2017. augusztus 21., hétfő

BUKTATÓK

„...vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat!" (Ézsaiás 57:14)

Ahhoz, hogy betölthesd Istentől kapott rendeltetésedet, szembe kell nézned jellemed gyenge pontjaival, úgy kell tekintened rájuk, mint botlást okozó kövekre, és el kell távolítanod őket. Íme, a hat leggyakoribb közülük: 1) Büszkeség. Lelki gőg vagy a gazdagságoddal való kérkedés - Isten mindenfajta büszkeséget gyűlöl. Az Ő igéje ezt mondja: „...alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál" (Filippi 2:3). A büszkeség taszította le a Sátánt a mennyből, ahol az angyalok fejedelme volt, és téged is letaszít, ha hagyod. 2) Bizonytalanság. A bizonytalan emberek nem hajlandók kockázatot vállalni. Panaszkodnak a sorsuk miatt, de félnek megragadni a lehetőséget a változásra, és tenni valamit. Ragaszkodnak a megszokott kényelmükhöz. Mi a megoldás? Hitben kilépni, és bízni Istenben! 3) Szeszélyesség. A hangulatemberek olyanok, mint a szél, nem tudhatod, hogy merről fognak fújni. Nem lehet számítani rájuk. Soha nem épülhet bizalom olyan emberre, aki ingatag. 4) Perfekcionizmus. A perfekcionista a tökéletesség megszállottja, mindig hibátlan eredményt akar elérni. Ez megfojtja kreativitását, és mindenki mást is elhallgattat. A betegesen tökéletességre törekvő ember, nem tudja magát elfogadni, ezért nehéz számára, hogy bárki mást is elfogadjon. 5) Túlérzékenység. A túlérzékeny ember mindig a sebeit nyalogatja, és önmagába néz, így aztán érzéketlen mások szükségeire. Ironikus módon az ilyen emberek sohasem értik meg, hogy miért olyan magányosak. 6) Borúlátás. Borúlátó emberekkel nehéz egy légtérben lenni. Személyiségük nemet mond az életre úgy általában, ezért az emberek rendszerint kerülik őket, mint a pestist. Felismered ezeket a botlást okozó köveket az életedben? Ha igen, imádkozz, kérd Isten segítségét, és kezdd eltávolítani őket!

Figyeld a jeleket!

„Tanuljatok tőlem… és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté 11:29 KJV)

A kiégés jelei a következők lehetnek: harag, ingerlékeny viselkedés, megrögzött szokások, elsietett döntések, csalódottság, alacsony morál és depresszió. Idetartozhat még az erkölcsi bukás is, mert amikor szomjunkat nem a megfelelő módon csillapítjuk, akkor az más forrásokból keres enyhülést. Nem furcsa, hogy olyan emberek, akik képesek nagyvállalatokat vezetni és komplex költségvetést kidolgozni, nem érzik meg, mikor van szükségük szünetre, és nem tudják felmérni, hogyan használják forrásaikat úgy, hogy ne merítsék ki azokat? Ha bölcs vagy, akkor nemcsak a találkozókat jegyzed be a naptáradba, az időbeosztásodba betervezed a pihenő időt is. A jól időzített pihenés visszaadja energiádat, megőrzi képességeidet, így teljes kapacitással tudsz tevékenykedni. Másrészt, ha túl sok minden köti le figyelmedet, akkor ez elszívhatja örömödet, és végül alul fogsz teljesíteni! Miért rohangálunk körbe-körbe, míg a föld alá nem kerülünk? Nem vagyunk tudatában annak, hogy lelkünknek szüksége van pihenésre, nem vesszük észre a kiégés árulkodó jeleit? Olyanok vagyunk, mint az a sofőr, aki annyira el van foglalva azzal, hogy hová tart és hogyan tudna leggyorsabban eljutni oda, hogy észre sem veszi, hogy a motor zörög, a gumik eresztenek, és az üzemanyagtank csaknem üres. Aztán, amikor az autó lerobban, azt kérdezi: „Mi történt?” A válasz – oda kellett volna figyelnie a jelekre! És neked is oda kellene!


Isten szuverenitása


„Bizony, tőle, általa és érte van minden.” (Róma 11:36)

Ha elismerjük Isten szuverén uralmát minden felett, az nem tesz minket magatehetetlen bábukká, és nem mentesít minket a felelősség alól. Dehogyis:

1) Elveszi az aggodalmainkat. Ha Isten szeretetében megpihensz, akkor azt tudod mondani: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján” (Zsoltárok 23:6). Ez olyan „bizonyára”, amit nem tud megadni a bankárod, a brókered, a biztosítási ügynököd vagy bárki más.

2) Megszabadít a magyarázatoktól. Szabadok leszünk annak a zsarnoksága alól, hogy mindenre tudnunk kell a választ. Mondhatjuk: „Én nem tudom, de bízom abban, Aki tudja.” Az a veszélye annak, ha egy kicsit járatosak vagyunk a teológiában, hogy azt hisszük, felfoghatjuk a felfoghatatlant. Még a nagy apostol is széttárta a karját, és azt mondta: „Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33). Nézz szembe ezzel: nem tudjuk megmagyarázni, hogy Isten miért zár be bizonyos ajtókat, és miért nyit meg másokat, vagy hogyan tudja a rosszat is jóra használni. De megteszi, és általában nem ad rá magyarázatot.

3) Megőriz a büszkeségtől. Pál azt írja: „Bizony, tőle, általa és érte van minden”. Ha Isten szuverenitását korlátozni akarod, akkor meg kell szabadulnod a „minden” szótól ebben az igeversben, éppúgy, mint a Róma 8:28-ban is: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”. Ha Isten azt mondja: „minden”, akkor Ő úgy is gondolja! Itt egy egyszerű választásról van szó: vagy bízunk Istenben, vagy istent játszunk. Nem is olyan nehéz dönteni!

„… az Isten irgalmára kérlek…” (Róma 12:1)

Isten szuverenitásának két oldala van: egyik oldalon Isten kezdeményezése, a másik oldalon a mi válaszunk van. Pál azt írja a Róma 12:1-ben: „Ezért… az Isten irgalmát tekintetbe véve”, felelősek vagyunk azért, hogy: a) ellenálljunk a világ nyomásának, amely rossz irányba húz minket; b) megújítsuk gondolkodásunkat minden nap imádság és Isten Igéjének olvasása által; c) felismerjük, hogy mi az Ő akarata ránk nézve, és aszerint éljünk.

De Pál nem áll meg itt. Folytatja: „Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak! A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet! Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal! Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat! Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint! Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért! Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó! (Róma 12:9-17).

Isten szuverenitása nem azt jelenti, hogy mi fel vagyunk mentve a felelősség alól, hogy nem érdekelnek napjaink problémái, hogy nem kell vesződnünk döntésekkel, hogy nem vágyunk kiválóságra törekedni, vagy hogy nem aggódunk az elveszett világ miatt. Isaac Watts, az énekíró, ezekkel a szavakkal ragadta meg Isten szuverenitásának lényegét: „Hát én elébed mit vigyek? Egész világ vajon mit ér? Fogadd el e bűnös szívet s egész éltem kegyelmedér’!”

ÓVD MAGAD SZELLEMI ÉRTELEMBEN!


„... és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit..." (Dániel 7:25)
A Sátán kétféle stratégiát használ. Először: „...beszél... a Felséges ellen". A Sátán min­dig támadja Isten terveit, Isten alapelveit, Isten embereit, tehát jól vigyázz! Másodszor: ... gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit". A kimerültség olyan fegyver, amit a Sátán fel fog használni ellened. Ha kimerült vagy, sebezhető vagy. Ezen a ponton a kísértés meg­alkuváshozvezethet, a megalkuvás behódoláshoz, ésa behódolásvereséghez, „...atestet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne" (Róma 13:14). Ne adj a Sátánnak egy centit sem, különben egy kilométert fog elvenni! Az igazi csata az elmédben dúl. A Biblia arra figyelmeztet, hogy legyünk óvatosak, „hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek" (Zsidók 12:3). A Sátán ki fog fárasztani, hogy leradíroz­hasson, ezért időt kell szentelned arra, hogy erőd újratöltődjön Isten jelenlétében. Könnyen megtörténhet, hogy annyira belefeledkezünk az Úrért végzett munkába, hogy nem töltünk időt a munka Urával. Jézus azt mondja: „Fáradt vagy? Kimerült vagy? Kiégtél a vallásosságban? Jöjj hozzám! Gyere el velem, és helyreáll, meggyógyul az életed. Meg­mutatom, hogyan tudod igazán kipihenni magad. Járj velem, és dolgozz velem - figyeld, hogy én hogy csinálom... nem fogok rád terhelni semmit, ami túl nehéz vagy nem illik rád. Tarts velem és megtanulsz élni..." (Máté 11:28-30 TM). Ha elkötelezed magad arra, hogy Isten akaratát fogod cselekedni, Isten módszereivel, Isten erejével, akkor nem fogsz kimerülni. El fogod érni a beteljesedést, egyensúlyban maradsz, legyőzöd mindazt a nyomást és aggodalmat, amit a világ okoz. Isten ilyennek akarja az életedet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése