2017. december 3., vasárnap

Biblikus engedelmesség: szeretet+bizalom+cselekvés

„Ha szerettek engem megtartjátok parancsolataimat.” Jn 14:15


A szezon közepén, a nagy sürgés-forgásban álljunk meg egy kicsit, tartsunk egy kis szünetet és képzeljük el milyen volt az első karácsony. Beleképzelted már magad valaha József helyzetébe? Itt egy fickó, aki hirtelen rájön, hogy a menyasszonya állapotos, aki mellesleg azt állítja, hogy egy angyal látogatta meg és a gyermek Istené. És még el is várta tőle, hogy mindezt elhiggye.

József egész világa teljesen a feje tetejére állt. Nem ebbe az irányba kellett volna alakuljanak a dolgok, nem erre számított. Ennek semmi értelme sincs.

Ismerős az érzés? Neked talán éppen a pénzügyi helyzeted fordult hirtelen rossz irányba, vagy a munkahelyeden az elbocsátások réme fenyeget, vagy éppen most értesültél valamely családtagod súlyos betegségéről? Hogyan fogod kezelni a kialakult helyzetet? Mihez kezdesz akkor, amikor a dolgoknak az életedben nem látod az értelmét?

József hozott egy döntést. Eldöntötte, hogy azt fogja tenni, amit Isten mond neki, és ez a hozzáállás mindent megváltoztat. József az engedelmesség útját választotta, még akkor is, amikor nem értette mi történik.

Ma az „engedelmesség” szó negatív jelentést hordoz. Egy erőltetett, akaratunkkal ellenkező döntésként fogjuk fel, melyben olyasvalamit teszünk, amit nem akarunk azért, mert félünk a büntetéstől.

De ez nem az a fajta engedelmesség, amiről Isten Igéjében szó van. Engedelmesség a Bibliában azt jelenti: szeretet+bizalom+cselekvés.

A szeretettel kezdődik, ahogyan Jézus mondja a János 14:15-ben: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat.” Az engedelmesség onnan ered, hogy tudod Isten szeret téged és te viszont szereted Őt.

Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az engedelmesség azt jelenti, hogy félni kell Istentől, viszont Isten szeretné, ha észrevennénk és meglátnánk, hogy a Neki való engedelmesség ezt jelenti: szeretni Őt. És a szeretetből bizalom fakad. Ha bízol abban, amit Isten mond neked és elhiszed, hogy Ő szeret téged, akkor ez tettekhez fog vezetni.

Mind a háromnak egyszerre kell meglennie, hiszen a tettek szeretet nélkül csak üres vallásoskodást eredményeznek, a szeretet tettek nélkül pedig puszta szöve

József az Istennel ápolt kapcsolata miatt képes volt elfogadni, amit Mária és az angyal mondtak neki. Tudta, hogy Isten szereti őt és ő is szerette Istenét. Bízott az Úrban és úgy döntött megteszi, amit Isten mond neki. Emiatt lehet József élete manapság is követendő példa.

Beszéljünk róla:

* Min alapszik az Istennel való kapcsolatod: szereteten vagy félelmen?
*

Hogyan jellemeznéd az Istenbe vetett bizalmad mértékét?
Honnan tudom, hogy a Biblia hiteles és igaz?

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… 2 Tim 3:16

Isten igazságát Isten Igéjén keresztül ismerhetjük meg. Ha egy bibliai igazságot fedezek fel, honnan tudhatom, hogy az tényleg igaz?

Egyrészt, külső bizonyítékok igazolják a Biblia megbízhatóságát. Ha csak a Biblia megírása és az utána következő 70 év intervallumát vesszük figyelembe, a Bibliának 5366 példánya jött létre. Ez tehát megdönti azt a nézetet, hogy a Biblia változott a generációkon és a különböző nyelveken keresztül.

Külső bizonyítéknak számítanak a régészeti felfedezések is. Történészek régen azt állították, hogy Salamonnak nem lehetett annyi lova, amennyiről a Biblia ír, de később többezres istállót fedeztek fel egy régészeti ásatás során.

Másrészt, magában a Bibliában is van ún. belső bizonyíték arra, hogy teljesen megbízható és hiteles. Egy bírósági ügynél ha az ügyésznek egy vagy két szemtanúja van, elég nagy esélye van arra, hogy az ügyet megnyerje. A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival: Mózes jelen volt, amikor a vörös tenger szétvált, Józsué látta, ahogy Jerikó fala leomlott, a tanítványok pedig látták Jézust miután feltámadt.

A belső bizonyítékok közé tartozik az a tény is, hogy a Biblia egy történetet megegyező pontosággal mond el annak ellenére, hogy 1500 éven át 3 különböző kontinensen 40 különféle szerző által jött létre. Ez egy emberi lénynek lehetetlen lett volna. Azonban nagyszerűen példája annak, hogy Isten mire képes.
Isten terve születésünk előtt kezdődött

"Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké." Lk.1:54-55

Senki sincs, aki örökre melletted lesz, csak Isten.

Az emberek meg fogják szegni a nekünk tett ígéreteiket. Ez majdnem biztos. Már sokszor tapasztalhattuk. De Isten mindig megtartja, amit ígér. Senkire nem számíthatsz örökre, csak Istenre.

Mária a Lukács 1-ben Isten hűségének bizonyosságával fejezi be dalát. Az 54-55. versekben Mária azt mondja: "Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."

Mit jelentett ki? Miről énekelt Mária? Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy az egész világ meg lesz áldva általa, mert Isten az ő családjába fogja elküldeni a Messiást. Isten megtartotta az ígéretét; 2000 évvel azután, hogy kijelentette tervét Ábrahámnak, most kijelentette Máriának, hogy mi az ő szerepe Isten tervében.

Mária tudta, hogy az ő története és életének célja sokkal születése előtt kezdődött. Valójában sok száz évvel Mária születése előtt Ézsaiás próféta megmondta: "Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el" (Ézs. 7:14).

Isten eltervezte az életed már sokkal a születésed előtt. Eltervezte már a teremtéskor. A 139. zsoltárban ezt olvashatjuk: "könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük" (16. vers). Isten céllal teremtett, és ez a cél egy hosszú terv része, ami születésed előtt kezdődött és halálod után végződik. Istenben bízva teljesítheted.

Miért? Mert a Messiás eljött Márián keresztül és meghalt a bűneinkért, ahogy Isten megígérte. Ezért teljesíthetjük be a célunkat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése