2017. április 15., szombat

A változás feltétele az igazság megismerése


"Mivel hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." Efézus 4:21-24


Nem fogod megváltoztatni az életedben azokat a dolgokat amelyekről tudod, hogy tökéletlenek, csak ha megismered az igazságot. A változás feltétele, hogy megismerd az igazságot.

Jézus azt mondta: "megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (János 8:32) Nem leszel szabad, amíg meg nem ismered az igazságot. A személyes változás titka nem egy gyógyszer, program vagy módszer. Ez nem terápia, könyv, vagy egy szeminárium. Ez nem pozitív gondolkodás, vagy pszichológia. A személyes változás próbája az igazságban van. Meg kell ismerned, és szembe kell nézned az igazsággal magadról, Istenről és a kapcsolataidról, mielőtt változni tudsz.

Minden önpusztító magatartás mögött az életedben ott egy hazugság, amit elhiszel. Ha mélyen adósságban vagy most, az azért van, mert elhittél néhány hazugságot. "Terhelhetem a számlámat örökké, és megúszhatom". Valóban? "Kell nekem ez a ház!" Tényleg? Valóban kell, hogy a tiéd legyen? Igaz ez? Be tudod bizonyítani?

Folyamatosan hazudunk magunknak. De ha változni akarsz, szembe kell nézned az igazsággal.

Jézus azt mondta, az igazság megszabadít. De először nyomorulttá tesz! Nyomorulttá tesz mindaddig, amíg tagadod. Amint elkezdesz őszinte lenni az igazsággal, önmagaddal és minden mással kapcsolatban az életedben, elkezd megszabadítani.

Ki az igazság? Jézus azt mondta: "Én vagyok az igazság". Nem "nálam van". Nem "mutatom az utat". Nem "tanítom az utat". Ő azt mondta, "Én vagyok az, Én vagyok az igazság"

Bízhatsz a szavában. Az ő szava a Biblia.

A Biblia négy dologra jó: "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." (2Timóteus 3:16-17)

A Biblia olyan, mint egy ösvény. Megmutatja, hogy merre, és hogyan haladjunk rajta. Megmutatja, mikor térünk el tőle, és hogy hogyan jussunk vissza rá. Amikor Isten igéjét használod, hogy megmutassa merre, és hogyan menj, megadja az utasításokat és a tudást, amire szükséged van, hogy megváltoztasd az életed.

Beszéljünk róla:

* Mi az az életedben, amit úgy adsz elő mintha nem lenne probléma, pedig változásra szorul?

* Hogy állsz önmagad felfegyverzésével a Biblia tanulmányozásán keresztül?


A zsákutcák Isten tervéhez tartoznak

Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat (2 Kor.1,8-9)

Amikor az álmod elérése nehézről lehetetlenné válik, amikor reménytelennek tűnik a helyzet ­?? gratulálok! Jó úton jársz!

Maga Pál apostol is került már zsákutcába: "Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat."(2 Kor.1,8-9)

Ha Isten képes halott embereket fizikailag feltámasztani, akkor képes olyan embereket is feltámasztani, akik érzelmileg halottak. Ő képes egy halott házasságot is újjáéleszteni. Képes újraindítani egy bukott karriert. Téged is új életre tud kelteni egy egészségügyi problémádból. Ha az Úr képes a holtakat feltámasztani, akkor Ő mindenre képes.

Ábrahám esetében az Úr azt mondta: „Azt akarom, hogy egy nemzet atyjává légy”, de Ábrahámnak egészen addig kellett várnia, míg 99 éves nem lett, ekkor született meg az első gyermeke. A Biblia Ábrahám helyzetét úgy mutatja be, mely nemhogy nehézzé, hanem egyszerűen lehetetlenné válik. Mikor a testére nézett, azt mondta: „Ez képtelenség!” Aztán a feleségére nézett, és azt mondta: „Még nagyobb képtelenség!”

De Sára teherbe esett, és ők együtt nevettek. Amikor a gyermek megszületett, Izsáknak nevezték el, ami nevetést jelent. Isten gyakran engedi, hogy a problémáink ellehetetlenedjenek. A tanítványok úgy döntöttek, hogy követik Jézust. Úgy tudták, hogy ő a Messiás, de a következő dolog, amivel szembesültek, az az volt, hogy Jézus a kereszten függ, holtan. A tanítványok zsákutcába kerültek volna? Három napig ez így tűnt, de aztán Jézus feltámadt a sírból.

Amikor zsákutcába kerülsz, akkor talán azt kérdezed: „Istenem, mégis mi történik? Elvétettem az akaratod? Vagy a terved? Netán elvétettem az elképzelésed?” Emlékezz rá, hogy a zsákutcák az Isten terveihez tartoznak az életedre nézve.

Mi legjobb válasz a zsákutcákra nézve? „Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít.” 2Kor.1,10


Beszéljetek róla

* Volt már úgy, hogy félreértetted Isten tervét, mert azt hitted, hogy elhagyott téged (amikor a problémád gyakorlatilag ellehetetlenedett )?
* Kérd Istent, hogy segítsen bíznod benne és a szabadítása ígéretében.

Hogyan csillapítsd lelki szomjúságodat?

"Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne" (Jn 4,13-14)
Ha elégedetlen vagy az életeddel és teljes, tartalmas életet akarsz élni, ne keresd tovább az elégedettség forrását Jézuson kívül.
Folyton kutatva próbáljuk megtalálni azt, ami életünket boldoggá és jelentőssé teszi. Azt gondoljuk, "ha ezt a fajta ruhát viselhetném, menő lennék; ha lehetne plasztikai műtétem, és igazíthatnék egy testrészemen, az életem nagyszerű lenne; ha megkaphatnám azt az állást, elégedett lennék."
A Biblia azt mondja Jeremiás könyvében: "Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet." (Jer 2,13)
Nemcsak elutasítjuk Istent és nem számítunk rá, hogy gondoskodjon szükségleteinkről és megnyugvással töltse be életünket; mi magunk próbálunk gondoskodni szükségleteinkről. A víztartók, amiket vájtunk, a karrier, a jó külső, vagy egy golfjátszma, nem fogják megtartani a vizet.
János evangéliumában Jézus azt mondja: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne."
A bűn olyan, mint a kábítószer. Csak még jobban vágysz utána! Ha nem hiszed, kérdezz meg bárkit, aki már nézett pornográf filmet - egy nem elég. Ha a receptre felírt gyógyszereknek vagy rabja, tudhatod, hogy egy pirula nem elég. Ha dührohamokkal küzdesz, nem csak egyszer tör ki belőled a düh. A bűn mindig újabbat szül, hogy kielégíttess.
De Jézus élő vizet kínál, ami állandóan csillapítja szomjúságodat.
Ha elégedetlen vagy az életeddel lelki szomjúság gyötör. És az egyetlen, aki meg tudja szüntetni ezt a szomjúságot az, aki azt mondta: "Szomjazom." Jézus szomjazott a kereszten, ezért nem kell neked szomjaznod. Ő megfizetett azért, amiért neked nem kell megfizetned. Szomjazott, hogy neked ne kelljen többé szomjúságtól szenvedned.
Beszéljetek róla:
  • Jézus milyen formában "buzgó víz forrása" valaki életében?
  • Te mennyiben támaszkodtál önmagadra, hogy az életet olyan tartalommal töltsd meg, amit csak Jézus tud megadni?
Számítasz Istennek: Isten figyel rád


„Akik ezt látták, mind zúgolódtak és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg.” (Luk. 19:7 MBT)

Nem számít, hogy más emberek mit mondanak rólad, ami igazán lényeges, az az, hogy Isten hogyan gondolkodik felőled. Mindenki bűnösnek nevezte Zákeust, de Jézus megerősítette őt, néven szólította és a „tiszta” jelzővel illette.
Mindenki panaszkodott Jézusra, hogy ezzel az emberrel vacsorázik, de Jézus nem foglalkozott ezekkel. Ő határozottan megerősítette Zákeus identitását velük szemben és azt mondta:

”Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Luk. 19: 9-10 MBT)


Amikor Jézus Zákeust Ábrahám fiának nevezte, akkor azt fejezte ki, hogy „ő is egy közülünk; ő is tagja a családnak”
Amikor rájössz arra, hogy mennyire számítasz Istennek, hogy fogsz erre válaszolni? Pontosan azt kellene tenned, mint amit Zákeus is tett. Egyszer csak lejött a fáról, és örömmel befogadta a szívébe Jézust.
Zákeus találkozott Jézus szeretetével és ez megváltoztatta őt. Ez az ember, aki másokat egy életen át csak rászedett, rögtön előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Luk. 19:8 MBT) A legönzőbb ember a közösségben ezt mondta, „adni fogok,” olyan emberré vált, aki a legnagylelkűbb ember lett a közösségben. Egyedül Isten képes ilyet tenni.

Honnan tudod azt, hogy őszintén találkoztál Jézussal? Abból, hogy a magatartásod változik. Egyszeriben segíteni akarsz az embereken. Bőkezű akarsz lenni. Segíteni szeretnél a szegényen, a szomszédaidon, a barátaidon. Adni szeretnél.
A továbbiakban már nem rólad szól az élet. Olyanná válsz, mint Krisztus – bőkezű, adakozó, önzetlen.

Nem tudom, hogy most éppen hol érzed magad – fenn a fán, kifelé tartasz az ágak közül anyagi téren vagy a kapcsolataidban vagy egészségedet illetően. Bátorítalak, hogy ugorj le a fáról, egyenesen Isten kezébe, aki szeret téged, lát téged, ismer téged, akar téged és számol veled.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése