2017. február 11., szombat

Az elfogadás nem jóváhagyás
"Az Atya nekem adja mindazokat, akik az enyémek. Mindegyik hozzám jön, és én mindig elfogadom őket." (Jn 6,37 NCV fordítás)


Krisztus követőinek a világon a legelfogadóbb embereknek kell lenniük. János 6,37 írja: "Az Atya nekem adja mindazokat, akik az enyémek. Mindegyik hozzám jön, és én mindig elfogadom őket." (NCV fordítás)

Lehet, hogy befogadtad Krisztust az életedbe, de azt megértetted, hogy ő is elfogadott téged? Nem azért szeret, aki vagy, vagy amit tettél, hanem azért, mert Ő az, aki.

Tituszhoz írt levélben áll: "Jézus sokkal jobban bánt velünk, mint azt megérdemeljük. Isten előtt elfogadhatóvá tett, és az örök élet reménységét adta." (Tit 3,7 CEV fordítás) Hogyan váltunk elfogadhatóvá? Nem az történt, hogy megváltoztunk, vagy jobbá váltunk. Nem igaz, hogy sosem vétkeztünk. Egyedül kegyelme által történt mindez.

Isten azt kívánja, hogy jóindulatot és elfogadást tanúsítsunk mi is mások iránt, de a probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, mi a különbség az elfogadás és a jóváhagyás között. Nagyon, nagyon különböző dolgokról van szó. Jézus Krisztus teljes mértékben elfogad téged, de ez nem jelenti azt, hogy helyesel mindent, amit teszel.

Egy nap Jézus az utcán sétált, mikor néhány vallási vezető, akik próbálták kelepcébe csalni, egy asszonyt vezettek hozzá. Az asszony házasságtörést követett el. Jézus az asszony vádlóira nézett, és így szólt: "Az vesse rá az első követ, aki még sosem vétkezett." És persze mindenki elszéledt.

Mit tett Jézus? Elfogadott, de nem jóváhagyott. Nem helyeselte, amit az asszony tett, de elfogadta őt, és visszaállította a méltóságát.

Neked is így kell cselekedned a körülötted lévő emberekkel. Nem kell mindenkinek minden tettét helyeselned. De el kell tudd fogadni őket, mert ez a szeretet jele.

A Bibliában a rómaiakhoz írt levélben áll: "Fogadjátok be tehát egymást, ahogy Krisztus is befogadott minket." (Róm 15,7)

Hogyan tedd mindezt? Az egyik módja kimutatni az elfogadást, ha meghallgatod a másikat. A szeretet figyelmet szentel a másikra. A szeretet meghallgatja a másik félelmeit és kétségeit, és tiszteletben tartja azokat. Aki szeret, elfogadja a másikat, ahogy Jézus elfogadott téged.

Beszéljünk róla

* Isten elfogadott téged - ennek megértése hogyan változtatja meg azt, ahogy másokra és döntéseikre tekintesz?
* Mi az a múltadban vagy a személyiségedben, ami távol tart attól, hogy teljes mértékben átérezd, Isten elfogadott téged?
* Hogyan mutathatod ki szeretetedet azok iránt, akiknek tetteit nem helyesled?

Hidd el, hogy az vagy, akinek Isten mond


"Isten arra kér, hogy hidd el, hogy Ő az, akinek mondja magát, hidd el, hogy te is az vagy, akinek Ő mond és aztán élj is úgy, mint, aki ezeket elhiszi."

Az eheti áhítatokat Buddy Owens írta, a Saddleback Church tanító pásztora és a 'The Way of a Worshiper' szerzője.

"Mi pedig, ...ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre." 2 Kor. 3:18

Segíteni akarok neked megtanulni megvallani a hited, aztán engedni, hogy az a megvallás megváltoztassa az életedet, és így elmossa a régi gondolkozásmódod, hogy másképp gondolkodj az életről, Istenről, magadról, a nehézségekről, a családodról és a világról.

Hogy kell tenni?
Hagyd abba a hazudozást!
Valld meg a hited!
Mondd ugyanazt, amit Isten mond rólad!
Hagyd, hogy megváltoztassa a gondolkodásod...és megváltoztatja az életmódod.

Itt van pár dolog, amit a Biblia mond rólad, amiknek olyan dolgokká kell válniuk, amiket magadról mondasz. Kezdj minden napot ezeknek az igazságoknak a megvallásával:


A HITVALLÁSOM

-"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem." Gal 2.:20
-A Fiú megszabadított. Valóban szabad vagyok! Jn 8:36
-A testem a Lélek temploma. 1. Kor. 6:19
-"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." Fil. 4:13
-Aki elkezdte bennem a jó munkát, be is fejezi. Fil. 1:6
-"Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak" Róm. 8:1
-Soha semmi nem választhat el engem Isten szeretetétől a Krisztus Jézusban. Róm. 8:38-39
-"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" Róm. 8:28
-Isten hűséges. Nem enged erőmön felül kísérteni. 1 Kor 10:13
-Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem az erő, szeretet és józanság lelkét. 2 Tim. 1:7
-A pillanatnyi könnyű szenvedésem minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekem. 2 Kor. 4:17
-Ő mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy kérem vagy gondolom, a bennem munkálkodó erő szerint. Ef 3:20
-Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Róm. 8: 31

Mikor azt mondod, amit Isten (megvallás), elkezdesz azon gondolkodni, amin Isten gondolkodik (bűnbánat). Szóval legyen ez a hitvallásod. És legyen ez az alap, amire építed az új életed.

Ez nem a pozitív gondolkodás ereje. Ezek nem jó gondolatok, amik megváltoztatják az életed. Isten ereje fogja megváltoztatni az életed. Ő csak arra kér, hogy hidd el, hogy Ő az, akinek mondja magát, hidd el, hogy te is az vagy, akinek Ő mond és aztán élj is úgy, mint, aki ezeket elhiszi.

Ez azt jelenti, hogy nem történik veled több rossz dolog? Nem. De több győzelmet fogsz átélni mint vereséget, mert Isten Szava munkálkodik benned.Isten kéri a hozzájárulásodat


"A szellemi ajándékok pedig mindegyikőnknek azért adattak, hogy segítsük vele az egész gyülekezetet"(1.Korinthus 12:7 - Angolból szabadon fordítva).

Isten családjában egy egyedi szerepet játszhatsz.

Ez a szolgálatod, és Isten a következő megbizáshoz mérten ajándékozott meg: "A szellemi ajándékok pedig mindegyikőnknek azért adattak, hogy segítsük vele az egész gyülekezetet"(1.Korithus 12:7 - Angolból szabadon fordítva).

A helyi közösséged az a hely, amit Isten a számodra tervezett azért, hogy felfedezd, fejleszd és használd az ajándékaidat. Talán van egy tágabb szolgálatod is, de ez hozzáadódik a helyi gyülekezetben végzett szolgálatodhoz. Jézus nem azért lett megígérve, hogy a te szolgálatodat építse, hanem azért, hogy a gyülekezetét építse.

Jézus küldetésében vállalsz részt a világban. Amikor Jézus a Földön járt, Isten az ő fizikai testén keresztül munkálkodott. Ma a szellemi testét, a gyülekezetet használja erre. A gyülekezet Isten eszköze a Földön.

Nem csak azért vagyunk, hogy egymást szeretve, bemutassuk Isten szeretetét, hanem, hogy együtt hordozzuk azt a világban. Ez egy hihetetlen kiváltság, amit közösen kaptunk.

Mint Krisztus testének tagjai, mi vagyunk a kezei, a lábai, a szemei, és a szívei. Rajtunk keresztül dolgozik ebben a világban. Mindegyikőnknek hozzá kell járulnia ehhez.

Pál azt mondja nekünk: „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk" (Efézus 2:10).

Beszéljünk róla!

* Tudatában vagy a szellemi ajándékaidnak? Hogyan használod őket abban, hogy szolgáld a gyülekezetet?
* Hogyan mutathatod be Isten szeretetét a szavaidon, és tetteiden keresztül, hívők között? És nem hívők között?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése