2017. december 14., csütörtök

A GYŐZELEM ÖRÖMET SZEREZ A MENNYBEN

  "Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre." (Lk 15:7)
 
  Sátán állandóan azon mesterkedik, hogy az emberi elme feletti uralmat megszerezze, ám Isten angyalai szakadatlanul azon fáradoznak, hogy a lankadt kezeket erősítsék, a remegő térdeket kiegyenesítsék ott, ahol Istent hívják segítségül. Isten minden gyermekéhez szól az ígéret: "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7:7-8)
  Az Úrnak mindig voltak igaz szívű követői, nők és férfiak, akik áldozattal erősítették meg a szövetséget. Nem tértek le a becsületesség útjáról. Folt nélkül őrizték meg magukat a világtól, és az élet fénye vezette őket, hogy legyőzzék ádáz ellenségüket. Az emberi lények ki akarják-e venni részüket a Sátánnal szembeni harcból? Ha ezt teszik, akkor Sátán biztosan elfut tőlük. Az angyalok, akik megteszik érted mindazt, amire te nem vagy képes, együttműködésedre várnak. Várnak arra, hogy válaszolj Krisztus hívására. Közeledjetek Istenhez és egymáshoz! Akaratoddal állj Isten akarata mellé, óhajoddal, csendes imáddal, a sátáni ténykedésekkel szembeni ellenállásoddal maradj mellette! Amíg az az óhajod, hogy ellenállj az ördögnek, és ezért őszintén így imádkozol: szabadíts meg a kísértéstől, amilyen a napod, olyan lesz az erőd.
  A mennyei angyalok munkája az, hogy közel jöjjenek a megfáradthoz, a megkísértetthez, a szenvedőhöz. Hosszan és állhatatosan dolgoznak azért, hogy megmentsék a lelkeket, akikért Krisztus meghalt. Amikor a lelkek nagyra értékelik lehetőségeiket, és értékelik a küldött mennyei segítséget, akkor majd válaszolnak a Szentlélek értük végzett munkájára; s mikor akaratukkal Krisztus akarata mellé állnak, angyalok viszik sietve a jó hírt a menny felé, és jelentik azokat a sikereket, melyeket a lelkeknél elértek, akikhez küldettek, és a mennyei sereg együtt örül velük. (Review and Herald, 1899. július 4.)ADVENTI ÖLTÖZTETÉS

"Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt. Az Úrnak angyala pedig ott áll." Zakariás 3,5

A vetkőztetés csak egy "és". A többi következmény. "És ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!" Az öltöztetés a fejünkkel kezdődik. Tiszta süveg, tiszta gondolkozásmód anélkül, hogy akarnád. A megtérés a gondolkozásmód középpontjában van. Rajtad van-e már a tiszta süveg? Másképp gondolkozol már dolgokról? Ézs 61,11 beszél a ruhákról: "Mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül." Hazugság palástja helyett az igazság palástja van rajtad. Fölötte van az üdvbizonyosság. Ugyanaz az illető Jézus váltsághaláláért Isten előtt teljesen igaz. Boldog a menny egyetlen bűnös ember megtérésén. Szeretnéd-e átélni, hogy örül rajtad a menny? Ha komolyan világosságra hozol minden rejtett bűnt az életedből, már rajtad van a fehér ruha. Tiszta süveg, tiszta ruhák, az igazság palástja. Az Úr angyalának jelenlétében örülnek. A tékozló fiúnak a hazamenetel volt a nehéz. Amint hazaért, az atya átölelte, parancsot adott a szolgáknak: hozzátok a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira. És elkezdődött az öröm. Ha igazán megtisztíthatott az Úr, akkor járhatsz Vele, és lehetsz a szolgája ezen a földön. Jósua boldog ember. Te is az vagy? Örömöket szerezhet magának az ember, de boldog nem lesz. A boldogság és a tisztaság komolyan összefügg. Jézus nem csak király, hanem főpap is, aki a kereszten áldozott. Akarsz-e Isten embere lenni, akinek parancsolhat az Úr, és akin keresztül cselekedhet?


Krisztus mindenkié
    
     És felelvén az angyal, monda néki: A Szentlélek száll tereád és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
     Lukács 1, 35.
    
     Az angyal e szavakat Szűz Máriához intézi, hogy örüljön a gyermeknek és eresszen szélnek minden félelmet és szomorúságot. De nem Mária az egyetlen, aki ezt az igét magára veheti; nekünk is jussunk van hozzá. Ezért bár anyja csak Mária volt, királyi uralmának mi is polgárai vagyunk. Jaj volna, ha nem így volna! Mindenestül ideigvalók vagyunk s létünk arasznyi. Hiszen micsoda negyven esztendő, ötven esztendő, vagy akár száz esztendő? Csak annak jó, aki a Krisztus örök országának polgára. Az se volna csoda, ha mindig táncolna örömében.
     Az angyal prédikációja tehát arra való, hogy eszünkbe vétesse, egyben megenyhítse ezt a bűnnel s halállal-teli mulandó életet. Ezért hirdeti Krisztus országát, melyhez fogható nincs, mert örök és végtelen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése