2017. december 4., hétfő

A cél, hogy jellemed krisztusivá váljon


"Hiszen ezeket az embereket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában." (Róm.8:29, Egyszerű fordítás)
Már a világ teremtése előtt, Isten terve az volt, hogy Te hasonlóvá légy Fiához. Ez az elhívásod és feladatod. Isten már a teremtéskor kijelentette ezt a szándékát: "Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá..." (1Móz 1:26)

Az egész teremtett világban csak az embereket alkotta Isten a saját képmására. Ez egy hatalmas kiváltság, és ez méltóságot ad nekünk. Nem tudjuk megérteni mindezt, de bizonyos részleteit megérthetjük: mint Isten, mi is szellemi lények vagyunk, a szellemünk halhatatlan és tovább él, ellentétben a földi testünkkel. Intellektuális lények vagyunk, tudunk gondolkodni, érvelni és problémákat megoldani. Mint Isten, mi is kapcsolati lények vagyunk, tudunk szeretet adni és fogadni, továbbá rendelkezünk erkölcsi ítélőképességgel, meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, ami így számonkérhetővé tesz minket Isten előtt.

A bűn miatt azonban sérültünk és torzultunk. Így Isten elküldte Jézust azzal a céllal, hogy helyreállítsa a teljes képet, amit elvesztettünk. Hogy néz ki Isten "képmása"? Olyan, mint Jézus Krisztus! A Biblia azt mondja, hogy Jézus "az Isten képmása","a láthatatlan Isten képe", "Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása". (2Kor.4:4, Kol.1:15, Zsid.1:3)

Teremtményként sosem leszünk a Teremtő. Isten nem akarja, hogy isten legyél. Azt szeretné, hogy Isten szerinti légy, vedd fel az Ő értékeit, hozzáállását, jellemét. "...öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Ef.4:22)

Isten végső célja a földi életeddel nem a kényelem, hanem jellemfejlődés elérése. Azt akarja, hogy lelkileg felnőj, és Krisztushoz hasonlóvá válj. Krisztushoz hasonlóvá válni nem azt jelenti, hogy elveszíted a személyiségedet, és egyfajta buta klónná válsz. Isten alkotta az egyediségedet, így azt biztosan nem szeretné lerombolni. Krisztushoz hasonlóvá válni jellemalakulást, nem pedig személyiségátalakulást jelent.


Jézus az Igazság


„Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”(Ján.14,6)


Az igazság nem egy elv. Az igazság egy személy: Jézus Krisztus.

Jézus egyik legegyértelműbb és legismertebb kijelentése ez: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”(Ján.14,6)

Figyeld meg, hogy Jézus ezt mondja: "Én vagyok az igazság..." Nem azt mondja, hogy az igazság egy vallás, vagy egy szertartás, vagy szabályok és rendeletek összessége. Ő azt mondja : ”Én”. Tehát, az igazság egy személy.

Ez az, ami megkülönbözteti Jézus Krisztust minden más vallási vezetőtől. A többi vallási vezető azt mondta: „keresem az igazságot”, vagy „tanítom az igazságot”, vagy „rámutatok az igazságra”, vagy hogy „én vagyok az igazság prófétája”. De ekkor jön Jézus, és azt mondja: „Én vagyok az igazság”.

Sokan azt mondják: „Úgy gondolom, Jézus csak egy nagyszerű tanító volt”. De ő nem csak az volt. Egyetlen nagy tanító sem vallaná magát Istennek, ha nem lenne valóban az. Vagyis: vagy arról van szó, hogy Jézus csak ugratja azt 2,3 milliárd embert, akik egy hazugságban hisznek, vagy nem volt teljesen ép elméjű, --- vagy Jézus valóban az, akinek mondja magát.

Mindenki felteszi az életét valamire. Én arra teszem fel az életemet, hogy Jézus az, akinek mondja magát.


Ne hezitálj engedelmeskedni Istennek


"Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat." (Zsoltárok 119:60)

steps.jpg

Ezen a héten, ahogy az engedelmességről elmélkedünk és arról, hogyan tudjuk azt megélni, szeretném, ha megnéznénk József öt cselekedetét, amivel kimutatta engedelmességét Istennek az első Karácsonykor.

Amikor megjelent az angyal József álmában, azt mondta neki: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van." (Máté 1:20b.). Tehát József ezt tette. "József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét" (Máté 1:24.). Nem hezitált, csak megtette.

Ez felfrissítőleg hatott József kapcsolatára Istennel. Amikor Isten mondta, József megtette.

Ha elhiszed, hogy Isten szeret téged és engedelmességben akarod élni életed viszonzásul az ő szeretetére, akkor így kellene reagálnod. Azonnali engedelmességgel élni Isten felé élményekkel és örömmel teli élet.

Lehetőségem nyílt rá, hogy világszerte rengeteg nagyszerű hívő férfit és nőt megismerjek. Mindannyian különböztek egymástól, de egy dolog mindegyikükben közös volt: amikor érezték, hogy Isten azt szeretné, hogy tegyenek valamit, nem hezitáltak. Kiléptek és tették.

1 János 5:3 mondja: "Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek." Tehát ha úgy érzed, hogy Isten valami megterhelőt kér tőled, mi a gond? Általában ez csak halogatás. Ha nem helyesen cselekszünk, annál nehezebb lesz, minél tovább várunk. De ha azt tesszük, amit Isten mond, a legfelfrissítőbb szabadság költözik az életünkbe.Beszéljetek róla!

* Mire hívott el Isten? Telefonálnod kellene egyet? Valamit tenned kellene?
* Akármi is az, most írd le, mondd el Istennek, hogy meg akarod tenni és kérd, hogy adjon erőt hozzá!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése