2017. december 8., péntek

Elcsüggedtél? Ne add fel!


"És íme, néhány férfi egy hordágyon fekvő bénát hozott. Be akarták vinni és eléje helyezni. Mivel nem találtak utat a sokaság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a tetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: "Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid." Lk. 5:18-20Ez a negyedik módja a hétből annak, hogyan tud egy kiscsoport embereket megnyerni Jézusnak karácsony idején:

A kiscsoportodnak felül kell kerekednie a nehézségeken.

Mikor a négy barát látta, hogy a Jézushoz vezető út el van zárva, minden okuk megvolt, hogy elcsüggedjenek, de nem adták fel. Kerestek egy másik utat, hogy Jézushoz vigyék a barátjukat.

Mindenki elcsügged olykor, még karácsonykor is - sőt néha leginkább ekkor. De azért, hogy megmutassuk Jézust az ismerőseinknek, ki kell tartanunk a nehéz időkben. Emlékszem a Saddleback gyülekezetben (itt lelkipásztor Rick Warren -ford. megj.) egy kiscsoportra, akik 2 évig imádkoztak egy elveszett emberért, mielőtt ő elkötelezte magát Istennek. Tudom, hogy ma örül annak, hogy a csoport nem adta fel másfél év után az imádkozást.

Jézus mondott egy példázatot a földre hullott magokról. Néhány mag sosem növesztett mély gyökereket, ezért továbbálltak az első problémánál. (Mt. 13:21) De Jézus azt akarja, hogy mélyítsük el a hitünket Őbenne, hogy gyümölcsöt teremjünk: "az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat." (Mt. 13:23b)

Engedelmeskedj Istennek az elméddel is


Amikor azonban (József) meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek... (Máté 2,22-23 )

Nagyon sok ember hiszi, hogy hitből való engedelmes életet élni azt jelenti, hogy az elmédet üresjáratba teszed és engeded Istennek, hogy vezessen, ahová csak akar, mintha csak egy robot lennél. Ez egyáltalán nem így van.

A Biblia azt mondja: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből." (Lukács 10,27). Össze kell kapcsolnod az elmédet, a gondolkodásodat Istennel, és azt az életet kell élned, amit ő ad számodra.

Ez az, amit József is tett, amikor engedelmeskedett Isten parancsának, hogy költözzön vissza Izráelbe. József hallotta, hogy Heródes fia uralkodik Júdeában, így félt oda menni. "Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek..." (Máté 2,23).

Názáret az a hely, amiről megprófétálták a Bibliában, hogy Jézus ott fog élni, így József pontosan Isten akaratának a középpontjában volt. És úgy került oda, hogy megnézte a helyzetet - a politikai helyzetet, azt, hogy Heródes fia uralkodik - majd rájött, hogy nem biztonságos ott letelepedni, és Isten gondolkodásával összhangba hozta saját gondolkodását, hogy a helyes döntést tudja meghozni.

De honnan kellene kapnunk Isten vezetését az életünkre nézve? Talán nincsenek angyalok, akik megjelennek, hogy irányt mutassanak, de rendelkezésünkre áll több száz oldal Isten Igéjéből. Ahhoz, hogy engedelmes életet tudjunk élni, meg kell ismernünk és tudnunk kell, hogy Isten mit mondott nekünk.

Jézus erről beszél a Máté 7,24-ben: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

Isten Igéje rendelkezésünkre áll, hogy segítsen megélni Istennel való kapcsolatunkat. Ez nem egy száraz szöveg, parancsokkal. Ez Isten szerelmes levele hozzánk, az Atya útmutatásokkal teli levele arra nézve, hogy hogyan éljük azt az életet, amit ő akar adni a számunkra.

Beszéljünk róla:

* Milyen gyakran olvasod Isten Igéjét és aztán engedelmeskedsz neki kérdések nélkül?
* Ahogy Isten Igéjét olvasod ma, bátorítalak, hogy imádkozz együtt a zsoltárossal: "Adj nekem éles elmét, hogy azt tudjam tenni, amit mondasz nekem - hadd legyen az egész életem egy hosszú, engedelmes válasz." (Zsoltárok 119,34, MSG fordítás)


Istennek engedelmeskedsz, ha bízol benne


József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Máté 1:24-25

Vannak, akik a hirtelen jött helyzetekben nagyon jól feltalálják magukat. Bárminek azonnal nekiállnak, a kitartás viszont egyáltalán nem jellemző rájuk. Mások pedig jók a kitartásban, de hosszú időbe telik mire sikert érnek el.

Ahhoz, hogy megélhesd azt az izgalmas hívő életet, amit Isten számodra tervezett, mind a sürgős dolgokban, mind a kitartásban jónak kell lenned. Mindkettő megkívánja, hogy a bizalmad ne szűnjön meg.

József nem értette, hogy Jézus életében mit jelent szűztől születni: nem értette, hogy Jézus Isten lesz emberi testben. Azt viszont tudta, hogy Isten mit mondott neki, hogy mit kell tennie és József bízott ebben. Friss házas volt, de mézeshetek nélkül, és a házassága egyáltalán nem úgy indult, ahogy tervezte volna, de ő továbbra is bízott.

Te mit teszel akkor, amikor az életed nem úgy alakul, ahogy tervezted, vagy, ahogy akartad?

Engem mindig bátorít az, amit Pál apostol a 2Korinthus 4:8-ban ír: „Mindenfelől bajok és nehézségek vesznek körül bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mit tegyünk, de mégsem esünk végleg kétségbe!” (Egyszerű fordítás).

Nem tudom, miért állapítanak meg végső stádiumú rákot valakinél. Nem tudom, hogy egyes gyerekek miért lázadnak annyira hevesen a szüleik ellen. Nem tudom, miért történik sok olyan dolog, aminek semmi értelme. Így hát bátorító azt hallani, hogy a hit egyik nagy embere ekként beszél: „Sokszor nem tudjuk, mit tegyünk, de mégsem esünk végleg kétségbe!”

Jó tudni, hogy bízhatunk Istenben és ő tudja azokat a dolgokat, amiket mi nem. Megígérte, hogy egy napon mindent újjá tesz. Egy napon mindenkit, aki benne bízik, összegyűjt.

Addig a napig kétféle módon élheted az életedet: Élhetsz úgy, hogy folyton úgy érzed, Isten valamiféle magyarázattal tartozik neked, vagy élhetsz úgy, hogy felismered, Isten nagyszerű ajándékokat adott neked.

Ha úgy érzed, Isten magyarázattal tartozik, akkor az állandó keserűség fel fog emészteni, mert igazából Ő semmivel sem tartozik neked.

Viszont, ugyan semmivel sem tartozik neked, mindent odaadott: A saját Fiát adta érted, az örök élet ajándékát adta neked és ígéretet adott rá, hogy örökké vele lehetsz. Ezek azok a nagyszerű ajándékok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése