2017. január 24., kedd

A napod legfontosabb része


"Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak." (Zsoltárok 5:4)

Bármelyik orvost kérdezed, meg fogja mondani neked, hogy a nap legfontosabb étkezése a reggeli, mert az, ahogy a napodat kezded, alapvetően befolyásolja a nap többi részét. Ez pedig nem csak fizikailag, hanem lelkileg is igaz.

Éppen ezért a nap legfontosabb része az az idő, amit egyedül töltesz Istennel. Az, hogy a reggeledből időt szánsz arra, hogy Istennel legyél, meg fogja határozni azt, ahogy viselkedsz, és ahogy reagálsz a nap folyamán az eseményekre, személyekre.

Lehet ez öt perc, vagy harminc, van azonban négy fontos dolog, amit jó, ha végigcsinálsz ebben az időben. Ezek a dolgok rá fognak hangolni a napra lelkileg.

1. Olvasd Isten Igéjét. Nem kell sokat olvasnod: annyit, amennyi elég ahhoz, hogy Isten szólhasson hozzád. Isten csodálatos módon fogja használni az Igéjét az életedben. Ézsaiás próféta ezt mondta: "Az én Uram, az ÚR, megtanított engem mint tanítványát beszélni." (Ézsaiás 50:4) El sem tudom mondani, hányszor olvastam olyat a reggeli csendességemben, amit szinte szó szerint meg kellett osztanom valakivel később a nap folyamán.

2. Légy csöndben Isten előtt. A zaj az egyik leggyakoribb stresszforrás az emberek életében. A testednek szüksége egy bizonyos mennyiségű csendre, és le kell tudnod faragni időt az életedből erre a csendességre. Sokkal kevésbé leszel feszült, ha a napodat az Istennel töltött csendességgel kezded.

"A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!" (Ézsaiás 30:15) A legrosszabb, amit reggel tehetsz, hogy felkelés után rögtön megnézed az e-mailjeidet, vagy bekapcsolod a híreket. Szükséged van rá, hogy gondolkodj egy kicsit az Istentől kapott örömhíren, mielőtt elkezded rossz hírekkel megtölteni a fejedet.

3. Beszélgess Istennel. Figyelj, nem azt mondom, hogy "beszélj Istenhez", hanem hogy "beszélgess" Vele. Az ima beszélgetés, nem egyirányú utca, és egyáltalán nem a szavaid mennyisége az, ami az imát hatásossá teszi. Az a lényege, hogy megoszd Istennel, ami a szíveden van – az érzéseidet, a kétségeidet, a gondolataidat, az imádatodat. Egyszerűen beszélgess Istennel, és várj, amíg válaszol.

4. Tekintsd át a napodat és a céljaidat Istennel. Szánj rá időt, hogy végigmenj a napodon, a céljaidon, amiket el akarsz érni, és a teendőiden. Rengeteg vers van a Példabeszédekben, ami az Istennel közös tervezésről szól, és arra tanít, hogyan számláld a napjaidat, vagyis arra, hogy jól bánj az időddel, és tudd, merrefelé haladsz.

Célokat felállítani könnyű, de ha nem ismétled át őket naponta, soha nem fogsz teljesíteni egyet sem. Vagy ahogy én szeretem mondani: "Ha nem nézem át újra meg újra, akkor teljesen szem elől vesztem." Ezért mindenképpen szánj időt arra a csendességedben, hogy újra és újra végiggondold a víziót, amit Isten szeretne adni.


Isten a Bibliát adta a számunkra, hogy megváltoztasson


„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2.Timóteus 3:16-17)

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a legjobb Biblia fordítás. Azt válaszoltam: „Ha az életedbe fordítod le.” Ez az, amiről minden bibliatanulmányozás szól. Ha nem fordítod le, ha nem ülteted át az életedbe Isten Igéjét, akkor nem Isten szándéka szerint tanulmányozod a Bibliát.

Isten nem csupán azért adta számunkra a Bibliát, hogy informáljon, hanem hogy átformáljon minket. A szívünket kellene tágítania, nem a fejünket. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1:22) – írja Jakab apostol a levelében.

Más szavakkal Isten azt akarja, hogy a hit cselekvéssé váljon.

Isten a célját a Bibliával, még világosabbá tette: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2.Timóteus 3:16-17)

A Biblia célja több mint megmutatni, hogy mi a rossz az életünkben, vagy, hogy megmutassa, hogyan kellene élnünk. Isten azért adta az ő Igéjét, hogy radikálisan átformálja az életünket.

A Biblia többféleképp is nyilatkozik saját magáról. Például hívja kalapácsnak, kardnak és sarlónak. Ez mind olyan szerszám, amikkel valami nagyon látványos és erőteljes változást lehet előidézni. Istennek az a szándéka a Bibliával, hogy drámai változást idézzen elő az életünkben.

A Biblia Isten igazságát úgy is leírja, mint tej, víz, kenyér. Mit jelentenek ezek a dolgok a gyakorlatban? Azt, hogy ha nem táplálkozol velük rendszeresen, akkor meghalsz. Sosem volt tervben, hogy a Biblia nélkül éljünk.

A Biblia nélkülözhetetlen az életünkben, mert ez éltet. Valójában a Biblia úgy is beszél Jézusról, mint az Isten Szaváról. János 1:14 azt mondja: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Isten az élő Igét – Jézust – azért adta, hogy megteremtse és bevégezze benned a hitet, és azért adta az írott Igét, hogy felkészítsen arra, hogy meg is tudd élni a hited.

Beszéljetek róla –

* A Biblia több mint puszta bölcsesség vagy információ tárháza. Mit látsz az életedben, hogyan használja Isten a Bibliát arra, hogy átformáljon?
* Jézus Isten Igéje. Beszéljétek meg, hogy a Bibliával való kapcsolatod hogy határozza meg a Jézussal való bensőséges kapcsolatodat.


Isten előbb választott téged mint te Őt


"Kedves barátaim, az Atya Isten már réges-régen kiválasztott és tudta, hogy gyermekei lesztek." (1 Pt. 1:2 - LB fordítás)

Isten sokkal azelőtt kiválasztott téged, minthogy te választottad Őt. Ő kezdeményezett. A Good News angol bibliafordítás ezt így írja: "Isten céljainak megfelelően lettetek kiválasztva."

Miért választana Isten téged vagy engem, hogy családja része legyünk? Mert Ő a szeretet Istene; Ő a kegyelem Istene. Minél többet megértesz a kegyelemből, annál jobban el leszel ámulva tőle.

Isten választott téged. Megérdemelted? Egyátalán nem. Megérdemled, hogy a mennybe kerülj? Abszolút nem! Elég jó vagy, hogy Isten családjába kerülj? Nem. Ő választott ki téged. És ez egy igazán jó hír.

Milyen alapon választott téged? Az 1. Péter 1:3 azt írja: "nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre."

Isten nem a te teljesítményed, hanem az ő kegyelme alapján választott téged. Soha nem fogod kiérdemelni. Soha nem fogod megérdemelni. Nem dolgozhatsz elég keményen érte. Nem lehetsz elég tökéletes.

Csak Isten kegyelma és irgalma az okat annak, hogy a világmindenség Teremtője azt mondja, "A családomba akarlak fogadni." Ha ez nem bátorít téged, akkor jobb, ha ellenőrzöd a vérnyomásodat.

Beszéljetek róla:

* Hogyan változtatja meg az életmódodat a kegyelem megértése? Ahogyan másokat szeretsz?
* Elmondhatod magadról, hogy könyörületes ember vagy? Mi bizonyítja ezt az életedben?

Mi az igazi megbocsátás

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23,34)


A megbocsátást a mi kultúránkban talán sokszor nem jól használjuk, nem alkalmazzuk megfelelően és félreértjük. Azt hisszük, tudjuk, miről szól a megbocsátás, de igazából nem így van. Mielőtt tovább olvasol, szánj egy percet arra, hogy eldöntsd, a következő állítások közül szerinted melyik igaz és melyik hamis:

1. Addig nem kell megbocsátani valakinek, amíg ő ezt nem kéri tőlünk.
2. A megbocsátás magában foglalja azt is, hogy a velünk vagy másokkal szemben elkövetett sérelmet és fájdalmat nem tekintjük olyan nagynak vagy súlyosnak, mint amilyen valójában.
3. A megbocsátás azt jelenti, hogy a bizalom és a kapcsolat újra helyreáll a két ember között.
4. Addig nem bocsátottál meg igazán, amíg nem felejtetted el a téged ért sérelmet.
5. Amikor látod, hogy valakit megbántottak, kötelességed megbocsátani annak, aki őt megbántotta.

Amikor olvasod a Bibliát és látod, hogy Isten mit mond a megbocsátásról, rájössz, hogy a fenti 5 állítás mindegyike hamis. Te hogyan oldottad meg?

A következő pár napot arra szánjuk, hogy megnézzük, mi is az igazi megbocsátás, ugyanis a legtöbb ember nem értelmezi azt helyesen.

Először is, az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nincsenek kikötések hozzá, nem tudod kiérdemelni vagy megérdemelni, és nem alkudhatod ki. A megbocsátás nem azon alapszik, hogy valaki megígéri, hogy soha többé nem tesz meg valamit. A megbocsátás tőled indul ki valaki más felé, függetlenül attól, hogy ő kér téged erre vagy sem.

Amikor Jézus átszegezett kezekkel a kereszten függött és azt mondta, "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23,34), senki sem kérte a megbocsátást. Senki nem mondta, hogy "Kérlek, bocsáss meg nekem, Jézus, azért, amit Veled tesznek." Ő maga ajánlotta fel a megbocsátást, Ő maga kezdeményezte.

Másodszor, a megbocsátás nem kisebbíti a sérelem súlyosságát vagy nagyságát. Amikor valaki bocsánatot kér és te azt mondod, "nem nagy dolog, nem bántottál meg", akkor azzal valójában a megbocsátást bagatellizálod el. Ha lényegtelen és nem nagy dologról van szó, akkor nincs szükség bocsánatkérésre vagy megbocsátásra.

A bocsánatkérés és megbocsátás a "nagy dolgoknál" fontos. Ha valamilyen dologgal kapcsolatban tényleg meg kell bocsátani, akkor nem szabad elbagatellizálni azt, hogy valaki bocsánatot kér tőled. Nem szabad azt mondanod, hogy "nem nagy dolog", mert igenis az! Ha tényleg nem nagy dologról van szó, akkor csak mondd ezt: "nem kell bocsánatot kérned". Ha azonban komoly dologról van szó, akkor azt el kell ismerned.

Nagyon sok "nagy dolog" van az életben. Nem vetted észre? De különbség van aközött, hogy megsértettek és aközött, hogy valami rosszat követtek el ellened. Ha megsértettek, megbántottak vagy megsebeztek, akkor abban az esetben inkább türelemre és a helyzet elfogadására van szükség, nem megbocsátásra, mert aki azt ellened elkövette, nem szándékosan tette. Ha azonban valami rosszat követtek el ellened, akkor megbocsátásra van szükség.

Beszéljünk róla:

* Mik azok a sérelmek, amik miatt várod, hogy bocsánatot kérjenek tőled, pedig csak egyszerűen el kellene fogadnod a helyzetet?
* Miért olyan nehéz annak megbocsátani, aki nem kéri, hogy bocsáss meg? Hogy tudsz ezen túllépni?
* Hogy változik meg a megbocsátáshoz való hozzáállásod akkor, amikor arra gondolsz, hogy Jézus Krisztus hogyan bocsátott meg neked?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése