2017. december 6., szerda

A bibliai engedelmesség: Szeretet+Bizalom+Cselekedet


"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat" (Jn 14,15)A karácsonyt megelőző nyüzsgéssel teli időszakban, szeretném, ha megállnánk egy pillanatra és visszagondolnánk az első Karácsonyunkra. Belegondoltál-e valaha, hogy milyen volt József számára mindez? Itt van ez a férfi, aki értesül menyasszonya terhességéről, aki azt állítja, hogy angyal látogatta meg és a gyerek Isten gyermeke. A vőlegényétől meg elvárta, hogy mindezt el is higgye neki!

Egy adott ponton József életében minden a feje tetejére állt. Ez nem az az út volt, melyen szeretett volna haladni. Egyszerűen nem látta értelmét ennek az egésznek.

Ismerős az érzés? Talán az anyagi helyzeted vesz hirtelen rossz irányt, talán felsejlik a munkanélküliség lehetősége, vagy egyszerűen rossz híreket kaptál családod egészségi állapotát illetően. Hogyan fogod kezelni ezeket? Mit teszel, amikor nem látod a dolgok értelmét az életedben?

József azt választotta, hogy Isten tanácsa szerint cselekszik és ez mindent megváltoztatott. Az Istennek való engedelmességet választotta, annak ellenére, hogy fogalma sem volt, hogy mi történik.

Manapság, az engedelmeskedni szónak negatív értelmezése van. Úgy tekintünk az engedelmességre, mint valami erőltetett, kelletlen döntésre amivel megteszünk valamit, amit nem akarunk és csupán azért tesszük meg, mert félünk a büntetéstől.

Ez azonban nem az az engedelmesség amit Isten Igéjében találunk. A bibliai engedelmesség: szeretet+ bizalom + cselekedet.

Ez a szeretettel kezdődik, amint Jézus a Jn 14,15-ben beszél róla: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat". A bizalom abból az ismeretből fakad, hogy az Atya szeret téged és válaszként viszontszereted őt.

A legtöbb ember azt gondolja, hogy az engedelmesség annyit jelent mint félni Istentől, azonban Isten azt szeretné, ha a neki való engedelmességet szerelmi kapcsolatként látnánk. A szeretetből pedig bizalom fakad. Hogyha bízol abban, amit Isten mond neked és elhiszed, hogy szeret téged akkor ez cselekedetre fog késztetni.

Szükséges, hogy mindhárom meglegyen, mivel a cselekedet szeretet nélkül pusztán gépies vallásosság. A szeretet pedig cselekedetek nélkül csupán merő beszéd.

József az Istennel való kapcsolata miatt volt képes elfogadni, amit Mária és angyal mondtak neki. Tudta, hogy Isten szereti őt, és ő is szerette Istent. Megbízott Istenben és azt választotta tetteiben, amit Isten kért, hogy tegyen. Ennek következtében József élete a mai napig képes életeket befolyásolni.

A hited fogja Jézushoz vezetni őket

„És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: Ember, megbocsátottak a te bűneid.” (Lukács 5: 18-20)

Itt van a második abból a hét módból, ahogyan ebben a karácsonyi időszakban egy kis csoport embereket nyerhet meg Jézus számára: A kis csoportodnak el kell hinnie, hogy Isten általatok munkálkodik azon, hogy embereket vezessen Jézushoz.

Senki sem reménytelen. Amikor a négy barát meglátta a béna ember állapotát kétségbeesetten is reagálhatott volna: Mit tehetne Jézus? Ehelyett elhitték, hogy Isten meg tudja őt gyógyítani - volt hitük. A Biblia azt mondja, hogy a béna ember bűnei megbocsáttattak, amikor Jézus látta a négy barát hitét.

Vannak olyan emberek körülöttünk, akik meg vannak bénulva ebben az ünnepi időszakban - nem feltétlenül fizikai, hanem inkább lelki értelemben. Legyenek akár a kétségek miatt, a magánytól, a félelemtől vagy bármi mástól megbénulva, az eredmény ugyanaz: szükségük van mások hitére.

Bizonyos értelemben nekik nincs elég hitük ahhoz, hogy higgyenek, ezért a ti hitetek kell, hogy elvigye őket Jézushoz. Pál apostol imakérése az volt, hogy "Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát" (Kolossé 4:3)


Engedelmeskedj Istennek, ne ragaszkodj a magadéhoz


"Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig…" (Máté 2:13-15a)


Józsefnek és Máriának nagyon sok dolgot el kellett engedniük a hitből tett utazásuk miatt. Mindent maguk mögött hagytak, amit ismertek, amikor elindultak Egyiptom felé. Egyrészt, amit feláldoztak, az a saját kényelmük volt, a legmélyebb szinten.

Gyakran kényelmetlen Istenben bízni és követni a tervét, mert jól érezzük magunkat a rossz dolgainkkal kapcsolatban. Elkényelmesedünk a saját kis szokásainkban és rituáléinkban, azokban a dolgokban, amik megállítanak ahelyett, hogy odajuttatnának, ahol Isten növekedni akar minket látni.

Ha az egészségedet Istenre bízod, akkor valószínűleg fel kell adnod pár kedvenc ételedet. Ha a pénzügyeidet bízod Istenre, akkor több, mint valószínű, hogy vissza kell szorítanod a költekezésed.

Egy szokást megtörni kényelmetlen. Szembenézni a félelmeinkkel nem kellemes. Kellemetlen elmenni valahová, ahol még nem voltál előtte, vagy megbocsátani valakinek, aki megbántott. De a növekedés és változás mindig a kényelmetlen dolgok megtétele által jön, és ez a jó az egészben.

De ha nem nézünk szembe a félelmekkel, hanem továbbra is olyasmihez ragaszkodunk, ami nekünk kényelmes, akkor hátat fordítunk Istennek, aki alapvetően a kényelem forrása.

A Biblia azt mondja, hogy "Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene" (2 Kor 1:3)

Meghívlak ezen a Karácsonyon, mint még soha, hogy ismerd fel, hogy Isten a kényelem Istene. És azokban a pillanatokban, amikor visszafordulnál a régi szokásokhoz, a régi gondolkozásodhoz, ami visszafog, fordulj Istenhez és mondd "Istenem, adj nekem vigasztalást."

Beszéljünk róla:

* Milyen engedelmességet halogattál a félelemtől való nyugtalanság miatt?
* Imádkozz Isten vigasztalásáért és bátorításáért, hogy ezek kimozdítsanak az elégedettségből az engedelmességbe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése