2017. december 10., vasárnap

Az Istennek való engedelmesség kockázatvállalást követel


Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.” (Máté 2:19-20)


Amennyire kellemetlen volt Józsefnek családjával Egyiptomba költözni, képzeljük el, mennyivel inkább rémisztő lehetett számára Isten parancsának engedelmeskedve visszamenni Izraelbe. Olyan volt, mint bebújni az oroszlán szájába. Arra készült, hogy Jézust és Máriát visszavigye oda, ahol korábban veszélyben volt a fiának élete. Mivel azonban József bízott Istenben és abban, amit Ő mondott, vállalta a kockázatot, és elment oda, mert tudta, hogy az az a hely számára, ahol lennie kell.

A Biblia azt mondja: Ha félek is, benned bízom! (Zsoltárok 56:4.) Figyeljük meg, ez a vers azt mondja: „ha félek, amikor félek” nem pedig: „ha félnék”. (A fordító megjegyzése: a Biblia úgy beszél a félelemről – és a bizalomról a félelem közepette – mint egy nagyon is valóságos, gyakorlati helyzetről, nem pedig egy feltételes, elméleti állapotról.)
Szeretnénk félelem nélküli életet ezen a világon, de ilyen csak a mennyben lesz. Ebben az életben mindnyájunknak szembe kell néznünk a félelem ilyen vagy olyan formájával.

Vannak nagy félelmeink, és vannak kis félelmeink. Félünk a jövőtől, félünk attól, hogy mi fog történni a munkahelyünkkel, mi fog történni a családunkkal, de félünk kis dolgoktól is, mint az időjárás, vagy hogy vajon a megfelelő dolgot mondtuk-e valakinek, vajon az üzleti prezentáció jól ment-e, sőt olykor attól is félünk, hogy felhívjunk telefonon valakit.

Mindezekben a helyzetekben döntést kell hoznod: Engeded, hogy a félelem irányítson, vagy hitben vállalod a kockázatot, mert tudod, hogy szerető Istened van?

A hitben vállalt kockázat jelentheti, hogy elmész valahova, ahol még sosem voltál, vagy megbocsátasz valakinek, akiről azt gondoltad, hogy sosem fogsz megbocsátani neki. Jelentheti, hogy otthagyod az állásodat. A hit kockázata, hogy imádkozol valamiért, hogy elhatározod, Istenre bízol egy helyzetet vagy egy kapcsolatot, amit eddig saját kezedben tartottál.

Neked mit mond Isten, milyen krisztusi kockázatot vállalj fel hitben?


Fejtsetek ki erőt csoportosan


És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." (Luk.5.18-20. MBT)Itt a hatodik módja a hét közül annak, hogyan érhet el egy kis csoport embereket Jézusért ezen a Karácsonyon:


A ti kis csoportotok együtt kell dolgozzon, hogy a munkát elvégezze.

Próbáltatok már valakit hordágyon vinni úgy, hogy csak hárman voltatok? Nem működött volna. Ha a négy barát nem közösen segített volna, akkor a béna ember leesett volna az ágyról.

Vannak emberek , akik csakis közös csoportmunkával hozhatóak Jézushoz. Tanulmányok is kimutatták, hogy az emberek sokkal gyorsabban jönnek Krisztushoz egy elfogadó és támogató környezetben. Ez teszi olyan alapvető jelentőségűvé a kis csoportot a lélekmentésben.

Ha beszélgetsz valakivel a munkahelyeden például, és csak ketten vagytok, te vagy az egyedüli tanú. Ha ügyes vagy és elhívod őt egy kiscsoportos alkalomra Karácsony táján, különösen nagy élmény lehet, amikor felkiált és azt mondja: "Héj, ezek nem is hibbantak! Nem is vallási fanatikusok. Ezek normális emberek!"

Jézus azt mondja " ... ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Máté 18:20 MBT). Ez azt jelenti, hogy amikor mi kinyújtjuk kezünket mások felé, "ugyanazt akarjuk, ugyanaz a szeretet van bennünk, és egyet akarva ugyanarra törekszünk". (Fil.2.2 MBT)


Karácsonyi teendő: ne próbálj megnyerni minden vitát!


Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek titeket, hogy ne vitatkozzatok egymással. Legyen igazi harmónia, hogy ne legyenek szakadások az egyházban. Arra szeretnélek rávenni benneteket, hogy ugyanúgy gondolkodjatok, és legyetek egységben a gondolat és a szándék tekintetében. (1Kor 1:10 LB fordítás)


Idén Karácsonykor ne próbálj megnyerni minden vitát! Próbáld meg inkább azt célodul kitűzni, hogy szeresd azokat, akik nem értenek egyet veled, vagy akik kifejezetten ellenszenvesek. Próbálj meg szeretni, ne mindenáron nyerni. Főképp azért, mert Jézus azt mondta, hogy a szeretet mindig győz, és ezt be is bizonyította, amikor kisétált a sírból. Amikor idén az ünnepek alatt úgy érzed, hogy egy vita van kialakulóban, akkor használd ezeket a bibliai alapelveket:

Hagyd, hogy az irgalmasság irányítsa a válaszodat (Péld 3:3-6). Egy konfliktusban a legtöbben azt akarjuk, ami jogos és igazságos. Azonban Isten hozzáállása nem mindig arról szól, hogy mi a jogos és igazságos. A kegyelemről és az irgalomról szól (Róma 5:8), arról a kegyelemről és irgalomról, amit a Karácsonyon keresztül mutatott meg.
Hagyd, hogy Isten határozza meg, mi az igazság (2Kor 13:8). Az igazságot idén Karácsonykor se a gondolataid vagy az érzéseid határozzák meg (1Jn 4:1), sőt ne is mások véleménye.
Az igazság az, amiről Isten azt mondja; és Ő rendelkezik egyedüli jogkörrel ahhoz, hogy bármilyen helyzetet megítéljen. (2Kor 10:5).
Keresd Isten jelenlétét (Mt 28:20). Sátán azt akarja, hogy azt higgyük, egyedül vagyunk a konfliktusok idején. Isten viszont azt akarja, hogy a fiatal pásztorfiú, Dávid példáját kövessük. Dávid - amikor szembeszállt Góliáttal - hitt abban, hogy Isten ott van vele a harcban, és hogy a háború az Úré. (1Sám 17:47)
Keresd a konfliktus igazi okát (Ef 6:12). Isten Igéje azt mondja, hogy mi valójában nem emberekkel harcolunk; az igazi ellenségünk Sátán és a "gonoszság szellemi erői".

Tartsd ezeket észben, és figyeld meg, hogy miként változtatja ez meg a karácsonyi nézeteltéréseket!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése