2017. december 26., kedd

A földi béke azzal kezdődik, hogy befogadod Krisztust

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2:14)

Az évnek ez az időszaka arra tanít, hogy békélj meg Istennel. Itt az idő, hogy találkozz Ővele: "ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét." (Hóseás 10:12b)

Isten nem csak azt szeretné, hogy békében légy vele, azt szeretné, hogy békességben és jóakarattal legyél más emberekkel is.

Az ünnepek sokkal inkább a konfliktusokkal kezdenek megtelni, mint harmóniával. Minden családnak vannak nehézségei: féltékenység, neheztelés, harag és félreértések.

A Biblia azt mondja, "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1:7)

Mikor Krisztus van benned és bennem, akkor Krisztus nem veszekedhet Krisztussal. Nem lehet békességünk a Földön, míg nem a Békesség Fejedelme uralkodik minden ember szívében. Ezért kell megbékélnünk Istennel és a többi emberrel.

Ez azonban azzal kezdődik, hogy Jézust a saját szívedbe fogadod: "Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát" (Galaták 4:4a)

Ez azt jelenti, hogy Jézus jöttének időzítése nem volt véletlenszerű, mert "megvan az ideje minden dolognak az ég alatt" ("Minden, ami történik a világon, Isten időzítése szerint történik - TEV fordítás) (Prédikátor 3:1)

Ne pocsékold el ezt az időszakot. Itt az ideje, hogy Istenhez fordulj. Isten azt mondja: "ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét." (Hóseás 10:12b)

Beszéljetek róla:

* Kinek kéne levelet írnod, felhívnod vagy meglátogatnod, hogy elindítsd a megbékélést?
* Van valaki, akinek meg kell bocsátanod? Van valaki, akitől bocsánatod kell kérned?

Hagytál felbontatlan ajándékot a fa alatt?


"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róma 5:1)

Isten azt mondja: "Nem számít, hogy ki vagy, és honnan jöttél, ha akarsz engem, és kész vagy úgy cselekedni, ahogy mondom neked, az ajtó nyitva áll előtted."


Nem véletlen, hogy most ezeket a sorokat olvasod. Még mielőtt megszülettél volna, Isten már akkor előre látta ezt a pillanatot. Az volt a terve, hogy most néhány másodpercig megragadja a figyelmedet, hogy ezt mondhassa neked: "Láttam az életed minden fájdalmát, és mindvégig szerettelek. Fontos vagy nekem. Jobban szeretlek, mint azt valaha is megérthetnéd. Azért teremtettelek, hogy szerethesselek, és alig várom, hogy te is viszontszeress."

Isten ezt mondja: "Azt szeretném, hogy az életed hátralevő része egyben a legjobb része is legyen. Veled vagyok, érted munkálkodom. Meg akarlak menteni a múltadtól, hogy azt a célt tölthesd be, amiért alkottalak. Az én kegyelmem által akarlak megmenteni. Ha megengeded, hogy ezt megtegyem veled, békességet adok neked általam, velem és a többi emberrel. De ehhez ki kell nyitnod az ajtót és el kell fogadnod a Karácsony ajándékát."

Ha kapnék tőled karácsonyi ajándékot, de sohasem nyitnám ki a csomagot, nagyon csalódott lennél. Ráadásul ez az ajándék értéktelen lenne, hiszen semmi hasznom egy olyan ajándékból, amit sosem bontottam fel.

Te hagytál a fa alatt felbontatlan ajándékot?

Jézus Krisztus Isten karácsonyi ajándéka a számodra. Mégis sokunk számára úgy telnek évről évre a Karácsonyok, hogy sohasem nyitjuk ki a legjobb ajándékot - az Istentől jövő megváltást. Mi értelme egyáltalán ünnepelned, hogy ha a legnagyobb ajándékot úgysem fogod kibontani? Nincs értelme felbontatlanul otthagynod a megbocsátott múlt, a valódi életcél és a mennyei otthon ajándékát.

Jézus Krisztus ezt mondja neked: "A szívedben uralkodó zűrzavar és félelem helyett békességet adhatok neked. Megbocsátást adok a bűntudat, a harag, a szégyen és az irigység helyett. Az aggodalmat és az idegeskedést bizalomra és hitre cserélem. Reményt nyújtok a depresszió és az elkeseredettség helyett. Az ürességet megtöltöm értelemmel és céllal. Világosságot adok a zűrzavar helyett. De nem fogom betörni a szíved ajtaját, neked kell behívnod engem az életedbe."

Isten így szól hozzád: "Nem számít, hogy ki vagy, és honnan jöttél, ha akarsz engem, és kész vagy úgy cselekedni, ahogy mondom neked, az ajtó nyitva áll előtted."

Nem számít, hogy milyen vallásos háttérből származol - akár katolikus, protestáns, zsidó, muzulmán, mormon, buddhista, baptista, hindu vagy ateista vagy, ez nem a vallásosságról szól. Isten nem azért küldte Jézust a világra, hogy vallásossá tegyen, hanem hogy általa személyes kapcsolatod legyen Istennel. Ez a kapcsolat a legfontosabb az életedben.

A következő imádságot évekkel ezelőtt mondtam el, amikor megtettem a döntő lépést és átadtam az életem Istennek. Meglehetősen egyszerű imádság. Ha ezek a szavak tényleg kifejezik azt, amit a szívedben érzel, úgy olvasd most ezeket, mintha Istennek mondanád.

Imádság:

"Drága Istenem, félek, de meg akarlak ismerni téged. Nem értek még teljesen mindent, de köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy akkor is velem voltál, amikor ezt fel sem ismertem. Köszönöm, hogy értem munkálkodsz - hogy nem azért küldted Jézust, hogy elítéljen engem, hanem azért, hogy megmentsen.

Belátom, hogy eddig még azt sem ismertem fel, hogy szükségem lenne egy Megváltóra, de ma el akarom fogadni a Fiad karácsonyi ajándékát. Azt kérem tőled, hogy szabadíts meg a múltamtól, a hibáimtól, a tévedéseimtől, a bűneimtől, a rossz szokásaimtól, a fájdalmaitól és a csalódásaimtól. Ments meg engem magamtól.

Kérlek, ments meg engem azért, hogy a te céljaidat szolgálhassam. Meg akarom érteni, miért helyeztél ide a Földre. Be akarom tölteni azt a küldetést, amire alkottál. Meg szeretném tanulni, hogyan tudlak szeretni, bízni benned és kapcsolatban lenni veled.

Békességben akarok lenni veled, Istenem, szükségem van arra, hogy békét teremts a szívemben. Vedd el tőlem a stresszt és az aggódást, és tölts be a szereteteddel. Segíts, hogy én is segíthessek másoknak megtalálni a békességet veled és egymással. A te nevedben imádkozom, Ámen."


Készíts egy "Nem teszem" listát 2013-ra!


"Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek; ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk."

(Filippi 3:15-16.)Képzeld el, hogy Isten azért teremtett téged, hogy ennek a kornak a Michelangelo-ja légy, de te mindig olyan dolgokkal -jó dolgokkal- vagy elfoglalva, amik a festés és szobrászat közelébe se visznek téged.

Nem hagyhatod el Isten tervét és alakítgathatod az életed, mert így csak értéktelenebb dolgokat hajszolsz.

Micsoda csalódás lehet ez Istennek, te és minden ember, akik áldottak lehetnétek, ha az eredeti célotokra fókuszálnátok!

Ma csinálj egy listát azokról a dolgokról, amiket nem fogsz megtenni 2013-ban! Töltsd meg a listát olyan dolgokkal, amikről tudod, hogy nem passzolnak Isten céljaival az életedre vonatkozóan vagy amikről azt gondolod meg kell tenned, de Isten nem mondta hogy tedd meg.

Kérd Istent, hogy mutassa meg, mik azok a dolgok, amiket az ő akarata szerint meg kell tenned, aztán pedig minden mást tegyél át a "Nem teszem meg" listára! Utána menj tovább a cél felé, hogy megnyerd a díjat, amit Isten neked szán. (Filippi 3:14.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése