2017. szeptember 14., csütörtök

Isten egy megelégítő életet szeretne adni neked


"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (Jn 10, 10)

Vannak emberek, akik helytelenül azt gondolják, hogy Jézust követni annyit jelent, mint ítélkezőnek és törvénykezőnek lenni. Ennél semmi nincs távolabb az igazságtól. Jézus azért jött, hogy gazdag és megelégítő életet adjon (lásd Jn 10, 10-et).Sátán az, aki ellopni, megölni és tönkretenni akarja a szabadságodat és az örömödet ( Jn 10, 10).Gyakran éppen a jó szándékú és megfontolatlan emberek érik el a fanatizmusukkal , hogy eltérjünk Istentől. Van néhány vallási fanatista típus, amit megfigyeltem az évek során:1. Farizeus Frédi: Merev, szűk látókörű és törvénykező, mindenre van egy szabálya. Kedvenc szava a „ne”. És csak természetes, ha egyesek attól félnek, hogy ilyenek lesznek, ha Kereszténnyé válnak. Jézus azonban az ilyen embereket, mint Farizeus Frédi „vak vezetőknek” nevezte: „Vak vezetők: kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek."(Mt 23, 24).

2. Önigazult Ödön: A „szentebb, mint te” és a mások fölötti ítélkezés jellemző rá, kedvenc mondata: „Istennek hála, nem vagyok olyan, mint te!”. Ilyenné válok, ha keresztény leszek? Jézus elmondja a két imádkozó ember történetét: az egyik önigazult, a másik megalázkodott a bukásai által: „Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 18, 14).

3. Biblia-öklöző Boti: Ő egy ellenszenves és túlbuzgó keresztes vitéz. Kedvenc mondata: „Térj meg vagy égj meg!” Isten azon terve viszont, hogy hazavigyen minket magához tele van szeretettel, kegyelemmel és áldozattal: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3, 16)

4. Túlvilági Teri: Ő nem tud vallásos közhelyek nélkül beszélni. Minden ami történik, az vagy csoda vagy pedig a Sátán műve. Az agyát feltette a polcra. Isten azonban nem szeretné, hogy megszűnj gondolkodni, miután kereszténnyé lettél, sőt, Ő Krisztus értelmét akarja neked adni. (1 Kor 2, 16).

Ezek sztereotípiák, viszont olyan embereket ábrázolnak, akiknek elsorvadt a Jézussal való kapcsolatuk, hogy inkább a vallásért éljenek. Jézus azt mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen (nem vallásuk), sőt bőségben éljenek." (Jn 10, 10)


Szállj szembe a világ véleményével!


"Állj ki mellettem a világgal szemben, és én is kiállok melletted a mennyben, az én Atyám előtt. Ha nem állsz ki mellettem, és megfutamodsz, miért gondolod, hogy közben fogok járni érted?" (Máté 10:32, angolból szabadon fordítva)

Ahhoz, hogy rendkívüli bátorsággal éld az életed, és ki tudj állni Krisztus mellett, meg kell tanulnod, hogyan tisztázd a világról való látásodat - mire alapozod a hitedet. Meg kell értened a nem keresztény látásmódokat is, amik naponta versenyre kelnek az odaszánásodért. A négy legelterjedtebb keresztény-ellenes világnézet a következő:

Materializmus: Ami a leginkább számít, az a pénz. A materialisták a sikerüket gazdagságban, jólétben mérik. Habár nem hoztál semmit magaddal a világra és nem is fogsz innen magaddal vinni semmit, akkor mi értelme azzal a céllal élni, hogy olyan dolgokat halmozol fel, amiket itt kell majd hagynod? Többre lettél teremtve, mint tárgyak felhalmozására. A Lukács 12:15 ezt mondja: "Az életet nem a vagyon tartja meg" (angolból szabadon fordítva). A legnagyszerűbb dolgok az életben nem a tárgyak.

Hedonizmus: Ami jó érzés, az jó. A hedonisták istenítik az élvezeteket. Az a céljuk az életben, hogy jól érezzék magukat, és jókat szórakozzanak. De nem a boldogság a célja az életnek; az csak egy mellékterméke annak, ahogy az elhivatásodnak élsz. A szentség teremti meg a boldogságot.

A bűn jó móka. Ha nem lenne az, senki sem csinálná. De a bűnnek mindig van egy ára, és ez neked a lelkedbe is kerülhet: "Azok akik csak azért élnek, hogy kielégítettség a bűnös természetüket, pusztulást és halált fognak aratni abból a bűnös természetből. De azok, akik azért élnek, hogy a Szellem tetszésére legyenek, örök életet fognak aratni a Szellemből" (Galata 6:8, angolból szabadon fordítva).

Individualizmus: Az én akaratom érvényesüljön először. Amerika kőkemény individualizmusra, önzésre épült, ami mára egy nárcisztikus kultúrává fejlődött. De Isten nem azért teremtett, hogy önmagadért élj. Ha Jézust akarod követni, akkor félre kell tenned az önző törekvéseidet. Róma 2:8: "Harag vár azokra, akik önmaguknak élnek, és visszautasítják az igazságot, és a gonoszságot követik" (angolból szabadon fordítva). Isten ellenáll az önközpontúságnak, mert Isten szeretet, és a szeretet soha sem önző.

Szocializmus: A kormánynak kellene mindent kézben tartania. Isten nem egy anarchista; mindennek rendben kell történnie. Tartottam már beszédet a legfőbb, világi elit konferenciákon, és a következőt fedeztem fel: A politika azoknak a vallása, akik nem ismerik Istent. Semmi rossz nincs a politikában, de nem szabad, hogy a megváltódként kezeld. "De a mi állampolgárságunk a mennyben van. És mi onnan várjuk sóvárogva a megváltót, aki az Úr Jézus Krisztus" (Filippi 3:20, angolból szabadon fordítva). Fontos, hogy felelősségteljes polgár legyek, de nem engedhetem, hogy a kormány uralja az életem. Nagyobb hűséggel tartozom Istennek, mint a kormánynak.

Mi a következménye ezen világnézeteknek? A kultúránk felmorzsolódása, válság az iskoláinkban, korrupció az üzleti életünkben, káosz a kormányunkban, testiesség a gyülekezeteinkben, zűrzavar a családjainkban, és konfliktusok a személyes életünkben. Minden alkalommal, amikor nem a tulajdonos kézikönyve szerint járunk el, mi szenvedünk sérülést. Tudod, nem igazán mi törjük meg Isten törvényét, hanem azok törnek meg minket.

Ellentétben ezekkel az elterjedt világnézetekkel, Isten arra hívja a keresztényeket, hogy kiálljanak az Ő igazsága mellett, "a világ véleményével szemben". Ezt csak akkor tudod megtenni, ha szilárd alap az életedben Isten Szava, és ha rendkívüli bátorságod van, amely a Vele való kapcsolatból ered.

Beszéljünk róla!

* A felsorolt világnézetek közül melyik az, amely a legközelebb áll hozzád? Miért?
* Mit tehetsz azért, hogy egy szilárdabb alapot építs, melyre a keresztény világlátásodat alapozhatod?


Van számodra bocsánat!


„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézsaiás 43:25)

Mikor az életedben valami kezd rosszra fordulni, automatikusan azt gondolod: „Ezt most Isten teszi velem, tudom. Tegnap (vagy a múlt héten, vagy két évvel ezelőtt) tettem azt a szégyenletes dolgot, és most ő rendezi a számlát.”

Isten valóban így bánik a gyermekeivel? Abszolút nem! Ézsaiás azt mondja, eltörli bűneinket, és nem emlékezik rájuk többé. Nem tartja meg, nem őrizgeti vétkeinket, hogy ellenünk felhasználja. Ha egyszer megvallottuk neki azokat, akkor mind meg vannak bocsátva, mind el vannak felejtve, Isten soha nem hozza fel a múltat.

Ha keresztény vagy, figyelj nagyon az Efézus 1:4-5-re: „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.”

Felfogtad már, hogy mikor Isten rád néz, akkor Jézus Krisztuson keresztül lát téged? Mikor Jézus meghalt a kereszten, megfizetett minden bűnödért, így neked megbocsátott és bűneid el vannak feledve.

Ez az, ami egy keresztyén számára olyan JÓ HÍR. Jézusnak adom az életem, ő pedig átveszi. Megbocsát nekem és egy újabb esélyt ad. Azt mondja: „Most, ahogy nézlek téged, bűn nélkül látlak. Szeretetemmel betakarva állsz előttem.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése