

- A kreativitás elpocsékolása. A legtöbb ember, amikor dühös valakire, szokatlanul kreatívvá válik abban, hogy megtalálja a módot a visszavágásra.

Sámson életét vizsgálva szembetűnik, hogy egy olyan emberről van szó, aki a leszámolás terén igencsak kreatív. A Bírák 15:3-5 a következőket írja: "És monda néki Sámson: Teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nékik." * "Azzal elment Sámson, fogott háromszáz rókát; csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóvát tett minden két róka farka közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon álló gabonájára. Így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt a szőlőket és az olajfás kerteket is."

Ez azért elég kreatív, nem? De ez a fajta kreativitása volt az, ami előbb fogságba kerüléséhez, majd halálhoz vezetett.

Mi a tanulság Sámson életéből? Az, hogy okosabb dolog kontrol alatt tartani a dühünket, valamint, hogy az önálló cselekvés jobb, mint lereagálni a helyzeteket. Vagy, ahogy a Példabeszédek 29:11 mondja: "Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti."

*Ennél az egy mondatnál a Károli fordítást használtam, mert az jobban visszaadja az eredetit. (szateri)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése